Jak zobrazit seznam Onedrivu pro firmy kolekce webů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje správce PowerShell skript, který se zobrazí všechny OneDrive pro firmy weby ve vaší organizaci.

Krok 1: Připojení pro vaši organizaci služby SharePoint Online Management Shell

Krok 2: Shromáždit seznam všech Onedrivu pro firmy weby pomocí prostředí Windows PowerShell

Přečtěte si Další informace na konci tohoto tématu tipy pro použití tohoto skriptu.

Než začnete

 • Nainstalujte prostředí SharePoint Online Management Shell. Informace najdete v tématu nastavení prostředí SharePoint Online Management Shell prostředí Windows PowerShell.

  Důležité informace: Správce klienta, který poskytuje sami oprávnění správce kolekce webů pro web OneDrive pro firmy uživatelů můžete otevřít knihovny dokumentů OneDrive pro firmy uživatelů a dělat stejné věci jako vlastník. Je důležité na ovládací prvek a sledování, kdo je přiřazena oprávnění správce klienta ve vaší organizaci.

 • Skript PowerShell vyžaduje nainstalovanou objektového modelu klienta SharePoint (CSOM). To je označen následující řádek: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Ukázky skriptů PowerShell uvedených v tomto tématu nejsou podporovány ve skupinovém rámečku program standardní podpory společnosti Microsoft nebo služby. Ukázky skriptů jsou k dispozici tak, jak je bez jakýchkoli záruk. Další Microsoft neposkytuje všechny předpokládanou záruk včetně, bez omezení předpokládané záruk ochodovatelnosti a způsobilost pro konkrétní účel. Celý rizika použití a výkonu ukázkové skripty a si přečtěte následující dokumentaci zůstane s vámi. V žádném případě Microsoft autorů nebo kdokoliv ještě zahrnuté do vytváření, výrobní nebo doručení skripty podléhají pro všechny škod (včetně bez omezení škod ztráty zisku, přerušením, ztráty informace o zaměstnání nebo jiné peněžní poklesy) vyplývající z využívání nebo nelze použít ukázky skriptů nebo si přečtěte následující dokumentaci, i když sdělil Microsoft možnosti těchto škod.

Krok 1: Připojení pro vaši organizaci služby SharePoint Online Management Shell

 1. V místním počítači otevřete prostředí SharePoint Online Management Shell a spusťte tento příkaz:

  $credentials = Get-Credential

  V dialogu Přihlašovací údaje Windows PowerShell požádat o zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu globálního správce služeb Office 365 a potom klikněte na OK.

 2. Spusťte tento příkaz připojit prostředí pro vaši organizaci služby SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Abyste ověřili, že jste připojeni k vaši organizaci služby SharePoint Online, spusťte tento příkaz připojení ke kořenovému webu vaší organizace:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Krok 2: Shromáždit seznam všech Onedrivu pro firmy weby pomocí prostředí Windows PowerShell

V tomto kroku spustíte skript PowerShell vytvořit seznam všech webů OneDrive pro firmy ve vaší organizaci. Tento seznam se uloží do textového souboru.

 1. Uložte tento text do textového souboru. Například může uložíte ho do souboru nazvaného GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Upravte následující proměnné na začátku soubor skriptu a používání údajů, které jsou specifické pro vaši organizaci. V následujících příkladech se předpokládá, že vaší organizace, název domény je contoso.com.

  • $AdminURI   Určuje URI pro SharePoint Online Správce služby, například https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Určuje účtu globálního správce ve vaší organizaci Office 365, například admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Určuje heslo k účtu, které nastavil $AdminAccount, například "J$P1ter1".

  • $LogFile   Určuje úplnou cestu textový soubor, který se vytvoří a obsahuje seznam všech těchto webů OneDrive pro firmy ve vaší organizaci. Například uložte soubor na plochu, použijte 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Uložte textový soubor jako soubor skriptu PowerShell změnou přípona názvu souboru do .ps1. Například uložte soubor GetOD4BSites.txt jako GetOD4BSites.ps1.

 4. V prostředí SharePoint Online Management Shell přejděte na složku, kde je umístěný skript, který jste vytvořili v předchozím kroku a spusťte skript, například:

  .\GetOD4BSites.ps1

Po úspěšném dokončení skriptu textový soubor vytvořený v oblasti určené proměnnou $LogFile ve skriptu. Tento soubor obsahuje seznam všech serverů OneDrive pro firmy v organizaci služby SharePoint Online. Následující text obsahuje příklady formátování seznamu webů v tomto souboru. Weby můžete odebrat z tohoto souboru v případě potřeby.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Návrat na začátek

Další informace

Můžete připojit k serveru OneDrive pro firmy pomocí rutiny Get-SPOSite a můžete změnit vlastnictví pomocí rutinu Set-SPOSite . Jakmile jste vlastníkem webu, můžete provádět žádná další operace správy běžná SharePoint klienta straně objekt modelu (CSOM).

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×