Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci OneNote pro Windows 10 lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto tématu uvádíme klávesové zkratky pro OneNote pro Windows 10.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Klávesy

Zvýraznění aktuálního oddílu

Ctrl+Shift+G

Otevření místní nabídky

Shift+F10

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

Ctrl+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte Enter.

Vytvořit nový oddíl

Ctrl+T

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

Ctrl+Alt+N

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Alt+Shift+N

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Přesunutí nebo zkopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Otevření vyhledávacího pole pro prohledání všech aktuálně otevřených poznámkových bloků

Ctrl+E

Navigace ve OneNotu pro Windows 10 pouze pomocí klávesnice

V tabulce níže najdete seznam klávesových zkratek, které můžete použít k navigaci v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Klávesy

Přechod mezi panelem karet, navigačním podoknem a plátnem stránky

F6

Přechod na pás karet na kartě

Klávesa Šipka dolů

Přechod mezi možnostmi na pásu karet

Klávesa se šipkou vlevo nebo vpravo

Provedení aktuálně vybraného příkazu

Enter

Přechod mezi oblastmi

Klávesa se šipkou vlevo nebo vpravo

Přechod mezi položkami na hlavním panelu nabídek

Tab nebo Shift+Tab

Otevření pásu karet

Alt

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření karty Vložení

Alt+V

Otevření karty Kreslení

ALT+K

Otevření karty Zobrazení

ALT+O

Aktivace a použití čtečky obrazovky Předčítání

Pokud chcete aktivovat program Předčítání, stiskněte ve Windows klávesu s logem Windows + Enter. Uslyšíte, že se jedná o okno nastavení programu Předčítání.

Další informace o klávesových zkratkách a příkazech programu Předčítání ve Windows najdete v tématu Klávesové příkazy a gesta dotykového ovládání v programu Předčítání.

Předčítání ukončíte stisknutím kombinace kláves Caps Lock + Esc.

Pořizování a formátování poznámek

Psaní a úpravy poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Redo the last action

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce Pokud chcete výběr rozšířit, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+A.

Ctrl+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

Konec

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka doprava

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Otevření místní nabídky pro objekt, na kterém je fokus

Shift+F10 nebo klávesa nabídky

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky

Ctrl+Shift+W

Vložení jméno autora a as poslední změny

Ctrl+Shift+M

Formátování poznámek

Akce

Klávesy

Zvýraznění vybraného textu

Ctrl+Shift+H nebo Ctrl+Alt+H

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+V

Otevření hypertextového odkazu, když je kurzor v textu odkazu. Stisknutím šipkových kláves přesuňte kurzor na text odkazu.

Enter

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

Ctrl+H

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

Ctrl+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

Ctrl+spojovník (-)

Použití nebo odebrání formátování horní index u vybraného textu

Ctrl+Shift+=

Použití nebo odebrání formátování dolní index u vybraného textu

Ctrl+=

Použití nebo odebrání formátování seznam s odrážkami u vybraného odstavce

Ctrl+tečka (.)

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

Ctrl+lomítko

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku, zrušení veškerého formátování

Ctrl+Shift+N

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo nebo Tab (na začátku řádku)

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo nebo Shift+Tab (na začátku řádku)

Zarovnání vybraného odstavce doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+<

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Přidání položek na stránku

Akce

Klávesy

Zkopírujte výřez obrazovky do schránky (vyžaduje Windows 10 Creators Update)

Klávesa s logem Windows+Shift+S

Vložit aktuální datum

Alt+Shift+D

Vložit aktuální datum a čas

Alt+Shift+F

Vložit aktuální čas

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

ALT+=

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku, pokud je kurzor v poslední buňce v tabulce

Enter

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

Ctrl+Enter

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku libovolného řádku kromě prvního)

Enter

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

Delete (stiskněte dvakrát)

Výběr poznámek a objektů

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce Pokud chcete výběr rozšířit, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+A.

