Kódy základních formátů čísel

Desetinné čárky: Chcete-li zformátovat zlomky a desetinná čísla, zahrňte do části kódu následující zástupné symboly číslic. Pokud má dané číslo více číslic napravo od desetinné čárky, než je počet zástupných symbolů ve formátu, bude zaokrouhleno na definovaný počet míst. Pokud má dané číslo více číslic nalevo od desetinné čárky, než je počet zástupných symbolů ve formátu, bude zobrazeno celé. Pokud formát obsahuje nalevo od desetinné čárky pouze znaky čísel (#), budou čísla menší než 1 začínat desetinnou čárkou.

Zástupný symbol # zobrazuje pouze platné číslice, nezobrazuje nevýznamné nuly.

Zobrazený formát

Kód formátu

1234,59 jako 1234,6

####.#


Zástupný symbol 0 (nula) zobrazuje nevýznamné nuly, pokud má číslo méně číslic, než je ve formátu nul.

Zobrazený formát

Kód formátu

8,9 jako 8,900

#,000

0,631 jako 0,6

0,#

12 jako 12,0 a 1234,568 jako 1234,57

#,0#


Zástupný symbol ? přidává na každé straně desetinné čárky místo nevýznamných nul mezery, takže pokud je u údajů použito písmo s pevnou šířkou znaků, například Courier New CE, budou zarovnány desetinné čárky. Tento symbol je možné použít také u zlomků s proměnlivým počtem číslic.

Zobrazený formát

Kód formátu

44,398, 102,65 a 2,8 se zarovnanými desetinnými čárkami

???.???

5,25 jako 5 1/4 a 5,3 jako 5 3/10 se zarovnanými symboly dělení

# ???/???


Oddělovač tisíců: Pokud chcete zobrazit mezeru jako oddělovač tisíců nebo zobrazit číslo jako násobek tisíců, použijte ve formátu čísla mezeru.

Zobrazený formát

Kód formátu

12000 jako 12 000

#,###

12000 jako 12

#,

12200000 jako 12,2

0,0 (následovaný dvěma mezerami)


Použití barev: Chcete-li části formátu barevně odlišit, napište do dané části název požadované barvy do hranatých závorek.

Kódy barev

[ČERNÉ]

[MODRÉ]

[AZUROVÉ]

[ZELENÉ]

[PURPUROVÉ]

[ČERVENÉ]

[BÍLÉ]

[ŽLUTÉ]


Podmíněné kódy formátů čísel: V případě, že chcete nastavit formát čísla, který bude použit, pouze pokud dané číslo bude splňovat požadované podmínky, zadejte podmínku do hranatých závorek. Podmínka obsahuje relační operátor a hodnotu. Následující formát například zobrazí čísla menší než nebo rovná 100 červeně a čísla větší než 100 modře.

[Red][<=100];[Blue][>100]

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×