Import dat do aplikace Business Contact Manager

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňuje jednoduše importovat obchodní záznamy uložené v jiných programech, třeba v Excelu nebo v outlookové složce Kontakty.

K importu obchodních záznamů o vašich klientech a obchodních kontaktech do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a k jejich úpravám můžete použít průvodce importem obchodních dat.

V tomto článku

Na co byste měli pamatovat při importu

Výběr typu importovaného souboru

Co je vlastní nastavení?

Import souboru Business Contact Manageru (.bcm)

Import vlastního nastavení Business Contact Manageru (.bcmx)

Import z jiné aplikace pomocí typu souboru .csv, import z Microsoft Excelu nebo Microsoft Accessu

Import složky Kontakty aplikace Microsoft Outlook

Import souboru aplikace ACT! nebo QuickBooks

U některých typů souborů vás průvodce vyzve k zadání importovaného souboru, a pak ho naimportuje. U jiných typů souborů musíte zadat název a uvést, jak chcete, aby průvodce zpracoval určité záznamy a vlastní nastavení. Pokud importujete excelový soubor nebo seznam produktů a služeb a používáte typ souboru hodnot oddělených čárkou (.csv), povede vás průvodce procesem spárování záhlaví sloupců importovaného seznamu s odpovídajícími poli Business Contact Manageru (např. Jednotková cena, Obchodní adresa). Tento proces se nazývá mapování.

Začátek stránky

Na co byste měli pamatovat při importu

Než budete do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importovat obchodní data, zvažte následující možnosti:

 • Než budete soubor importovat, vždycky si zazálohujte databázi, protože proces nejde vrátit zpět.

 • Než budete soubor importovat, doporučujeme jeho pole porovnat s poli Záznamu Klient nebo Obchodní kontakt a změnit pole v souboru tak, aby odpovídala polím záznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. V importovaném souboru třeba můžete oddělit údaje o adrese tak, aby odpovídaly polím Ulice (zam.), Město (zam.) a Země (zam.) aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 • Když Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importuje velký objem dat, nemusí stavové okno přesně zobrazovat průběh importu. Stavové okno může být prázdné nebo zobrazovat zprávu Neodpovídá, ale Business Contact Manager pro aplikaci Outlook data stále importuje.

 • Business Contact Manager pro aplikaci Outlook podporuje jenom formát Unicode. Jiné formáty souborů, třeba ANSI, podporované nejsou.

Začátek stránky

Výběr typu importovaného souboru

Do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete importovat různé typy souborů. Když kliknete na typ souboru, zobrazí se pokyny k importu.

Typ souboru

Popis

Data Business Contact Manageru pro Outlook (.bcm)

Všechna data aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, včetně všech klientů, obchodních kontaktů, příležitostí, obchodních projektů, projektových úkolů a historie komunikace. Součástí importu je i vlastní nastavení, marketingové aktivity a seznamy produktů a služeb.

Vlastní nastavení Business Contact Manageru (.bcmx)

Obsahuje vlastní rozložení formulářů, stránek a zobrazení a taky vlastní sestavy a šablony projektů.

Poznámka: Vlastní nastavení může importovat jenom vlastník databáze.

Hodnoty oddělené čárkami (.csv)

Formát souboru .csv se většinou používá pro seznamy produktů a služeb.

Soubor .csv obsahuje hodnoty oddělené čárkami. Do formátu souboru .csv jdou uložit data skoro z každého programu, takže i když není formát souboru aplikace uvedený, můžete data z aplikace uložit jako formát souboru .csv a pak je importovat do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Excelový sešit (.xls, .xlsx)

Zahrnuje datové soubory ve formátech sešitů Microsoft Excelu.

Accessová databáze (.mdb, .accdb)

Zahrnuje data ve formátech souborů Microsoft Accessu.

Složka Kontakty aplikace Outlook (.pst)

Zahrnuje kontakty ve formátu souboru Microsoft Outlooku (.pst). Pokud je databáze Business Contact Manageru sdílená, může si každý uživatel naimportovat své outlookové kontakty.

