Jak používat Open Up Resources

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vítejte v Open Up Resources

Otevřené prostředky se stala partnerem Office 365 Education poskytující zdarma a inovativní řešení pro předvádění zarovnaný standardy obsah učebny. Otevřené prostředky funguje jako vlastní digitální Učebnice, ale lepší. Nastavení aplikaci Onenotový Poznámkový blok, který je předem vyplněné hodnotě dokončení kurzu materiálu – všechno z denní plán výuky pro hodnocení. Struktura do poznámkového bloku předmětu pomůže vám e-maily třídit zpět všechno, co do cloudu a snadno distribuce obsahu pro studenty, když potřebujete.

Když nastavíte poznámkový blok Open Up předmětu, automaticky se také načtou do aplikace Microsoft Forms testy k hodnocení. V ní můžete testy přiřazovat a známkovat je. Na analytickém panelu jsou všechna data shromážděna na jednom místě, takže vidíte přehled výsledků v daném předmětu. Můžete se také podívat na konkrétní témata a hodnocení testů.

Další informace o Office 365 Education a přihlaste se teď zdarma.

Stáhněte si zdarma doplněk Poznámkový blok předmětu pro OneNote.

Tato příručka je uspořádaná do pěti částí:

 1. Začínáme s poznámkovým blokem Open Up Resources

 2. Seznámení se strukturou poznámkového bloku Open Up Resources

 3. Distribuce obsahu mezi studenty

 4. Správa a vytváření testů k hodnocení v Microsoft Forms

 5. Kontrola analýzy předmětu

1. Začínáme s poznámkovým blokem Open Up Resources

Na začátku budete potřebovat úvodní e-mail od Open Up Resources a doplněk Poznámkový blok předmětu pro OneNote. Stáhněte si doplněk Poznámkový blok předmětu pro OneNote, pokud ho ještě nemáte. Nezapomeňte si uložit úvodní e-mail, abyste ho měli v budoucnosti po ruce a mohli do něj nahlížet.

Pro každý předmět, ve kterém budete používat digitální učebnici Open Up Resources, použijte následující postup.

 1. Otevřete odkaz, který jste získali v úvodním e-mailu. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se přihlašovacími údaji školního účtu.

  Open_up_Open_Up_Wizard

 2. Vyberte Vytvořit poznámkový blok předmětu.

 3. Pojmenujte předmět a vyberte Další.

 4. Zvolte učební materiály, které budete v předmětu používat, a vyberte Další. Zvolené materiály se automaticky načtou do poznámkového bloku předmětu a do Microsoft Forms.

  Zvolte instruktážní materiály, které chcete přidat.

 5. (Volitelné) Přidejte do poznámkového bloku předmětu kolegy učitele a studenty. K tomuto kroku se můžete vrátit později, až to bude potřeba.

 6. Vyberte nebo upravte oddíly, které budou ve všech poznámkových blocích studentů. Doporučujeme: Přidejte mezery, které budou odpovídat částem obsahu studijního materiálu Open Up Resources: zahřívací cvičení, lekce, odpočinková cvičení, řešení úloh, moje myšlenky. Tyto části můžete kdykoli upravit, když přejdete na stránku Spravovat poznámkové bloky.

  open_up_Customize_student_sections

 7. Prohlédněte si náhled poznámkových bloků pro učitele a studenty a vyberte Vytvořit.

Blahopřejeme! Poznámkový blok předmětu Open Up Resources je připravený k použití. 

Tady jsou další informace o OneNotu a o tom, jak maximálně využít poznámkový blok Open Up Resources:

2. Seznámení se strukturou poznámkového bloku Open Up Resources

Teď máte nastavený první poznámkový blok Open Up Resources. Otevřete si ho na počítači, prohlédněte si všechny oddíly a podívejte se na strukturu obsahu. Každý poznámkový blok předmětu obsahuje knihovnu obsahu, odkud mohou učitelé sdílet obsah kurzu, prostor pro spolupráci, kde mohou učitelé a studenti spolupracovat, a soukromý poznámkový blok každého studenta.

