Import dat do aplikace Office Publisher, Word nebo Visio pomocí Průvodce datovým připojením

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Existuje celou řadu dat nejsou v aplikaci Microsoft Office Publisher, Visio nebo Word, využívající uvnitř jednotlivé aplikace. Ale jak importovat data a zabezpečení? Je celé o tom, vpravo připojení.

V tomto článku

Základní informace o Office datových připojení

Zabezpečit přístup k datům

Vytvoření nebo úprava souboru Office datového připojení pomocí aplikace Excel

Office Publisher: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Office Visio: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Office Word: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

Základní informace o Office datových připojení

Následující části popisují, jak externí datová připojení čísle do zaměstnání, jak sdílet informace o připojení s jinými aplikacemi a uživatele.

Základy práce s datových připojení

Data v aplikaci mohou pocházet z zdroje externích dat, například textového souboru, sešitu nebo v databázi. Tento externí zdroj dat je připojen k aplikaci přes datové připojení, což je sada informací, které popisuje, jak najít, přihlaste se a přístup ke zdroji externích dat.

To je hlavní výhodou při připojování k externím datům: Tato data můžete pravidelně analyzovat opakovaně nezkopíruje data. Opakovaně kopírování dat je operaci, kterou může být časově náročný a k chybám.

Informace o připojení je uložen v sešitu a lze také uložit do souboru připojení, jako je třeba v soubor Office Data Connection (ODC) (s příponou .odc) nebo souboru název datového zdroje (DSN) (DSN).

Do aplikace přenést Externí data, potřebujete přístup k datům. Nejsou-li externí Zdroj dat, která chcete mít přístup na místním počítači, budete asi muset kontaktovat správce databáze pro hesla, oprávnění uživatele nebo Další informace o připojení. Pokud je zdroj dat databáze, ujistěte se, že není otevřít databázi ve výhradním režimu. Pokud je zdroj dat textového souboru nebo sešitu, ujistěte se, že jiný uživatel nemá textového souboru nebo sešit otevřený výhradní přístup pomocí protokolu.

Počet zdrojů dat vyžadují navíc ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB pro koordinaci toku dat mezi aplikace, soubor připojení a zdroje dat.

Následující schéma shrnuje klíčové body datová připojení.

Připojování k externím datům

1. jsou různých zdrojů dat, které se můžete připojit k: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel a textové soubory.

2. Každý zdroj dat obsahuje přidružený ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB.

3. Soubor připojení definuje veškeré informace, které potřebujete pro přístup k datům ve zdroji dat a jejich načítání.

4. Informace o připojení se zkopírují ze souboru připojení do vaší aplikace.

Sdílením připojení

Soubory připojení jsou užitečné zejména pro sdílením připojení konzistentně vytvoření připojení intuitivnější, pomáhají zlepšit zabezpečení a usnadnění správy zdrojů dat.. Nejlepší způsob, jak sdílet soubory připojení má zapište je do zabezpečené a důvěryhodné umístění, jako jsou sdílené síťové složky či Microsoft Office SharePoint Designer knihovny, kde uživatelé soubor můžete číst, ale jenom označené uživatele můžete upravit tento soubor.

Soubory připojení ODC (Office Data) (s příponou .odc) můžete vytvořit pomocí aplikace Excel nebo připojení k novým zdrojům dat pomocí Průvodce datovým připojením. Soubor s příponou .odc používá vlastní značky HTML a jazyk XML k uložení informací o připojení. Můžete snadno zobrazit ani upravit obsah souboru v aplikaci Excel.

Připojení soubory můžete sdílet s ostatními uživateli a dodá stejný přístup, který máte k externímu zdroji dat. Ostatní uživatelé nebudete muset otevřít soubor připojení nastavení zdroje dat, ale může být nutné nainstalovat ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB, která je potřebná k přístup k externím datům ve svém počítači.

Principy komponenty dat Microsoft Accessu

Data Access Components (MDAC) 2,8 je součástí systému Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP s aktualizací SP2 a novější. S MDAC můžete připojení k a použít data z nejrůznějších zdrojů relačních a nonrelational data. Můžete se připojit k mnoha různých zdrojů dat pomocí ovladače připojení ODBC (Open Database) nebo OLE DB poskytovatelů. Může být integrované a vyřízeny společností Microsoft nebo vyvinutý různých třetích stran. Při instalaci systému Microsoft Office Další ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB se přidají do svého počítače.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatele OLE DB, které jsou nainstalované v počítači, zobrazte dialogové okno Vlastnosti propojení dat ze souboru datového spojení a pak klikněte na kartu poskytovatele.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů ODBC na počítači nainstalovaný, zobrazte dialogové okno Správce databáze ODBC a klikněte na kartu ovladače.