Ctrl+A

Výběr od aktuální pozice kurzoru do konce řádku

Shift+End

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

Esc

Přesunutí aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesunutí aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesunutí aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vlevo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník (-)

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

Konec

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka doprava

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Vpřed na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Přehrávání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+S

Zahájení nového zvukového záznamu

Ctrl+Alt+A

Převinutí aktuálního zvukového záznamu zpět o 10 sekund

Ctrl+Alt+Y

Převinutí aktuálního zvukového záznamu zpět o 5 minut

Ctrl+Alt+T

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o 10 sekund

Ctrl+Alt+U

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o 5 minut

Ctrl+Alt+I

Značky poznámek

Akce

Klávesy

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

Ctrl+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

Ctrl+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

Ctrl+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

Ctrl+4

Použití nebo zrušení značky Definice

Ctrl+5

Použití nebo zrušení značky Zvýraznit

Ctrl+6

Použití nebo zrušení značky Kontakt

Ctrl+7

Použití nebo zrušení značky Adresa

Ctrl+8

Použití nebo zrušení značky Telefonní číslo

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Použití osnov

Akce

Klávesy

Zobrazení na úrovni 1

Alt+Shift+1

Rozbalení na úrovni 2

Alt+Shift+2

Rozbalení na úrovni 3

Alt+Shift+3

Rozbalení na úrovni 4

Alt+Shift+4

Rozbalení na úrovni 5

Alt+Shift+5

Rozbalení na úrovni 6

Alt+Shift+6

Rozbalení na úrovni 7

Alt+Shift+7

Rozbalení na úrovni 8

Alt+Shift+8

Rozbalení na úrovni 9

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office.

Akce

Klávesy

Nastavení směru psaní zleva doprava

Ctrl+levý Shift

Nastavení směru psaní zprava doleva

Ctrl+pravý Shift

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a rychlými poznámkami

Akce

Klávesy

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

Ctrl+Shift+*

Zapíná a vypíná zobrazení Kontrola usnadnění

Ctrl+Shift+F

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+[

Zmenšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

Ctrl+Alt+N

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Alt+Shift+N

Výběr všech položek Pokud chcete výběr rozšířit, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+A.

Ctrl+A

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Alt+G

Posunutí karty vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Posunutí karty vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na název stránky

Ctrl+Shift+T

Posunutí nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posunutí dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posunutí na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posunutí na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+Šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

Konec

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka doprava

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Vpřed na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Přiblížení

Ctrl+Alt+znaménko plus (na numerické klávesnici) nebo Ctrl+Alt+Shift+znaménko plus

Oddálení

Ctrl+Alt+znaménko minus (na numerické klávesnici) nebo Ctrl+Alt+Shift+spojovník (-)

Uložení změn a synchronizace poznámkového bloku

Poznámka: Pokud je aplikace OneNote spuštěná, ukládají se poznámky při každé změně automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesy

Spuštění OneNotu

Stiskněte klávesu s logem Windows a napište OneNote. Klávesou Šipka dolů vyberte aplikaci OneNote z Microsoft Storu a potom stiskněte Enter.

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Vytvořit nový oddíl

Ctrl+T

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page Down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přesunutí nebo zkopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Fokus na aktuální kartu oddílu

Ctrl+Shift+G

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

Ctrl+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu Enter.

Otevření místní nabídky aktuálního oddílu

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Hledat v poznámkách

Akce

Klávesy

Otevření vyhledávacího pole pro prohledání všech aktuálně otevřených poznámkových bloků

Ctrl+E nebo Ctrl+F

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Klávesa Šipka dolů

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, Tab, Tab, Šipka dolů

Ukončení hledání a návrat na stránku

Esc

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými lidmi

Akce

Klávesy

Otevřete podokno Sdílet

Ctrl+Shift+E

Vytvoření odkazu ke sdílení pro aktuální stránku

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Sdílení aktuálního poznámkového bloku

Ctrl+Shift+E, Tab, Šipka dolů, Šipka dolů

Odeslání kopie stránky přes jinou aplikaci

Ctrl+Shift+E, Enter

Sdílení poznámek s jinými aplikacemi

Akce

Klávesy

Odeslání kopie aktuální stránky přes jinou aplikaci

Ctrl+Shift+E, Enter

Synchronizace aktuálního poznámkového bloku

Ctrl+S nebo Shift+F9

Synchronizace všech poznámkových bloků

F9

Označení aktuální stránky jako přečtené nebo nepřečtené

Ctrl+Q

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Viz také

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×