Tip: Připněte si podokno poznámkového bloku, abyste mohli snadněji procházet svůj poznámkový blok Open Up Resources.

Používané výrazy:

Každý onenotový poznámkový blok předmětu Open Up Resources se dělí na stránky, oddíly a skupiny oddílů.

 • Poznámkové bloky OneNotu tvoří stránky. Můžete si je představit jako podklady, které rozdáváte studentům, nebo jako jednotlivé stránky učebnice. Stránky každého oddílu můžete prohlížet na pravé straně aplikace OneNote.

  Stránky Open Up Resources

 • Oddíl představuje kartu poznámkového bloku. Slouží k uspořádání stránek, které mají společné téma. Úvodní oddíl například obsahuje jednu nebo více stránek s pokyny a užitečnými odkazy. Oddíly se nahoře v aplikaci zobrazují jako karty nebo jsou vidět v podokně otevřeného poznámkového bloku po jeho připnutí.

  Oddíly Open Up Resources
 • Skupiny oddílů slouží k uspořádání oddílů. V tomto poznámkovém bloku jsou následující skupiny oddílů: Knihovna obsahu, Prostor pro spolupráci, Jen pro učitele, Materiály pro studenty a Studijní jednotky. Když skupinu oddílů rozbalíte, můžete se podívat na její obsah. Skupiny oddílů se zobrazují nahoře v aplikaci nebo v podokně otevřeného poznámkového bloku po jeho připnutí.

  Skupiny oddílů Open Up Resources

Oddíly a skupiny oddílů:

 • Úvodní oddíl: Najdete v něm další výukové kurzy, třeba swaye o nastavení poznámkového bloku, přesouvání obsahu do jiných poznámkových bloků a rozdělování obsahu mezi studenty.

 • Skupina oddílů Knihovna obsahu a Uživatelská příručka

  Open_up_Welcome_and_Content_Library

  Výběrem symbolu + vedle názvu rozbalte oddíl Knihovna obsahu. V Knihovně obsahu vidíte vy i vaši studenti všechny materiály, které s nimi sdílíte. Všimněte si, že nahoře je oddíl Uživatelská příručka. Oddíl Uživatelská příručka funguje jako obsah učebnice. Je v něm stránka Rejstřík s náhledem každé učební jednotky a hypertextovým odkazem přímo na studijní jednotku v Knihovně obsahu. Stránka Glosář obsahuje seznam všech slov používaných při výuce daného předmětu.

  Pokud studijní jednotku rozbalíte, vidíte, že každá obsahuje následující oddíly:

  • Zahřívací cvičení

  • Lekce

  • Odpočinková cvičení

  • Řešení úloh

  • Moje myšlenky

Teď jsou tyto oddíly prázdné. Budete je plnit obsahem, až budete chtít studentům zpřístupnit obsah každé studijní jednotky daného předmětu.

 1. Skupina oddílů určená jen pro učitele

  Oddíl Open_up_Teacher_only

  Skupina oddílů Jen pro učitele se nastaví automaticky, abyste k jejímu obsahu měli přístup jenom vy a vaši kolegové učitelé. Funguje jako vydání učebnice předmětu pro učitele. Obsahuje plány lekcí, klíče správných odpovědí a další obsah. Při procházení oddílu poznámkového bloku Jen pro učitele vidíte, že jeho obsah odpovídá prázdným jednotkám v Knihovně obsahu. Tyto prázdné oddíly naplníte materiály, které jsou zde uspořádané. Tento oddíl obsahuje také další užitečné zdroje informací pro vás a váš vyučovací předmět.

  • Příručka pro učitele: Najdete v ní přehled všech jednotek, pokyny k používání materiálů, cíle výuky, normy obsahu, nápady týkající se podpory různých žáků a mnoho dalšího. Pozorně si prostudujte všechny stránky. Tento oddíl pro vás bude během kurzu cenným zdrojem informací.

   Open_up_Teacher_guide

  • Rejstřík: Rejstřík obsahuje hypertextové odkazy na každou jednotku v poznámkovém bloku a Glosář výrazů, které budete v kurzu používat. Najdete zde také Řídicí panel hodnocení, který nastavil správce. Řídicím panelem hodnocení se budeme zabývat v 5. oddílu této příručky.