Můžete také ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB od jiných výrobců, aby načetl údaje ze zdrojů než Microsoft zdroje dat, včetně dalších typů databáze ODBC a OLE DB. Informace o instalaci těchto ovladačů ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB najdete v dokumentaci k databázi nebo kontaktovat dodavatele databáze.

Možnost připojení ke zdrojům dat ODBC

Následující oddíly popisují připojení ODBC (Open Database) podrobněji.

Architektura ODBC

V architektuře ODBC aplikaci (třeba váš program) připojuje k správce ovladač ODBC, který zase používá zvláštní ovladač ODBC (třeba ovladač Microsoft SQL ODBC) pro připojení ke zdroji dat (například databáze Microsoft SQL Server).

Definování informace o připojení

Připojení ke zdrojům dat ODBC, postupujte takto:

 1. Zajistit, aby odpovídající ovladač ODBC nainstalované v počítači, který obsahuje zdroje dat.

 2. Definovat název zdroje dat (DSN) pomocí některého z Správce zdrojů dat ODBC ukládat informace o připojení v registru systému Windows nebo souboru DSN nebo pomocí tohoto řetězce v kódu jazyka Microsoft Visual Basic předat připojení informace přímo Správci ovladač ODBC.

  Definování zdroje dat, otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

  Další informace o různých možnostech klikněte na tlačítko Nápověda v všechna dialogová okna.

Zdroje dat počítače

Zdroje dat počítače obsahují informace o připojení v registru systému Windows na určitý počítač s názvem definované uživatelem. Zdroje dat počítače můžete použít v počítači, které jsou definovány. Existují dva typy zdrojů dat počítače – uživatele a systémem. Uživatelské zdroje dat lze použít pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné jenom tomuto uživateli. Systémové zdroje dat se všem uživatelům v počítači a může používat všechny uživatele v počítači. Strojový zdroj dat je užitečná, když budete chtít poskytují zvýšené zabezpečení, protože pomáhá zajistit, aby pouze uživatelé, kteří jsou přihlášeni můžete zobrazit zdroj dat počítače a zdroj dat počítače nelze vzdáleným uživatelem zkopírovat do jiného počítače.

Souborové zdroje dat

Soubor zdroje dat (nazývané také soubory DSN) obsahují informace o připojení v textovém souboru, ne v registru systému Windows a jsou obvykle flexibilnější než zdroje dat počítače. Zdroj dat souboru můžete například zkopírovat do libovolného počítače s správný ovladač ODBC tak, aby vaše aplikace můžete spolehnout konzistentní a přesná informace o připojení do všech počítačů, které používá. Nebo můžete umístit soubor na jednom serveru, sdílet mezi více počítače v síti a snadno spravovat informace o připojení v jednom místě.

Zdroj dat soubor lze také takový. Takový zdroj nachází v jednom počítači a odkazuje na zdroj dat počítače. Můžete zdroje dat takový přístup ke zdrojům dat existující počítač ze zdroje dat soubor.

Možnost připojení ke zdrojům dat OLE DB

Následující oddíly popisují Object Linking and Embedding databáze (OLE DB) podrobněji.

Architektura OLE DB

V architekturu OLE DB aplikace, která přistupuje data se nazývá příjemce data (například Publisher) a program, který umožňuje nativní přístup k datům se nazývá zprostředkovatele databáze (například Microsoft zprostředkovatele OLE DB pro systém SQL Server).

Definování informace o připojení

Soubor univerzální propojení dat (UDL) obsahuje informace o připojení dat spotř používá k přístupu ke zdroji dat pomocí zprostředkovatele OLE DB tohoto zdroje dat. Informace o připojení můžete vytvořit některým z následujících akcí:

 • V Průvodci datovým připojením pomocí dialogové okno Vlastnosti spojení dat definovat propojení dat pro zprostředkovatele OLE DB.

