INDEX (funkce)

Funkce INDEX vrací hodnotu nebo odkaz na hodnotu v tabulce nebo oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Funkce INDEX se dá použít dvěma způsoby:

 • Pokud chcete vrátit hodnotu zadané buňky nebo matice buněk, podívejte se na maticovou formu.

 • Pokud chcete vrátit odkaz na zadané buňky, podívejte se na formu odkazu.

Maticová forma

Popis

Vrátí hodnotu prvku tabulky nebo matice, která je vybraná podle indexů řádků a sloupců.

Funkce INDEX v maticové formě se používá, jestliže je první argument této funkce maticovou konstantou.

Syntaxe

INDEX (pole, řádek; [sloupec])

Maticová forma funkce INDEX má následující argumenty:

 • element    Povinný argument. Jedná se o oblast buněk nebo maticovou konstantu.

  • Pokud matice obsahuje jenom jeden řádek nebo sloupec, je odpovídající argument řádek nebo sloupec nepovinný.

  • Pokud má matice více než jeden řádek a více než jeden sloupec a je použit pouze řádek nebo sloupec, vrátí funkce INDEX matici celý řádek nebo sloupec.

 • Řádek    Povinný argument. Určuje řádek v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud je argument řádek vynechán, je třeba zadat argument sloupec.

 • Sloupec    Nepovinný argument. Určuje sloupec v matici, ze kterého chcete vrátit hodnotu. Pokud je argument sloupec vynechán, je argument řádek povinný.

Poznámky:

 • Pokud jsou použity argumenty řádek a sloupec, vrátí funkce INDEX hodnotu buňky v průsečíku zadaného argumenty řádek a sloupec.

 • argumenty řádek a sloupec musí odkazovat na buňku v rámci matice; v opačném případě funkce INDEX vrátí #REF! #ČÍSLO!.

 • Pokud argument řádek nebo sloupec nastavíte na 0 (nula), vrátí funkce INDEX matici matice hodnot pro celý sloupec nebo řádek. Pokud chcete použít hodnoty vrácené jako matice, zadejte funkci INDEX jako maticový vzorec.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Office 365, můžete vzorec zadat v levém horním rohu výstupní oblasti a pak stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. V opačném případě musí být vzorec zadán jako starší maticový vzorec, a to tak, že nejdříve vyberete výstupní oblast, zadejte vzorec do levé horní buňky oblasti výstupu a potom ho potvrďte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER . Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Příklady

Příklad 1

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnoty buňky, ve které se protíná řádek a sloupec.

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter.

Data

Data

Jablka

Citrony

Banány

Hrušky

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:B3;2;2)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a druhého sloupce oblasti A2:B3

Hrušky

=INDEX(A2:B3,2,1)

Hodnota v průsečíku druhého řádku a prvního sloupce oblasti A2:B3

Banány

Příklad 2

V následujícím příkladu je funkce INDEX použitá k nalezení hodnot dvou buněk v zadané matici 2×2.  

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Office 365, můžete vzorec zadat v levém horním rohu výstupní oblasti a pak stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak je třeba vzorec zadat jako starý maticový vzorec tak, že nejprve vyberete dvě prázdné buňky, zadáte vzorec do levého horního okraje oblasti výstupu a potom ho potvrďte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER . Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Hodnota nacházející se v prvním řádku a druhém sloupci matice. Matice obsahuje v prvním řádku hodnoty 1 a 2 a v druhém řádku hodnoty 3 a 4.

2

Hodnota nacházející se v druhém řádku a druhém sloupci matice (stejné matice jako výše).

4

Začátek stránky


Forma odkazu

Popis

Vrátí adresu buňky ležící v průsečíku zadaného řádku a sloupce. Pokud se odkaz skládá z nesousedících výběrů, můžete výběr vybrat a podívat se.

Syntaxe

INDEX(odkaz, řádek, [sloupec], [oblast])

Referenční forma funkce INDEX má následující argumenty:

 • odkazoval    Povinný argument. Jedná se o odkaz na jednu nebo víc oblastí buněk.

  • Pokud pro odkaz zadáváte nesouvislou oblast, uveďte odkaz v závorkách.