 2. Členění studijní jednotky

  • Rejstřík: V této části je všechno, co potřebujete pro každou studijní jednotku, na jednom místě. Každý oddíl Rejstřík obsahuje přehled s úvodem ke studijní jednotce a odkazy na obsah, který budete používat vy a vaši studenti. Oddíl Stahování nabízí stránku s rychlými odkazy na všechny soubory PDF, které budete potřebovat ke každé studijní jednotce. Obsah je rozdělený do oddílů. Potřebné materiály slouží jako užitečný kontrolní seznam, který vám pomůže předem si připravit materiály. 

  • Lekce pro učitele: Každý oddíl Lekce pro učitele se dělí na jednotlivé lekce, které tvoří studijní jednotku. Každá stránka lekce obsahuje všechny poznámky a materiály pro plánování, které budete potřebovat. Tip: Věnujte pozornost vodoznakům na boku stránky. Podle nich poznáte, v jaké části lekce právě jste – od zahřívacích cvičení až po odpočinková cvičení.

   Full_lesson_with_sidebar

  • Řešení úloh: Tyto stránky obsahují řešení úloh, které rozdáte studentům.

  • Testy k hodnocení: Tyto stránky obsahují řešení testů, které rozdáte studentům prostřednictvím Microsoft Forms. Tato řešení budete používat při kontrole a známkování testů používaných k hodnocení. Poznámka: Tyto stránky jsou chráněné heslem. K jejich zobrazení musíte zadat heslo, které jste dostali v úvodním e-mailu.

 3. Klíč ke značkám a symbolům

  • Značky: Následující značky slouží k rychlé identifikaci obsahu, který je na stránce poznámkového bloku Open Up Resources. Přidáním značek můžete také sami uspořádat obsah do kategorií. Můžete použít následující klávesové zkratky nebo vyberte kartu Domů a vyberte značku z rozevírací nabídky. K vyhledání značky použijte příkaz Najít značky. Značky můžete uspořádat podle typu obsahu, data apod. Potom vyberte hypertextový odkaz, který slouží k návštěvě stránky. (Další informace o vyhledávání značek ve OneNotu.)

   Open_up_Tag_key_crop Open_up_Tag_key_crop2 open_up_Tag_key_crop3

  • Vodoznaky: Najdete je na bocích stránek s lekcemi. Pomáhají při orientaci v typu obsahu, který je v každé lekci. Zahřívací cvičení jsou oranžová, číslované aktivity jsou modré a zelené a odpočinková cvičení jsou tmavě modrá.

   Open_up_Watermark

  • Onenotové tipy: Najdete je jako tučný skript v pravém horním rohu stránek poznámkového bloku Open Up Resources. Tyto tipy obsahují klávesové zkratky OneNotu a další nápady odborníků, které vám šetří čas a námahu.

   Open_up_OneNote_tips

  • Instruktážní rutiny: Každý oddíl Lekce pro učitele obsahuje Instruktážní rutiny, na které se odkazují lekce. V tomto poznámkovém bloku najdete rutiny matematického jazyka.

   Open_up_Instructional_Routines

 4. Skupina oddílů s materiály pro studenty

  Každá studijní jednotka obsahuje skupinu oddílů Materiály pro studenty. Tady najdete všechny prázdné podklady a materiály, které rozdáte studentům. Každý oddíl materiálů pro studenty má stejnou strukturu jako lekce, používá stejné prázdné oddíly jako v Knihovně obsahu a stejné oddíly poznámkového bloku pro studenty, jaké jste vytvořili při nastavování poznámkového bloku.


  Open_up_Student_Resources

Do těchto oddílů budete umisťovat nezařazený obsah. Například první den výuky jednotky 7.1 přejdete k oddílu Materiály pro studenty, vyberete Zahřívací cvičení a pak vyberete L1, kde najdete rozcvičky pro 1. lekci. Zahřívací cvičení L1 přidáte do prázdné jednotky 7.1 v oddílu Zahřívací cvičení v Knihovně obsahu.