 • Vytvořte prázdný textový soubor s soubor typu UDL a upravte soubor, který zobrazí dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

Začátek stránky

Zabezpečit přístup k datům

Když připojení k externímu zdroji dat nebo aktualizovat data, je důležité nějaká potenciální problémy se zabezpečením a vědět, co s tím můžete udělat tyto chyby zabezpečení. Pomocí následujících pokynů a osvědčené postupy k zabezpečení dat.

Uložení datového připojení v důvěryhodném umístění

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo víc dotazů ke zdroji dat. Nahrazením tento soubor uživatel, který má lidi se zlými úmysly návrhu dotazu pro přístup k citlivé informace a distribuce přiřazovat dalším uživatelům nebo provedení dalších nebezpečnými akcí. Proto je důležité zajistit takto:

 • Soubor připojení napsal spolehlivé osoby.

 • Soubor připojení je zabezpečená a že pocházejí z důvěryhodného umístění.

Připojení k externím datům kvůli lepší zabezpečení, nemusí být k dispozici v počítači. Připojení k datům při otevření sešitu, musíte aktivovat datová připojení pomocí panelu Centra zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění.

Další informace najdete v tématu Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

Pomocí přihlašovacích údajů bezpečně

Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelského jména a hesla), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tyto údaje jsou vám poskytovány bezpečných a zabezpečené způsobem a, že jste nezjistí omylem těchto přihlašovacích údajů pro ostatní uživatele.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Vyhněte se po připojení ke zdrojům dat ukládání přihlašovacích údajů. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text v sešitu a soubor připojení a přístup informace k narušení zabezpečení zdroje dat se zlými úmysly.

Pokud je to možné, ověřování systému Windows (označovány jako důvěryhodné připojení), který využívá uživatelský účet systému Windows pro připojení k SQL serveru. Při připojení přes účet systému Windows uživatele, SQL Server použije informace v operačním systému Windows pro ověřování jména a hesla. Než budete moct použít ověřování systému Windows, musíte nakonfigurovat správce serveru SQL Server pro použití tohoto režimu ověřování. Pokud ověřování systému Windows není k dispozici, snažte se ukládání přihlašovacích údajů uživatelů. Je větší zabezpečení pro uživatele zadejte své přihlašovací informace při každém přihlášení.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úprava souboru Office datového připojení pomocí aplikace Excel

Můžete chtít soubor Office Data Connection (ODC) (s příponou .odc) sdílet s ostatními uživateli nebo mezi různých programech. Vytvoření nebo úprava souboru s příponou .odc, můžete použít aplikace Excel.

Vytvořte nový soubor ODC pomocí aplikace Excel

 1. Vyhledejte složku Zdroje dat ve vašem počítači.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit libovolný typ soubor připojení, klikněte pravým tlačítkem myši na + připojit k dat.odc nový soubor a v místní nabídce klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci Excel.

   Spustí Excel. Pokud se zobrazí zpráva Upozornění zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel, klikněte na Povolit.

   Vítá vás Průvodce datovým připojením stránka Průvodce datovým připojením se zobrazí. Postupujte podle pokynů v průvodci.

  • Vytvoření souboru připojení SQL serveru, klikněte pravým tlačítkem myši na + Nový server.odc Server SQL soubor a v místní nabídce klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci Excel.

   Spuštění a na stránce připojit k databázovému serveru Excel z Průvodce datovým připojením se zobrazí.

Upravit existující soubor ODC pomocí aplikace Excel

 1. Najděte složku, která obsahuje požadovaný soubor s příponou .odc, jako je složka Zdroje dat ve vašem počítači nebo důvěryhodných síťové složky.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor s příponou .odc a v místní nabídce klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci Excel.

 3. Může se zobrazit zpráva Upozornění zabezpečení aplikace Microsoft Office Excel. Pokud jako důvěryhodnou zdroje dat, klikněte na Povolit.

  Data, která se načte tak, že soubor s příponou .odc se zobrazí v prvního listu nový sešit, potvrďte, že máte správný připojení.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Připojení.

 5. V dialogovém okně Připojení sešitu vyberte připojení a potom klikněte na Vlastnosti.

 6. Proveďte požadované změny, které chcete v dialogovém okně Vlastnosti připojení.

  Další informace o změnách informace o připojení souboru naleznete v systému nápovědy Excelu.

