Každý plán v aplikaci Project je trojúhelníkem

Nezáleží na tom, v jakém odvětví pracujete, jaké máte zkušenosti, jak neobvyklý je váš projekt nebo jakou verzi metodologie řízení projektů vaše organizace používá. Jádrem každého projektu je trojice: čas, peníze a Rozsah. Jedná se o faktory, jejichž úpravou se denně snažíte zachovat správný průběh plánu projektu.

V tomto článku

Co je projektový trojúhelník?

Kde je pevná strana trojúhelníku?

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby došlo ke splnění plánu?

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby byl dodržen rozpočet?

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby byly splněny požadavky týkající se rozsahu?

Co má kvalita společného s projektovým trojúhelníkem?

Co je projektový trojúhelník?

Kdyby byly čas, peníze nebo to, co umožňuje uskutečnit váš projekt, neomezené, nepotřebovali byste provádět řízení projektů. Většina projektů má bohužel určité časové omezení, Rozpočet a rozsah.

Kombinaci těchto prvků (času, peněz a rozsahu) nazýváme trojimperativ. (Těmto konkurenčním prvkům se někdy říká také trojité omezení projektu.) Když porozumíte trojimperativu, budete mít na výběr lepší možnosti v případě, že bude nutné přijímat kompromisy.

Trojimperativ

Pokud upravíte jednu stranu trojimperativu, bude to mít vliv i na zbylé dvě.

Rozhodnete-li se například upravit plán projektu z důvodu:

 • Uvedení naplánovaného Datum dokončení, může dojít ke zvýšení nákladů a zúžení rozsahu.

 • Splnění rozpočtu projektu, může být výsledkem delší plán a zúžený rozsah.

 • Rozšíření rozsahu, může projekt trvat delší čas a stát více peněz ve formě Zdroje, jako jsou například zaměstnanci.

Změny plánu mohou trojúhelník ovlivnit různými způsoby v závislosti na konkrétních okolnostech a povaze projektu. Například v některých případech může zkrácení plánu zvýšit náklady, v jiných zase snížit.

V rámci projektového trojúhelníku se zdroje považují za položku nákladů. Takže v případě, že upravíte zdroje tak, aby se víceméně přizpůsobily práci nebo aby odrážely svoji dostupnost, budou stejně tak růst nebo klesat i náklady. Tyto náklady jsou založené na sazbách pro zdroje.

Také si můžete všimnout, že pokud upravíte zdroje, změní se i váš plán. Když máte například několik přetížených zdrojů a práci na projektu rozdělíte, může plán teď obsahovat rozdělené úkoly a zpoždění, které prodlužují datum dokončení.

Další informace:    

Kde je pevná strana trojúhelníku?

Řekli jste „pevná strana“? Přesně tak. Ve většině projektů je alespoň jedna strana trojimperativu pevná, což znamená, že ji nejde měnit. U některých projektů je to rozpočet. Každopádně nebude možné získat pro projekt více peněz. U jiných projektů je to zase plán; není možné změnit data. Nebo je to rozsah, takže nedojde ke změně v dodávkách.

Podstata spočívá v nalezení pevných stran trojimperativu. To vám napoví, co můžete změnit a kde můžete provést úpravy, pokud dojde k problému. Vyjádření problému ve formě výroku může pomoct objasnit, která strana trojimperativu je problematická.

Pokud víte, kterou stranu trojimperativu není možné změnit, pomůže vám to zjistit, kde lze provést úpravy. Proto při zahájení optimalizace:

 • Nejprve rozhodněte, který ze tří prvků je pevný. Obvykle se jedná o prvek, který je nejpodstatnější pro úspěch projektu (dokončení včas, s nepřesáhnutým rozpočtem nebo se stanoveným rozsahem).

 • Poté určete, na které straně se nachází váš momentální problém. Jakmile toto uděláte, budete vědět, se kterými prvky je třeba pracovat, aby se projekt vrátil ke správnému průběhu.

Jsou-li problematická a pevná strana shodné, můžete pracovat se dvěma zbylými stranami trojúhelníku. Musí-li být například projekt dokončen včas, problém spočívá v tom, že to trvá příliš dlouho, můžete úpravou zdroje nebo rozsahu vrátit projekt ke správnému průběhu.

Pokud je problematická jiná než pevná strana, budete chtít provést optimalizaci úpravou zbylé strany. Když musí být například projekt dokončený včas a dojde k přesažení rozsahu, můžete pracovat jen se stranou nákladů, například přidáváním zdrojů.

Pamatujte si, že pokud upravíte jednu stranu trojúhelníku týkající se času, peněz nebo rozsahu, dojde pravděpodobně k ovlivnění ostatních dvou stran.

Poznámka: Po úpravě plánu projektu zkontrolujte znovu tyto dva další prvky a ujistěte se, že jsou všechny položky stále použitelné. Pokud jste například upravili svůj plán podle nákladových požadavků, zkontrolujte, jestli je datum dokončení stále přípustné.

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby došlo ke splnění plánu?

Po dokončení analýzy plánu můžete zjistit, že plán nesplňuje konečný termín projektu. Existuje několik způsobů, jak upravit délku plánu. Vybrané způsoby závisí na omezeních projektu jako celku, jako je rozpočet, dostupnost zdrojů, rozsah a flexibilita úkolů.

