Informace o úpravách nové databáze

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Každá šablona, která je součástí Microsoft Office Access 2007 je úplnou aplikací pro sledování obsahující předdefinovaných tabulek, formulářů, sestav, dotazy, makra a relace. Tyto šablony mají být ihned užitečné mimo předdefinovaných, takže můžete vytvořit novou databázi, který je založený na šabloně a její spuštění rychle. Však může nastat situace, kdy chcete úpravách nové databáze – například chcete přidat nebo přejmenování pole nebo změnit sestavy.

Tento článek vysvětluje, jak provádět nejčastější změny, které budete chtít použít k databázi, která byla vytvořená ze šablony. Najdete pod odkazy na články podrobnější informace o konkrétní oblasti.

V tomto článku

Naučte se základy tabulek a polí

Přidání pole do tabulky

Odstranění pole z tabulky

Přejmenování pole nebo tabulku

Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Přidání pole obsahujícího dokumenty, soubory nebo obrázky

Změna vzhledu pole

Naučte se základy tabulek a polí

Když vytvoříte databázi, ukládání dat v tabulkách – podle předmětu seznamy řádků a sloupců. Obsahují položky informací, které chcete sledovat v polích (zvaných taky sloupce). V tabulce Kontakty, například může vytvořit pole pro příjmení, jméno, telefonní číslo a adresa. Pro tabulku produkty je možné vytvořit pole název produktu, ID výrobku a ceny.

Je důležité pečlivě vybírejte pole. Je třeba špatný nápad vytvořte pole pro ukládání vypočítaných hodnot. Ve většině případů může mít Office Access 2007 vypočítá hodnotu, když je to potřeba. Pokud vyberete pole, zkuste pro uložení informací v nejmenší užitečné části. Třeba místo celé jméno v jednom poli, zvažte ukládání křestní jméno a příjmení samostatně. Obecně Pokud potřebujete zprávu seřadit, Hledat a provádět výpočty na položku informace, umístěte ji v poli samostatně.

Další informace o návrhu databáze a volbě polí najdete v článku Základy návrhu databáze.

Pole obsahuje určité definování vlastnosti. Například každé pole má název, který jednoznačně identifikuje pole v tabulce. Pole má i datový typ, který je vybrán podle informací, které mají být uloženy. Datový typ určuje hodnoty, které mohou být uloženy a operace, které lze provádět s těmito hodnotami taky jak kolik místa na vyhrazené pro každou hodnotu. Každé pole má i přidružené okruhem nastavení vlastnosti, které definují vzhled a chování vlastnosti pole s názvem. Vlastnost Formát určují vzhled pole – to znamená, jak ho se má objevit při zobrazení.

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky

Můžete snadno přidáte pole do tabulky v zobrazení Datový list. Pole však můžete přidat tabulky v návrhovém zobrazení. V zobrazení Datový list přidejte pole zadáním některá data do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

1. na nové, prázdné pole.

Přidání pole v zobrazení Datový list

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, ve kterém chcete přidat nové pole.

  Otevření tabulky v zobrazení Datový list.

 4. Zadejte data do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

  Pokud již tabulka obsahuje mnoho polí, pravděpodobně posuňte zobrazení doprava a zobrazte si sloupec, který obsahuje záhlaví sloupce Přidat nové pole.

Při zadávání dat v novém sloupci Office Access 2007 používá informace, které zadáte odpovídající datový typ pole. Jestliže zadáte data do sloupce, třeba 1/1/2007, například Office Access 2007 rozpozná informace, které jste zadali jako datum a sady datového typu pro pole Datum a čas. Pokud Access není dost informací z zadejte různé datové typy, je vybráno pole datový typ Text.

Pokud chcete explicitně nastavit datový typ a formátování pro pole, která přepsala výběr této Office Access 2007 provedené, můžete to udělat kliknutím na příkazy ve skupině datový typ a formátování na kartě datový list.

Přímé nastavení datového typu

 • Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle Datový typ a vyberte datový typ. Obrázek pásu karet aplikace Access se skupinou Datový typ a formátování

 • Klikněte na požadovaný typ dat.

