Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Mnoho uživatelů zjistit, že použití externí klávesnice s klávesové zkratky pro Excel pro Mac pomáhá je pracovat efektivněji. Pokyny pro nastavení mobilních zařízení nebo zrakovým postižením klávesových zkratek můžete jednodušší než použití dotykové obrazovce a budou mít základní alternativy myší. Tento článek rozepisuje klávesové zkratky pro Excel pro Mac.

V mnoha klávesové zkratky, které používají klávesu Ctrl na klávesnici Windows taky spolupracovat s klíč ovládací prvek v Excel pro Mac. Však všechny udělat.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac (s operačním systémem) a některé nástroje aplikace může konfliktu s klávesové zkratky a funkce klíčové operace v Office for Mac. Informace o změně klíčové přiřazení klávesové zkratky v nápovědě k Mac pro vaši verzi systému Mac OS nebo zobrazení nástroje aplikace. Viz také místní konflikty dál v tomto tématu.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce rozepisuje nejčastěji používaných klávesové zkratky v Excel pro Mac.

Akce

Klávesy

Vložení

COMMAND +V
nebo
CONTROL+V

Kopírování

COMMAND +C
nebo
CONTROL+C

Vymazání

DELETE

Uložení

COMMAND +S
nebo
CONTROL+S

Vrácení akce zpět

COMMAND +Z
nebo
CONTROL+Z

Opakování akce

COMMAND +Y
nebo
CONTROL+Y
nebo
COMMAND +SHIFT+Z

Vyjmutí

COMMAND +X
nebo
CONTROL+X

Tučné

COMMAND +B
nebo
CONTROL+B

Tisk

COMMAND +P
nebo
CONTROL+P

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Vyplnění směrem dolů

COMMAND +D
nebo
CONTROL+D

Vyplnění vpravo

COMMAND +R
nebo
CONTROL+R

Vložení buněk

CONTROL+SHIFT+=

Odstranění buněk

COMMAND +POMLČKA
nebo
CONTROL+POMLČKA

Přepočet všech otevřených sešitů

COMMAND +=
nebo
F9

Zavření okna

COMMAND +W
nebo
CONTROL+W

Ukončení Excelu

COMMAND +Q

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G
nebo
F5

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

COMMAND +1
nebo
CONTROL+1

Zobrazení dialogového okna Nahradit

CONTROL+H
nebo
COMMAND +SHIFT+H

Vložit jinak

COMMAND +CONTROL+V
nebo
CONTROL+OPTION+V
nebo
COMMAND +OPTION+V

Podtržení

COMMAND +U

Kurzíva

COMMAND +I
nebo
CONTROL+I

Nový prázdný sešit

COMMAND +N
nebo
CONTROL+N

Nový sešit ze šablony

COMMAND +SHIFT+P

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

COMMAND +SHIFT+S
nebo
F12

Zobrazení okna Nápověda

F1
nebo
COMMAND +/

Výběr všech položek

COMMAND +A
nebo
COMMAND +SHIFT+MEZERNÍK

Přidání nebo odebrání filtru

COMMAND +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Minimalizace nebo maximalizace záložek pásu karet

COMMAND +OPTION+R

Zobrazení dialogového okna Otevřít

COMMAND +O
nebo
CONTROL+O

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7

Zobrazení Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

COMMAND +F3

Otevření dialogového okna Vytvořit názvy

COMMAND +SHIFT+F3

Vložení nového listu *

SHIFT+F11

Tisk

COMMAND +P
nebo
CONTROL+P

Náhled

COMMAND +P
nebo
CONTROL+P

Začínáme

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves Fn+funkční klávesa. Informace o tom, jak povolit a používat funkční klávesy bez toho, abyste museli mačkat klávesu Fn, najdete v oddílu Používání zkratek funkčních kláves.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky pro Windows kolidují s odpovídajícími standardními klávesovými zkratkami pro Mac OS. V tomto tématu se takové zkratky označují hvězdičkou (*). Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Macu tak, aby se pro danou klávesu změnila zkratka Zobrazit plochu.

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Stiskněte Klávesnice.