ACT! (.dbf, .pad)

Jde o data uložená ve formátu souboru ACT! (Application Compatibility Toolkit). Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje nástroj na převod dat, se kterým napřed převedete data z formátu ACT! na .bcm a pak je importujete.

Poznámky: Pokud vyberete formáty souborů ACT! (.dbf. .pad) nebo QuickBooks (.IIF), klikněte na Převést data a převeďte data na formát souboru Business Contact Manageru (.bcm). Nástroj pomáhá importovat tyto typy souborů. Řiďte se pokyny uvedenými v nástroji.

 • Před importem dat ve formátu souboru ACT! musí být aplikace ACT! na počítači nainstalovaná.

QuickBooks (.IIF)

Importovat můžete libovolnou verzi souboru QuickBooks ve formátu .iif. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje nástroj na převod dat, se kterým před importem převedete data aplikace QuickBooks na formát .bcm.

Tip: Pokud máte data uložená ve formátu souboru, který v průvodci importem obchodních dat není, uložte data jako Soubor hodnot oddělených čárkou a pak je naimportujte do aplikace Databáze aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Co je vlastní nastavení?

Vlastní nastavení je vaše vlastní úprava aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Vlastní nastavení může mít různou podobu. Když v pracovním prostoru vytvoříte novou záložku, je to vlastní nastavení. Když vytvoříte nové formuláře, ve stávajících formulářích přidáte nebo odeberete pole a oddíly, i v těchto případech jde o vlastní nastavení. K vlastním nastavením dál patří pole definovaná uživatelem, vlastní sestavy a šablony obchodních projektů. Pokud v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook změníte výchozí formuláře a pole, pravděpodobně zase půjde o vlastní nastavení.

Začátek stránky

Další informace o importu vlastního nastavení

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nabízí dva způsoby importu vlastního nastavení. První je prostřednictvím typu souboru .bcm. Tento typ souboru obsahuje nejen záznamy obchodních dat, ale taky vaše vlastní nastavení záznamů, formulářů a sestav. Druhý způsob importu vlastního nastavení je prostřednictvím typu souboru .bcmx. Tento typ souboru neobsahuje obchodní data, ale jenom vlastní nastavení provedená v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. To je užitečné, když chcete použít vlastní nastavení pro data, která už máte, a nechcete je přepsat ani do nich nic přidávat.

Při importu vlastního nastavení ze souboru .bcm nebo .bcmx se nastavení cílové databáze přepíše vlastním nastavením, které je uložené v souboru. Přitom platí některé výjimky:

 • Pokud cílová databáze obsahuje vlastní nastavení, které v souboru .bcmx není, třeba nový typ záznamu založený na klientovi, vlastní nastavení se zachová.

 • Pokud soubor .bcmx obsahuje vlastní pole typu Relace, ale v cílové databázi není odpovídající datový typ, na který se pole odkazuje, do databáze se nepřidá.

Začátek stránky

Import souboru Business Contact Manageru (.bcm)

Tento typ souboru obsahuje záznamy obchodních dat a vlastní nastavení záznamů, formulářů a sestav.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Import a export.

 3. Klikněte na Importovat ze souboru.

  Otevře se průvodce importem obchodních dat.

 4. Zadejte umístění a název souboru .bcm nebo klikněte na Procházet a soubor najděte.

 5. Klikněte na Další.

  Okno výběru možností importu

 6. Vyberte, jak chcete řešit duplicitní záznamy. Máte na výběr tyto možnosti:

  • Neimportovat duplicitní záznamy. Duplicitní záznamy se ze souboru neimportují a stávající záznamy zůstanou beze změn.

  • Importovat duplicitní záznamy jako nové záznamy. Duplicitní záznamy importovaného souboru se nahrají pod jiným názvem, který je podobný. Stávající záznamy zůstanou beze změn.

  • Aktualizovat existující záznamy. Pokud existují duplicitní záznamy a importovaný záznam obsahuje jiné nebo další informace, příslušný záznam se aktualizuje.

