Klávesové zkratky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto tématu nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro běžné úkoly na webu služby Windows SharePoint Services 3.0. Tyto klávesové zkratky odpovídají rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám v rozložení americké angličtiny.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné najednou stisknout dvě a více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Klávesové zkratky jsou navrženy tak, aby fungovaly v podporovaných prohlížečích.

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB příkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Poznámka: Chování klávesových zkratek se liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. V aplikaci Windows Internet Explorer lze například pomocí klávesové zkratky přiřazené hypertextovému odkazu přesunout fokus na daný odkaz. Odkazu lze použít stisknutím klávesy ENTER. V aplikaci Firefox se při stisknutí klávesové zkratky odkaz automaticky použije.

V tomto článku:

Všechny stránky

Běžné úkoly

Získání nápovědy

Příbuzná témata

Všechny stránky

Všechny stránky

Akce

Klávesová zkratka

Zapnutí či vypnutí režimu s vyšším usnadněním

V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslení obsahu na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 tak, aby byla zajištěna optimální interakce s funkcemi usnadnění, například s nástroji pro čtení obrazovky.

TAB (Opakované stisknutí bezprostředně po otevření stránky v prohlížeči)

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Přejít k hlavnímu obsahu

ALT+J

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu

ALT+3

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce webu

ALT+/

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Hledat

ALT+S

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Nápověda

ALT+6

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Domů

ALT+1

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Uvítání

ALT+L

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Zobrazit

ALT+V

Rozbalení nabídek, například nabídky Akce webu

SHIFT+ENTER

Rozbalení rozevíracích seznamů, například nabídky Obor hledání vedle pole Hledat v horní části většiny stránek

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí výběru mezi webovými částmi na stránkách obsahujících více webových částí, například na domovské stránce

ALT+W

Začátek stránky

Běžné úlohy

Editor formátovaného textu

Aktivace nebo umístění fokusu

Kombinace kláves

Tlačítko Směr textu zprava doleva

CTRL+SHIFT+<

Tlačítko Směr textu zleva doprava

CTRL+SHIFT+>

Tlačítko Tučné

CTRL+B

Tlačítko Kopírovat

CTRL+C

Tlačítko Barva textu

CTRL+SHIFT+C

Tlačítko Na střed

CTRL+E

Tlačítko Číslovaný seznam

CTRL+SHIFT+E

Nabídka Písmo

CTRL+SHIFT+F

Tlačítko Kurzíva

CTRL+I

Tlačítko Zarovnat vlevo

CTRL+L

Tlačítko Seznam s odrážkami

CTRL+SHIFT+L

Tlačítko Zvětšit odsazení

CTRL+M

Tlačítko Zmenšit odsazení

CTRL+SHIFT+M

Nabídka Velikost písma

CTRL+SHIFT+P

Tlačítko Zarovnat doprava

CTRL+R

Tlačítko Podtržené

CTRL+U

Tlačítko Vložit

CTRL+V

Nabídka Barva pozadí

CTRL+SHIFT+W

Tlačítko Vyjmout

CTRL+X

Přidání nebo úprava položky, dokumentu, komentáře k diskusím nebo odpovědi na průzkum

Akce

Klávesová zkratka

Tlačítko Storno (zrušení změn a návrat do seznamu, knihovny, diskusní vývěsky nebo průzkumu)

ALT+C

Tlačítko OK (uložení změn a zavření stránky)

ALT+O

Stránka seznamu nebo knihovny

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nový na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Odeslat na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

V závislosti na typu knihovny obsahuje nabídka Odeslat příkazy Uložit dokument a Odeslat více dokumentů.

ALT+U (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

Nabídka Akce obsahuje v závislosti na typu seznamu nebo knihovny příkazy Upravit v datovém listu, Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows, Exportovat do tabulky, Zobrazit informační kanál RSS a Upozornit.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nastavení na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

Nabídka Nastavení obsahuje v závislosti na typu seznamu nebo knihovny příkazy Vytvořit sloupec, Vytvořit zobrazení a Nastavení knihovny typ knihovny.