 7. Po provedení všechny změny, klikněte na kartu definice a potom klikněte na Exportovat soubor připojení.

 8. V dialogovém okně Uložit soubor klikněte na Uložit.

 9. Zavřete dialogová okna Vlastnosti připojení a Připojení sešitu a pak ukončete Excel bez uložení nového sešitu.

Začátek stránky

Office Publisher: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Publisher importujte externí data pomocí hromadné korespondence. Použití hromadné korespondence k vytvoření velké množství dokumentů, které jsou převážně identickými ale obsahují některé specifické informace, například oznámení o produktech, které odesíláte horních 100 zákazníkům. Můžete taky importovat soubory ve formátu RTF, sešitů aplikace Excel a Access tabulek nebo dotazů přímo, bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Vytvoření hromadné korespondence.

V tomto článku

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru hodnoty oddělené čárkami (CSV) (.csv) je jednoduché. Pokud textový soubor je soubor CSV, který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Import souboru

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují, a to uděláte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 5. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Aby se najděte složku, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 7. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 8. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 12. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 13. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte textový soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 14. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 15. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex nevyčerpatelné množství: Zadejte znak tabulátoru jako oddělovač

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC je alespoň dvou krocích. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC text. Za druhé importujte textový soubor pomocí uživatele kódu oznámení o doručení. Pokud textový soubor je soubor hodnoty oddělené čárkami (CSV), který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě Uživatelské DSN klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte Ovladač pro Text (TXT; *.csv) a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro Text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klikněte na Výběr adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že textový soubor zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

 8. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 5. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte DSN uživatele, který jste právě vytvořili a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 8. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Vítá vás Průvodce datovým připojením stránce klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 5. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Office 12.0 přístup k databázi Engine zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě připojení zadejte do pole zdroj dat úplné cesty a názvu souboru sešitu aplikace Excel.

 7. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 8. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud data v sešitu obsahuje záhlaví sloupců, zadejte Excel 8.0; Záhlaví = Yes.

  • Pokud data v sešitu nemá záhlaví sloupců, zadejte Excel 8.0; Záhlaví = bez.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte list, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 13. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 14. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 15. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 5. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte Souborů aplikace Excel a klikněte na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Vyberte sešit, do pole Název databáze zadejte na složku obsahující sešit aplikace Excel, vyberte sešit v seznamu a klikněte na OK.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte list, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 9. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 5. Na kartě Zprostředkovatel udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je databáze aplikace Microsoft Access 2000 nebo aplikace Microsoft Office Access 2003 databázi, vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB.

  • Pokud je databáze Microsoft Office Access 2007 databáze, vyberte Microsoft Office 12.0 přístup k databázi Engine zprostředkovatele OLE DB.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplné cesty a názvu souboru databáze aplikace Access.

  Pokud jste vybrali Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB na kartě Zprostředkovatel, můžete vyhledat databázi, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 8. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 10. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Propojené tabulky v tomto seznamu nezobrazí. Pokud chcete importovat propojené tabulky, před provádět operace importu vytvořte dotaz: Pokud chcete propojenou tabulku v databázi aplikace Access.

 11. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 12. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 5. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte databáze MS Access a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující Accessovou databázi, která chcete importovat, ujistěte se, že databáze aplikace Access zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 9. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Microsoft SQL Server.

 5. Na stránce připojit k databázovému serveru postupujte takto:

  • Název databázového serveru zadejte do pole Název serveru.

   Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

  • V části přihlašovací údaje proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

   • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte databáze uživatelské jméno a heslo do příslušných polí.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovaných funkcí ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 9. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC je proces se dvěma kroky. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte dat z databáze SQL serveru.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC vyberte kartu Oznámení o doručení uživatele a potom klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte SQL Server a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 4. Do pole název zadejte název datového zdroje.

 5. Pokud chcete zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V části jak by měl SQL Server ověřit pravost ID přihlášení?, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na ověření se systémem Windows NT pomocí ID přihlášení sítě.

  • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko ověření se serverem SQL Server pomocí ID a heslo pro zadané uživatelem a do příslušných polí zadejte databáze přihlašovací ID a heslo.

 9. Dvakrát klikněte na Další a potom klikněte na Dokončit.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na Zdroj dat testu .