   Okno importu s oddílem věnovaným způsobu řešení duplicit

   Duplicitní záznamy vznikají, když název importovaného záznamu přesně odpovídá názvu stávajícího záznamu.

 7. Vyberte, jak chcete naložit s vlastním nastavením. Máte na výběr tyto možnosti:

  • Importovat vlastní rozložení (formuláře, stránky a zobrazení). Rozložení stávajících formulářů, stránek a zobrazení bude nahrazené formuláři, stránkami a zobrazeními v importovaném souboru.

  • Neodebírat pole ze stávajícího rozložení formulářů. Formuláře, stránky a zobrazení v importovaném souboru neodeberou žádná pole, která se momentálně používají ve stávající databázi. Nová pole z importovaného souboru se přidají do formulářů, stránek a zobrazení.

   Oddíl vlastního nastavení importu v okně importu

 8. Vyberte další položky, které chcete zahrnout do importu. Máte na výběr tyto možnosti:

  • Historie komunikace

  • Produkty (a služby)

  • Vlastní sestavy

  • Šablony projektu

 9. Klikněte na Importovat.

Začátek stránky

Import vlastního nastavení Business Contact Manageru (.bcmx)

Vlastní nastavení je vaše vlastní úprava aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, kterou jste si přizpůsobili podle svých potřeb. Soubor s příponou .bcmx obsahuje jenom vlastní nastavení. Neobsahuje obchodní data, jako jsou klienti, obchodní kontakty a potenciální zákazníci.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Import a export.

 3. Klikněte na Importovat ze souboru.

  Otevře se průvodce importem obchodních dat.

 4. Zadejte umístění a název souboru .bcmx nebo klikněte na Procházet a soubor najděte.

  Název importovaného souboru .bcmx se zobrazí v poli Importovat soubor.

 5. Klikněte na Importovat.

  Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importuje data. Po dokončení importu zkontrolujte zprávy o importu a případně i chyby, které jsou zaznamenané v souboru protokolu. Soubor protokolu zobrazíte kliknutím na Zobrazit protokol.

Začátek stránky

Import z jiné aplikace pomocí typu souboru .csv, import z Microsoft Excelu nebo Microsoft Accessu

Soubor .csv je jednoduchý ale výkonný formát určený k přenosu dat mezi programy. Soubory .csv přečte celá řada aplikací včetně Excelu.

Formát souboru .csv můžete použít i k importu seznamu produktů a služeb. Aby bylo možné seznam importovat, musí mít určitou strukturu. Další informace o problémech, které musíte před importem seznamu produktů a služeb vyřešit, najdete v článku Import seznamu produktů a služeb.

Jestli máte data v souboru Excelu nebo Accessu, použijte k importu následující postup.

V tomto oddílu

Krok 1: Výběr souboru .csv, excelového nebo accessového souboru, který chcete importovat

Krok 2: Mapování polí

Import seznamu produktů a služeb

Import seznamu

Oprava chyb importu souboru .csv

Krok 1: Výběr souboru .csv, excelového nebo accessového souboru, který chcete importovat

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Import a export.

 3. Klikněte na Importovat ze souboru.

  Otevře se průvodce importem obchodních dat.

 4. Zadejte umístění a název souboru .csv, excelového nebo accessového souboru nebo klikněte na Procházet a soubor najděte.

  Soubor je uvedený v poli Importovat soubor.

 5. Klikněte na Další.

 6. Vyberte, jak chcete řešit duplicitní záznamy. Máte na výběr tyto možnosti:

  • Neimportovat duplicitní záznamy. Duplicitní záznamy se ze souboru neimportují a stávající záznamy zůstanou beze změn.

  • Importovat duplicitní záznamy jako nové záznamy. Duplicitní záznamy importovaného souboru se nahrají pod jiným názvem, který je podobný. Stávající záznamy zůstanou beze změn. Duplicitní záznamy vznikají, když název importovaného záznamu přesně odpovídá názvu stávajícího záznamu.

