Klávesové zkratky na OneDrivu pro firmy na webu

Klávesové zkratky na OneDrivu pro firmy na webu

Hodně uživatelů zjistí, že pomocí klávesových zkratek v OneDrive pro firmy pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši. Tento článek uvádí klávesové zkratky pro OneDrive pro firmy na webu.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky na OneDrivu pro firmy na webu.

Poznámka: Pokud není nainstalovaný server Office Web Apps, místo nabídky Nové se zobrazí ikona složky.

Akce

Stiskněte

Zobrazení klávesových zkratek

?

Výběr všech položek

Ctrl+A

Vymazání všeho nebo přechod na předchozí složku

Esc

Výběr sousední položky

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka doleva nebo šipka doprava

Výběr nebo zrušení výběru souboru

Mezerník

Otevření vybrané položky

O. Pokud chcete vybrat možnost otevřít v Word pro web nebo otevřít ve Wordu, stiskněte klávesu šipka dolů a pak ENTER.

Otevření dokumentu z internetového serveru

Ctrl+O. Otevře se dialogové okno Otevřít s vybraným polem se seznamem Otevřít pro úpravy. Zadejte nebo vyberte adresu URL, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko OK a pak stiskněte Enter.

Nahrání položky

U. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru k nahrání, ve kterém bude vybrané pole se seznamem Název souboru. Zadejte název souboru a stiskněte Alt+O.

Stažení vybrané položky

Shift+F10. Když se ozve „Stáhnout“, stiskněte Enter. (V Předčítání stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Stáhnout“, a pak stiskněte Enter.) Až uslyšíte, že chcete soubor uložit, a název souboru, přejděte tabulátorem na tlačítko Uložit a stiskněte ENTER. Ve výchozím nastavení se soubor uloží složky Stažené soubory.

Odstranění vybrané položky

Delete

Sdílení vybrané složky nebo souboru

S

Přejmenování vybraného souboru

F2

Aktualizování

F5

Otevření nabídky Nové

N a pak šipková klávesa. Pokud chcete vybrat možnost jako Složka, Wordový dokument, Excelový sešit, Powerpointová prezentace, Onenotový poznámkový blok nebo Excelový průzkum, stiskněte Enter.

Vytvoření nové složky

Shift+F, Mezerník a pak zadejte název složky.

Zobrazení nebo skrytí podokna Podrobnosti.

I

Přepnutí mezi zobrazením seznamu a mřížky

V

Navigace na OneDrivu pro firmy na webu jenom pomocí klávesnice

OneDrive pro firmy na webu můžete navigovat pomocí klávesnice. Stránka obsahuje následující oblasti: záhlaví OneDrive pro firmy (s přístupem ke Spouštěči aplikací, podokně oznámení, nabídce nastavení, nabídce Nápověda a nabídce účet), vyhledávacího pole a panelu příkazů, navigačního podokna a seznamu soubory. OneDrive pro firmy na webu se otevře s fokusem na spouštěč aplikací.

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi panelem prohlížeče a OneDrivem pro firmy

F6 nebo Ctrl+F6

Přechod mezi OneDrive pro firmy oblastmi: panel OneDrive pro firmy, vyhledávací pole, karty příkazů , navigační podokno a seznam soubory .

Tab nebo Shift+Tab

Přejděte na karty příkazů a přecházejte mezi nimi. (Dostupné karty příkazů závisejí na zaměření. Mohou zahrnovat nové, nahrávat, synchronizovat, sdílet, získat odkaz, odstranit, kopírovat, přesunout do, přejmenovat, Historie verzía řazení.)

Na tlačítko Nové přejdete pomocí klávesy Tab. Mezi kartami se pak můžete přesouvat pomocí šipky doleva nebo šipky doprava.

Otevření podnabídky Otevřít

Na tlačítko Otevřít přejdete pomocí klávesy Tab. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný výběr, a pak stiskněte Enter.

Otevření podnabídky Seřadit

Na tlačítko Seřadit přejdete pomocí klávesy Tab. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný výběr, a pak stiskněte Enter.

Procházení seznamu v podokně Navigace

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Procházení seznamu v seznamu Soubory

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru souboru v seznamu Soubory

Mezerník

Přečtení informací o vybraném souboru v seznamu Soubory (třeba název, datum změny, autor změny, velikost souboru a informace o sdílení).

Šipka doprava nebo šipka doleva

Otevření místní nabídky s dostupnými příkazy pro vybranou položku v seznamu Soubory (třeba Stáhnout, Získat odkaz, Odstranit, Přesunout do, Zkopírovat do, Historie verzí a další).

Pokud chcete přejít na tři tečky (…), stiskněte šipku doprava, dokud neuslyšíte „Otevřít místní nabídku pro vybranou položku“, a pak stiskněte Enter.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×