Přímé nastavení formátu

 1. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle pole Formát a vyberte formát. Obrázek pásu karet aplikace Access se skupinou Datový typ a formátování

 2. Klikněte na požadovaný formát.

Při přidání pole zadáním informace do buňky pod záhlavím Přidat nové poleOffice Access 2007 automaticky přiřadí název pole. Tyto názvy začínají pole1 prvního pole, pole2 druhé pole a podobně. Je vhodné použít srozumitelnější názvy polí. Přejmenování pole pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví a potom v místní nabídce klikněte na Přejmenovat sloupec.

Kromě přidání pole v zobrazení Datový list, můžete přidat pole v návrhovém zobrazení. Protože zobrazení Datový list můžete nastavit nejběžnější vlastnosti pole, můžete zjistit, že je potřeba použít návrhové zobrazení nastavovaná vlastnost, která není k dispozici v zobrazení Datový list.

Přidání pole v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, ve které chcete přidat nové pole a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole klikněte na první prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 5. Klikněte na sousední buňky ve sloupci Datový typ a potom vyberte typ dat ze seznamu.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Další informace o tom, jak přidat nové pole, najdete v článku vložení, přidat, nebo vytvořit nové pole v tabulce.

Poznámka: Po přidání nového pole do tabulky není pole automaticky přidána do existujícího formuláře a sestavy. Pole je třeba ručně přidat do těchto formulářů a sestav, aby ho chcete zobrazit v nich.

Začátek stránky

Odstranění pole z tabulky

Pokud je to možné, neměli byste odstranění pole z databáze vygenerované z jednoho z šablon, je pravděpodobné, že je pole zaměstnán v jiných databázových objektů, jako jsou formuláře a sestavy. Proto odstranění pole vytvoří důsledky při pokusu o použití jiných databázových objektů, které využívají pole – databázových objektů nefunguje očekávaným způsobem. Budete muset odebrat všechny odkazy na pole ze všech objektů, které využívají, aby tyto jiných objektů k fungovat správně.

Pokud se rozhodnete, že je nutné odstranit pole z databáze, který byl vytvořen ze šablony, můžete provedete v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Myslete na to, že pokud jiných databázových objektů odkazovat odstraněné pole, je třeba změnit tyto objekty odebrat odkaz. Například pokud sestava obsahuje ovládací prvek, který je svázán s polem odstraněné a při spuštění sestavy, zobrazí se chybová zpráva, protože Access nelze najít data pole.

Odstranění pole trvale odstraníte všechny informace uložené v příslušném poli. Z tohoto důvodu obezřetní při odstraňování polí a měli byste vytvořit záložní kopii databáze před odstraněním pole.

Chcete-li odstranit pole, musíte se ujistit, že není součástí všech relací mezi tabulkami. Pokud se pokusíte odstranit pole, pro které existují relace, zobrazí se upozornění, že je nutné nejprve odstranit vztahy. Podrobné pokyny k odstranění relace mezi tabulkami najdete v části odstranění relace mezi tabulkami.

Odstranění pole v zobrazení Datový list

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, ze které chcete odstranit pole.

  Otevření tabulky v zobrazení Datový list.

 4. Vyberte pole (sloupce), který chcete odstranit.

  Tip: Chcete-li vybrat poli (sloupci), klikněte na volič pole (sloupce).

 5. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Datový list klepněte ve skupině Pole a sloupce na položku Odstranit.

Poznámka: Nelze odstranit pole, která je součástí primárního klíče tabulky v zobrazení Datový list. Chcete-li odstranit pole primárního klíče, musíte použít návrhové zobrazení.

Další informace o primární klíče naleznete v článku Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče.

Odstranění pole v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, ze které chcete odstranit pole a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Vyberte pole (řádek), které chcete odstranit.

  Tip: Pokud chcete vybrat řádek, klikněte na volič řádků.