 3. Na kartách stiskněte Zkratky.

 4. Klikněte na Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Práce v oknech a v dialozích

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

COMMAND +OPTION+R

Přepnutí na zobrazení na celou obrazovku

COMMAND +CONTROL+F

Přepnutí do další aplikace

COMMAND +TAB

Přepnutí do předchozí aplikace

COMMAND +SHIFT+TAB

Zavření okna aktivního sešitu

COMMAND +W

Zkopírování obrázku obrazovky a jeho uložení do
souboru snímku obrazovky na ploše

COMMAND +SHIFT+3

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10
nebo
COMMAND +F10

Skrytí Excelu

COMMAND +H

Přesunutí na následující pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

TAB

Přesunutí na předchozí pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

SHIFT+TAB

Zavření dialogového okna nebo zrušení akce

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu příkazovému tlačítku v dialogovém okně (tlačítko s tučným obrysem, často jím je tlačítko OK)

RETURN

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Přesouvání a posouvání v listu nebo sešitu

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

COMMAND +ŠIPKOVÁ KLÁVESA

Přesunutí na začátek řádku

HOME
Na MacBooku stiskněte FN+ŠIPKA DOLEVA.

Přesunutí na začátek listu

CONTROL+HOME
Na MacBooku stiskněte CONTROL+FN+ŠIPKA DOLEVA.

Přesunutí na poslední buňku, která se používá v listu

CONTROL+END
Na MacBooku stiskněte CONTROL+FN+ŠIPKA DOPRAVA.

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN
Na MacBooku stiskněte FN+ŠIPKA DOLŮ.

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

PAGE UP
Na MacBooku stiskněte FN+ŠIPKA NAHORU.

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

OPTION+PAGE DOWN
Na MacBooku stiskněte FN+OPTION+ŠIPKA DOLŮ.

Přesunutí o jednu obrazovku vlevo

OPTION+PAGE UP
Na MacBooku stiskněte FN+OPTION+ŠIPKA NAHORU.

Přesunutí na další list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí na předchozí list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA DOLEVA

Posunutí k zobrazení aktivní buňky

CONTROL+DELETE

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G

Zobrazení dialogového okna Najít

CONTROL+F
nebo
SHIFT+F5

Přístup k hledání (pokud jste v buňce nebo když je buňka zvolená)

COMMAND +F

Přesouvání mezi odemčenými buňkami na zamknutém listu

TAB

Zadávání dat na listu

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru vpřed

RETURN

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

CONTROL+OPTION+RETURN

Vyplnění vybrané oblasti buněk napsaným textem

COMMAND + RETURN
nebo
CTRL + ENTER

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru nahoru

SHIFT + ENTER

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doprava

TAB

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doleva

SHIFT+TAB

Zrušení zadávání v buňce

ESC

Odstranění znaku vlevo od místa vložení nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění znaku vpravo od místa vložení nebo odstranění výběru
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

DELETE
Na MacBooku stiskněte FN+DELETE.

Odstranění textu do konce řádku
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

CONTROL+ DELETE
Na MacBooku stiskněte CONTROL+FN+DELETE.

Přesunutí o jeden znak nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Přesunutí na začátek řádku

HOME
Na MacBooku stiskněte FN+ŠIPKA DOLEVA.

Vložení komentáře

SHIFT+F2

Otevření a úprava komentáře k buňce

SHIFT+F2

Vyplnění směrem dolů

CTRL + D
nebo
COMMAND + D

Vyplnění směrem doprava

CTRL + R
nebo
COMMAND + R

Definování názvu

CONTROL+L

Práce v buňkách nebo v řádku vzorců

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

COMMAND +SHIFT+RETURN
nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zrušení zadávání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Vložení hypertextového odkazu

COMMAND +K
nebo
CONTROL+K

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec řádku

CONTROL+U

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Zahájení tvorby vzorce

=

Přepínání stylu referencí vzorce mezi absolutním, relativním a smíšeným

COMMAND +T
nebo
F4

Vložení vzorce Automatické shrnutí

COMMAND +SHIFT+T

Zadání data

CONTROL+; (středník)

Zadání času

COMMAND +; (STŘEDNÍK)

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+SHIFT+" (značka palce)

Přepínání mezi zobrazením hodnot a vzorců v buňkách

CONTROL+` (čárka nad vlevo)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+‘ (apostrof)

