Klávesové zkratky v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesová zkratka je libovolná kombinace kláves, kterou lze použít k provádění úkolu, který by jinak vyžadoval použití myši nebo jiného ukazovacího zařízení.

V tomto seznamu jsou uvedeny klávesové zkratky pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámky: 

  • Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

  • Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte při zobrazení obsahu nápovědy v počítači stisknutím klávesy TAB položku Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a potom kombinaci kláves CTRL+T.

Použití nabídky aplikace Business Contact Manager

ALT+C

Otevření nabídky Business Contact Manager

ALT+C+I

Otevření složky Klienti

ALT+C+B

Otevření složky Obchodní kontakty

ALT+C+I

Otevření složky Příležitosti

ALT+C+P

Otevření složky Obchodní projekty

ALT+C+T

Otevření složky Projektové úkoly

ALT+C+K

Otevření složky Marketingové kampaně

ALT+C+H

Otevření složky Složka Historie komunikace

ALT+C+S

Otevření nabídky Sestavy. Chcete-li vybrat a spustit sestavu Klienti, stiskněte kombinaci kláves ENTER+ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+I

Spuštění sestavy Klienti. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+K

Spuštění sestavy Aktivita. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+B

Spuštění sestavy Obchodní kontakty. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+P

Spuštění sestavy Potenciální zákazníci. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+I

Spuštění sestavy Příležitosti. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+P

Spuštění sestavy Obchodní projekty. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+M

Spuštění sestavy Marketingové kampaně. Chcete-li vybrat a spustit jednu ze sestav, stiskněte kombinaci kláves ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

ALT+C+S+S

Otevření uložené sestavy

ALT + O + R + F

Otevření dialogového okna Finanční výkazy vyberte skupinu sestavy a typ sestavy a otevřete.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že Účetní systém je integrována s Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ALT + O + A

Pokud jste to ještě ještě připojení Business Contact Manager pro aplikaci Outlook k účetní systém stisknutím klávesy ENTER otevřete nastavení připojení k Průvodci účetní systém. Pokud Business Contact Manager pro aplikaci Outlook připojení k systému účetnictví a chcete odpojit systému účetnictví stisknutím klávesy ENTER otevřete zprávu s potvrzením Aplikace Business Contact Manager.

ALT + O + A + S

Otevřete dialogové okno Odeslat času k fakturaci času k fakturaci účetní systém.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že účetní systém je integrována s Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ALT+C+R

Otevření dialogového okna Správa automatického propojení e-mailu, chcete-li změnit nastavení propojování e-mailových zpráv

ALT+M, pak A+ENTER

Akce klepnutí na tlačítko Automatické propojení e-mailu

ALT+C+D

Otevření nabídky Databázové nástroje.

Chcete-li spustit průvodce Sdílení databáze, stiskněte klávesu ENTER.

ALT+C+D+D

Spuštění průvodce Sdílet databázi

ALT+C+D+A

Spuštění průvodce Správa databáze

ALT+C+D+V

Otevření průvodce Vytvořit nebo vybrat databázi aplikace Business Contact Manager

ALT+C+D+T

Otevření průvodce importem nebo exportem obchodních dat

ALT+C+F

Výběr možností offline. Chcete-li vybrat jednu z možností, stiskněte kombinaci kláves TAB+ŠIPKA DOLŮ+ENTER.

Poznámka: Možnosti offline jsou k dispozici pouze v případě, že pracujete se Sdílená databáze.

ALT+C+F+P

Použití offline kopie Databáze aplikace Business Contact Manager ve vašem přenosném počítači.

ALT+C+F+O

Povolení nebo zakázání Offline databáze

ALT+C+F+S

Otevření dialogového okna Nastavení offline

ALT+C+F+U

Ukončení použití kopie offline databáze

ALT+C+R

Přizpůsobení formulářů pomocí uživatelem definovaných polí nebo úpravou seznamů hodnot polí. Otevřete jednu z možností Správa uživatelem definovaných polí, stiskněte klávesu ENTER + ŠIPKA DOLŮ + ENTER.

ALT+C+R+S+K

Otevření dialogového okna Klient – Správa uživatelem definovaných polí

ALT+C+R+S+B

Otevření dialogového okna Obchodní kontakt – Správa uživatelem definovaných polí

ALT+C+R+S+Ř

Otevření dialogového okna Příležitost – Správa uživatelem definovaných polí

ALT+C+R+S+P

Otevření dialogového okna Obchodní projekt – Správa uživatelem definovaných polí

ALT+C+R+Y

Otevření dialogového okna Úpravy seznamů pro úpravy seznamu hodnot polí

ALT+C+E

Otevření dialogového okna Seznam produktů a služeb za účelem změny Produkty a služby

Vytvoření nového klienta, obchodní kontakt, příležitost, obchodní projekt, úkol projektu nebo marketingovou kampaní.

ALT+C+L, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Klienti a vytvoření nového záznamu klienta

ALT+C+B, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Obchodní kontakty a vytvoření nového záznamu obchodního kontaktu

ALT+C+I, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Příležitosti a vytvoření nového záznamu příležitosti

ALT+C+P, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Obchodní projekty a vytvoření nového záznamu obchodního projektu

ALT+C+T, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Projektové úkoly a vytvoření nového záznamu projektového úkolu

ALT+C+K, pak ALT+O+ENTER

Otevření složky Marketingové kampaně a vytvoření nového záznamu marketingové kampaně

Použijte nabídku Nápověda

ALT+V

Otevření nabídky Nápověda

ALT+V+T

Zjišťování aktualizací zabezpečení pomocí aplikace Microsoft Baseline Security Analyzer

ALT+V+N nebo F1

Otevření nápovědy aplikace Microsoft Office Outlook

ALT+V+B+ENTER

Otevření nápovědy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

ALT+V+B+L

Informace o aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ALT+V+B+M

Informace o použití aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook s mobilními zařízeními

ALT+V+C

Informace o aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Navigace na pásu karet, který je součástí sady Microsoft Office Fluent uživatelské rozhraní

ALT+KLÁVESY ŠIPEK

Pomocí kláves se šipkami pro navigaci mezi položkami na pásu karet a potom stisknutím klávesy ENTER vyberte položku. Například v e-mailové zprávy, pokud chcete vytvořit odkaz na jeden nebo více záznamů v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, stiskněte kombinaci kláves ALT + ŠIPKA DOLŮ ŠIPKU + ŠIPKA VPRAVO vyberte propojit se záznamem a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×