 5. Stiskněte klávesu DELETE.

  – nebo –

  Na kartě Návrh klepněte ve skupiněNástroje na položku Odstranit řádky.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Chcete-li odstranit pole, musíte se ujistit, že není součástí všech relací mezi tabulkami. Pokud se pokusíte odstranit pole, pro které existují relace, zobrazí se upozornění, že je nutné nejprve odstranit vztahy. Odstranění relace mezi tabulkami, postupujte takto.

Odstranění relace mezi tabulkami

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Jsou-li otevřené tabulky, které jsou součástí relace, zavřete je. Relaci mezi otevřenými tabulkami nelze odstranit.

 4. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na Relace.

 5. Pokud nejsou viditelné, tabulek, které jsou součástí relace, postupujte takto:

  1. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Názvy tabulek.

  2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, které chcete přidat, klikněte na tlačítko Přidat a potom klikněte na Zavřít.

 6. Klikněte na čáru relace, který chcete odstranit (řádku se zobrazí tučně je vybrán) a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přejmenování pole nebo tabulku

Pokud je to možné, nepřejmenovávejte pole nebo tabulku v databázi, která vygenerované z jednoho z šablon, je pravděpodobné, že je v jiných databázových objektů, jako jsou formuláře a sestavy zaměstnán pole nebo tabulku. Přejmenování pole nebo tabulku tak, můžete vytvořit důsledky při pokusu o použití jiných databázových objektů, které využívají pole nebo tabulku. Jiné objekty nefunguje očekávaným způsobem Pokud stále odkazují na původní název. Pro jiné objekty, které chcete pracovat správně je třeba změnit původní název nový název. Pokud je zaškrtnuté políčko provádět automatické opravy názvů v kategorii Aktuální databáze dialogového okna Možnosti aplikace Access, podobně tuto práci provede za vás automaticky.

Můžete změnit text, který se zobrazí v záhlaví sloupce v zobrazení Datový list. Můžete to udělat aniž by bylo nutné pole přejmenovat. Pokud chcete změnit pouze text v záhlaví sloupce a nechcete pole přejmenovat, najdete v části změnit text, který se zobrazí v záhlaví sloupce.

V případě potřeby můžete přejmenovat tabulku v navigačním podokně nebo přejmenování pole v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení. Dříve, než, byste měli zvážit zapnutí možností Funkce Automatické opravy názvů, pokud už není ve zapnutá.

Zapnutí možností funkce Automatické opravy názvů

Pokud přejmenujete databázového objektu, například pole, tabulku, formulář nebo sestavu, obvykle chcete, aby rozšíří celé databáze Změna názvu. V opačném objekty, které odkazují na původní název nefunguje očekávaným způsobem. Office Access 2007 poskytuje funkci Automatické opravy názvů, která vám pomůže šíření změn názvů. Ve výchozím nastavení je Funkce Automatické opravy názvů pro všechny nové databáze v Office Access 2007 zapnutá. Ale pokud je vypnutá, můžete udělat následujícím postupem zapněte.

Zapnutí možností funkce Automatické opravy názvů

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access v levém podokně klikněte na Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti automatické opravy názvů zaškrtněte políčko sledovat informace o automatických opravách názvů a potom provádět automatické opravy názvů zaškrtněte políčko.

 4. Pokud chcete zachovat tabulku s informacemi o každé změně, který provádí automatické opravy názvů, Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů zaškrtněte políčko.

 5. Klikněte na OK.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Poznámka: Funkce Automatické opravy názvů není stejný jako funkce Automatické opravy. Funkce Automatické opravy názvů opraví odkazy mezi objekty. Funkce Automatické opravy řeší často chybně napsaná slova nebo fráze.

Přejmenování pole v zobrazení Datový list

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, ve kterém chcete-li pole přejmenovat.

  Otevření tabulky v zobrazení Datový list.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce pro pole, které chcete přejmenovat a potom v místní nabídce klikněte na Přejmenovat sloupec.

 5. Zadejte nový název pole a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování pole v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, ve kterém chcete-li pole přejmenovat a poté v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Klikněte na buňku ve sloupci Název pole pole, které chcete přejmenovat.