Zobrazení seznamu funkce Automatické dokončování

CONTROL+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Definování názvu

CONTROL+L

Otevření podokna Inteligentní vyhledávání

CONTROL+OPTION+ COMMAND +L

Formátování a úprava dat

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vytvoření tabulky

COMMAND +T
nebo
CONTROL+T

Vložení zalomení řádku do buňky

COMMAND +OPTION+RETURN
nebo
CONTROL+OPTION+RETURN

Vložení speciálních znaků, třeba symbolů a emoji

CONTROL+ COMMAND +MEZERNÍK

Zvětšení velikosti písma

COMMAND +SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

COMMAND +SHIFT+<

Zarovnání na střed

COMMAND +E

Zarovnání doleva

COMMAND +L

Zobrazení dialogového okna Upravit styl buňky

COMMAND +SHIFT+L

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

COMMAND +1

Použití obecného číselného formátu

CONTROL+SHIFT+~

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena červeně v závorkách)

CONTROL+SHIFT+$

Použití formátu procent bez desetinných míst

CONTROL+SHIFT+%

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CONTROL+SHIFT+^

Použití formátu data s dnem, měsícem a rokem

CONTROL+SHIFT+#

Použití formátu času s hodinou, minutou a označením dop. nebo odp.

CONTROL+SHIFT+@

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (−) u záporných hodnot

CONTROL+SHIFT+!

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

COMMAND +OPTION+NULA

Přidání vnějšího ohraničení vpravo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přidání vnějšího ohraničení vlevo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přidání vnějšího ohraničení na horní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přidání vnějšího ohraničení na dolní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Odebrání vnějších ohraničení

COMMAND +OPTION+SPOJOVNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

COMMAND +B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

COMMAND +I

Použití nebo odebrání podtržení

COMMAND +U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

COMMAND +SHIFT+X

Skrytí sloupce

COMMAND +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

COMMAND +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

COMMAND +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

COMMAND +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Úprava aktivní buňky

CONTROL+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Vložení textu do aktivní buňky

COMMAND +V

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Předání záznamu aktuální buňky vybraným buňkám

COMMAND +RETURN
nebo
CONTROL+RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

COMMAND +SHIFT+RETURN
nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Výběr buněk, sloupců nebo řádků

Akce

Klávesová zkratka

Rozšíření výběru o jednu buňku

SHIFT+ŠIPKOVÁ KLÁVESA

Rozšíření výběru k poslední neprázdné buňce
ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

COMMAND + SHIFT + klávesy se šipkami

Rozšíření výběru k začátku řádku

SHIFT+HOME
Na MacBooku stiskněte SHIFT+FN+ŠIPKA VLEVO.

Rozšíření výběru k začátku listu

CONTROL+SHIFT+HOME
Na MacBooku stiskněte CONTROL+SHIFT+FN+ŠIPKA VLEVO.

Rozšíření výběru k poslední použité buňce
listu (v pravém dolním rohu)

CONTROL+SHIFT+END
Na MacBooku stiskněte CONTROL+SHIFT+FN+ŠIPKA VPRAVO.

Výběr celého sloupce

CONTROL+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého listu

COMMAND +A

Výběr jenom viditelných buněk

COMMAND +SHIFT+* (hvězdička)

Výběr jenom aktivní buňky, když se vybere více buněk

SHIFT+DELETE

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN
Na MacBooku stiskněte SHIFT+FN+ŠIPKA DOLŮ.

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP
Na MacBooku stiskněte SHIFT+FN+ŠIPKA NAHORU.

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů
a zobrazením zástupných symbolů objektů

CONTROL+6

Zapnutí možnosti rozšíření výběru
pomocí šipkových kláves

F8

Přidání další oblasti buněk do výběru

SHIFT+F8

Výběr aktuální matice, což je ta, do které
patří aktivní buňka

CONTROL+/

Výběr buněk na řádku, jejichž obsah nesouhlasí s hodnotu
v aktivní buňce na daném řádku
(je třeba vybrat řádek začínající aktivní buňkou)

CONTROL+\

Výběr pouze buněk, na které přímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+[

Výběr všech buněk, na které přímo nebo nepřímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+{

Výběr pouze buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+]