Open_up_Inside_Student_Resources

 • Tip: Při ručním vypracování přidejte pro každou ručně psanou odpověď studenta více místa, přidejte další podstránky nebo přidejte čtverečkovaný papír, aby rukopis zůstal na místě, když vy nebo studenti přidáte na stránku další obsah.

3. Distribuce obsahu mezi studenty

Velkou výhodou používání poznámkového bloku předmětu Open Up Resources je jeho univerzálnost, co se týče způsobu a času poskytování obsahu studentům. Vyberte si možnost, která nejlépe vyhovuje vám a vašemu způsobu výuky.

 • Doporučený postup: Do knihovny obsahu vydejte prázdné materiály pro studenty a rozdejte je přímo do soukromých poznámkových bloků studentů. Knihovna obsahu tak bude fungovat jako učebnice, na kterou se budete později odkazovat, včetně látky pro nové studenty.

Připomenutí: Pokud chcete upravit oddíly ve studentském poznámkovém bloku předmětu, aby odpovídaly obsahu v oddílu Materiály pro studenty, použijte nástroj pro správu poznámkových bloků.


Open_up_Manage_notebooks

Kopírování obsahu knihovny:

Obsah Open Up Resources můžete zkopírovat a/nebo přesunout do používaného poznámkového bloku předmětu. V tomto kroku také nezapomeňte rozdat oddíly uživatelské příručky. 

 1. Klikněte pravým tlačítkem na stránku nebo oddíl.

 2. Vyberte Přesunout nebo zkopírovat.

  Open_up_Move_or_copy

 3. Vyberte cílový poznámkový blok, kam chcete stránku nebo oddíl přesunout nebo zkopírovat.

 4. Vyberte Přesunout nebo Kopírovat.

Zkopírujte obsah ze skupiny oddílů Jen pro učitele do knihovny obsahu ve stejném poznámkovém bloku:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na stránku nebo oddíl.

 2. Vyberte Přesunout nebo zkopírovat.

 3. Vyberte cílové umístění v knihovně obsahu poznámkového bloku.

  Open_up_copy_to_content_library

 4. Vyberte Přesunout nebo Kopírovat.

Rozdání stránek do soukromých studentských poznámkových bloků pro daný předmět:

Podklady rozdávejte studentům takovým tempem, jaké vám vyhovuje. Můžete třeba rozdat více podkladů najednou před začátkem hodiny nebo je můžete rozdat, až ve chvíli, kdy budou při hodině potřeba.

 1. Přejděte ke stránce, kterou chcete rozdat studentům.

 2. Vyberte kartu Poznámkový blok předmětu a pak vyberte Distribuovat stránku.

 3. Zvolte oddíl studentského poznámkového bloku, kam chcete stránku zkopírovat.

  Open_up_choose_section_with_cursor

 4. Požádejte studenty, aby své poznámkové bloky synchronizovali tím, že pravým tlačítkem kliknou na název poznámkového bloku a vyberou Synchronizovat tento poznámkový blok.

 • Poznámka: V tomto kroku také můžete rozdat stránky jednotlivým studentům nebo skupinám studentů.

Další informace:

Distribuce stránek a oddílů v poznámkovém bloku předmětu

Doporučené postupy při synchronizaci obsahu poznámkových bloků

Kontrola práce studentů v poznámkovém bloku předmětu

4. Správa a tvorba testů k hodnocení v Microsoft Forms

Aplikace Microsoft Forms a studijní materiály Open Up Resources nabízejí přístup ke standardním testům určeným k hodnocení. Každý test je navržený tak, aby bylo možné ho spojit s probíranými studijními jednotkami. Testy můžete jednoduše rozdat studentům a uchovávat je ve svém poznámkovém bloku Open Up Resources. 

Začněte na webu https://forms.office.com, kde se přihlaste pod školními přihlašovacími údaji.

