Jak váš projekt zapadá do celkového obrazu?

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

By by podle vás řízení projektu by být poměrně jednoduchý proces: identifikovat úkolů projektu, přiřazení některých lidí pro práci, zjistit při co je potřeba provést a najít, odkud pocházejí z vyplacené z si zaplatit vše. Jednoduchý správné?

Ale co dělat, můžete například když svého nadřízeného zeptá obchodní cíle jsou pro Portfolio obsahující projektu, nebo zda projektu Dodávka produkt nebo výsledek? Yikes.

Namísto této jelenů – v – světlometů vzhled přechodu myší můžete tento článek vám může pomoci seznámení s termíny tak, abyste měli pár Tenhle otázek a odpovědí po ruce. A v procesu, můžete odpovědět na tuto otázku hoření: co označen jako projekt, přesto?

V tomto článku

Získání aplikacemi: fáze, procesy, portfolia a produkty

Výstup: dodávky vašeho projektu

Jak Project 2007 zapadá do vašeho systému řízení projektů?

Seznámení s problematikou: fáze, procesy, portfolia a produkty

Projektu je jednoduše činností, které nastat podle plánu a který nezpůsoboval tak určitý druh výstup. Některé projekty samostatně, žádné relace na jinou práci děje v organizaci. Na druhé straně některé projekty jsou součástí větší úsilí, jako je fáze, procesy, programy a portfolií.

Fáze

Projekty můžete naplánovat v fáze, tak, aby několik projektů týkající se stejným cílem dá se ovládat společně. Například dobročinných organizace má funkce Dobročinná každý rok. Ke správě všech projektů spojené s funkcí, budou Seskupit projekty do tři fáze: plánování, den události a zpracování. Jednotlivé fáze obsahuje více projektů.

Fáze

Projekty

Výstup fáze

Plánování

 • Rezervování místa konání

 • Určení a zajištění hostujících řečníků

 • Pozvání účastníků

Vyhotovení dokumentace s plánem události

Den události

 • Příprava místa konání

 • Asistence hostujícímu řečníkovi

 • Poskytování služeb účastníkům

Událost probíhající podle plánu

Následná aktivita

 • Průzkum mezi účastníky

 • Shrnutí poznámek pro následné aktivity

Vyhotovený dokument po skončení akce

Procesy

Aktivity ve dvou různých projektech se mohou vzájemně ovlivňovat a tvořit proces. Řekněme například, že máte dva projekty. Jeden obsahuje aktivity nezbytné k vytvoření systému evidence a zpracování hlášení o problémech pro centrum odborné pomoci a druhý obsahuje aktivity nutné k náboru a školení zaměstnanců technické podpory pro centrum odborné pomoci.

Projekt 1

Proje ct 2

Aktivity:

 • Vývoj systému evidence a zpracování hlášení o problémech

 • Testování systému evidence a zpracování hlášení o problémech

 • Uvolnění systému evidence a zpracování hlášení o problémech

Aktivity:

 • Pohovory se zaměstnanci technické podpory

 • Nábor zaměstnanců technické podpory

 • Školení zaměstnanců technické podpory

Výstup:
Systém evidence a zpracování hlášení o problémech pro centrum odborné pomoci

Výstup:
Zaměstnanci technické podpory centra odborné pomoci

Kombinovaný soubor aktivit z těchto dvou projektů tvoří proces pro zřízení centra odborné pomoci. Výstupem procesu je plně funkční centrum odborné pomoci.