 7. Klikněte na Další.

Začátek stránky

Krok 2: Mapování polí

Teď budete párovat záhlaví sloupců (pole) importovaného souboru s odpovídajícími poli Business Contact Manageru. Tento proces se nazývá mapování.

 1. Namapujte soubor .csv, excelový nebo accessový soubor.

  • Soubor .csv    

   Pokud je to potřeba, zaškrtněte políčko u souboru .csv, který chcete importovat.

  • Excelový soubor    

   Uvedený je každý list, ze kterého se excelový sešit skládá. U každého listu, který chcete importovat, zaškrtněte políčko.

   Jestli jsou v excelovém sešitu data jenom na jednom listu (bez ohledu na počet listů, které v souboru jsou), zaškrtněte políčko jenom u tohoto listu.

  • Accessový soubor    

   Uvedené jsou tabulky, ze kterých se skládá accessová databáze. U každé tabulky, kterou chcete importovat, zaškrtněte políčko.

   Jestli jsou v accessové databázi data jenom na jednom listu nebo tabulce (bez ohledu na počet tabulek, které v souboru jsou), zaškrtněte políčko jenom u této tabulky.

 2. Ve sloupci Importovat jako klikněte na importovaný typ záznamu, třeba na položku Klient nebo na Obchodní kontakt.

 3. Klikněte na Mapování.

  Okno mapování polí při importu

 4. K mapování polí použijte některou z následujících možností:

  • Pokud chcete pole mapovat ručně, přetáhněte mapované pole ze seznamu importovaných polí (1) na pole v seznamu dostupných polí.

  • Pokud chcete, aby Business Contact Manager pro aplikaci Outlook namapoval pole za vás, klikněte na Automaticky mapovat (2). Projděte si seznam dostupných polí a zkontrolujte mapování.

  • Pokud chcete pole namapovat stejně jako při předchozím mapování, klikněte na Použít předchozí mapování (3).

  • Pokud chcete vytvořit nové pole a namapovat na něj pole z importovaného souboru, klikněte na Mapovat na nové pole (4).

 5. Postup opakujte tak dlouho, až bude seznam importovaných polí prázdný.

 6. Pokud byste chtěli mapování změnit, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit mapování u jednoho pole, přetáhněte namapované pole ze seznamu dostupných polí zpátky do seznamu importovaných polí.

  • Pokud chcete smazat mapování všech polí, klikněte na Vymazat mapování. Pak zkuste pole namapovat znovu.

 7. Až bude mapování hotové a volby vybrané, klikněte na OK a pak na Importovat.

  Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importuje data. Po dokončení importu zkontrolujte zprávy o importu a případně i chyby, které jsou zaznamenané v souboru protokolu. Soubor protokolu zobrazíte kliknutím na Zobrazit protokol.

Tip:  Po importu excelového souboru se může stát, že se některá telefonní čísla nezobrazí. Jde o známý problém. Zkuste soubor otevřít v Excelu 2010 a pak ho uložit ve formátu .csv příkazem Uložit jako. Pak můžete soubor .csv do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook znovu importovat.

Začátek stránky

Import seznamu produktů a služeb

Pokud chcete importovat seznam produktů a služeb, musí být splněné následující podmínky:

 • Soubor musí být ve formátu .csv. Pokud jde váš seznam produktů a služeb otevřít v Excelu, můžete použit příkaz Uložit jako a uložit ho jako soubor .csv.

 • Soubor musí obsahovat aspoň tři sloupce, které jsou uspořádané v předepsaném pořadí.

Uspořádání seznamu produktů a služeb do správných sloupců

Aby bylo možné naimportovat soubor .csv s vašimi produkty a službami, musí obsahovat aspoň tři sloupce (maximálně pět), které jsou uspořádané v tomto pořadí:

Uspořádání tří sloupců

Název položky

Popis

Jednotková cena

Uspořádání čtyř sloupců

Název položky

Popis

Jednotková cena

Množství

Uspořádání pěti sloupců

Název položky

Popis

Jednotková cena

Množství

Jednotkové náklady

Bez ohledu na vybrané uspořádání musí první řádek souboru .csv obsahovat záhlaví sloupců ve vašem seznamu.