  Tip: Chcete-li vybrat celý název pole, umístěte kurzor vlevo od prvního znaku v názvu dokud se ukazatel nezmění na šipku a klikněte na.

 5. Upravte text, který chcete přejmenovat pole.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Přejmenování tabulky

Můžete přejmenovat tabulky a většina jiných databázových objektů přímo z navigačního podokna.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete přejmenovat a v místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat.

  Poznámka: Je třeba zavřít všechny otevřené objekty, které odkazují tabulky před můžete přejmenovat.

 4. Zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Změnit text, který se zobrazí v záhlaví sloupce

Titulek je název nebo nadpis, můžete přiřadit pole nastavením vlastnosti pole Titulek . Titulek je nezávislý na název pole – každé pole má název pole a mohou také obsahovat titulek. Můžete název pole je jedno slovo bez mezery. Vlastnost Titulek můžete pak vytvořit více popisný název, který obsahuje mezery. Zobrazí se popisek místo názvu pole v zobrazení Datový list a v poli popisky a záhlaví dotazů, formulářů a sestav.

Pokud nezadáte text vlastnost Titulek , název pole používá ve výchozím nastavení.

Pokud chcete změnit název, který se zobrazí v záhlaví sloupce v zobrazení Datový list, můžete provedete beze změny názvu pole nastavením vlastnosti pole Titulek . Pokud chcete změnit vlastnosti pole Titulek , postupujte takto:

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, ve kterém chcete změnit titulek a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Klikněte na buňku ve sloupci Název pole pole, jehož vlastnost Titulek chcete nastavit.

 5. V dolní části klikněte v části Vlastnosti pole na kartě Obecné klikněte na tlačítko Titulek.

 6. Zadejte nový titulek pole.

 7. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Při příštím otevření tabulky v zobrazení Datový list, titulek místo názvu pole se zobrazí v záhlaví sloupce.

Začátek stránky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Když vytvoříte databázi, která založené na šabloně, databázi obsahují celou řadu předdefinovaný formulářů a sestav, které můžete pracovat s okamžitě. Je možné, ale chcete přidat další pole do formuláře nebo sestavy. Když přidáte pole do formuláře nebo sestavy, vytvoříte takzvanou ovládacího prvku.

Úvodní informace o ovládacích prvků

Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data, provádět a umožňují zobrazit a pracovat s informacemi, které rozšiřuje možnosti uživatelského rozhraní, například popisky a obrázky. Ovládací prvky můžete vázaná, nevázaný a výpočtu.

 • Vázaný ovládací prvek    Toto je ovládací prvek, jehož zdrojem dat je pole v tabulce nebo dotazu. Vázané ovládací prvky slouží k zobrazení hodnot z polí v databázi. Hodnoty může být text, kalendářní data, čísla, hodnoty Ano/Ne, obrázky nebo grafy. Textové pole je nejběžnější typ vázaný ovládací prvek. Textové pole na formuláři, který se zobrazí poslední jméno zaměstnance třeba může zobrazit tyto informace v poli Příjmení v tabulce Zaměstnanci.

 • Ovládací prvek Unbound    Tento typ ovládacího prvku nemá zdroj dat (pole nebo výraz). Nevázaný ovládací prvky umožňuje zobrazit informace, řádky, obdélníky a ostatních obrázků. Popisek, který zobrazuje název formuláře je například nevázaný ovládací prvek.

 • Ovládací prvek výpočtu    Toto je ovládací prvek, jehož zdrojem dat je výraz spíše než pole. Můžete zadat hodnotu, která se má v ovládacím prvku definování výraz jako zdroj dat pro ovládací prvek. Výraz je tvořen kombinací operátory (třeba = a + ), názvů ovládacích prvků, názvy polí, funkce, které vrací jedinou hodnotu a konstanty. Následující výraz například vypočítá cenu položky se slevou 25 procent násobením hodnoty uvedené v poli JednotkováCena konstanta (0,75).

