INVERZE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MINVERSE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí matici inverzní k matici obsažené v argumentu pole.

Syntaxe

INVERZE(matice)

Syntaxe funkce INVERZE obsahuje následující argumenty:

  • Matice:    Povinný argument. Jedná se o matici čísel se stejným počtem řádků a sloupců.

Poznámky

  • Argument pole může být zadán jako oblast buněk (například A1:C3), jako maticová konstanta (například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}) nebo jako název oblasti buněk či název maticové konstanty.

  • Pokud jsou buňky v matici prázdné nebo obsahují text, vrátí funkce INVERZE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Funkce INVERZE vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA! také v případě, že matice neobsahuje stejný počet řádků a sloupců.

  • Vzorce, jejichž výsledkem je matice, musí být zadány jako maticové vzorce.

  • Inverzní matice jsou (podobně jako determinanty) nejčastěji používány při řešení soustav matematických rovnic s více proměnnými. Součin matice a matice k ní inverzní je jednotková matice (čtvercová matice, která má na hlavní diagonále jedničky a všechny ostatní prvky rovny nule).

  • Chcete například provést výpočet pro matici s dvěma řádky a sloupci. Oblast A1:B2 obsahuje například písmena a, b, c, a d, která reprezentují jakákoliv čtyři čísla. Následující tabulka ukazuje výpočet inverzní matice k matici A1:B2:

Sloupec A

Sloupec B

Řádek 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Řádek 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • Funkce INVERZE je počítána s přesností na přibližně 16 míst. Při výpočtech proto může docházet k malým numerickým chybám.

  • Některé čtvercové matice nelze invertovat. Funkce INVERZE v takovém případě vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!. Determinant matice, kterou nelze invertovat, je roven 0.

Příklady

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

4

-1

2

0

Vzorec

Popis

Výsledky

=INVERZE(A2:B3)

Poznámka: Aby vzorec pracoval správně, musí být v Excelu zadaný jako maticový vzorec.

Po zkopírování příkladu do prázdné tabulky vyberte oblast C5:D9 počínaje buňkou, která obsahuje vzorec. Stiskněte F2 a potom stiskněte Ctrl+Shift+Enter. Pokud není vzorec zadaný jako maticový vzorec, je jediným výsledkem hodnota 0 v buňce C5.

0

0,5

-1

2

Příklad 2

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Vzorec

Popis

Výsledky

=INVERZE(A2:C4)

Aby vzorec pracoval správně, musí být v Excelu zadaný jako maticový vzorec.

Po zkopírování příkladu do prázdné tabulky vyberte oblast C6:D9 počínaje buňkou, která obsahuje vzorec. Stiskněte F2 a potom stiskněte Ctrl+Shift+Enter. Pokud není vzorec zadaný jako maticový vzorec, je jediným výsledkem hodnota 0,25 v buňce C6.

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×