Příklad v Excelu

Tady vidíte, jak vypadá seznam se dvěma položkami v Excelu. Skládá se z řádku záhlaví, pod kterým je každá položka na jednom řádku.

Název položky

Popis

Jednotková cena

Řetěz na kolo

titanový 48"

56.50

Lahev na vodu

světle modrá – průhledná

11.75

Příklad v poznámkovém bloku

Pokud k editaci souboru použijete textový editor, třeba Poznámkový blok (místo Microsoft Excelu), vytvořte pro každou importovanou položku v souboru samostatný řádek. Položky na každém řádku oddělte čárkami, ale před ani za čárku nedávejte mezeru.

Název položky,Popis,Jednotková cena
Řetěz na kolo,titanový 48",56.50
Lahev na vodu,světle modrá – průhledná,11.75

Tip:  Pokud se zobrazí zpráva, že vstupní soubor má nesprávný počet sloupců, možná máte na jednom nebo několika řádcích přidaných moc čárek. Abyste tomu předešli, dodržujte jeden z možných způsobů uspořádání sloupců, které jsou popsané v tomto článku.

Pamatujte si, že první řádek souboru .csv musí obsahovat záhlaví sloupců.

Začátek stránky

Import seznamu

Jakmile dokončíte přípravu souboru .csv, můžete ho importovat a tím přidat do stávajícího seznamu produktů a služeb své položky, případně stávající seznam nahradit nově naimportovanými položkami.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a ve skupině Přizpůsobit klikněte na Produkty a služby.

 3. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na Importovat.

 4. Zadejte umístění a název souboru .csv nebo klikněte na Procházet a soubor najděte.

 5. Klikněte na jednu z následujících možností:

  • Nahradit existující seznam položkami v tomto souboru. Stávající seznamu produktů a služeb bude odebraný a nahrazený seznamem položek, které jste naimportovali.

  • Přidat položky v tomto souboru do existujícího seznamu.

   Důležité informace: Importy nejdou vrátit zpátky. Než budete pokračovat, doporučujeme zazálohovat data.

 6. Klikněte na Importovat.

 7. Po dokončení importu souboru klikněte na Zavřít.

Začátek stránky

Oprava chyb při importu souboru .csv

Pokud importujete Produkty a služby a proces se přeruší nebo ohlásí chyby, může to být způsobené nesprávným formátováním dat v souboru .csv, symboly měn nebo duplicitními položkami v seznamu.

Kontrola formátování souboru .csv

Následující chyby ve formátování můžou při importu souboru .csv generovat chybové zprávy.

Příčina

Řešení

Sloupce nemají záhlaví.

Pro každý Datový typ přidejte záhlaví sloupce. Import dat bude jednodušší, když použijete stejné záhlaví sloupce, jaké je v databázi Business Contact Manageru.

Popisky sloupců neboli záhlaví nejsou jedinečné.

Zkontrolujte, jestli popisky/záhlaví nejsou duplicitní a změňte je na jedinečné. Když třeba máte dva popisky/záhlaví s označením Telefonní číslo, změňte první na Telefonní číslo 1 a druhý na Telefonní číslo 2.

Soubor .csv obsahuje znaky, které nejdou tisknout.

K netisknutelným znakům patří konce řádku, stránek nebo oddílů. Před dalším importem souboru zkontrolujte, že jsou všechny konce odstraněné.

Importovaný soubor nemá správný počet sloupců.

Soubor musí obsahovat aspoň tři sloupce, které jsou uspořádané v následujícím pořadí: Název položky, Popis, Jednotková cena.

Začátek stránky

Rozdělení a pokyny pro peněžní částky

Ceny produktů a jejich množství nesmí obsahovat symbol měny ani nesmí být interně rozdělené tečkami nebo čárkami. U měny můžete použít oddělovač desetinných míst. Příklady:

 • U částky, která představuje celé číslo včetně měny, zadejte 10000, ale nepoužívejte oddělovač tisíců ani desetinnou čárku.

