Klávesové zkratky aplikace Office Communicator 2007 R2

V následujících seznamech jsou uvedeny klávesové zkratky využívající klávesu CTRL a některé další běžné klávesové zkratky a popis jejich funkcí. Abyste tento návod měli k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím klávesové zkratky CTRL+P.

V tomto článku

Seznam kontaktů

Zahájení hovoru nebo relace rychlých zpráv z podokna Výsledky hledání

Otevření a zavření okna aplikace Communicator

Uskutečňování, přijímání a ovládání hovorů

Upozornění na pozvánku

Okno konverzace

Oblast rychlých zpráv (formát RTF)

Ovládací prvky pro video

Seznam kontaktů

V seznamu kontaktů aplikace Office Communicator 2007 R2 jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Volání vybranému kontaktu pomocí naposledy volaného čísla

CTRL+ENTER

Otevření okna Konverzace a zahájení relace rychlých zpráv s vybraným kontaktem

ENTER

Odstranění vybraného kontaktu

DELETE

Otevření systémové nabídky

ALT + mezerník

Přesunutí skupiny kontaktů nahoru

ALT + šipka nahoru

Přesunutí skupiny kontaktů dolů

ALT + šipka dolů

Otevření karty s kontaktem pro konkrétní kontakt

ALT + ENTER

Zavření karty s kontaktem

ESC

Volání výchozího čísla vybraného kontaktu

CTRL+SHIFT+ENTER

Kopírování vybrané položky

CTRL+C

Vložení vybrané položky

CTRL+V

Otevření nápovědy online

F1

Procházení aplikace Communicator

TAB

Procházení v opačném směru

SHIFT+TAB

Vložení konce řádku v oblasti Zadat poznámku

SHIFT+ENTER

Výběr několika po sobě následujících kontaktů

SHIFT + šipka nahoru

Výběr několika po sobě následujících kontaktů

SHIFT + šipka dolů

Sbalení skupiny

Šipka vlevo

Rozbalení skupiny

Šipka vpravo

Odebrání položky ze seznamu kontaktů

SHIFT+DELETE

Procházení karet v dolní části aplikace Office Communicator

CTRL+TAB

Procházení karet v dolní části aplikace Office Communicator v opačném směru

CTRL+SHIFT+TAB

Začátek stránky

Zahájení hovoru nebo relace rychlých zpráv z podokna Výsledky hledání

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v podokně Výsledky hledání

Akce

Klávesová zkratka

Otevření okna Konverzace a zahájení relace rychlých zpráv s vybraným kontaktem v podokně Výsledky hledání

ENTER

Volání vybranému kontaktu z výsledků hledání

CTRL+ENTER

Začátek stránky

Otevření a zavření okna aplikace Communicator

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění aplikace Communicator

Klávesa s logem Windows + Q

Minimalizace aplikace Communicator

ALT+F4

Začátek stránky

Uskutečňování, přijímání a ovládání hovorů

Akce

Klávesová zkratka

Volání vybraného kontaktu ze seznamu kontaktů pomocí naposledy volaného čísla

CTRL+ENTER

Přijetí pozvání z upozornění ma pozvánku k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci

ALT+C

Odmítnutí pozvání z upozornění na pozvánku k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci

ALT+D

Zapnutí a vypnutí upozornění o velké důležitosti Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+I

Přepojení hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+T

Přidržení hovoru nebo pokračování v hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+H

Pozvání uživatele k hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

ALT+I

Ukončení hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

ALT+Q

Začátek stránky

Upozornění na pozvánku

Akce

Klávesová zkratka

Přechod k upozornění na pozvánku, která se objeví na obrazovce počítače

Klávesa s logem Windows + T

Přijetí upozornění na pozvánku, která se objeví na obrazovce počítače Může se jednat o pozvánku k relaci rychlých zpráv, k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci.

Klávesa s logem Windows + A

Začátek stránky

Okno konverzace

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

Akce

Klávesová zkratka

Změna předmětu konverzace v okně Konverzace

CTRL+J

Pozvání uživatele ke konverzaci

ALT+I

Opětovné připojení ke konferenci pomocí rychlých zpráv

ALT+R

Volání účastníků konverzace pomocí rychlých zpráv

CTRL+SHIFT+ENTER

Přidání videa ke konverzaci

CTRL+D

Odeslání souboru

CTRL+F

Zobrazení nebo skrytí oblasti rychlých zpráv

CTRL+W

Zobrazení nebo skrytí seznamu účastníků v okně Konverzace

CTRL+R

Odemknutí či uzamknutí konverzace

CTRL+K

Spuštění programu Office OneNote (program OneNote musí být nainstalován)

CTRL+N

Uložení obsahu relace rychlých zpráv

CTRL+S

Vyjmutí vybraného textu

CTRL+X

Kopírování vybraného textu

CTRL+C

Vložení ze schránky

CTRL+V

Výběr veškerého textu

CTRL+A

Vložení konce řádku a začátku nového odstavce do oblasti rychlých zpráv

SHIFT+ENTER

Odeslání rychlé zprávy

ENTER

Odstranění textu

DELETE

Vrácení akce zpět

CTRL+Z

Opakování akce

CTRL+Y

Přepojení hovoru

CTRL+SHIFT+T

Přidržení hovoru nebo pokračování v hovoru

CTRL+SHIFT+H

Zavření okna Konverzace

ESC nebo ALT+F4

Otevření číselníku

CTRL+SHIFT+D

Vypnutí a zapnutí sluchátka

CTRL+SHIFT+R

Označit jako velmi důležité

CTRL+SHIFT+I

Otevření karty s kontaktem pro konkrétní kontakt

ALT+ENTER

Zkopírování jména a přihlašovací adresy vybraného kontaktu do schránky

CTRL+C

Otevření nápovědy online

F1

Zrušení řízení sdílení plochy

CTRL+ALT+mezerník

Přepnutí na ovládací prvky pro sdílení plochy

CTRL+SHIFT+mezerník

Začátek stránky

Oblast rychlých zpráv (formát RTF)

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v oblasti rychlých zpráv okna Konverzace aplikace Communicator.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení vybraného textu tučně

CTRL+B

Zobrazení vybraného textu kurzívou

CTRL+I

Podtržení vybraného textu

CTRL+U

Přeškrtnutí vybraného textu

CTRL+T

Zvětšení písma vybraného textu

CTRL+]

Zmenšení písma vybraného textu

CTRL+[

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Vložení ze schránky

CTRL+V

Vložení ze schránky

SHIFT+INSERT

Uložit jako

F12

Uložit

SHIFT+F12

Začátek stránky

Ovládací prvky pro video

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici během audiovizuálního hovoru.

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění a zastavení videa

CTRL+SHIFT+V

Pozastavení a opětovné spuštění přehrávání videa

CTRL+M

Přepnutí orientace videa

CTRL+SHIFT+S

Aktivace celoobrazovkového režimu přehrávání videa

F5

Ukončení celoobrazovkového režimu přehrávání videa

ESC

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×