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testů byla úspěšně DOKONČENA!", klikněte na OK.

 12. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import dat z databáze SQL serveru

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence, Hromadný E-mail nebo Sloučení katalogů.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně úloh hromadné korespondence klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Hromadný E-mail klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu příjemců.

  • V podokně úloh Sloučení katalogů klikněte na Vytvořit nebo připojení k seznamu produktů.

 3. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 5. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte název zdroje dat, který jste definovali v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo funkci ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 8. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Office Visio: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Visio importujte externí data tak, že jde doplněk přidat přímo do obrazců ve výkresu. Sledování informací vizuální způsobem, například síťový diagram zobrazující prostoje statistiky nebo vývojový diagram, který se zobrazuje průběh pruhy a metry Souhrn úkolů projektu pomocí výkresu. Následující pokyny jsou určené pro soubory ve formátu RTF a zdroje dat SQL serveru. Můžete taky importovat sešitů aplikace Excel, Access tabulek nebo dotazů a seznamy služby SharePoint přímo do souboru bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

V tomto článku

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru hodnoty oddělené čárkami (CSV) (.csv) je jednoduché. Pokud textový soubor je soubor CSV, který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Import souboru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo zdroj dat ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Klikněte na tlačítko Další a Upřesnit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Aby se najděte složku, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 6. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte textový soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 14. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 15. Klikněte na Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 16. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít soubor s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC je alespoň dvou krocích. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC text. Za druhé importujte textový soubor pomocí uživatele kódu oznámení o doručení. Pokud textový soubor je soubor hodnoty oddělené čárkami (CSV), který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě Uživatelské DSN klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte Ovladač pro Text (TXT; *.csv) a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro Text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klikněte na Výběr adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že textový soubor zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

 8. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import souboru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo zdroj dat ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte DSN uživatele, který jste právě vytvořili a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Microsoft SQL Server 2000 nebo 2005 databáze.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce připojit k databázovému serveru postupujte takto:

  • Název databázového serveru zadejte do pole Název serveru.

   Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

  • V části přihlašovací údaje proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

   • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte databáze uživatelské jméno a heslo do příslušných polí.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovaných funkcí ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC je proces se dvěma kroky. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte dat z databáze SQL serveru.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC vyberte kartu Oznámení o doručení uživatele a potom klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte SQL Server a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 4. Do pole název zadejte název datového zdroje.

 5. Pokud chcete zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V části jak by měl SQL Server ověřit pravost ID přihlášení?, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na ověření se systémem Windows NT pomocí ID přihlášení sítě.

  • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko ověření se serverem SQL Server pomocí ID a heslo pro zadané uživatelem a do příslušných polí zadejte databáze přihlašovací ID a heslo.

 9. Dvakrát klikněte na Další a potom klikněte na Dokončit.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na Zdroj dat testu .

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testů byla úspěšně DOKONČENA!", klikněte na OK.

 12. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import dat z databáze SQL serveru

 1. V nabídce Data příkaz Propojit Data s obrazci.

 2. Na první stránce Průvodce výběrem dat klikněte na Další OLE DB nebo zdroj dat ODBC.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte název zdroje dat, který jste definovali v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo funkci ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

 8. Klikněte na Dokončit.

  Průvodce výběrem dat se znovu zobrazí.

 9. Na stránce Vybrat datové připojení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pomocí souboru s příponou .odc, který jste právě vytvořili a pokud chcete přijmout všechny řádky a sloupce ve zdroji dat, klikněte na Dokončit.

  • Použití Průvodce výběrem dat, ve kterém můžete vybrat konkrétní sloupce a řádky a tak, že můžete vytvořit jedinečný identifikátor, kliknutím na tlačítko Další.

   Další informace na každé stránce Průvodce výběrem dat stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Office Word: Importujte externí data pomocí Průvodce datovým připojením

V aplikaci Microsoft Office Word importujte externí data pomocí hromadné korespondence. Použití hromadné korespondence k vytvoření sady dokumentů, jako je například formulářový dopis odesílaný velkému množství zákazníků nebo arch adresních štítků pro korespondenci karty svátků. Můžete taky importovat soubory ve formátu RTF, sešitů aplikace Excel a Access tabulek nebo dotazů přímo, bez použití soubor připojení. Další informace najdete v tématu Vytvoření hromadné korespondence.