= [Jednotková cena] * 0,75

Výraz můžete používat data z polí ve podkladové tabulky nebo dotazu formulář, nebo z ovládacího prvku ve formuláři. Další informace o výrazech najdete v tématech v části Viz také v tomto článku.

Do textového pole může být vázaný ovládací prvek, nevázaný ovládací prvek nebo vypočítaného ovládacího prvku. Při vytváření formuláře, který používá vazbu ve vázaných nevázaného a počítaných ovládacích prvků, je nejspíš nejefektivnější přidat a uspořádat vázané ovládací prvky nejprve, zejména pokud tvoří většinu ovládacích prvků ve formuláři. Pak můžete přidat nevázaného a počítaných ovládacích prvků dokončení návrhu lze používat nástroje ve skupině ovládací prvky na kartě Návrh v návrhovém zobrazení.

Vytvořit vazbu textového ovládacího prvku pole tak, že identifikují pole, ze kterého ovládací prvek získává data. Můžete vytvořit ovládacího prvku, který je svázán s polem vybrané přetažením pole z podokna Seznam polí s formulářem. Podokno Seznam polí zobrazí pole ze související tabulky nebo dotazu formuláře. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na tlačítko Přidat existující pole. Ve výchozím nastavení při přetažení pole z podokna Seznam polí do návrhové mřížky formuláře, vloží aplikace Access do textového pole.

Můžete taky lze pole na ovládací prvek vázat tak, že zadáte název pole do ovládacího prvku nebo v rozevíracím seznamu Zdroj ovládacího prvku hodnotu v seznamu vlastností ovládacího prvku. Seznam vlastností definuje vlastnosti ovládacího prvku, například její název, zdroj dat a jeho formátu.

Pomocí podokna Seznam polí je nejlepší způsob, jak vytvořit vazbu ve vázaných textové pole ze dvou důvodů:

 • Vázané textové pole zahrnuje připojený popisek a popisek přebírá ve výchozím nastavení jako svůj titulek název pole (nebo titulek definovaný pro toto pole v zadané tabulce nebo dotazu), takže nemusíte titulek zadávat sami.

 • Vázané textové pole dědí spoustu stejná nastavení jako pole podkladové tabulky nebo dotazu (například pro vlastnosti Formát, počet desetinných místa Vstupní maska ). Proto chcete mít jistotu, že tyto vlastnosti pole, zůstávají stejné pokaždé, když vytvoříte textové pole je vázaný na pole.

Pokud jste už vytvořili nevázaný ovládací prvek a chcete vytvořit vazbu s polem, nastavte vlastnosteControlSourcovládacího prvku na název pole.

Přidání pole do formuláře nebo sestavy v zobrazení rozložení

Po vytvoření formuláře nebo sestavy, můžete jeho návrh snadno optimalizovat v zobrazení rozložení. Pomocí skutečné dynamických dat jako vodítko, můžete šířku pole a uspořádání polí. Můžete vložit nové pole do formuláře nebo sestavy a nastavení vlastností pro formulář nebo sestavu a jejich ovládací prvky.

Chcete-li přepnout do zobrazení rozložení v navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení. Můžete taky kliknete na tlačítko Zobrazení rozložení stránky na stavovém řádku aplikace Access, nebo klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro formulář nebo sestavu a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

Přepněte do zobrazení rozložení

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

  – nebo –

  Klikněte na tlačítko Zobrazení rozložení stránky na stavovém řádku aplikace Access.

  – nebo –

  Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro formulář nebo sestavu a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

Formuláře nebo sestavy se zobrazí v zobrazení rozložení.

Otevřete seznam vlastností

 • Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Nástroje klikněte na Seznam vlastností.

  Klávesová zkratka: stisknutím klávesy F4.

Pomocí podokna Seznam polí přidáte pole ze zdrojové tabulky nebo dotazu do návrhu. Chcete-li zobrazit podokno Seznam polí na kartě Formát ve skupině ovládací prvky klikněte na tlačítko Přidat existující pole. Můžete pak přetáhněte pole z podokna Seznam polí do návrhu.

Zobrazení podokna Seznam polí

 • Na kartě Formát klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole.

