Klávesové zkratky pro InfoPath 2013

Toto téma nápovědy popisuje klávesové zkratky pro běžné úlohy v Microsoft InfoPathu 2013. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V klávesových zkratkách, u kterých je potřeba stisknout dvě a více kláves současně, jsou klávesy oddělené symbolem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je potřeba stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto článku

Vyplňování formuláře InfoPathu

Vyplňování formulářů v InfoPathu

Formátování textu v ovládacím prvku s formátovaným textem

Vyplňování formuláře InfoPathu ve webovém prohlížeči

Návrh formuláře v InfoPath Designeru

Formátování textu v šabloně formuláře

Práce s tabulkami rozložení

Opravy a uložení změn

Náhled šablony formuláře před tiskem

Získání nápovědy

Použití dialogových oken

Používání a výběr možností v dialogových oknech

Použití textových polí v dialogových oknech

Vyplňování formuláře InfoPathu

Začátek stránky

Vyplňování formulářů v InfoPathu

Co chcete udělat

Klávesy

Přechod na další ovládací prvek v pořadí prvků

TAB

Přechod na předchozí ovládací prvek v pořadí prvků

SHIFT+TAB

Přechod na ovládací prvek nad aktuálním prvkem

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na ovládací prvek pod aktuálním prvkem

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Ovládací prvek Výběr data: Zobrazení kalendáře

Šipka dolů

Přechod na další pole obsahující chybu

CTRL+SHIFT+O

Zobrazení podrobností o chybě v aktuálním poli (pokud obsahuje chybu)

CTRL+SHIFT+I

Zobrazení nabídky widgetů u ovládacího prvku podporujícího tuto nabídku

ALT+SHIFT+F10

Opakující se tabulka/opakující se oddíl: Přidání řádku nebo oddílu (při fokusu uvnitř ovládacího prvku)

CTRL+ENTER

Začátek stránky

Formátování textu v ovládacím prvku s formátovaným textem

Co chcete udělat

Klávesy

Odebrání veškerého formátování

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+= (symbol rovná se)

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+= (symbol rovná se)

Použití stylu Normální u vybraného textu

CTRL+SHIFT+N

Použití stylu Název u vybraného textu

ALT+CTRL+1

Použití stylu Nadpis 1 u vybraného textu

ALT+CTRL+2

Použití stylu Nadpis 2 u vybraného textu

ALT+CTRL+3

Použití stylu popisků u vybraného textu

ALT+CTRL+4

Použití stylu popisků sloupců u vybraného textu

ALT+CTRL+5

Použití stylu popisů u vybraného textu

ALT+CTRL+6

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+, (čárka)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+. (tečka)

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+[

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+]

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Přepnutí odstavce na směr textu zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Přepnutí odstavce na směr textu zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Začátek stránky

Vyplňování formuláře InfoPathu ve webovém prohlížeči

Co chcete udělat

Klávesy

Přidání oddílu do ovládacího prvku Opakující se oddíl

CTRL+ENTER

Odebrání oddílu z ovládacího prvku Opakující se oddíl

CTRL+DEL

Přidání řádku do ovládacího prvku Opakující se tabulka

CTRL+ENTER

Odebrání řádku z ovládacího prvku Opakující se tabulka

CTRL+DEL

Přechody mezi poli s chybami v aktuálním zobrazení formuláře

CTRL+SHIFT+O

Zobrazení informací o chybě u pole s chybou

CTRL+SHIFT+I

Přesunutí fokusu na karty webového pásu karet

CTRL+[

Výběr karty na webovém pásu karet

ENTER

Přesunutí fokusu na naposledy použité tlačítko webového pásu karet

CTRL+]

Návrat fokusu z webového pásu karet na stránku

ESC

Další příkaz pro práci s formátovaným textem (fokus se přesune z textového pole s formátovaným textem na panel nástrojů pro práci s formátovaným textem)

CTRL+1

Další příkaz pro práci s formátovaným textem (fokus se přesune z textového pole s formátovaným textem na panel nástrojů pro práci s formátovaným textem)