V tomto článku

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí zprostředkovatele OLE DB

Import textového souboru hodnoty oddělené čárkami (CSV) (.csv) je jednoduché. Pokud textový soubor je soubor CSV, který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Import souboru

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplnou cestu ke složce, která obsahuje textový soubor.

  Aby se najděte složku, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 6. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud textový soubor obsahuje záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = Yes.

  • Pokud textový soubor nemá záhlaví sloupců, zadejte textu. Záhlaví = bez.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 12. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte textový soubor, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 14. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte středník (;) jako oddělovače

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC

Import textového souboru pomocí ovladač ODBC je alespoň dvou krocích. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC text. Za druhé importujte textový soubor pomocí uživatele kódu oznámení o doručení. Pokud textový soubor je soubor hodnoty oddělené čárkami (CSV), který nepoužívá znak oddělovače seznamu, který je definován ve vašem počítači nebo textový soubor není souboru .csv, můžete zadat správného formátu souborů formáty.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC na kartě Uživatelské DSN klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte Ovladač pro Text (TXT; *.csv) a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení ODBC pro Text.

 4. Zadejte název do pole Název zdroje dat.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít aktuální adresář.

 6. Klikněte na Výběr adresář.

 7. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující textový soubor, který chcete importovat, ujistěte se, že textový soubor zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

 8. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import souboru

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte DSN uživatele, který jste právě vytvořili a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte textový soubor, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Pomocí formáty můžete určit jiný seznam oddělovač znak v názvu nebo text formátu souboru

Formáty je textový soubor, který obsahuje položky, které přepsat výchozí nastavení textových ovladačů v registru systému Windows. Obecně použít formáty, je třeba takto:

 • Obsahují formáty do stejné složky jako textový soubor, který chcete importovat.

 • Pojmenujte soubor Schema.ini.

 • V prvním řádku formáty zadejte název textový soubor, který vytváříte, závorkách.

 • Přidejte další informace k určení formátu jiným textovým.

Následující části, které ukazují běžné příklady použití formáty.

Příklad: Zadejte záhlaví sloupce

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Příklad: Zadejte středník znak (;) jako oddělovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Příklad: Jako oddělovač zadejte znak tabulátoru

[Products.txt] Format=TabDelimited

Příklad: Zadat soubor pevnou šířkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Vítá vás Průvodce datovým připojením stránce klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě poskytovatele vyberte Microsoft Office 12.0 přístup k databázi Engine zprostředkovatele OLE DB a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na kartě připojení zadejte do pole zdroj dat úplné cesty a názvu souboru sešitu aplikace Excel.

 6. Klikněte na kartu vše, vyberte Rozšířené vlastnosti a potom klikněte na Upravit hodnotu.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti hodnota zadejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud data v sešitu obsahuje záhlaví sloupců, zadejte Excel 8.0; Záhlaví = Yes.

  • Pokud data v sešitu nemá záhlaví sloupců, zadejte Excel 8.0; Záhlaví = bez.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 10. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 11. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte list, ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 12. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 13. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 14. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat ze sešitu aplikace Excel 97-2003 nebo 2007 pomocí ovladač ODBC

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte Souborů aplikace Excel a klikněte na tlačítko Další.

 5. V dialogovém okně Vyberte sešit, do pole Název databáze zadejte na složku obsahující sešit aplikace Excel, vyberte sešit v seznamu a klikněte na OK.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulky ve sloupci název vyberte list, který chcete importovat a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 8. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Upřesnit jiný.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

  Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

 4. Na kartě Zprostředkovatel udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je databáze databáze aplikace Access 2000 nebo Access 2003, vyberte Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB.

  • Pokud je databáze Office Access 2007 databáze, vyberte Microsoft Office 12.0 přístup k databázi Engine zprostředkovatele OLE DB.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na kartě připojení v dialogovém okně Vybrat nebo zadat název databáze zadejte úplné cesty a názvu souboru databáze aplikace Access.

  Pokud jste vybrali Microsoft Jet 4.0 zprostředkovatele OLE DB na poskytovatele kartě (vám pomůže najít databáze) klikněte na tlačítko Procházet vedle pole.

 7. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na kartu připojení a potom klikněte na Testovat připojení.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testovací připojení bylo úspěšné", klikněte na OK.

