Informace o zaměstnání, nástroj Kontrola návrhu a nastavení pro komerční tisk

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

zobrazení BackstageMicrosoft Publisher 2010 obsahuje informace o Informací o zaměstnání, Nástroj Kontrola návrhu a Nastavení pro komerční tisk v publikaci. Můžete vytvořit, zobrazit a upravit sady informací o zaměstnání v publikaci. Kontrola návrhu najdete v článku možné problémy a opravy v publikaci můžete spustit. Můžete zobrazit a nastavte barevný model, vložení a nahrazení písma a barva nastavení registrace pro publikaci do komerční tiskárny. Aktuální informace o zaměstnání a informace o vaší publikace modelu barvy se zobrazují na kartě informacezobrazení Backstage.

V tomto článku

Informace o zaměstnání

Vytvoření sady informací o zaměstnání

Úprava nebo odstranění sadu informací o zaměstnání

Kontrola návrhu

Nastavení pro komerční tisk

Barevné modely

Všechny barvy (RGB)

Jedné barvy

Přímé barvy

Výtažkové barvy

Výtažkové barvy plus přímé barvy

Volba barevného modelu

Správa vložených písem

Vložení všechna písma TrueType

Nastavení registrace

Informace o zaměstnání

Sady informací o zaměstnání jsou přizpůsobené skupiny informací o osobě nebo organizaci, kterými je možné rychle vyplnit příslušná místa v publikacích, například vizitkách nebo letácích.

Součástí sady informací o zaměstnání může být jméno osoby, pracovní zařazení nebo titul, jméno organizace, adresa, telefonní a faxová čísla, e-mailová adresa, doplňující text nebo motto a logo. Můžete vytvořit libovolný počet různých sad informací o zaměstnání.

Po vytvoření publikace sadu informací o zaměstnání, který jste použili naposledy použité k naplnění nové publikace. Aktuální informace o zaměstnání v publikaci se zobrazí na kartě informacezobrazení Backstage.

Informace o zaměstnání v zobrazení Backstage aplikace Publisher 2010

Vytvoření sady informací o zaměstnání

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte položku Informace a vyberte možnost Upravit informace o zaměstnání.

  Poznámka: Pokud ještě nemáte sady informací o zaměstnání bude přejděte přímo na krok 4.

 3. V dialogovém okně Informace o zaměstnání klikněte na Nový.
  Úprava sady informací o zaměstnání v aplikaci Publisher 2010

 4. V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání zadejte informace do textového pole název sady informací o zaměstnání zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit.
  Vytvoření nové sady informací o zaměstnání v aplikaci Publisher 2010

 5. Pokud chcete hned začít používat nové sady informací o v publikaci, klikněte na Aktualizovat publikaci v dialogovém okně Informace o zaměstnání, které se objeví vpravo po kliknutí na tlačítko Uložit.

Úprava nebo odstranění sady informací o zaměstnání

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte položku Informace a vyberte možnost Upravit informace o zaměstnání.

 3. V dialogovém okně Informace o zaměstnání vyberte sadu informací, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 4. Chcete-li upravit sadu informací, klikněte na tlačítko Upravit a poté v okně Upravit sadu informací o zaměstnání upravte pole, která chcete změnit, a klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Chcete-li odstranit sadu informací, klikněte na tlačítko Odstranit a poté na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Kontrola návrhu

Seznam všech problémů s návrhem nalezených v publikaci, například prvky návrhu umístěné částečně mimo stránku, část Text v Přetečení nebo obrázek, u něhož není zachován poměr stran, je uveden v podokně úloh Kontrola návrhu. V některých případech budete mít možnost odstranit tyto problémy automaticky. Někdy je však bude nutné odstranit ručně.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte položku Informace a vyberte možnost Spustit nástroj Kontrola návrhu.

Další informace o Kontrola návrhu najdete v tématu: Kontrola návrhu.

Nastavení pro komerční tisk

Tisk posun vyžaduje nastavil a spustit tiskové úlohy profesionální stiskněte operátor. Obecně vzato každou barvu, která je potřeba k vytištění publikace vyžaduje další nastavení pro operátor a zvyšuje náklady. Počet barev, které potřebujete, závisí na barevný model, který vyberete. Aktuální informace modelu barvy pro vaši publikaci se zobrazí na kartě informacezobrazení Backstage

Nastavení pro komerční tisk v aplikaci Publisher 2010

Barevné modely

Rozhodnete-li se u publikace pro barevný tisk, můžete zvolit z následujících barevných modelů. Výběr barevného modelu konzultujte s komerční tiskárnou:

 • Všechny barvy (RGB)

 • Jedna barva

 • Přímé barvy

 • Výtažkové barvy (CMYK)

 • Výtažkové plus přímé barvy

Všechny barvy (RGB)

Pokud tisknete pomocí digitální barevné tiskárny (například barevné stolní tiskárny), používáte barevný model RGB (Red, Green, Blue) využívající červenou, zelenou a modrou barvu. Při tisku menšího množství kopií jde o nejlevnější variantu tisku. Barvy modelu RGB mají ze všech modelů nejvyšší variabilitu, která však na druhé straně způsobuje obtížnost sladění barev mezi jednotlivými tiskovými úlohami.

Jedna barva

Jestliže budete tisknout s použitím jedné barvy, je vše ve vaší publikaci vytištěno jako odstín jednoho inkoustu, obvykle černého. Jedná se o nejlevnější barevný model pro tisk na ofsetové tiskárně, protože vyžaduje jen jeden inkoust.