 • U cen s desetinnými místy použijte desetinnou čárku. Třeba 10,50 znamená cenu deset dolarů a padesát centů.

Řešení duplicitních záznamů

Pokud jste nevybrali, že duplicitní záznamy mají přepsat stávající položky, může se při pokusu o import položek, které už jsou v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, zobrazit chybová zpráva o položkách importovaných do seznamu produktů a služeb. V chybové zprávě je uvedené, že jedna nebo víc položek už v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou.

Pokud chcete chybu opravit, opakujte import nových produktů a služeb. V dialogovém okně Import produktů a služeb klikněte na Nahradit existující seznam položkami v tomto souboru. Položky v aktuálním seznamu produktů a služeb se přepíší položkami z importovaného souboru.

Oddíl možností importu

Při dalším importu seznamu se už s chybou duplicitních položek nesetkáte.

Začátek stránky

Import složky Kontakty aplikace Microsoft Outlook

Několika kliknutími naplníte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook všemi obchodními kontakty importovanými z outlookové složky Kontakty.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Import a export.

 3. Klikněte na Importovat kontakty Outlooku.

  Otevře se průvodce importem obchodních dat.

 4. V průvodci je jako importovaná složka uvedená vaše výchozí složka Kontakty. Pokud chcete importovat jinou složku Kontakty, klikněte na Procházet. Klikněte na složku Kontakty, kterou chcete importovat, a pak klikněte na OK.

 5. Vyberte, jak chcete řešit duplicitní záznamy.

  Máte na výběr tyto možnosti:

  • Neimportovat duplicitní záznamy. Duplicitní záznamy se ze souboru neimportují a stávající záznamy zůstanou beze změn.

  • Importovat duplicitní záznamy jako nové záznamy. Duplicitní záznamy importovaného souboru se nahrají pod jiným názvem, který je podobný. Stávající záznamy zůstanou beze změn.

   Duplicitní záznamy vznikají, když název importovaného záznamu přesně odpovídá názvu stávajícího záznamu.

 6. Klikněte na Importovat.

Tip: Pokud chcete do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook naimportovat data z Windows Live Mailu, musíte do Outlooku napřed přidat svůj účet Windows Live Mail.

Začátek stránky

Import souboru ACT! nebo QuickBooks

Pokud máte firemní data v aplikacích ACT! nebo QuickBooks, můžete k jejich importu do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook použít nástroj pro převod dat a průvodce pro import obchodních dat. Nástroj pro převod dat převede data z aplikací ACT! nebo QuickBooks do formátu, který Business Contact Manager pro aplikaci Outlook dokáže interpretovat.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager a potom na tlačítko Import a export.

 3. Klikněte na Import z jiných aplikací.

 4. V průvodci importem obchodních dat klikněte na Převést data. Otevře se nástroj pro převod dat. Klikněte na Další.

 5. Klikněte na verzi aplikace ACT! nebo QuickBooks a pak klikněte na Další.

 6. Zadejte umístění a název souboru nebo klikněte na Procházet a soubor najděte. Pak klikněte na Další.

 7. Zaškrtněte políčka u kategorií dat, která chcete převést. V seznamu Cíl vyberte typ záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, na která chcete data převést, a pak klikněte na Další.

 8. Vyberte uživatelsky definovaná pole, která chcete do převodu zahrnout, a pak klikněte na Další.

 9. Klikněte na Procházet a vyberte umístění převáděného souboru, zadejte jeho název a pak klikněte na Uložit. Klikněte na Další.

 10. Klikněte na Další. Po dokončení převodu nástroj zavřete.

 11. Teď můžete konvertovaná data importovat podle postupu, který je popsaný v části Import souboru Business Contact Manageru (.bcm)

  Tip: Volby vlastního nastavení můžete ignorovat, protože u převáděných dat neplatí.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×