Klávesové zkratky pro Visio pro web

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Při pohybu po stránce dodržuje Visio pro web standardní navigační cyklus. Obecně platí, že směr pohybu je zleva doprava (s výjimkou jazyků psaných zprava doleva) a shora dolů. Pořadí procházení při navigaci se dále řídí pořadím (rozvrstvením) obrazců – od nejnižšího po nejvyšší.

Často používané klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech položek

Ctrl+A

Tisk

Ctrl+P

Vyjmutí

Ctrl+X

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Navigace na stránce

Akce

Klávesová zkratka

Přechod k dalšímu objektu

Tab

Přechod k předchozímu objektu

Shift+Tab

Posunutí diagramu

Šipkové klávesy

Přiblížení

Ctrl++

Oddálení

Ctrl+-

Přechod k další části na stránce

Ctrl+F6

Přechod k předchozí části na stránce

Ctrl+Shift+F6

Otevření místní nabídky karty stránky (když je fokus klávesnice na kartě stránky)

Shift+F10

Pohyb po stavovém řádku

Tab nebo Shift+Tab

Aktivace tlačítka nebo příkazu na stavovém řádku

Enter

Navigace na pásu karet

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na další nebo předchozí kartu pásu karet

Tab, Shift+Tab

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Enter

Aktivace vybraného příkazu

Mezerník nebo Enter

Otevření nabídky pro vybraný příkaz

Mezerník, Enter nebo Alt+šipka dolů

Práce s obrazci

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí obrazce

Šipkové klávesy

Přesunutí obrazce o 1 pixel

Shift+šipkové klávesy

Výběr všech obrazců na stránce

Ctrl+A

Úprava textu v obrazci

Enter nebo mezerník

Ukončení úprav textu v obrazci

Esc

Otočení obrazce o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček

Ctrl+R

Otočení obrazce o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček

Ctrl+L

Seskupení vybraných objektů

Ctrl+G

Oddělení objektů skupiny

Ctrl+Shift+U

Odstranění vybraného obrazce

Del

Duplikování obrazce

Ctrl+D

Vložení obrazce na plátno (když je fokus klávesnice na obrazci v galerii obrazců)

Enter

Zobrazení návrhů na automatické propojení pomocí funkce Rychlé obrazce

Ctrl+šipkové klávesy

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Změna písma vybraného textu na tučné

Ctrl+B

Změna písma vybraného textu na kurzívu

Ctrl+I

Podtržení vybraného textu

Ctrl+U

Přesunutí kurzoru v textu

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

Šipka doprava

O jeden znak doleva

Šipka doleva

O jedno slovo doprava

Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+šipka dolů

Začátek řádku

Home

Konec řádku

End

Začátek stránky

Ctrl+Home

Konec stránky

Ctrl+End

Výběr obsahu nebo rozšíření výběru

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

Shift+šipka doprava

O jeden znak doleva

Shift+šipka doleva

O jedno slovo doprava

Shift+Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Shift+Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Shift+šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Shift+šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Shift+Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Shift+Ctrl+šipka dolů

Na začátek řádku

Shift+Home

Na konec řádku

Shift+End

Na začátek stránky

Shift+Ctrl+Home

Na konec stránky

Shift+Ctrl+End

Související témata

Visio pro web – Nápověda
Vytvoření Visia pro diagram webové aplikace

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×