KDYŽ (funkce)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Funkce KDYŽ se používá při testování podmínek hodnot a vzorců.

Syntaxe

KDYŽ(podmínka;ano;ne)

Podmínka:     je libovolná hodnota nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA. Například [čtvrtletí1]=100 je logický výraz. Pokud má hodnota v jednom řádku sloupce [čtvrtletí1] hodnotu 100, je tento výraz vyhodnocen jako PRAVDA. V opačném případě je vyhodnocen jako NEPRAVDA. Tento argument může používat jakýkoli porovnávací výpočtový operátor.

Ano     je hodnota, která je vrácena, jestliže hodnota argumentu podmínka je PRAVDA. Je-li tento argument například textový řetězec V rámci rozpočtu a argument podmínka je vyhodnocen jako PRAVDA, zobrazí funkce KDYŽ text V rámci rozpočtu. Pokud je argument podmínka PRAVDA a argument ano je prázdný, vrátí tento argument hodnotu 0 (nula). V případě, že chcete zobrazit slovo PRAVDA, použijte pro tento argument logickou hodnotu PRAVDA. Argument ano může být další vzorec.

Ne     je hodnota, která je vrácena, jestliže hodnota argumentu podmínka je NEPRAVDA. Je-li tento argument například textový řetězec "Rozpočet překročen" a argument podmínka je vyhodnocen jako NEPRAVDA, zobrazí funkce KDYŽ text "Rozpočet překročen". Pokud je argument podmínka NEPRAVDA a argument ne je vynechán (za argumentem ano nenásleduje čárka), je vrácena logická hodnota NEPRAVDA. Je-li argument podmínka NEPRAVDA a argument ne je prázdný (za argumentem ano následuje čárka a uzavírací závorka), je vrácena hodnota 0 (nula). Argumentem ne může být další vzorec.

Poznámky

  • Při vytváření složitějších testů může být do sebe vnořeno jako argumenty ano a ne až sedm funkcí KDYŽ. Viz poslední z následujících příkladů.

  • Jsou-li uvedeny argumenty ano a ne, vrátí funkce KDYŽ jejich hodnotu.

  • Je-li některý argument funkce KDYŽ matice, je při provádění funkce KDYŽ vyhodnocen každý její prvek.

Sada příkladů 1

C ol1

Sl2

Sloupec3

Výdaje

Vzorec

Popis (výsledek)

500

=KDYŽ([Výdaje]<=100;"V rámci rozpočtu";"Rozpočet překročen")

Pokud je hodnota menší nebo rovna 100, zobrazí funkce text V rámci rozpočtu. V opačném případě zobrazí text Rozpočet překročen. (V rámci rozpočtu)

23

45

89

500

=KDYŽ([Výdaje]=100;SUM([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3]);"")

Pokud je hodnota rovna 100, je vrácen součet uvedených tří hodnot. V opačném případě je vrácen prázdný řetězec (""). ()

Sada příkladů 2

Skutečné_výdaje

Předpokládané_výdaje

Vzorec

Popis (výsledek)

1500

900

=KDYŽ([Skutečné_výdaje]>[Předpokládané_výdaje];"Rozpočet překročen";"OK")

Ověří, zda hodnota v prvním řádku překračuje rozpočet. (Rozpočet překročen)

5000

900

=KDYŽ([Skutečné_výdaje]>[Předpokládané_výdaje];"Rozpočet překročen";"OK")

Ověří, zda hodnota v prvním řádku překračuje rozpočet. (OK)

Sada příkladů 3

Skóre

Vzorec

Popis (výsledek)

45

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno prvnímu skóre. (F)

90

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno druhému skóre. (A)

78

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno třetímu skóre. (C)

V předcházejícím příkladu je druhá funkce KDYŽ zároveň argumentem ne první funkce KDYŽ. Podobně třetí funkce KDYŽ je argumentem ne druhé funkce KDYŽ. Pokud první podmínka ([skóre]>89) bude PRAVDA, vrátí se hodnota "A". Jestliže bude první podmínka NEPRAVDA, vyhodnotí se druhá funkce KDYŽ atd.

Písmena jsou přiřazována k číslům pomocí následujícího klíče (předpokládá se pouze výskyt celých čísel).

Skóre

Známka

Větší než 89

A

80–89

B

70–79

C

60–69

D

Menší než 60

F

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×