Informace o PowerPoint Designer

PowerPoint Designer vylepšuje pro předplatitele Office 365 snímky tím, že automaticky generuje návrhy designu, ze kterých si můžou vybrat.

Při vytváření obsahu na snímku se Designer na pozadí snaží najít pro tento obsah profesionálně navržené rozložení.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with slide design!

Tato funkce Office 365 je jenom pro předplatitele. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu  nezobrazuje nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Požádejte o návrhy designu, a to tak, že na pásu karet zvolíte návrh návrhy designu .

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer se může stát, že budete požádáni o svolení k navrhování návrhů. Pokud chcete použít Návrhář, vyberte zapnout.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete "připojení prostředí", PowerPoint při vytváření snímků automaticky zobrazovat návrhy designu. V průběhu časuPowerPoint naučit zkušenosti s používáním návrhů designu a zobrazují návrhy designu. 

  Designer dokáže vylepšit fotky na snímcích jediným kliknutím.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také v podokně vybrat jiný návrh nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z vrátíte zpět změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Obrázek snímku a schéma návrhu

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

Když zahájíte prázdnou prezentaci a zadáte do snímku slova, návrhy designu vám doporučí vysoce kvalitní fotky, které odrážejí text snímku, a schéma návrhu s barvami, které doplňují fotografii, kterou jste zvolili. Všechny snímky v prezentaci se přizpůsobí vizuálně.

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Více vizuálů, méně textu

Na snímku je moc velký text? Návrhář může text , například seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelný obrázek.

Seznamy s odrážkami: Získejte návrhy na ikony, které budou připojeny ke každé odrážce. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, stačí ji vybrat a použít tlačítko pro nahrazení na místě:

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Office 365.

Návrhy designu a "Ink"

(Jenom pro předplatitele Office 365) PowerPoint Designer rozpoznat, že když kreslíte nebo píšete rukopis, a tento obsah se zobrazí v designu designu.

Vypnutí PowerPoint Designeru

Pokud nechcete, aby vám PowerPoint Designer automaticky nabízel návrhy:

 1. V nabídce Soubor kliknete na příkaz Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint klikněte vlevo na kartu Obecné, posuňte se na konec a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu.

Požadavky

Tato funkce je jenom pro předplatitele Office 365.
Zjistěte svou verzi Office.

Návrhy designu pro jednu fotku
Platí pro:

PowerPoint pro Office 365
Měsíční kanál: verze 1511 nebo novější
Půlroční kanály: verze 1602 nebo novější
 

Více fotek, extrakce barev a rozpoznávání obličeje
Platí pro:
 

PowerPoint pro Office 365
Měsíční kanál: verze 1603 nebo novější
Půlroční kanály: verze 1605 nebo novější
 

Převést seznamy na Obrázky SmartArt
platí pro:  
 

PowerPoint pro Office 365
Měsíční kanál: verze 1609 nebo novější
Půlroční kanály: verze 1701 nebo novější
 

Návrhy designu pro seznamy akcí
Platí pro:
 

PowerPoint pro Office 365
Měsíční kanál: verze 1702 nebo novější
Půlroční kanály: verze 1708 nebo novější
 

Návrhy designu, kde ikony nahrazují text
Platí pro:
 

PowerPoint pro Office 365
Měsíční kanál: verze 1612 nebo novější
Půlroční kanály: Ještě není k dispozici.
 

Návrhy designu pro grafy
Platí pro:
 

PowerPoint pro Office 365
měsíční kanál: verze 1705 nebo novější
pololetní kanály: verze 1803 nebo novější   
 

Návrhy designu pro časové osy
Platí pro:
 

PowerPoint pro Office 365
měsíční kanál: verze 1707 nebo novější
pololetní kanály: verze 1803 nebo novější  
   

Návrhy designu pro převod textu na ikony a obrázky SmartArt
 se vztahují na:

PowerPoint pro Office 365
 

Návrhy designu pro obsah nakreslený rukou
 se týkají:
 

PowerPoint pro Office 365
měsíční kanál: verze 1812 nebo novější
pololetní kanály: není zatím k dispozici.  