Přístup k testům

 • V poznámkovém bloku Open Up: Každá jednotka obsahuje předem načtené řešení testů. Vyberte jednotku a pak vyberte kartu Testy. Tyto klíče s řešeními vám pomohou při známkování úkolů vypracovaných studenty.

 • Microsoft Forms: Vyberte možnost Moje formuláře. Tady můžete rozdat a následně oznámkovat všechny testy.

Rozdání testů

Open_up_Forms_Share

 • Studentům:

  • V Microsoft Forms otevřete test, který chcete sdílet.

  • Vyberte Sdílet.

  • Přejděte k poli, které obsahuje odkaz na test. Odtud můžete kopírovat odkaz (který vložíte do poznámkového bloku sešitu), stáhnout QR kód, zkopírovat kód a vložit ho na webovou stránku nebo ho rozeslat prostřednictvím e-mailu. 

 • Ostatním učitelům: 

  • V Microsoft Forms otevřete test, který chcete sdílet.

  • Vyberte Sdílet.

  • V podokně Sdílet můžete vybrat, že chcete sdílet šablonu testu s ostatními tím, že vyberete Sdílet jako šablonu. Nebo vyberte, že chcete vytvořit jinou verzi testu, abyste ji mohli sdílet, upravovat a spolupracovat na ní. V tom případě vyberte Získat odkaz pro prohlížení a úpravy

Známkování testů

 1. V Microsoft Forms otevřete test, který chcete oznámkovat. 

 2. Jakmile byly odevzdané odpovědi, vyberte kartu Odpovědi.

 3. Vyberte Zkontrolovat odpovědi.

 4. Nahoře u názvu testu na začátku stránky vidíte karty Lidé a Otázky

 • Na kartě Lidé vidíte podrobnosti o každém studentovi, jako je čas potřebný k vypracování testu, počet dosažených bodů a možnosti, které student vybral.

 • Na kartě Otázky vidíte odpovědi všech studentů seskupené podle otázek. U každé odpovědi můžete zanechat komentář.

Podklady k záznamu testu

Kromě formulářů testu můžete studentům dát i vytištěné podklady, aby mohli ukázat svou práci, vysvětlit odpovědi zadané do testovacích formulářů, případně doplnit své odpovědi. Záznamy najdete v příslušných studijních jednotkách v poznámkovém bloku Open Up předmětu. Všechny testy se známkují v Microsoft Forms.

Sdílení a shromáždění odpovědí na test

Aplikace Microsoft Forms nabízí automatické výsledky, které umožňují kontrolovat odpovědi podle studenta nebo otázky. Pokud chcete zobrazit data odpovědí, otevřete testy v aplikaci Forms, vyberte kartu Odpovědi a potom vyberte Zobrazit výsledky, kde jsou odpovědi rozdělené po studentech nebo otázkách.Open_up_Forms_Responses

Forms_Solutions

Export do Excelu

Pokud chcete data zobrazit v Excelu, vyberte v aplikaci Forms na kartě Odpovědi možnost Otevřít v Excelu.

V aplikaci Excel každé otázce bude sloupce a každá odpověď se změní na řádku. První čtyři sloupce zobrazující čas zahájení a dokončení času u každé odpovědi a jména a e-mailové adresy pro každého studenta. Následující sloupce zobrazující studentů odpovědi.

Open_up_Forms_4

Další informace o Microsoft Forms:

5. Kontrola analýzy předmětu

Poznámka: Než začnete analyzovat předmět na základě testů Open Up Resources, požádejte svého správce IT o nastavení analýzy podle tohoto postupu.

Díky informacím z Open Up Resources budete brzy umět:

 • Publikovat data předmětu přímo z Excelu do Power BI.

 • Načíst data testů z poznámkového bloku předmětu do automatických řídicích panelů, které vypadají podobně jako následující panely. Řídicí panel testů se nachází v poznámkovém bloku Open Up v rejstříku oddílu Jen pro učitele.

Data testů podle studijní jednotky:

Panel analýzy OER

Data testů podle studenta:

druhý snímek analýzy

Po otevření řídicího panelu můžete vybrat různé poznámkové bloky a prohlédnout si data testů.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×