Jak můžu sloučit dvě nebo víc tabulek?

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řádky z jedné tabulky můžete sloučit (kombinovat) do jiné tak, že je vložíte do první prázdné buňky pod cílovou tabulkou – velikost tabulky se zvětší, aby zahrnula nové řádky. Pokud se řádky v obou tabulkách shodují, můžete sloučit sloupce z jedné tabulky s jinou tak, že je vložíte do první prázdné buňky napravo od tabulky – velikost tabulky se zase zvětší, tentokrát aby zahrnula nové sloupce.

Sloučení řádků je poměrně jednoduché, ale sloučení sloupců může být záludné, pokud řádků z jedné tabulky není vždy zarovnaná řádků v druhé tabulce. Pomocí funkce SVYHLEDATse můžete vyhnout určitých problémech zarovnání.

Sloučení dvou tabulek pomocí funkce SVYHLEDAT

V dole uvedeném příkladu jsme mění názvy ze dvou tabulek na "Modrý" a "Oranžová." V tabulce modrá je každý řádek řádkové položky objednávky. Ano, ID objednávky 20050 má dvě položky ID objednávky 20051 obsahuje jednu položku, ID objednávky 20052 má tři položky a tak dál. Chcete sloučit sloupce ID prodeje a oblast s modrá tabulky založené na odpovídajících hodnot ve sloupci ID objednávky tabulky oranžová.

Sloučení dvou sloupců s jinou tabulkou

Hodnoty ID objednávky se ale v tabulce Modrá opakují, zatímco hodnoty ID objednávky v tabulce Oranžová jsou jedinečné. Pokud bychom jednoduše zkopírovali a vložili data z tabulky Oranžová, byly by hodnoty ID prodeje a Oblasti pro druhou položku řádku objednávky 20050 posunuté o jeden řádek. Okamžitě by pak došlo k posunutí zbývajících hodnot v nových řádcích tabulky Modrá.

Pokud chcete sledovat, tady je data v tabulce modrá, který zkopírujete do prázdného listu. Po vložení do sešitu, stiskněte Ctrl + T ji změnit tabulku a Přejmenovat v tabulce modrá.

ID objednávky

Datum prodeje

ID produktu

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

A tady jsou data pro tabulku Oranžová. Zkopírujte ji na stejný list. Jakmile je na list vložíte, stiskněte CTRL+T a převeďte je na tabulku. Potom tabulku přejmenujte na Oranžová.

ID objednávky

ID prodeje

Oblast

20050

447

Západ

20051

398

Jih

20052

1006

Sever

20053

447

Západ

20054

885

Východ

20055

398

Jih

20056

644

Východ

20057

1270

Východ

20058

885

Východ

Potřebujeme se ujistit, že hodnoty ID prodeje a Oblasti jsou pro každou objednávku srovnané s každou položkou jedinečného řádku objednávky. Proto budeme vkládat záhlaví tabulky ID prodeje a Oblast do buněk vpravo od tabulky Modrá a k získání správných hodnot ze sloupců ID prodeje a Oblast v tabulce Oranžová použijeme vzorce funkce SVYHLEDAT. Udělejte to takto:

 1. Zkopírujte záhlaví ID prodeje a Oblast v tabulce Oranžová (jenom tyto dvě buňky).

 2. Vložte záhlaví do buňky hned vpravo od záhlaví ID produktu v tabulce Modrá.

Teď je šířka tabulky Modrá pět sloupců, včetně nových sloupců ID prodeje a Oblast.

 1. V tabulce Modrá zadejte do první buňky pod ID prodeje tento vzorec:

  = SVYHLEDAT (

 2. V tabulce Modrá vyberte první buňku ve sloupci ID objednávky, 20050.

Částečně dokončený vzorec vypadá takto:

Část vzorce funkce SVYHLEDAT

Část [@[ID objednávky]] znamená „získat hodnotu v tomto stejném řádku ze sloupce ID objednávky“.

 1. Zadejte čárku a myší vyberte celou tabulku Oranžová tak, aby se do vzorce přidalo „Oranžová [#All]“.

 2. Zadejte další čárku, 2, další čárku a 0 – takto: ,2,0

 3. Stiskněte Enter. Dokončený vzorec vypadá takto:

Dokončený vzorec funkce SVYHLEDAT

Část Oranžová [#All] znamená „prohledat všechny buňky v tabulce Oranžová“. 2 znamená „získat hodnotu z druhého sloupce“ a 0 znamená „vrátit hodnotu jenom v případě, že dojde k přesné shodě“.

Všimněte si, že Excel v tomto sloupci vyplnil všechny buňky pomocí vzorce funkce SVYHLEDAT.

 1. Vraťte se ke kroku 3. Tentokrát ale začněte psát stejný vzorec do první buňky pod Oblast.

 2. V kroku 6 nahraďte číslo 2 číslem 3 a dokončený vzorec bude vypadat takto:

Dokončený vzorec funkce SVYHLEDAT

Mezi tímto vzorcem a prvním vzorcem je jenom jeden rozdíl – první získává hodnoty ze sloupce 2 tabulky Oranžová a druhý je získává ze sloupce 3.

Teď vidíte hodnoty v každé buňce nových sloupců v tabulce Modrá. Obsahují vzorce funkce SVYHLEDAT, ale zobrazují hodnoty. Vzorce funkce SVYHLEDAT v těchto buňkách budete chtít převést na jejich skutečné hodnoty.

 1. Vyberte všechny buňky s hodnotami ve sloupci ID prodeje, stiskněte CTRL+C a zkopírujte je.

 2. Klikněte na Domů > šipka pod Vložit.

Šipka pod tlačítkem Vložit zobrazující galerii možností vložení

 1. V galerii možností vložení klikněte na Vložit hodnoty.

Tlačítko Vložit hodnoty v galerii možností vložení

 1. Vyberte všechny buňky s hodnotou ve sloupci Oblast, zkopírujte je a opakujte kroky 10 a 11.

Vzorce funkce SVYHLEDAT ve dvou sloupcích se teď nahradily hodnotami.

Další informace o tabulkách a funkci SVYHLEDAT

Změna velikosti tabulky přidáním řádků a sloupců

Použití strukturovaných odkazů ve vzorcích Excelové tabulky

SVYHLEDAT: Kdy a jak se používá (školicí kurz)

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×