Proces

Aktivity pro Projekt 1:

 • Vývoj systému evidence a zpracování hlášení o problémech

 • Testování systému evidence a zpracování hlášení o problémech

 • Uvolnění systému evidence a zpracování hlášení o problémech

Aktivity pro Projekt 2:

 • Pohovory se zaměstnanci technické podpory

 • Nábor zaměstnanců technické podpory

 • Školení zaměstnanců technické podpory

Výstup procesu:
Plně funkční centrum odborné pomoci

Programy

Program je skupina projektů, které jsou řízeny společně, aby bylo možno plně využít jejich vzájemného vztahu. Například stavební společnost pracující na nové stavební parcele považuje jednotlivé domy na parcele za samostatné projekty. Seskupením těchto projektů do jednoho programu pro celou stavební parcelu může společnost snadno sledovat vývoj stavební parcely jako celku a plánovat využití dalších zdrojů, jako jsou míchací vozy s betonem a stavební stroje pro úpravu terénu.

Program

Projekty

Contoso Estates

 • 530 Contoso Drive

 • 531 Contoso Drive

 • 532 Contoso Drive

 • 533 Contoso Drive

Portfolia

Někteří projektoví manažeři mohou využívat portfolia k párování projektů a programů s jejich odpovídajícími strategickými obchodními cíli. Například společnost zabývající se vývojem softwaru identifikovala tři strategické obchodní cíle: Inovace v oboru, Vývoj bezpečného softwaru a Poskytování špičkové podpory zákazníkům. Organizace vytvoří portfolia pro tyto jednotlivé cíle (Inovace, Bezpečnost a Podpora) a srovná je s aktuálními projekty a programy.

Portfolio

Projekty a programy

Inovace

 • Projekt: Analýza konkurence

 • Program: Oborové školení
  (Zahrnuje tři projekty: Identifikace externích zdrojů, Školení produktových manažerů a Účast na konferencích.

Bezpečnost

 • Projekt: Testování bezpečnosti

 • Program: Implementace serverového registračního systému
  (Zahrnuje dva projekty: Vytvoření serverové farmy a Vývoj registračního kódu.)

Podpora

 • Projekt: Nasazení systému evidence a zpracování hlášení o problémech pro centrum odborné pom

 • Projekt: Nábor a školení zaměstnanců centra odborné pomoci

 • Program: Online prostředky pro zákazníky
  (Zahrnuje dva projekty: Vytvoření uživatelského rozhraní pro systém evidence a zpracování hlášení o problémech a Vývoj a vydání materiálů pro e-learning.)

Začátek stránky

Výstup: dodávky vašeho projektu

Projekty, fáze a procesy vytvářejí určitý druh výstupu, který se nazývá dodávka. Typickou dodávkou je nějaký druh hmatatelné položky, jako je dokument nebo hotový produkt. Dodávky mohou být produkty nebo zboží, ale může se také jednat o výsledek služby. V následující tabulce jsou uvedeny příklady těchto typů dodávek.

Typ dodávky

Popis

Příklady

Produkt

Hmatatelná položka, která je výstupem projektu, fáze nebo procesu. Produkty mohou být samostatné dodávky, nebo se může jednat o součást větší dodávky.

Dokument, software, dům

Výsledek

Výstup hotového projektu, fáze nebo procesu

Zrevidovaný proces třídění chyb podle důležitosti, nová organizační struktura, pokyny pro ekologickou stavbu

Služba

Výstup projektu, fáze nebo procesu, který organizaci umožňuje provádět obchodní funkci.

Plně funkční centrum odborné pomoci, obsazený stůl na konferenci, služba radiového vysílání.

Začátek stránky

Jak Project 2007 zapadá do vašeho systému řízení projektů?

Krokování ještě dále zpět řízení projektů "systém" odkazuje na integrovaná sada procesy, technik, metod a nástrojů, které se používají pro plánování a sledování projektů. Microsoft Office Project 2007 je nástroj v rámci větší systému řízení projektů. Projekty, neboli plány aplikace project se uloží jako samostatný souborů v rámci Project 2007 a můžete seskupit do větších úsilí, například fáze, procesy, programy a portfolií.

Tip: Další informace o seskupení projekty společně do větších úsilí, najdete v článku plány v rámci plánů: hlavní a dílčí projekty.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×