Přidání pole z podokna Seznam polí

 • Přidání jednoho pole, přetáhněte pole z podokna Seznam polí na oddíl, kde se má zobrazit ve formuláři nebo sestavě.

 • Pokud chcete přidat několik oblastí najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na pole, které chcete. Přetáhněte vybraného pole do formuláře nebo sestavy.

Při přetažení pole do části Access vytvoří vazbu ve vázaných textového ovládacího prvku pro každé pole a automaticky umístí ovládací prvek popisku vedle jednotlivých polí.

Další informace o formulářích a sestavách najdete v článcích Vytvoření formuláře pomocí nástroje formulář a Vytvoření jednoduché sestavy.

Začátek stránky

Přidání pole obsahujícího dokumenty, soubory nebo obrázky

Pokud chcete přidat pole se datový typ Příloha uložit jednu nebo více dokumenty, soubory nebo obrázky můžete Office Access 2007. Pole Příloha umožňuje uložení více souborů do jediného pole. Více než jeden typ souboru můžete dokonce ukládat v tomto poli. Například v databázi candidate zaměstnání můžete připojit jeden nebo více životopisů, kromě fotky, záznam pro jednotlivé kontakty.

Přidání pole přílohy do tabulky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, ve které chcete přidat pole a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole klikněte na první prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 5. Klikněte na sousední buňky ve sloupci Datový typ a klikněte na přílohu v seznamu.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

  Access může zobrazit zpráva, že po uložení tabulky nejde vrátit zpět změny. To znamená, že pole nelze převést na jiný typ dat, ale můžete odstranit pole, pokud si myslíte, že jste udělali chybu.

 7. Klepnutím na tlačítko Ano změnu potvrďte.

Po přidání pole přílohy do tabulky můžete přidávat dokumenty, soubory nebo obrázky se záznamem dialogové okno přílohy.

Přidání přílohy k pole

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, do kterého chcete přidat přílohu.

  Otevření tabulky v zobrazení Datový list.

 4. V tabulce poklikejte na pole přílohy.

  Zobrazí se dialogové okno Přílohy.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Zvolit soubor.

 6. Pomocí seznamu Oblast hledání přejděte k souboru nebo souborů, které se chcete připojit k záznamu, vyberte soubor nebo soubory a pak klikněte na Otevřít.

  Všimněte si, že můžete vybrat více souborů z libovolného podporovaného typu.

 7. V dialogovém okně Přílohy přidejte kliknutím na tlačítko OK soubory k tabulce.

  Aplikace Access přidá tyto soubory k poli a zvýší číslo označující přílohy příslušným způsobem.

 8. Opakováním tohoto postupu přidejte soubory k aktuálnímu poli nebo jiným polím v tabulce.

Další informace o polích příloh naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Začátek stránky

Změna vzhledu pole

Můžete přizpůsobit, jak zobrazíte pole, které se zobrazí. Můžete například vytvořit zobrazení formáty použité v celém databázi, jako je třeba ve formulářích a sestavách nebo při otevření tabulky v zobrazení Datový list. Pokud chcete nastavit formát zobrazení, nastavte vlastnost Formát pole. Vlastnost Formát pole pak přechází automaticky nové formuláře a sestavy, které vytvoříte.

Nastavení formátu zobrazení v zobrazení datového listu

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklikejte na tabulku obsahující pole, jehož formát chcete nastavit.
  Tabulka se otevře v zobrazení Datový list.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle pole Formát a vyberte formát. Obrázek pásu karet aplikace Access se skupinou Datový typ a formátování

  Pole se zobrazí v novém formátu zobrazení.

Nastavení formátu zobrazení v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku obsahující pole, jehož formát zobrazení, který chcete změnit a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

  Otevření tabulky v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. V části Vlastnosti pole klikněte na kartě Obecné v poli Formát.

 6. Klikněte na rozevírací seznam a vyberte formát zobrazení.

 7. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Další informace o tom, jak změnit vzhled pole naleznete v článku formátování dat v řádcích a sloupcích.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×