Přímé barvy

Pokud budete tisknout pomocí přímé barvy, všechno v publikaci tištěny dle odstínů jedné barvy – obvykle černého – a odstín jeden další barvy, přímé barvy, které se obvykle používá ke zvýraznění textu. Aplikace Publisher nabízí možnost použití Systém Pantone ® barvy pro úlohy s přímými barvami.

Tento barevný model vyžaduje minimálně dva inkousty a náklady na ofsetový tisk se zvyšují s každým dalším inkoustem.

Poznámka: V některých případech může být tisk pomocí přímých barev nákladnější než při použití výtažkových barev. Obvykle se to stává u krátkodobých úloh.

Výtažkové barvy

Pokud použijete tento barevný model, vytiskne se publikace v plných barvách kombinujících různá procenta inkoustů výtažkových barev, kterými jsou azurová, purpurová, žlutá a černá a které se obvykle označují zkratkou CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Ačkoli je kombinací těchto čtyř barev možné získat téměř úplný rozsah barev, existují barvy, které získat nelze. Pomocí barevného modelu CMYK například není možné vytvořit barvy s vysokou sytostí a kovové barvy.

Tisk ve výtažkových barvách vždy vyžaduje nastavení čtyř barevných inkoustů CMYK v tiskárně. Vyžaduje také zkušenosti operátora tiskárny při vyrovnání tisku jednoho inkoustu s ostatními, což se v typografii nazývá krytí. Kvůli těmto nárokům je tisk ve výtažkových barvách nákladnější než tisk v přímých barvách.

Výtažkové plus přímé barvy

Tento barevný model je nejnákladnější způsob tisku, protože kombinuje tisk ve výtažkových barvách (čtyři inkousty) s jedním nebo více inkousty přímých barev. Tento barevný model se používá pouze v případech, kdy jsou třeba plné barvy a navíc barvy s vysokou sytostí nebo kovové barvy, které nelze vytvářet pomocí barev CMYK.

Výběr barevného modelu

Při volbě barev jsou v aplikaci Publisher po výběru barevného modelu zobrazeny jen barvy, které jsou k dispozici při použití zvoleného barevného modelu. Pokud například nastavíte barevný model na jednu barvu, lze zvolit pouze barvy čar, výplní a textu, které je možné vytvořit pomocí této jediné barvy inkoustu. Nastavíte-li barevný model na přímé barvy, lze vybrat pouze barvy čar, výplní a textu, které můžete vytvořit pomocí inkoustů přímých barev.

Chcete-li pro publikaci zvolit barevný model, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte informace, vyberte Nastavení pro komerční tiska potom klikněte na Vyberte barevný Model.

 3. V dialogovém okně Barevný Model klikněte v části Definovat všechny barvy jako barevný model, který chcete použít.
  Volba barevného modelu v aplikaci Publisher 2010

 4. Zvolíte-li přepínač Přímé barvy nebo Výtažkové barvy plus přímé barvy, můžete po klepnutí na tlačítko Nová barva zvolit další inkousty přímých barev.

 5. Klikněte na OK.

Správa vložených písem

Vložení písem do publikace představuje jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit trvalou dostupnost písma, a to i v případě, že publikaci přesunete do nového počítače nebo ji přenesete do komerční tiskárny.

Můžete vložit jenom TrueType a potom pouze v případě jejich licenční umožňuje vložení. Všechna písma TrueType, které jsou součástí aplikace Publisher umožňují vložení.

Vložená písma zvětší velikost souboru publikace, a proto je vhodné počet vkládaných písem omezit. Můžete vložit všechna písma (se systémovými písmy nebo bez nich), pouze určitá jednotlivá písma nebo dílčí sady určitých písem.

Poznámka: Použijete-li Průvodce na cesty k přípravě publikace pro přenos do komerční tiskárny, vloží aplikace Publisher ve výchozím nastavení písma TrueType. Před spuštěním průvodce není nutné vybírat toto nastavení v dialogovém okně Písma.

Vložení všech písem TrueType

Při vložení písem do publikace nejsou vložena běžná systémová písma, protože ta budou ve většině jiných počítačů pravděpodobně nainstalována. Můžete se rozhodnout, zda chcete vložit systémová písma. (Například v případě, kdy víte, že s publikací bude pracovat někdo, kdo k těmto písmům nemá přístup.)

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Zvolte informace, klikněte na Nastavení pro komerční tisk; a potom klikněte naSpráva vložených písem.

 3. V dialogovém okně Písma zaškrtněte políčko Při ukládání publikace vložit písma TrueType.

 4. Vložit systém písma, zrušte zaškrtnutí políčka nelze vložit běžná systémová písma.
  Správa vložených písem v aplikaci Publisher 2010

  Poznámka: Pokud aplikace Publisher s upozorněním, že jste použili písma, které nelze vložit, klikněte na OK. Obraťte se na komerční tiskárna aby zkontrolovala, jestli že službu má přístup k písma, které nebyly vloženy. Pokud komerční nemá přístupu tato písma, musíte použít náhradní písma v této publikaci.

Nastavení registrace

Registrace je proces tisku překrývajících se barev v jediném obrazu. Při tomto procesu mohou mezi barvami vznikat mezery. Soutisk představuje prostředek pro překrývání sousedících barev, aby mezi nimi nevznikaly mezery způsobené nedostatečnou registrací barev. Případné nastavení registrace konzultujte s operátorem komerční tiskárny.

Další informace o přesahy najdete v článku O přesahy pro tisk.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×