Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Do vyhledávacího pole nad seznamem zpráv v Outlooku můžete zadat celou řadu slovních spojení. Kromě hledání různých slov a slovních spojení můžete pomocí určitých operátorů, interpunkce a klíčových slov výsledky hledání upřesnit.

Nejzákladnějším způsobem hledání je zadání slova nebo slovního spojení. Při vyhledávání používá Outlook shodu se začátkem hledaných slov. Pokud tedy do vyhledávacího pole zadáte plav, vrátí Outlook zprávy obsahující plav, Plav, plavba a plavidlo, ale ne splav nebo průplav.

Základy hledání

  • Když do vyhledávacího pole něco zadáte, vyhledává Outlook zadané slovo nebo slovní spojení v e-mailových zprávách a mnoha typech příloh. Pokud například hledáte "projekt" (s uvozovkami nebo bez), vrátí Outlook všechny zprávy, které obsahují slovo projekt, projekty, projektor, projektování atd. kdekoli ve jménu odesílatele, předmětu, textu zprávy nebo přílohách.

  • Když zadáte nějakou e-mailovou adresu, třeba chery.parsons64@yahoo.com, vrátí Outlook všechny e-mailové zprávy obsahující tuto e-mailovou adresu kdekoli v předmětu, textu zprávy nebo mnoha typech příloh, stejně jako zprávy z této e-mailové adresy. Pokud chcete výsledky hledání omezit na e-maily z této e-mailové adresy, zadejte do vyhledávacího pole from:cheryl.parsons64@yahoo.com.

Použití předdefinovaných vyhledávacích filtrů Outlooku

Outlook vám nabízí celou řadu předdefinovaných vyhledávacích filtrů. Tyto předdefinované filtry použijete tak, že kliknete do vyhledávacího pole. Pás karet Outlooku se změní a zobrazí se karta Hledání. Pomocí možností ve skupině Upřesnit můžete výsledky hledání upřesnit.

Po výběru vyhledávacího pole se pás karet změní.

Referenční tabulka pro hledání

Následující tabulka ukazuje několik užitečných příkladů hledání. Kromě těchto příkladů můžete hledání upřesnit také pomocí operátorů AND, NOT, OR, <, >, = a dalších. Operátory musí být napsané velkými písmeny.

Napište toto

...abyste našli toto:

bobby

Položky obsahující bobby, BOBBY, BoBby nebo jinou kombinaci velkých a malých písmen. Okamžité hledání nerozlišuje velká a malá písmena.

bobby moore

Položky obsahující bobby a moore, ale ne nutně v tomto pořadí.

bobby AND moore

Položky obsahující bobby a moore, ale ne nutně v tomto pořadí. Operátory jako AND, NOT a OR musí být napsané velkými písmeny.

bobby NOT moore

Položky obsahující bobby, ale neobsahující moore.

bobby OR moore

Položky obsahující bobby, moore nebo obojí.

"bobby moore"

Položky obsahující přesné slovní spojení bobby moore. Pokud chcete najít přesný řetězec, musíte použít uvozovky.

from:"bobby moore"

Položky od odesílatele bobby moore. Když použijete uvozovky, budou výsledky hledání odpovídat přesné frázi uzavřené v uvozovkách.

from:"bobby moore" about:"status report"

Položky od odesílatele bobby moore, u kterých se v předmětu, těle nebo obsahu příloh vyskytuje status report. Když použijete uvozovky, budou výsledky hledání odpovídat přesné frázi uzavřené v uvozovkách.

hasattachment:yes

Položky, které mají přílohy. Stejné výsledky získáte použitím syntaxe hasattachment:true.

attachments:presentation.pptx

Položky, které mají přílohy s názvem presentation.pptx nebo jejich přílohy obsahují text presentation.pptx.

subject:"bobby moore"

Položky, jejichž předmět obsahuje frázi bobby moore.

subject:bobby moore

Položky, které mají v předmětu bobby a někde jinde v dokumentu moore.

cc:"bobby moore"

Položky, které mají zobrazovaný název bobby moore v poli Kopie.

cc:bobbymoore@contoso.com

Položky, které mají e-mailovou adresu bobbymoore@contoso.com v poli Kopie.

bcc:bobby

Položky, které mají bobby v poli Skrytá.