  • Pokud každá oblast v odkazu obsahuje jenom jeden řádek nebo sloupec, je argument řádek nebo sloupec nepovinný. Pokud třeba odkazujete na jeden řádek, zadejte hodnotu INDEX(odkaz;;sloupec).

 • Řádek    Povinný argument. Určuje řádek, který se má protínat.

 • Sloupec    Nepovinný argument. Určuje sloupec, který se má protínat.

 • oblast    Nepovinný argument. Vybere oblast, ve které se má vrátit průsečík pole řádek a sloupec. První vybraná nebo zadaná oblast je očíslována 1, druhá je 2 atd. Pokud je argument oblast vynechat, INDEX používá oblast 1.  Oblasti uvedené v tomto seznamu musí být umístěny na jednom listu.  Pokud zadáte oblasti, které nejsou na stejném listu, způsobí to #VALUE! #ČÍSLO!.  Pokud potřebujete oblasti, které jsou umístěné na různých listech, se doporučuje použít maticovou formu funkce INDEX a vypočítat rozsah, který tvoří matici, pomocí jiné funkce.  Pomocí funkce zvolit můžete například vypočítat, jaký rozsah bude použit.

Pokud například odkaz popisuje buňky (a1: B4, D1: E4, G1: H4), oblast 1 je oblast a1: E4 a oblast 3 je oblast G1: H4.

Poznámky:

 • Po výběru argumentu odkaz a oblast vyberte určitou buňku: řádek 1 je první řádek v oblasti, sloupec 1 je první sloupec atd. Odkaz vrácený funkcí INDEX je průsečíkem argumentu řádek a sloupec.

 • Pokud argument řádek nebo sloupec nastavíte na 0 (nula), vrátí funkce INDEX odkaz na celý sloupec nebo řádek.

 • argumenty řádek, sloupec a oblast musí odkazovat na buňku v oblasti s odkazem. v opačném případě funkce INDEX vrátí #REF! #ČÍSLO!. Pokud je argument řádek a sloupec vynechán, vrátí funkce INDEX odkaz na oblast určenou argumentem oblast.

 • Výsledkem funkce INDEX je odkaz, který může být předložený jiným funkcím. V závislosti na vzorci vrátí funkce INDEX hodnotu, která může být použitá jako hodnota nebo jako odkaz. Třeba vzorec POLÍČKO("šířka";INDEX(A1:B2;1;2)) odpovídá vzorci POLÍČKO("šířka";B1). Funkce POLÍČKO použije návratovou hodnotu funkce INDEX jako odkaz na buňku. Na druhé straně vzorec jako 2*INDEX(A1:B2;1;2) způsobí, že vrácená hodnota funkce INDEX je číslo v buňce B1.

Příklady

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter.

Ovoce

Cena

Množství

Jablka

69 Kč

40

Banány

34 Kč

38

Citrony

55 Kč

15

Pomeranče

25 Kč

24

Hrušky

59 Kč

40

Mandle

280 Kč

10

Oříšky kešu

355 Kč

15

Burské oříšky

125 Kč

20

Vlašské ořechy

175 Kč

12

Vzorec

Popis

Výsledek

=INDEX(A2:C6;2;3)

Průsečík druhého řádku a třetího sloupce v oblasti buněk A2:C6, což odpovídá obsahu buňky C3.

38

=INDEX((A1:C6;A8:C11);2;2;2)

Průsečík druhého řádku a druhého sloupce v druhé oblasti A8:C11, což odpovídá obsahu buňky B9.

1,25

=SUMA(INDEX(A1:C11;0;3;1))

Součet třetího sloupce v první oblasti z oblasti buněk A1:C11, což odpovídá součtu C1:C11.

216

=SUMA(B2:INDEX(A2:C6;5;2))

Součet oblasti buněk začínající na B2 a končící na průsečíku pátého řádku a druhého sloupce oblasti buněk A2:A6, což odpovídá součtu B2:B6.

2,42

Začátek stránky

Viz také

SVYHLEDAT

POZVYHLEDAT (funkce)

NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy (odkazy)

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×