 9. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Propojené tabulky v tomto seznamu nezobrazí. Pokud chcete importovat propojené tabulky, před provádět operace importu vytvořte dotaz: Pokud chcete propojenou tabulku v databázi aplikace Access.

 10. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 11. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z databáze aplikace Access 2000, 2003, 2007 pomocí ovladač ODBC

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte databáze MS Access a klikněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat databázi.

 5. V dialogovém okně Vybrat adresář vyhledejte složku obsahující Accessovou databázi, která chcete importovat, ujistěte se, že databáze aplikace Access zobrazí v seznamu pod polem Název souboru a klikněte na OK.

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte tabulku nebo dotaz ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 8. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí zprostředkovatele OLE DB

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Microsoft SQL Server.

 4. Na stránce připojit k databázovému serveru postupujte takto:

  • Název databázového serveru zadejte do pole Název serveru.

   Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

  • V části přihlašovací údaje proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na Použít ověřování systému Windows.

   • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte databáze uživatelské jméno a heslo do příslušných polí.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovaných funkcí ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 8. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Import dat z SQL serveru 2000 nebo 2005 databáze pomocí ovladač ODBC

Import dat z databáze SQL serveru pomocí ovladač ODBC je proces se dvěma kroky. Nejdřív v případě potřeby definujte uživatele kódu oznámení o doručení ve vašem počítači pro ovladač ODBC. Za druhé importujte dat z databáze SQL serveru.

Definovat uživatele kódu oznámení o doručení

 1. Otevřete ovládacích panelech systému Microsoft Windows, poklikejte na ikonu Nástroje pro správu a potom poklikejte na ikonu Zdroje dat (ODBC).

 2. V dialogovém okně Správce databáze ODBC vyberte kartu Oznámení o doručení uživatele a potom klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový zdroj dat vyberte SQL Server a potom klikněte na Dokončit.

  Zobrazí se dialogové okno vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 4. Do pole název zadejte název datového zdroje.

 5. Pokud chcete zadejte popis zdroje dat do pole Popis.

 6. Do pole Server zadejte název databázového serveru.

  Pokud je databáze na vašem počítači, zadejte (místní).

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V části jak by měl SQL Server ověřit pravost ID přihlášení?, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použít Windows uživatelské jméno a heslo, klikněte na ověření se systémem Windows NT pomocí ID přihlášení sítě.

  • Použít databázi uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko ověření se serverem SQL Server pomocí ID a heslo pro zadané uživatelem a do příslušných polí zadejte databáze přihlašovací ID a heslo.

 9. Dvakrát klikněte na Další a potom klikněte na Dokončit.

 10. Abyste měli jistotu, že jste zadali správné informace, klikněte na Zdroj dat testu.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte hodnoty, které jste zadali v předchozích krocích.

  • Pokud se zobrazí zpráva "testů byla úspěšně DOKONČENA!", klikněte na OK.

 12. Poklikejte na OK.

Další informace o různých možností v dialogových oknech různých klikněte na Nápověda.

Import dat z databáze SQL serveru

 1. Na kartě korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce a potom klikněte na Použít existující seznam.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Select Data Source (Vybrat zdroj dat) udělejte jednu z těchto věcí:

  • Použití existujícího souboru s příponou .odc, poklikejte na soubor s příponou .odc. Data naimportují a dokončíte.

  • Pokud chcete vytvořit nový soubor s příponou .odc, klikněte na Nový zdroj a postupujte podle jednotlivých kroků v procesu.

   Zobrazí se Průvodce datovým připojením.

 3. Na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením klikněte na Zdroj dat ODBC /.

 4. Na stránce připojit k zdroj dat ODBC vyberte název zdroje dat, který jste definovali v předchozí části a potom na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat databázi a tabulku vyberte databázi v poli databáze, vyberte tabulky, zobrazení nebo funkci ve sloupci název a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Uložit soubor datového připojení a dokončit zadejte název souboru s příponou .odc do pole Název souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Pokud chcete změnit umístění složky, která je ve výchozím nastavení složky Zdroje dat, klikněte na Procházet.

 7. Chcete-li soubor připojení intuitivnější, v případě potřeby můžete zadat další informace v polích Popis, Popisný název a Klíčová slova pro hledání.

Začátek stránky Na začátek této části

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×