Výběr všech buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+SHIFT+}

Práce s výběrem

Akce

Klávesy

Kopírování

COMMAND +C
nebo
CONTROL+V

Vložení

COMMAND +V
nebo
CONTROL+V

Vyjmutí

COMMAND +X
nebo
CONTROL+X

Vymazání

DELETE

Odstranění výběru

CONTROL+POMLČKA

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Skrytí sloupce

COMMAND +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

COMMAND +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

COMMAND +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

COMMAND +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Přesunutí shora dolů v rámci výběru (dolů) *

RETURN

Přesunutí zdola nahoru v rámci výběru (nahoru) *

SHIFT + ENTER

Přesunutí zleva doprava v rámci výběru
nebo o jednu buňku dolů (pokud je vybraný jen jeden sloupec)

TAB

Přesunutí zprava doleva v rámci výběru
nebo o jednu buňku nahoru (pokud je vybraný jen jeden sloupec)

SHIFT+TAB

Přesunutí do dalšího rohu výběru ve směru hodinových ručiček

CONTROL+TEČKA

Seskupení vybraných buněk

COMMAND +SHIFT+K

Oddělení vybraných buněk

COMMAND +SHIFT+J

* Tyto klávesové zkratky můžou přesouvat v jiných směrech než nahoru nebo dolů. Pokud chcete změnit směr těchto zkratek pomocí myši, klikněte v nabídce Excelu na Předvolby, pak na Upravit a nakonec v části Po stisknutí klávesy RETURN posunout výběr a vyberte směr, ve kterém se chcete posunout.

Používání grafů

Akce

Klávesy

Vložení nového listu s grafem *

F11

Cyklický výběr objektů grafu

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Řazení, filtrování a používání sestav kontingenčních tabulek

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Seřadit

COMMAND +SHIFT+R

Přidání nebo odebrání filtru

COMMAND +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení seznamu filtrů nebo místní nabídky pole stránky
kontingenční tabulky pro vybranou buňku

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření datové osnovy

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CONTROL+8

Skrytí vybraných řádků

CONTROL+9

Zobrazení vybraných řádků

CONTROL+SHIFT+levá závorka ( ( )

Skrytí vybraných sloupců

CONTROL+0 (nula)

Zobrazení vybraných sloupců

CONTROL+SHIFT+pravá závorka ( ) )

Používání zkratek funkčních kláves

Excel pro Mac používá funkčních kláves pro běžné příkazů, včetně kopírovat a vložit. Pro rychlý přístup k tyto klávesové zkratky můžete změnit předvoleb systému Apple abyste pokaždé nemuseli pomocí klávesy FN pokaždé, když použijete klávesová (funkce)

Poznámka: Když se změní předvolby funkčních kláves, bude to mít vliv na to, jak funkční klávesy fungují v Macu, ne jenom v Excelu. I když toto nastavení změníte, můžete pořád používat speciální funkce vytištěné na funkční klávese. Stačí stisknout klávesu FN. Pokud byste třeba chtěli změnit hlasitost pomocí klávesy F12, stiskli byste FN+F12.

Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu Fn. Pokud nechcete klávesu Fn mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému Apple:

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko u Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Následující tabulka obsahuje funkce klíčové klávesové zkratky pro Excel pro Mac

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení okna nápovědy

F1

Úprava vybrané buňky

F2

Přidání nebo úprava komentáře buňky

SHIFT+F2

Otevření dialogového okna Uložit

OPTION+F2

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

COMMAND +F3

Zavření

COMMAND +F4

Zobrazení dialogového okna Přejít na

F5

Zobrazení dialogového okna Najít

SHIFT+F5

Přechod do pole Hledat list

CONTROL+F5

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7
nebo
CONTROL+OPTION+ COMMAND +R

Rozšíření výběru

F8

Přidání do výběru

SHIFT+F8

Zobrazení dialogového okna Makro

OPTION+F8

Přepočet všech otevřených sešitů

F9

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Zobrazení místní nabídky (nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem)

SHIFT+F10

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10
nebo
COMMAND +F10

Vložení nového listu s grafem*

F11

Vložení nového listu*

SHIFT+F11

Vložení listu maker Excelu 4.0

COMMAND +F11

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Zobrazení dialogového okna Otevřít

COMMAND +F12

Kreslení

Akce

Klávesová zkratka

Přepnutí režimu kreslení

COMMAND + CONTROL + Z

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×