category:prodej

Položky s názvem kategorie, která obsahuje slovo prodej. Například „Kategorie Prodej“, „Prodeje“ nebo „Prodejna“.

messagesize:<10 KB

Položky, jejichž velikost je menší než 10 kilobajtů. Všimněte si, že je použitý relační operátor „menší než“ (<).

messagesize:>5 MB

Položky, jejichž velikost je větší než 5 megabajtů. Všimněte si, že je použitý relační operátor „větší než“ (>).

received:=1.1.2016

Položky, které přišly 1. 1. 2016. Všimněte si, že je použitý relační operátor „rovná se“ (=).

received:yesterday

Položky, které přišly včera. Okamžité hledání rozpozná taky tyto datové hodnoty:

  • Relativní data:    třeba today, tomorrow, yesterday

  • Víceslovná relativní data:    třeba this week, next month, last week, past month, coming year

  • Dny:     Sunday, Monday ... Saturday

  • Měsíce:     January, February ... December

received:last week

Položky, které přišly v posledním týdnu. Upozorňujeme, že pokud tento dotaz spustíte znova za měsíc, dostanete jiné výsledky, protože je to časově relativní dotaz.

due:last week

Položky, které se mají zpracovat k danému termínu.

messagesize:tiny

Položky, jejichž velikost je menší než 10 kilobajtů.

messagesize:small

Položky, jejichž velikost je mezi 10 a 25 kilobajty.

messagesize:medium

Položky, jejichž velikost je mezi 25 a 100 kilobajty.

messagesize:large

Položky, jejichž velikost je mezi 100 a 500 kilobajty.

messagesize:verylarge

Položky, jejichž velikost je mezi 500 kilobajty a 1 megabajtem.

followupflag:follow up

Položky, které mají nastavený příznak pro zpracování.

messagesize:enormous

Položky, jejichž velikost je větší než 5 megabajtů.

hasflag:true

Položky, které mají nastavený příznak pro zpracování.

from:bobby (received:7.1.2017 OR received:8.1.2017)

Položky od odesílatele bobby, které přišly 7. 1. 2017 nebo 8. 1. 2017. Povšimněte si použití závorek k seskupení dat.

received:>=1.10.2016 AND received:<=5.10.2016

Položky, které přišly mezi 1. 10. 2016 a 5. 10. 2016.

received:>1.10.2016 AND received:<5.10.2016

Položky, které přišly po 1. 10. 2016, ale před 5. 10. 2016.

sent: yesterday

Položky, které jste odeslali včera.

to:bobby

Položky, které jste odeslali adresátovi bobby (při hledání ve složce Odeslaná pošta).

read:no

Položky, které jste ještě nečetli. Stejné výsledky získáte použitím syntaxe read:false.

subject:status received:May

Položky přijaté od kohokoli během května (libovolného roku), u kterých předmět obsahuje status.

startdate:next week subject:status

Položky kalendáře pro příští týden, u kterých předmět obsahuje status.

is:recurring

Položky kalendáře, které jsou opakované.

organizer:bobby

Položky kalendáře, u kterých je organizátorem bobby.

category:business

Položky, které jsou zařazené v kategorii business.

firstname:bobby

Kontakty, které obsahují bobby v poli Jméno.

lastname:moore

Kontakty, které obsahují moore v poli Příjmení.

nickname:bobby

Kontakty, které obsahují bobby v poli Přezdívka.

jobtitle:physician

Kontakty, které obsahují physician v poli Pracovní pozice.

businessphone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Telefon do zaměstnání.

homephone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Telefon domů.

mobilephone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Mobilní telefon.

businessfax:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Fax do zaměstnání.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 v poli Adresa do zaměstnání. Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 v poli Adresa domů. Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

businesscity:buffalo

Kontakty, které obsahují buffalo v poli Město (zaměstnání).

businesspostalcode:98052

Kontakty, které obsahují 98052 v poli PSČ (zaměstnání).

street:(4567 Main St)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St v poli Ulice (zaměstnání). Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

homestreet:(4567 Main St)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St v poli Ulice (dom.). Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

birthday:6/4/1960

Kontakty, které obsahují 6/4/1960 v poli Datum narození.

webpage:www.contoso.com

Kontakty, které obsahují URL www.contoso.com v poli Adresa webové stránky.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×