Jak používat poznámkový blok předmětu od organizace Code.org

Týmy Code.org a Office 365 Education navázaly spolupráci s cílem vytvořit bezplatné a inovativní řešení pro poskytování standardizovaného učebního obsahu. 

Struktura onenotového poznámkového bloku předmětu, do které je zapracován vzdělávací program Code.org CS Discoveries, vám pomůže udržet si přehled, zajistí ukládání práce do cloudu a zjednoduší distribuci materiálů studentům.

Poznámka: Před vytvořením poznámkového bloku předmětu od Code.org se přihlaste ke svému účtu Office 365 Education na webu Office.com

Vytvoření poznámkového bloku předmětu od organizace Code.org

 1. Stránku poznámkového bloku předmětu od Code.org otevřete odsud

 2. Vyberte Vytvořit poznámkový blok předmětu.

  Úvodní obrazovka pro vytvoření poznámkového bloku předmětu od Code.org

 3. Pojmenujte předmět a pak vyberte Další.

 4. Zvolte materiály CS Discoveries 2018, které budete používat při výuce, a vyberte Další. Zvolené materiály se automaticky načtou do poznámkového bloku předmětu, a to do oddílu Jenom učitel.

  Krok průvodce nastavením, kdy se do poznámkového bloku předmětu od Code.org přidávají učební materiály

 5. Zvolte oddíly, které chcete zahrnout do poznámkových bloků všech studentů, a pak vyberte Další. (Tyto oddíly můžete později upravit ve OneNotu, a to výběrem karty Poznámkový blok předmětu a pak možnosti Spravovat poznámkové bloky.)

  Vytváření oddílů pro studenty v poznámkovém bloku předmětu od Code.org

 6.  Podívejte se na náhled poznámkových bloků pro učitele a studenty a vyberte Vytvořit.

Seznámení se strukturou poznámkového bloku od organizace Code.org

V každém poznámkovém bloku je:

 • Knihovna obsahu: Pro studenty je jen pro čtení. Je to místo, kam jim můžou učitelé nasdílet učební materiály.

 • Prostor pro spolupráci: Tady můžou učitelé a studenti pracovat společně (soukromí vám zajišťuje oblast Jenom učitel).

 • Soukromý pracovní prostor pro každého studenta: Tady můžete vytvořit oddíly pro studenty, kam si budou zapisovat poznámky, pracovat na domácích úkolech a provádět další akce.

V poznámkovém bloku můžete také vytvořit skupinu oddílů Jenom učitel, kde si budete dělat poznámky a pracovat na učebním plánu, aniž by to studenti viděli. 

Zkopírování obsahu ze skupiny oddílů Jenom učitel do knihovny obsahu:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na stránku nebo oddíl.

 2. Vyberte Přesunout nebo Kopírovat.

 3. Vyberte cílové umístění v knihovně obsahu poznámkového bloku.

 4. Vyberte Kopírovat. Tím obsah z oddílu Jenom učitel zkopírujete do knihovny obsahu, v níž k těmto materiálům budou mít přístup studenti, ale bez možnosti je upravovat.  

Distribuce stránek do soukromých pracovních prostorů studentů:

Domácí úkoly, kvízy a další obsah, na kterém mají studenti pracovat samostatně, je možné distribuovat do určených oddílů v jejich pracovních prostorech.

 1. V knihovně obsahu přejděte ke stránce, kterou chcete studentům poskytnout.

 2. Vyberte kartu Poznámkový blok předmětu a pak Distribuovat stránku.

 3. Zvolte oddíl studentského poznámkového bloku, kam chcete stránku zkopírovat.

Další informace:

Distribuce stránek a oddílů v poznámkovém bloku předmětu

Doporučené postupy při synchronizaci obsahu v poznámkovém bloku předmětu

Kontrola práce studentů v poznámkovém bloku předmětu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders