Informace o vyhledávání záznamů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Narůstající velikostí databáze, vyhledání konkrétních záznamů zahrnuje více než rychle podívat na datovém listu. V tomto článku se dozvíte pět způsobů, jak informace o vyhledávání záznamů podle vašich potřeb.

V tomto článku

Projděte si všechny záznamy

Přechod na určitý záznam

Vyhledejte na určitý záznam

Filtr zobrazíte omezený počet záznamů

Vytvoření dotazu pro vyhledání na určitý záznam

Procházení všech záznamů

Záznamy můžete procházet pomocí klávesy TAB, když chcete procházet záznamů najednou, v pořadí, vyhledejte na určitý záznam. Můžete procházet záznamů do tabulky v Zobrazení Datový list pomocí navigačních tlačítek. Navigačních tlačítek jsou k dispozici v dolní části tabulky nebo formuláře.

Navigační tlačítka

1. Přechod na první záznam

2. Přechod na předchozí záznam

3. pole aktuálního záznamu

4. Přechod na další záznam

5. Přechod na poslední záznam

6. Otevření nového, prázdného záznamu

7. Indikátor filtrování

8. Pole Hledat

Poznámky: 

 • Když kliknete do pole Aktuálního záznamu, můžete zadání čísla záznamu a stiskněte klávesu ENTER přejděte na tento záznam. Číslo se počítá postupně od začátku formuláře nebo datový list. Neodpovídá žádné hodnotě pole.

 • Zjistit, pokud byl použit filtr, přečtěte si článek indikátor tlačítko Filtr. Pokud je použit žádný filtr nebo všechny zrušili filtry, zobrazí Bez filtru. Jakmile se zobrazí filtrované, můžete kliknutím na toto tlačítko odeberte filtr. Jakmile se zobrazí Nefiltrováno, můžete podobně kliknutím na toto tlačítko filtr, který jste použili, pokud existuje.

 • Při zadání textu do pole Hledat se při zadávání jednotlivých znaků v reálném čase zvýrazní první odpovídající hodnota. Pomocí této funkce můžete rychle vyhledat záznam s odpovídající hodnotou.

Začátek stránky

Přechod na určitý záznam

Pokud víte, který chcete najít záznam můžete přejít na určitý záznam v aplikaci Access. Pole Přejít na můžete vybrat konkrétní záznam z rozevíracího seznamu a obvykle se přidá do formuláře.

Pole Přejít na

 • Pokud chcete přejít na určitý záznam, klikněte na šipku vpravo od pole Přejít na a vyberte záznam v rozevíracím seznamu.

  Poznámka: Pokud znáte prvních několik znaků záznamu, na který chcete přejít, můžete je zadat do pole Přejít na. Vyhledání daného záznamu se tím urychlí.

Pole Přejít na zobrazuje pouze tolik dat, kolik je nutné k jedinečné identifikaci každého záznamu. Při výběru záznamu ze seznamu se zobrazí zbývající část dat daného záznamu v hlavní oblasti formuláře.

Začátek stránky

Vyhledání konkrétního záznamu

Můžete vyhledávat na určitý záznam v tabulce nebo formuláře pomocí karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit. Toto je efektivní volba pro vyhledání na určitý záznam pokud záznam, který chcete vyhledat splňují určitá kritéria, například hledaných slov a relační operátory, například "rovná se" nebo "obsahuje".

Poznámka: Dialogové okno Najít a nahradit můžete použít jenom v případě, že jsou v tabulce nebo formuláři aktuálně zobrazena data. Platí to i tehdy, když vzhledem k použití filtru žádné záznamy nejsou viditelné.

 1. Otevřete tabulku nebo formulář a potom klikněte na pole, které chcete prohledat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Najít klikněte na Vyhledat nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + F.

  Otevře se dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

 3. Do pole Najít zadejte hodnotu, kterou chcete vyhledat.

 4. Chcete-li změnit pole, které se má prohledávat, nebo chcete prohledat celou podkladovou tabulku, klikněte na příslušnou možnost v seznamu Oblast hledání.

  Tip: Seznam Porovnat představuje relační operátor (například „rovná se“ nebo „obsahuje“). Chcete-li hledání rozšířit, klikněte v seznamu Porovnat na možnost Jakákoli část pole.

 5. V seznamu Hledat klepněte na položku Vše a poté klepněte na tlačítko Najít další.

 6. Když se hledaná položka zvýrazní, kliknutím na Zrušit v dialogovém okně Najít a nahradit okno zavřete. Zvýrazní se záznamy, které odpovídají vašim podmínkám

Další informace o tom, jak pomocí dialogového okna Najít a nahradit naleznete v článku pomocí dialogového okna Najít a nahradit ke změně dat.

Začátek stránky

Filtr zobrazíte omezený počet záznamů

Pomocí filtrování můžete omezit počet zobrazených záznamů pouze na ty, které splňují určitá kritéria a podmínky relačních operátorů. Chcete-li například rychle snížit počet zobrazených záznamů, klikněte pravým tlačítkem myši na pole, jehož hodnotu chcete porovnávat a potom dole v místní nabídce vyberte možnost Rovná se, Nerovná se, Obsahuje nebo Neobsahuje. Filtr lze snadno zapnout nebo vypnout, takže můžete přepínat mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením stejných dat. Na rozdíl od hledání filtr omezuje pouze to, které záznamy se zobrazí.

 1. Chcete-li použít filtr založený na výběru, otevřete tabulku nebo formulář.

 2. Ověřte, že se v tabulce nebo formuláři už nějaký filtr nepoužívá: Na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Upřesnit, a potom na Vymazat všechny filtry (pokud je tento příkaz k dispozici).

 3. Přejděte k záznamu obsahujícímu hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtru, a potom klikněte dovnitř sloupce (v zobrazení datového listu) nebo ovládacího prvku (v zobrazení formuláře, sestavy nebo rozložení). K filtrování na základě částečného výběru stačí vybrat jen požadované znaky.

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Výběr a potom klepněte na filtr, který chcete použít.

 5. Chcete-li podle výběru filtrovat další pole, opakujte kroky 3 a 4.

Další informace o tom, jak použít filtr, najdete v článku Filtr: omezení počtu zobrazených záznamů v zobrazení.

Začátek stránky

Vytvoření dotazu pro vyhledání na určitý záznam

Postupy, můžete použít k hledání a filtrování záznamů jsou velmi užitečné pro hledání konkrétních záznamů pro tento případ po ruce. Můžete však pravidelně provést stejnou operaci hledání nebo filtru. Místo reprodukovat sadu hledání a filtrování postup pokaždé, když, můžete vytvořit Dotaz. Dotaz je výkonné a flexibilní způsob, jak najít konkrétní záznamy, protože umožňuje přizpůsobeného vyhledávání, použít vlastní filtry a řazení záznamů. Je možné vytvářet vlastní dotazů, jejichž pomocí můžete zaměřit na konkrétní záznamy a získat odpovědi konkrétními otázkami. Po vytvoření dotazu lze uložit a znovu použít a lze také použít při vytváření formulářů a sestav.

Při použití dotazu pro hledání nebo filtru pomocí kritéria založená na typu dat, pro kterou hledáte. Různé druhy informací uložených jako různé datové typy. Třeba narozeniny uložená jako dat Datum a čas, že názvy uložených jako text data.

V některých případech nemůžete najít konkrétní záznamy, které znáte existuje. K tomu může dojít, pokud si prohlížíte ve formuláři nebo dotaz, který nezobrazuje některé záznamy z důvodu hodnoty určitého pole záznamů. Následující příklad ukazuje, jak najít záznamů pomocí odstraňovacího dotazu.

Předpokládejme, že používáte databáze vytvořené pomocí šablony Microsoft Office Access 2007 problémy ke sledování problémů. Tabulka problémy s obsahuje pole s názvem stav, který označuje, zda je konkrétní problém aktivní, vyřešený nebo skryté. Můžete vytvořit dotaz, který se zobrazuje problémy stavem je zavřený provedením těchto kroků:

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklepejte na položku Problémy a klepněte na tlačítko Zavřít.

 3. V Návrháři dotazu poklikejte na hvězdičku (*) v tabulce problémy. Díky, ujistěte se, že dotaz bude zobrazovat všechna pole ze záznamů, které vrátí.

  Pole se zobrazí v prvním sloupci návrhové mřížky v řádku pole. Tento údaj označuje, zda má být vrácena všechna pole z tabulky problémy.

 4. V návrháři dotazu poklepejte na položku Stav v tabulce Problémy.

  Ve druhém sloupci mřížky návrhu v řádku Pole se zobrazí text Stav.

 5. Ve druhém sloupci návrhové mřížky zrušte zaškrtnutí políčka v řádku Zobrazit. Díky, ujistěte se, že dotazu nezobrazí pole Stav.

  Pokud není zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ve sloupci Stav, pole Stav zobrazí se dvěma časovými hodnotami ve výsledcích dotazu.

 6. Ve druhém sloupci návrhové mřížky v řádku kritéria zadejte = "Zavřený". Toto je kritéria vyhledávání. Toto je, jak zajistíte, že dotaz vrátí jenom ty záznamy, které hodnotu stavu "zavřený."

  Poznámka: V tomto příkladu je použito pouze jedno kritérium vyhledávání. Pro jakékoli vyhledávání můžete použít několik kritérií vyhledávání přidáním kritérií do více polí a použitím řádku nebo a dalších řádků pod řádkem nebo.

  Dotaz je připraven ke spuštění a vypadá takto:

  Mřížka návrhu dotazu

 7. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Poznámka: Pokud jste již začali sledování problémů a musíte tedy dat v tabulce problémy – a nastavíte stav alespoň jeden problém "Uzavřeno" – dotaz nevrátí žádné výsledky. Můžete však Uložte dotaz a použít kdykoli v budoucnu.

 8. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

 9. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název dotazu do pole Název dotazu, například Zavřený problémya klikněte na OK.

Nyní máte dotaz zobrazující problémy, jejichž stav je uzavřen.

Další informace o vytváření dotazů poskytne vám záznamy, najdete v článku vytvořit jednoduchý výběrový dotaz.

Další informace o kritériích vyhledávání a filtrování, najdete v článku Příklady kritérií dotazů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×