Tato funkce Office 365 je jenom pro předplatitele. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu  nezobrazuje nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vám požádá o svolení k navrhování návrhů. Pokud chcete použít návrháře, vyberte zapnout nebo dát to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete taky vybrat jiný nápad z podokna nebo přejít zpátky do původního návrhu snímku: stisknutím ⌘ + Z vraťte změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

Co vám Designer nabízí:

Obrázek snímku a schéma návrhu

Funkce dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider Tato funkce je teď dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

Když zahájíte prázdnou prezentaci a zadáte do snímku slova, návrhy designu vám doporučí vysoce kvalitní fotky, které odrážejí text snímku, a schéma návrhu s barvami, které doplňují fotografii, kterou jste zvolili. Všechny snímky v prezentaci se přizpůsobí vizuálně.

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Obrázky SmartArt

Návrhář může text , jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelné Obrázek SmartArt.

Seznamy s odrážkami: Získejte návrhy na ikony, které budou připojeny ke každé odrážce. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, stačí ji vybrat a použít tlačítko pro nahrazení na místě:

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Office 365.

Vypnutí PowerPoint Designeru

Pokud nechcete, aby vám PowerPoint Designer nabízel návrhy:

 1. V nabídce PowerPoint vyberte Předvolby.

 2. V části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu vyberte Obecné.

 3. V dialogovém okně Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu v části PowerPoint Designer.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to následující:

 • Nejste připojení k internetu nebo

 • Snímek není vybrán. (Může se jednat o případ, kdy je vybraných více snímků v podokně miniatur snímků v normálním zobrazení, nebo o případ, kdy fokus v podokně miniatur je mezi dvěma snímky. Také se může jednat o případ, kdy je fokus v podokně poznámek nebo jste namísto normálního zobrazení v zobrazení Prezentace.)

Tlačítko Návrhy designu není zobrazené

PowerPoint Designer je funkce pro předplatitele Office 365. Pokud tlačítko Návrhy designu není zobrazené, používáte PowerPoint 2016 pro Mac (a ne PowerPoint pro Mac pro Office 365).

Požadavky

Tato funkce je jenom pro předplatitele Office 365.
Zjistěte svou verzi Office.

 Platí pro:

PowerPoint pro Mac pro Office 365
Měsíční kanál: verze 15.26.0.160910 nebo novější
   

Tato funkce je dostupná pro soubory uložené na OneDrive a SharePoint Online. Pokud se vám tlačítko Návrhy designu  nezobrazuje nebo nevidíte některé funkce popsané na této stránce, podívejte se níže do části Požadavky na další podrobnosti.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

  PowerPoint ukazuje návrh designu pro váš snímek.

 2. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 3. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete také v podokně vybrat jiný návrh nebo se vrátit k původnímu návrhu snímku: Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Z vrátíte zpět změnu návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Obrázky SmartArt

Návrhář může text , jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelné Obrázek SmartArt.

Seznamy s odrážkami: Získejte návrhy na ikony, které budou připojeny ke každé odrážce. Pokud se vám navrhovaná ikona nelíbí, stačí ji vybrat a použít tlačítko pro nahrazení na místě:

Ilustrace

PowerPoint Designer sleduje klíčové pojmy a koncepty, pro které má k dispozici ilustrace, a zobrazí tyto ilustrace v různých rozloženích. Ilustrace jsou z knihovny ikon Office 365.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu tlačítko Návrhy designu vidíte, ale je zobrazené šedě, znamená to, že momentálně jiný uživatel také upravuje snímek:

 • Pokud prezentaci spoluvytváříte s jinými uživateli a více osob zároveň aktivně upravuje stejný snímek, Designer k tomuto snímku nebude zobrazovat návrhy designu.

 • Až bude snímek upravovat jenom jedna osoba, Designer bude znovu nabízet návrhy designu, až tato osoba provede akci (například přidá fotku), na kterou Designer může reagovat.

