Informace o synchronizace profilů uživatelů v Sharepointu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Úvod

Tento článek popisuje úlohy časovače Active Directory importu profilu uživatele, která se nazývá AD importovat. Úlohy časovače Active Directory Import je součástí větší kanálu synchronizace uživatele v Office 365.

Postup

Office 365 uživatele synchronizační kanálem k odesílání zpráv

SharePoint Online používá službou Active Directory Import úlohy časovače (AD Import) a importujte uživatelé a skupiny do aplikace profilů uživatelů. AD Import synchronizuje změny z úložiště služby SharePoint Online (SPO) adresáře aplikace profilů uživatelů. Úlohy časovače požadavky změny z úložiště adresáře SPO a potom slouží ke kopírování hodnoty do vlastnosti profilu uživatele, které jsou nakonfigurované pro synchronizaci. AD Import synchronizuje podmnožinu Azure Active Directory atributy, které se synchronizují Azure AD Connect. Vlastnosti profilu, které se synchronizují AD Import nejsou, která dokáže nahradit.

Popis obrázku shromažďování Office 365 uživatele synchronizační kanálem k odesílání zpráv

Rozdělení procesy v kanálu

Existují čtyři procesy v kanálu synchronizace uživatele v Office 365:

Synchronizace obrázku

Popis

Azure AD Connect

Azure AD Connect synchronizuje dat ze služby Active Directory místní pro službu Azure Active Directory. Další informace najdete v tématu: integrace místních identit s Azure Active Directory.

AAD SPO Sync

Azure Active Directory synchronizuje dat z Azure Active Directory k úložišti SPO adresář.

AD Import

Active Directory Import synchronizuje data z úložiště SPO adresáře aplikace profilů uživatelů.

Synchronizaci WSS

Synchronizaci WSS synchronizuje dat z aplikace profilů uživatelů na kolekci webů Sharepointu Online.

Vlastnosti profilu, které se synchronizují s AD importu

AD Import synchronizuje následující atributy Azure Active Directory aplikace profilů uživatelů:

Atribut Azure Active Directory

Vlastnosti profilu uživatele SPO

Poznámky

UserPrincipalName

DisplayName: Uživatelské jméno
Jméno: uživatelské jméno

Hodnota v této vlastnosti slouží k vytvoření cesty uživatele Onedrivu pro firmy kolekce webů.

Příklad:
gherrera@contoso.com a /gherrera_contoso_com/

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: Název účtu
Název: název účtu

Tato vlastnost ukládá názvu kódovaný deklarací UPN pro uživatele.

Příklad: i:0 # .f | členství | gherrera@contoso.com

Tato vlastnost se používá pro vyhledání profilů uživatelů.

UserPrincipalName

DisplayName: Převzetí identifikátor uživatele

Název: SPS-ClaimID

Tato vlastnost ukládá identifikátoru deklarací uživatele. Identifikátor je hlavní jméno uživatele.

Příklad: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: Hlavního názvu uživatele

Název: SPS-UserPrincipalName

Tato vlastnost ukládá hlavní název uživatele.

Příklad: gherrera@contoso.com

GivenName (jméno)

DisplayName: Správce

Název: Správce

Vlastnost správce slouží k určení kolegy a použijí se v profilu uživatele a OneDrive pro firmy odstranění obrázku. 

Další informace najdete v tématu: 3042522, jak se odstraní profilů uživatelů v Sharepointu Online a OneDrive pro firmy.

DisplayName

DisplayName: Název

Název: PreferredName

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

Příklad: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: Telefon do zaměstnání

Název: Telefon do práce

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

Příklad: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: Práce e-mailu

Název: WorkEmail

Při se přidá do profilu zpracovány v následujícím pořadí:

WorkEmail Pokud hodnotu do pole Adresa proxy předponou SMTP: (musí být v Caps (čepice))

WorkEmail Pokud hodnotu do pole Adresa proxy předponou smtp: (musí být malé písmeno)


Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

Příklad: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: Adresa SIP

Název: SPS-SIPAddress

SPS SIPAddress Pokud hodnotu do pole Adresa proxy předponou sip:.