ALT+I (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Vytvořte položku Nový dokument

Tento příkaz je v nabídce Nový.

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Vytvořte položku Nová složka

Tento příkaz je v nabídce Nový.

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Uložit dokument

Tento příkaz je v nabídce Odeslat.

ALT+U (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Příkaz Upravit v datovém listu ve standardním zobrazení

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Rozbalení nabídky možností pro dokument v knihovně

SHIFT+ENTER

Filtrování sloupce v seznamu. Tato funkce vyžaduje aktivaci záhlaví sloupce (přejděte do oblasti hlavního obsahu stisknutím kombinace kláves ALT+J a poté opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte příslušné záhlaví).

SHIFT+ENTER

Stránka knihovny obrázků

Akce

Klávesová zkratka

Upravit

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odstranit

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stáhnout

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odeslat

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Zobrazit prezentaci

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka průzkumu

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Odpovědět na tento průzkum

ALT+N

Exportovat výsledky do tabulky

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odkaz Zobrazit grafický souhrn odpovědí

ALT+R

Výběr tlačítka Uložit a zavřít ve formuláři pro úpravu odpovědi na průzkum

ALT+S

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Zobrazit všechny odpovědi

ALT+U

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nastavení

ALT+I

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Další stránka

ALT+N

Stránka oprávnění

Akce

Klávesová zkratka

Odebrat uživatelská oprávnění

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Upravit uživatelská oprávnění

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Dědit oprávnění

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka veškerého obsahu webu

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Vytvořit

ALT+N

Diskusní vývěska

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Nová diskuse

ALT+N

Aktivace nebo umístění fokusu na příkaz zobrazení S posloupností (je-li použito standardní zobrazení Jednoúrovňové)

Tento příkaz je v nabídce Zobrazit.

ALT+W (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na příkaz zobrazení Jednoúrovňové (je-li použito standardní zobrazení S posloupností)

Tento příkaz je v nabídce Zobrazit.

ALT+W (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Zobrazení kalendáře

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Den

ALT+TEČKA

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Týden

ALT+MÍNUS

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Měsíc

ALT+ROVNÁ SE

Přechod na předchozí den, týden nebo měsíc v zobrazení

ALT+[

Přechod na další den, týden nebo měsíc v zobrazení

ALT+]

Přechod na předchozí měsíc v ovládacím prvku pro výběr data

ALT+<

Přesunutí na další měsíc v ovládacím prvku pro výběr data

ALT+>

Seznam kontaktů

Akce

Klávesová zkratka

Připojit k aplikaci Outlook

Tento příkaz je k dispozici v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka webových částí

Akce

Klávesová zkratka

Přesun do další webové části nebo další části podokna nástrojů

ALT+W

Otevření nabídky Webová část (Aktivní fokus musí být nastaven na webovou část. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves ALT+W, dokud nebude vybrán název požadované webové části, a pak stiskněte klávesu TAB.)

ALT+ENTER

Změna webové části (Aktivní fokus musí být nastaven na nabídku Webová část. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves ALT+W, dokud nebude vybrán název požadované webové části, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER.)

ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Uložení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a zavření podokna nástrojů

ALT+O

Uložení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a ponechání podokna nástrojů otevřeného

ALT+Y

Zrušení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a zavření podokna nástrojů

ALT+C

Přidání webové části do okna Přidat webové části na stránce webové části

ALT+O

Přesun na předchozí položku v rozevíracím seznamu, nabídce nebo podnabídce

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na další položku v rozevíracím seznamu, nabídce nebo podnabídce

ŠIPKA DOLŮ

Zavření podnabídky a návrat do předchozí nabídky nebo podnabídky

ŠIPKA VLEVO

Otevření další podnabídky

ŠIPKA VPRAVO

Editor formátovaného textu webové části Editor obsahu

Panel nástrojů Standardní

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí výběru do schránky

CTRL+X

Kopírování výběru do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu schránky do aktuálního umístění

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Vrácení zpět posledního příkazu