CTRL+' (apostrof)

Vyjmutí do schránky systému Windows

CTRL+X

Zkopírování do schránky systému Windows

CTRL+C

Vložení obsahu schránky systému Windows

CTRL+V

Vymazání formátování

CTRL+MEZERNÍK

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Otevření nového okna pro vložení tabulky

CTRL+ALT+T

Rozdělení buněk

CTRL+ALT+S

Sloučení buněk

CTRL+ALT+M

Otevření nového okna pro vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Otevření nového okna pro vložení obrázku

CTRL+SHIFT+G

Výběr písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Změna písma na tučné

CTRL+B

Změna písma na kurzívu

CTRL+I

Podtržení textu

CTRL+U

Zarovnání textu doleva

CTRL+L

Zarovnání textu doprava

CTRL+R

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Vložení číslovaného seznamu

CTRL+SHIFT+E

Vložení seznamu s odrážkami

CTRL+SHIFT+L

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+M

Zvětšení odsazení

CTRL+M

Změna barvy textu

CTRL+SHIFT+C

Zvýraznění textu

CTRL+SHIFT+W

Přepnutí na směr textu zleva doprava

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Přepnutí na směr textu zprava doleva

CTRL+SHIFT+<

Začátek stránky

Návrh formuláře v InfoPath Designeru

Co chcete udělat

Klávesy

Návrh nové šablony formuláře

CTRL+SHIFT+D

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly

ALT+N

Poznámka:  Pokud je otevřené dialogové okno Začínáme, stiskněte klávesu TAB tolikrát, až budete moct vybrat Navrhnout šablonu formuláře. Potom stiskněte klávesu ENTER.

Náhled aktuální šablony formuláře

CTRL+SHIFT+B

Vyhledání slova nebo fráze

CTRL+F

Nahrazení slova nebo fráze

CTRL+H

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky

CTRL+C

Vložení textu nebo položky

CTRL+V

Tisk aktuální šablony formuláře

CTRL+P

Zobrazení vlastností vybraného ovládacího prvku

ALT+ENTER

Výběr předchozího ovládacího prvku

CTRL+< (znaménko menší než) nebo SHIFT+TAB

Výběr dalšího ovládacího prvku

CTRL+> (znaménko větší než) nebo TAB

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Výběr textu do začátku odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr textu do konce odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr textu, grafiky nebo pole o jeden řádek nahoru nebo dolů

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Vložení symbolu euro

CTRL+ALT+E

Začátek stránky

Formátování textu v šabloně formuláře

Co chcete udělat

Klávesy

Odebrání veškerého formátování

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+= (symbol rovná se)

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+= (symbol rovná se)

Použití stylu Normální u vybraného textu

CTRL+SHIFT+N

Použití stylu Název u vybraného textu

ALT+CTRL+1

Použití stylu Nadpis 1 u vybraného textu

ALT+CTRL+2

Použití stylu Nadpis 2 u vybraného textu

ALT+CTRL+3

Použití stylu popisků u vybraného textu

ALT+CTRL+4

Použití stylu popisků sloupců u vybraného textu

ALT+CTRL+5

Použití stylu popisů u vybraného textu

ALT+CTRL+6

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+, (čárka)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+. (tečka)

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+[

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu o jeden bod

CTRL+]

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Přepnutí odstavce na směr textu zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Přepnutí odstavce na směr textu zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Začátek stránky

Práce s tabulkami rozložení

Co chcete udělat

Klávesy

Změna šířky sloupce vlevo od okraje sloupce beze změny šířky ostatních sloupců

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj sloupce.

Změna výšky řádku nad nebo pod okrajem řádku beze změny výšky ostatních řádků

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj řádku.

Poznámka: U řádku, jehož výška je nastavená na minimální hodnotu, mění tato klávesová zkratka výšku řádku nad okrajem řádku. Minimální výška řádku je daná několika faktory, třeba jestli řádek obsahuje text nebo ovládací prvky.