Požadavky

 Platí pro:

PowerPoint soubory uložené v OneDrive, OneDrive pro firmy nebo SharePoint Online.

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte iPad, ale není k dispozici na iPhonu. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vám požádá o svolení k navrhování návrhů. Pokud chcete použít návrháře, vyberte zapnout nebo dát to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete taky vybrat jiný nápad z podokna nebo přejít zpátky k původnímu návrhu snímku: klepnutím na Zpět vyvrátíte změny návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Obrázky SmartArt

Návrhář může text , jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelné Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte iPad, ale není k dispozici na iPhonu.

 Platí pro:

PowerPoint pro iOS
Verze 2.0.17042601 nebo novější
   

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Androidem, ale není k dispozici na telefonu s Androidem. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vám požádá o svolení k navrhování návrhů. Pokud chcete použít návrháře, vyberte zapnout nebo dát to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete taky vybrat jiný nápad z podokna nebo přejít zpátky k původnímu návrhu snímku: klepnutím na Zpět vyvrátíte změny návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Obrázky SmartArt

Návrhář může text , jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelné Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Androidem, ale není k dispozici na telefonu s Androidem.

 Platí pro:

PowerPoint pro Android
Verze 16.0.7531.1011 nebo novější
   

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet s Windows, ale není k dispozici na telefonu s Windows. Další podrobnosti si přečtěte níže v části Požadavky.

Zobrazení návrhů designu

 1. Návrhy designu si můžete kdykoli zobrazit tak, že na pásu karet zvolíte Návrh > Návrhy designu.

 2. Při prvním pokusu o PowerPoint Designer vám požádá o svolení k navrhování návrhů. Pokud chcete použít návrháře, vyberte zapnout nebo dát to.

  Další informace najdete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

  Když zapnete inteligentní služby, PowerPoint vám bude automaticky zobrazovat návrhy designu, když na snímky přidáte fotky.

 3. Projděte si návrhy v podokně Návrhy designu na pravé straně okna.

 4. Klikněte na požadovaný návrh nebo okno zavřete. Pokud vyberete jeden z návrhů, snímek se odpovídajícím způsobem změní.

  Můžete taky vybrat jiný nápad z podokna nebo přejít zpátky k původnímu návrhu snímku: klepnutím na Zpět vyvrátíte změny návrhu, kterou jste právě vybrali.

Co vám Designer nabízí:

Profesionální rozložení

PowerPoint Designer na snímku rozpozná obrázky, grafy nebo tabulky a zobrazí několik návrhů, jak je uspořádat, aby rozložení bylo kompaktní a působivé.

Obrázky SmartArt

Návrhář může text , jako jsou seznamy, procesy nebo časové osy , převést na snadno čitelné Obrázek SmartArt.

Tlačítko Návrhy designu se zobrazuje šedě

Pokud v PowerPointu vidíte tlačítko Návrhy designu, ale je zobrazené šedě, znamená to, že nejste připojení k internetu.

Požadavky

PowerPoint Designer je k dispozici, pokud používáte tablet, ale není k dispozici na telefonu.

 Platí pro:

PowerPoint Mobile
Verze 16.0.8201.1017 nebo novější
   

Řešení potíží

Funkce Návrhy designu je k dispozici jenom pro předplatitele Office 365

Na desktopových verzích PowerPoint jenom předplatitelé získají návrhy designu. Můžete zkusit nebo zakoupit předplatné tady.

V PowerPoint pro web jsou návrhy designu k dispozici všem.

Jeden Office 365 předplatného neobsahuje návrhy designu: Office 365 Německo.

Zapnutí prostředí propojených s Office

Abyste mohli používat PowerPoint Designer, zkontrolujte, že jsou zapnuté Office "propojené prostředí":

Přejděte na účet > účtua v části soukromí účtu vyberte Spravovat nastavení.

Další informace najdete v článku o povolení a zakázání inteligentních služeb.