CTRL+Z

Provedení znovu naposledy vráceného příkazu

CTRL+Y

Hledání textu

CTRL+F

Přepínání mezi skrytím a zobrazením mřížky

CTRL+SHIFT+G

Vytvoření hypertextového odkazu pro výběr nebo úprava existujícího hypertextového odkazu

CTRL+L

Vložení obrázku

ALT+CTRL+I

Vložení tabulky

ALT+SHIFT+T

Vložení řádku do tabulky

ALT+CTRL+R

Vložení sloupce do tabulky

ALT+CTRL+C

Vložení buňky do tabulky

ALT+CTRL+L

Sloučení buněk v tabulce

ALT+CTRL+M

Rozdělení buněk v tabulce

ALT+CTRL+S

Získání nápovědy

F1

Panel nástrojů Formát

Akce

Klávesová zkratka

Změna stylu textu

CTRL+SHIFT+S

Změna písma textu

CTRL+SHIFT+F

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Změna barvy pozadí textu

CTRL+SHIFT+B

Zarovnání vybraného odstavce doleva

ALT+SHIFT+[

Zarovnání výběru na střed

ALT+SHIFT+|

Zarovnání vybraného odstavce doprava

ALT+SHIFT+]

Převod výběru na orientaci zleva doprava

CTRL+SHIFT+ >

Převod výběru na orientaci zprava doleva

CTRL+SHIFT+ <

Vytvoření číslovaného seznamu

ALT+CTRL+N

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

ALT+CTRL+B

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+T

Odsazení odstavce zleva

CTRL+T

Úprava obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění výběru bez jeho umístění do schránky

DELETE

Přepínání mezi režimem vkládání a přepisování textu

INSERT

Odstranění výběru nebo znaku před kurzorem, není-li vybrán žádný text

BACKSPACE

Odstranění celého slova před kurzorem, nikoli však mezery

CTRL+BACKSPACE

Vložení nového řádku (nikoli však do prvku odstavce jazyka HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Navigace v obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Posun kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Posun kurzoru o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo dopředu

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo dozadu

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec vzhůru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jednu stránku vzhůru

PAGE UP

Přesunutí kurzoru o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na začátek obsahu

CTRL+HOME

Přesunutí kurzoru na konec obsahu

CTRL+END

Rozšíření výběru obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Rozšíření výběru o jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak doleva

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru o jedno slovo doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jedno slovo doleva

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru nahoru o jednu stránku

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru dolů o jednu stránku

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na začátek obsahu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec obsahu

CTRL+SHIFT+END

Výběr celého obsahu

CTRL+A

Navigace v tabulkách, obrázcích nebo objektech (prvky bloku HTML)

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na další tabulku, obrázek nebo objekt (prvek bloku HTML) v obsahu

TAB

Přechod na předchozí tabulku, obrázek nebo objekt (prvek bloku HTML) v obsahu

SHIFT+TAB

Přechod z obsahu na další prvek bloku na webové stránce

CTRL+TAB

Přechod na tlačítko Uložit

SHIFT+CTRL+TAB

Přepnutí mezi absolutním a relativním umístěním tabulky, obrázku nebo objektu (prvek bloku HTML)

CTRL+K

Stránky údržby webových částí

Akce

Klávesová zkratka

Přesun na tlačítko Zavřít

ALT+C

Přechod na tlačítko Odstranit

ALT+X

Návrat na předchozí webovou stránku

ALT+G

Přechod na tlačítko Obnovit

ALT+R

Přepnutí mezi sdíleným a osobním zobrazením

ALT+S

Začátek stránky

Získání nápovědy

Použití okna Nápověda

Prostřednictvím okna Nápověda lze přistupovat k celému obsahu nápovědy pro web služby SharePoint. V okně Nápověda jsou zobrazena témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Klávesy

Otevření okna Nápověda

ALT+6

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Provedení výchozí akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v okně Nápověda a v okně s postupem

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v tématu nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Pokud se aktuální téma nápovědy nenachází v aktivním okně, stiskněte nejprve klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Zadání textu do pole hledání.

TAB (opakované stisknutí)

Výběr předchozího hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Začátek stránky

Příbuzná témata

Funkce usnadnění

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×