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Název: Office

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

Název

DisplayName: Název

Název: název

Tato vlastnost je replikovat do kolekce webů pomocí synchronizaci WSS

Název

DisplayName: Funkce

Název: SPS – funkce

Funkce SPS obsahuje stejnou hodnotu jako nadpis. Funkce SPS je připojen k sadě termínů.

Tato vlastnost není replikovat do kolekce webů.

Department

DisplayName: Oddělení

Název: oddělení

Tato vlastnost je replikovat na kolekci webů synchronizaci WSS.

Department

DisplayName: Oddělení

Název: SPS-oddělení

Oddělení SPS obsahuje stejnou hodnotu jako oddělení. Oddělení SPS je připojen k sadě termínů.

Tato vlastnost není replikovat na kolekce webů.

WWWHomePage

DisplayName: Přesměrování veřejného webu

Název: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Jazykové předvolby

Název: SPS-MUILanguages

SPS MUILangauges používá SPO rozhodnout, jaký jazyk webu se zobrazí v pro uživatele při zapnuté funkci MUI.

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Název: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Název: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Id služby Active Directory

Název: ADGuid

Vnitřní

DistinguishedName

DisplayName: Rozlišující název

Název: SPS-DistinguishedName

Vnitřní

Objektu

DisplayName: msonline objektu

Název: msOnline objektu

Vnitřní

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Název: SPS-UserType

Vnitřní

Nejčastější dotazy

Q1. Kdy mám očekávat zobrazíte změny v aplikaci profilů uživatelů?

A1. AD Import synchronizuje změny v adresáři SPO. Změny se zpracovávají v dávkách a spuštění úlohy časovače, dokud změny v adresáři SPO jsou synchronizovány aplikace profilů uživatelů. Čas potřebného závisí na počet změny (práce) úlohy importu AD má k obrázku. Pokud jsou mnoho změn, úlohy časovače obsahuje hodně práce a bude trvat déle změny se projeví v aplikaci profilů uživatelů. Pokud úlohy časovače malé množství práce, změny se projeví v aplikaci profilů uživatelů rychleji.

AD Import je jedním ze synchronizace, které tvoří celkovou dobu uživateli kopmletně sesynchronizovaná. Úlohy časovače AD importu zpracuje změny v adresáři SPO nepřetržitě. AD Import zpracuje změny u každého klienta v serverové farmě Sharepointu Online.

Smlouva úrovni služeb (SLA) je uvedeno, že změny uživatele v adresáři SPO se projeví v aplikaci profilů uživatelů v 24 hodin. Toto je maximální časový úsek běžnému podmínek, které jsme čekat na změnu přijmout synchronizovat s aplikací profilů uživatelů. Další informace najdete v tématu Správa služby SharePoint Online profilů uživatelů v Centru pro správu služby SharePoint.

Poznámka: Klienti, které mají Office 365 Education SKU něčím svým uživatelům ve výchozím nastavení importovány. Zástupná procedura profilu uživatele se vytvoří při prvním přístupu k Sharepointu Online. Po vytvoření profilu zástupná procedura profilu bude importován jako součást další úlohy AD importu.

Q2. AD Import sync vždy přepsat vlastnosti profilu uživatele Sharepointu Online?

A2. U vlastností, které se synchronizují AD importu očekávají, že je možné přepsat s hodnotami z Azure Active Directory.

Q3. Podporuje AD Import aktualizaci pouze vlastnosti, které se změnily?

A3. AD Import zpracovává primárně změny, které nastanou před. Ale může spuštění úplného importu podle potřeby. Je možné, že všechny vlastnosti pro klienta nebo uživatel může synchronizovat.

Q4. Proč není možné mapovat další vlastnosti AD importovat a synchronizovat ze služby Azure Active Directory s aplikace profilů uživatelů?

A4. AD Import se omezí na předkonfigurované sadu vlastností, chcete-li zajistit konzistentní výkonu úlohy časovače.


Potřebujete další pomoc? Přejděte na Komunitu Microsoftu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×