Správce mohl PowerPoint Designer vypnout

PowerPoint Designer je funkce pro předplatitele Office 365, ale některé organizace tuto funkci vypínají. Pokud máte předplatné Office 365, ale nezobrazuje se vám tlačítko Návrhy designu, obraťte se na IT oddělení.

Přeinstalujte Office, abyste mohli používat funkce pro předplatitele

Pokud jste upgradovali z Office na předplatné Office 365, budete muset odinstalovat Office a znovu ho nainstalovat, abyste mohli používat funkce pro předplatitele. Pokyny najdete v těchto článcích:

 1. Odinstalace Office z počítače nebo Odinstalace Office 2016 pro Mac

 2. Přeinstalace Office 365

Restartujte aplikaci, abyste mohli používat PowerPoint Designer

Někdy uživatelé zjistí, že při prvním spuštění PowerPoint po instalaci Office 365 není k dispozici tlačítko návrhy designu . Restartování aplikace tento problém opravuje.

Pokud se vám nezobrazují žádné návrhy designu, může to mít několik příčin. Tady jsou ty nejčastější:

 • Zkontrolujte, jestli jste připojení k internetu. PowerPoint Designer se musí připojit online, aby vám mohl zobrazit návrhy designu.

 • Použijte motiv, který pochází z PowerPointu (ne vlastní motiv nebo motiv stažený odjinud).

V následující části jsou popsané některé další problémy a jejich řešení:

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s obrázky

 • Zkontrolujte, že snímek má rozložení Jenom nadpis nebo Nadpis a obsah.

 • Na snímku, na který přidáte fotku, nepoužívejte žádné další objekty ani obrazce.

 • Na jeden snímek můžete použít nejvýše čtyři fotky (.jpg, .png, .gif nebo .bmp), které nesmí být větší než 200 × 200 pixelů.

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s textem procesu

 • Zkontrolujte, že je pro snímek nastavené rozložení Nadpis a obsah.

 • Na snímku, na který přidáte text procesu, nepoužívejte žádné další fotky, objekty ani obrazce.

PowerPoint Designer je relativně nová služba a stále se učí nové postupy. Pokud Designer pro vás nedokáže vygenerovat možnosti ve vysoké kvalitě, nezobrazí vůbec nic. Usilovně pracujeme na tom, aby se daly generovat skvělé návrhy designu pro více typů obsahu.

A samozřejmě, pokud vám Designer nebude připadat užitečný, můžete ho vypnout. Stačí přejít na Soubor > Možnosti > Obecné a potom zrušit zaškrtnutí políčka Automaticky zobrazovat návrhy designu.

Jiný uživatel upravuje snímek

Pokud prezentaci spoluvytváříte s jinými uživateli a více osob zároveň aktivně upravuje stejný snímek, Designer k tomuto snímku nebude zobrazovat návrhy designu.

Až bude snímek upravovat jenom jedna osoba, Designer bude znovu nabízet návrhy designu, až tato osoba provede akci (například přidá fotku), na kterou Designer může reagovat.

Nezobrazují se žádné návrhy designu pro snímky s obrazci a textovými poli

PowerPoint Designer nemůže zobrazovat návrhy designu, pokud je na snímku nakreslený obrazec nebo textové pole. Můžete použít fotky nebo text v zástupném symbolu.

Pokud se tlačítko návrhy designu zobrazí PowerPoint ale zobrazuje se šedě, znamená to, že je:

 • Nejste připojení k internetu nebo

 • Není vybrán jeden snímek. Může se jednat o případ, kdy je vybraných více snímků v podokně miniatur snímků v normálním zobrazení, nebo o případ, kdy fokus v podokně miniatur je mezi dvěma snímky. Také se může jednat o případ, kdy je fokus v podokně poznámek nebo jste namísto normálního zobrazení v zobrazení Prezentace.

Viz také

Kombinování barev v PowerPointu: chyby, abyste se vypředešli

Formátování barvy pozadí snímků

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×