Informace o seznamu funkce Automatické dokončování Outlook

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Shrnutí

Tento článek popisuje, jak najít data v tabulce (nebo oblast buněk) pomocí různých předdefinovaných funkcí v aplikaci Microsoft Excel. Chcete-li získat stejný výsledek můžete různých vzorců.

Vytvoření ukázkové listu

Tento článek používá ukázkové listu ke znázornění předdefinované funkce aplikace Excel. Zvažte příklad odkazování na název ve sloupci A a vrátí věk této osoby ze sloupce C. Pokud chcete vytvořit tento list, zadejte tyto údaje do prázdného listu aplikace Excel.

Bude zadejte hodnotu, která chcete vyhledat do buňky E2. Zadejte vzorec do libovolné prázdné buňky na jeden list.

A

B

C

D

E

1

Name

Oddělení

Stáří

Vyhledání hodnoty

2

Henryho

501

28

Mary

3

C

201

19

4

Mary

101

22

5

Larry

301

29

Definice termínů

Tento článek využívá k popisu předdefinované funkce aplikace Excel následující podmínky:

Termín

Definice

Příklad

Pole tabulky

Celý vyhledávací tabulky

A2:C5

Hledat

Hodnota v prvním sloupci oblasti tabulka.

E2

Prohledat
– nebo –
Hledat

Oblast buněk obsahující hledané hodnoty.

A2: A5

Sloupec

Číslo sloupce v tabulce hodnotu odpovídající má být vrácena pro.

3 (třetí sloupec v oblasti tabulka)

Result_Array
– nebo –
Výsledek

Oblast, která obsahuje pouze jeden řádek nebo sloupec. Musí být stejně velká jako prohledat nebo Hledat.

C2:C5

Argument typ

Logická hodnota (TRUE nebo FALSE). Pokud má argument hodnotu PRAVDA nebo když je vynechaný, je vrácená hodnota přibližné shody. Pokud je hodnota NEPRAVDA, bude vypadat přesnou shodu.

NEPRAVDA

Top_cell

Toto je odkaz, ze kterého chcete posun. Top_Cell musí odkazovat na buňku nebo oblast sousedících buněk. V ostatních případech vrátí posun #VALUE! zobrazit nula nebo prázdná hodnota.

Offset_Col

Toto je počet sloupců, doleva nebo doprava, které se má levou horní buňku výsledek odkázat na. Například "5" jako Offset_Col argument určuje, že levé horní buňky v odkazu má pět sloupců napravo od odkazu. Offset_Col může kladnou (vpravo od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (vlevo od původního odkazu).

Funkce

LOOKUP()

Funkce Vyhledat vyhledá hodnoty v jediném řádku nebo sloupci a jsou vraceny obsahujících hodnotu na stejné pozici v různých řádek nebo sloupec.

Následujícím obrázku je příklad syntaxe VYHLEDÁVACÍHO vzorce:

   =Lookup(Lookup_Value,Lookup_Vector,Result_Vector)


Následující vzorec najde její stáří v ukázkové listu:

   =LOOKUP(E2,A2:A5,C2:C5)

Vzorec používá hodnotu "Jan" v buňce E2 a najde "Jan" ve vektoru vyhledávání (sloupec A). Vzorec pak použije hodnotu do stejného řádku ve vektoru výsledek (sloupec C). Protože "Jan" v řádku 4, vrátí funkce vyhledat chybovou hodnotu z řádku 4 ve sloupci C (22).

Poznámka: Funkce Vyhledat vyžaduje, aby v tabulce seřadit.

Další informace o funkci vyhledávání získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 

Použití funkce vyhledat v aplikaci Excel

SVYHLEDAT()

Funkci SVYHLEDAT nebo svislý vyhledat se používá při dat je zobrazena ve sloupcích. Tato funkce hledá hodnoty ve sloupci úplně vlevo a jsou vraceny s daty v zadaném sloupci do stejného řádku. Používat funkci SVYHLEDAT v seřazené nebo neseřazené tabulce vyhledala data. Tabulka s Neseřazená data v následujícím příkladu.

Následující obrázek je příkladem syntaxi funkce SVYHLEDAT vzorce:

    =VLOOKUP(Lookup_Value,Table_Array,Col_Index_Num,Range_Lookup)

Následující vzorec najde její stáří v ukázkové listu:

   =VLOOKUP(E2,A2:C5,3,FALSE)

Vzorec používá hodnotu "Jan" v buňce E2 a najde "Jan" ve sloupci úplně vlevo (sloupec A). Vzorec pak použije hodnotu ve stejném řádku v Column_Index. Tento příklad používá "3" jako Column_Index (sloupec C). Protože "Jan" v řádku 4, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu z řádku 4 ve sloupci C (22).

Další informace o funkci SVYHLEDAT získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 

Jak používat funkci SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT vyhledala přesnou hodnotu

INDEX() a MATCH()

Můžete pomocí funkcí INDEX a POZVYHLEDAT společně stejné výsledky jako pomocí vyhledávání nebo funkce SVYHLEDAT.

Následujícím obrázku je příklad syntaxe, že kombinuje INDEX a POZVYHLEDAT stejné výsledky jako vyhledávací funkce a funkce SVYHLEDAT v předchozích příkladech:

    =INDEX(Table_Array,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)

Následující vzorec najde její stáří v ukázkové listu:


=INDEX(A2:C5,MATCH(E2,A2:A5,0),3)

Vzorec používá hodnotu "Jan" v buňce E2 a najde "Jan" ve sloupci A. Potom porovnává hodnotu do stejného řádku ve sloupci C. Protože "Jan" v řádku 4, vzorec vrátí hodnotu z řádku 4 ve sloupci C (22).

POZNÁMKA: Pokud žádná z buněk v prohledat odpovídá hledat ("Jan"), vzorec vrátí #N/A.
Další informace o funkci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Jak se používá funkce INDEX k vyhledání dat v tabulce

Offset() viz níže a MATCH()

Můžete funkce Posun a POZVYHLEDAT společně stejné výsledky jako funkcí v předchozím příkladu.

Následujícím obrázku je příklad syntaxe, který kombinuje funkce Posun a POZVYHLEDAT stejné výsledky jako vyhledávací funkce a funkce SVYHLEDAT:

   =Offset(top_cell,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Offset_Col)

Tento vzorec najde její stáří v ukázkové listu:

   =OFFSET(A1,MATCH(E2,A2:A5,0),2)

Vzorec používá hodnotu "Jan" v buňce E2 a najde "Jan" ve sloupci A. Vzorec pak použije hodnotu ve stejném řádku, ale dva sloupce doprava (sloupec C). Protože "Jan" je ve sloupci A, vzorec vrátí hodnotu v řádku 4 ve sloupci C (22).

Další informace o funkci Posun získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 

Jak se používá funkce Posun

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×