Nejefektivnějším způsobem zkrácení plánu je změna úkolů, které leží v Kritická cesta. Kritická cesta je série závislých úkolů, jejichž poslední úkol končí datem ukončení projektu. Dojde-li v této sérii k přesunu některého úkolu, přesune se i datum ukončení projektu. Úpravy úkolů, které nejsou v kritické cestě, nemusí mít vliv na plán. Můžete provést tyto akce:

 • Zkrácení doby trvání úkolů (obvykle výsledek zúžení rozsahu nebo zvýšení/efektivnějšího využití zdrojů)

 • Překrytí úkolů tak, aby na nich mohlo pracovat současně více uživatelů

 • Odstranění úkolů, aby bylo splněno datum ukončení (obvykle výsledek zúženého rozsahu)

 • Přiřazení dalších zdrojů

 • Snížení množství přiřazené práce (obvykle výsledek zúženého rozsahu nebo více efektivních zdrojů)

Po úpravě plánu mohou vzrůst náklady, zdroje mohou být přetížené a může se změnit rozsahu. Pokud zkrátíte například trvání úloh v kritické cestě, bude pravděpodobně projekt dokončený dřív. U rozsahu těchto úloh a zřejmě i u celého projektu ale může dojít ke snížení. Nebo pokud přiřadíte úlohám kritické cesty další zdroje tak, aby mohly být rychleji dokončené, můžete zjistit, že jsou tyto zdroje nyní přetížené a musíte platit Přesčas, což zvyšuje vaše náklady.

Získejte další informace o tom, jak optimalizovat plán pomocí mapy projektu.

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby byl dodržen rozpočet?

Můžete zjistit, že vytvořený plán projektu přesahuje rozpočet. Náklady projektu jsou ovlivněny především zdroji přiřazenými úlohám v projektu: náklady založené na sazbách a pevných nákladech na zaměstnance, vybavení a materiál. Proto, pokud chcete náklady snížit, můžete zredukovat rozsah projektů snížením počtu úloh nebo zkrácením doby trvání úloh, které vyžadují zdroje.

Nechcete-li zúžit rozsah, můžete upravit zdroje a zkontrolovat, zda jsou nastavení sazeb, poplatků a přesčasů správná. Můžete ověřit, zda jsou přiřazené zdroje pro danou úlohu nejlepší. Dražší zdroj lze nahradit méně nákladným a dražší zdroj pak použít tam, kde je to nejvíce výhodné z hlediska nákladů.

Upravíte-li plán tak, aby byl dodržen rozpočet, může dojít k prodloužení data dokončení nebo k zúžení rozsahu. Pokud například odeberete přesčasy z úloh, které měly přetížené přiřazené zdroje, můžete zaznamenat prodloužení plánu do bodu s datem dokončení o měsíc později. Nebo pokud jste z důvodu dodržení rozpočtu zúžili rozsah, můžete zjistit, že datum dokončení je vlastně naplánováno na později.

Zjistěte, jak optimalizovat plán pomocí mapy projektu.

Jaké optimální řešení mám zvolit, aby byly splněny požadavky týkající se rozsahu?

V úvahu připadají dva aspekty rozsahu: rozsah produktů a rozsah projektů.

 • Rozsah produktů popisuje obvykle velmi podrobně konečné dodávky projektu. Mezi rozsahy produktů patří například specifikace produktů nebo plány. Jako vedoucí projektu nebudete mít pravděpodobně příliš velkou míru kontroly nad rozsahem produktů.

 • Rozsah projektů zahrnuje veškerou práci na projektu provedenou v rámci dodávek popsaných rozsahem produktů. Jako vedoucí projektu máte běžně alespoň určitou kontrolu nad rozsahem projektu. U některých dodávek můžete například přeskočit revize kódů.

Úpravy rozsahu se obvykle provádí, zjistíte-li problém s dodržením data dokončení nebo rozpočtu. Rozsah lze snížit v případě, že chcete uvést datum dokončení nebo snížit náklady. Zjistíte-li, že máte k dispozici dodatečný čas nebo zvýšený rozpočet, můžete rovněž rozsah rozšířit.

Součástí změny rozsahu je obvykle i změna počtu nebo trvání úloh. Rozsah je úzce spojen s Kvalita. Při rozšíření rozsahu získáte příležitost zvýšit kvalitu. Pokud rozsah zúžíte, budete pravděpodobně muset snížit normy přijatelné kvality.

Když zúžíte rozsah projektu, může dojít ke snížení nákladů a datum dokončení se může posunout dopředu. Pokud rozsah rozšíříte, náklady se mohou zvýšit a datum dokončení nastane později. Pokud například zredukujete sérii úloh, které byly považované za nepovinné, nebudete pravděpodobně muset mít tolik zdrojů. Výsledkem bude úspora nákladů. Nebo pokud rozšiřujete rozsah přidáváním dalšího času do série úloh, můžete zjistit, že změna rozsahu ovlivní plánování úloh kritické cesty a datum dokončení se posune na dobu o dva týdny později.

Získejte další informace o tom, jak optimalizovat plán pomocí mapy projektu.

Co má kvalita společného s projektovým trojúhelníkem?

Kvalita je středem projektového trojúhelníku. Ovlivňuje všechny jeho strany a veškeré změny, které provedete u libovolné strany trojúhelníku, budou mít pravděpodobně vliv i na kvalitu. Kvalita není faktorem trojúhelníku; je výsledkem vaší práce s časem, penězi a rozsahem.

Projektový trojúhelník s kvalitou

Když například zjistíte, že v plánu máte dodatečný čas, můžete rozšířit rozsah projektu a přidat do něj úkoly a dobu trvání. Díky času a rozsahu navíc můžete zvýšit kvalitu projektu a jeho výsledků.

Nebo pokud musíte snížit náklady tak, abyste dodrželi požadovaný rozpočet, můžete zúžit rozsah vyjmutím úloh nebo zkrácením jejich doby trvání. Zúžení rozsahu může znamenat méně příležitostí k dosažení určité úrovně kvality. Proto je výsledkem potřeby snížit náklady nižší kvalita.

Získejte další informace o řízení trojimperativu:    

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×