Změna velikosti všech vybraných řádků nebo sloupců na stejnou výšku nebo šířku

Při stisknuté klávese ALT přetáhněte okraj řádku nebo sloupce.

Přechod na další nebo předchozí buňku tabulky

TAB nebo SHIFT+TAB

Když je ukazatel myši v poslední buňce posledního řádku, stisknutím klávesy TAB přidáte nový řádek tabulky.

Výběr nebo zrušení výběru buňky tabulky

F2

Začátek stránky

Opravy a uložení změn

Co chcete udělat

Klávesy

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

ALT+F7

Poznámka: Musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat pravopis při psaní (stiskněte klávesy ALT+T a potom klikněte na OK).

Uložení nebo publikování aktuální šablony formuláře

ALT+SHIFT+F2

Poznámka: Pomocí této klávesové zkratky se otevře dialogové okno, které nabízí výběr mezi uložením a publikováním šablony formuláře. Když vyberete možnost budoucího skrytí tohoto dialogového okna, zobrazí se po stisknutí klávesové zkratky ALT+SHIFT+F2 dialogové okno Uložit jako.

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Uložení aktuální šablony formuláře

CTRL+S

Otevření dialogového okna Uložit jako pro aktuální šablonu formuláře

SHIFT+F12 nebo ALT+SHIFT+F2

Začátek stránky

Náhled šablony formuláře před tiskem

Co chcete udělat

Klávesy

Zobrazení dialogového okna Náhled

ALT+F, V

Přechod na další stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přiblížení za účelem podrobnějšího zobrazení šablony formuláře

ALT+= (symbol rovná se)

Oddálení za účelem zobrazení větší části šablony formuláře v menší velikosti

ALT+- (spojovník)

Začátek stránky

Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Microsoft Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Co chcete udělat

Klávesy

Otevření okna Nápověda

F1

Poznámka: Pokud se aktuální téma nápovědy nenachází v aktivním okně, stiskněte nejdřív klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Výběr následující položky

TAB

Výběr předchozí položky

SHIFT+TAB

Provedení výchozí akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu, jako jsou odkazy Zobrazit vše nebo Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posouvání po malých úsecích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Posouvání po větších úsecích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Okno nápovědy musí být aktivní (stiskněte klávesu F1).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6, ŠIPKA DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi okna Nápověda, například mezi panelem nástrojů, vyhledávacím polem a stavem připojení nápovědy

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Výběr dalšího hypertextového odkazu nebo Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný hypertextový odkaz, možnost Zobrazit vše nebo možnost Skrýt vše

ENTER

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Začátek stránky

Použití dialogových oken

Používání a výběr možností v dialogových oknech

Co chcete udělat

Klávesy

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do šablony formuláře (u dialogových oken, která tuto funkci podporují)

ALT+F6

Přechod na další možnost

TAB

Přechod na předchozí možnost

SHIFT+TAB

Přepnutí na následující kartu

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu

CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí na další kategorii

TAB

Poznámka: Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přepnutí na předchozí kategorii

SHIFT+TAB

Poznámka: Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přechod mezi možnostmi v seznamu nebo skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřený) a přechod na určitou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a následné zavření dialogového okna

ESC

Spuštění vybraného příkazu

ENTER

Přechod na předchozí složku

ALT+SHIFT+1

Otevření složky o jednu úroveň výše nad vybranou složkou

ALT+SHIFT+2

Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+SHIFT+3

Vytvoření nové podsložky v otevřené složce

ALT+SHIFT+4

Přepínání mezi zobrazeními Miniatury, Vedle sebe, Ikony, Seznam, Podrobnosti, Vlastnosti a Náhled

ALT+SHIFT+5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou složku nebo soubor

SHIFT+F10

Otevření seznamu Oblast hledání nebo Uložit do (v systému Windows Vista nazývaného panel Adresa)

F4

Aktualizace seznamu složek a souborů v dialogovém okně Otevřít, Otevřít v režimu návrhu nebo Uložit jako

F5

Začátek stránky

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je pole, do kterého lze zadat nebo zkopírovat text, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Co chcete udělat

Klávesy

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×