Klávesové zkratky pro webovou aplikaci Microsoft Project Web App

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Klávesové zkratky, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v Microsoft Project Web App nápovědě odděleny znaménko plus (+). Klávesové zkratky, které stisknutí vždycky jen jednu klávesu bezprostředně za sebou jsou klávesy odděleny středník (;).

Poznámka: Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

V tomto článku:

Klávesové zkratky v Online nápovědě

Navigace v aplikaci Project Web App

Použití ovládacích prvků mřížky

Klávesové zkratky v online nápovědě

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Akce

Kombinace kláves

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku aplikace název aplikace.

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci název aplikace okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posouvání po malých úsecích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Posouvání po větších úsecích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přepnutí mezi zobrazením okna nápovědy ve spojení s aktivní aplikací a zobrazením okna nápovědy odděleně od aktivní aplikace

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klikněte do okna Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Zadejte text do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat.

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat.

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Začátek stránky

Navigace v aplikaci Project Web App

V následující tabulce jsou uvedeny klávesové zkratky pro navigaci v Project Web App.

Akce

Klávesa

Přesunutí výběru mezi odkazy na horním panelu odkazů

ALT+J

Přesunutí výběru z jedné webové části na jinou webovou část na stránkách, které používají více webových částí

ALT+W

Rozbalení rozevíracích seznamů

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Použití ovládacích prvků mřížky

Project Web App, webový klient Microsoft Project Server 2010 používá k zobrazení různých částí informací AJAX a HTML ovládací prvky mřížky.

Některé stránky v Project Web App pro prohlížení a úpravy informací pomocí mřížky založené na tabulky ve formátu HTML. Příklad stránky úkoly mřížku HTML založeného na tabulce. V mřížce HTML můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Přesunutí do následující buňky nebo následujícího řádku

TAB nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do předchozí buňky nebo předchozího řádku

ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT TAB

Přesunutí nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí dolů

ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER

Přechod na adresu URL ve vybrané buňce

ENTER

Odebrání fokusu z vybrané buňky

ESC

Přesunutí do poslední buňky nebo posledního řádku

CTRL+END

Přesunutí do první buňky nebo prvního řádku

CTRL+HOME

Přepnutí zvýraznění řádků

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení seskupení

CTRL+MEZERNÍK

Rozbalení skupiny

CTRL+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+MINUS

Umožňuje přepínání zaškrtávacího políčka.

MEZERNÍK

Otevření rozevíracího seznamu buňky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Project Web App taky používá ovládací prvky AJAX mřížky pro prohlížení a úpravy informace. Například stránka Podrobnosti projektu mřížku AJAX. V mřížce AJAX můžete použít následující klávesové zkratky:

Akce

Klávesa

Aktivace režimu úprav pro buňku.

F2

Nahoru o jednu stránku

PAGE UP

Dolů o jednu stránku

PAGE DOWN

Odsazení vybraného úkolu

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Zmenšit odsazení vybraného úkolu

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zrušení položky nebo úpravy

ESC

Kopírování výběru

CTRL+C

Vyjmutí výběru

CTRL+X

Odstranění vybraných dat

DELETE nebo CTRL+V nebo CTRL+Z

Odstranění řádku

CTRL+DELETE

Přesunutí na první pole v řádku

HOME

Přesunutí na první řádek

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na poslední pole v řádku

END

Přesunutí na poslední pole v posledním řádku

CTRL+END

Přesunutí na poslední řádek

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jednu stránku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru nahoru o jednu stránku

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na první pole v řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední pole v řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru až po první pole prvního řádku

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru až po poslední pole posledního řádku

CTRL+SHIFT+END

Přesunutí o řádek dolů

ENTER

Přesunutí o jednu buňku doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jednu buňku doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jednu buňku nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jednu buňku dolů

ŠIPKA DOLŮ

Umožňuje přepínání zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×