Import a export obchodních dat do aplikace Business Contact Manager 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K import nebo Export dat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 můžete použít průvodce Import a export obchodních dat.

Obchodní data lze importovat a exportovat pomocí libovolného platného úložného zařízení nebo výměnného média, jako je například jiný počítač, paměťové zařízení USB, disk CD, disketa, jednotka Zip nebo podniková síť.

Co chcete udělat?

Import dat

Export dat

Použití průvodce k existující databáze se aktualizovat informacemi z jiné databáze

Začátek stránky

Import dat

Do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete importovat následující typy datových souborů z jiných aplikací a programů:

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook data (.bcm)

Zahrnuje data z účtů, obchodních kontaktů, příležitostí, obchodních projektů a historie komunikace z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Když importujete klienty nebo obchodní kontakty, můžete zvolit import všech záznamů, včetně související historie komunikace, nebo můžete vybrat pouze import požadovaných záznamů. Když importujete vybrané záznamy klientů nebo obchodních kontaktů, nejsou importovány jejich jednotlivé propojené obchodní kontakty nebo klienti.

Vlastní nastavení Business Contact Manageru (.bcmx)

Obsahuje upravená data z hodnot Pole definované uživatelem. Pole definovaná uživatelem však může importovat pouze Vlastník databáze nebo správce počítače, ve kterém je databáze umístěna.

Microsoft Office Outlook 2007 s kontakty obchodní kontakt správce e-mailovou marketingové službu (.bcm)

Důležité informace: Služba uzavírání oznámení Microsoft přeruší e-mailové služby Marketing účinnosti 1 dne 2009, ale můžete dál používat službu až 1 dne 2009.

K importu obchodních kontaktech do Služba E-mailový marketing, budete muset přihlásit ke službě marketingových e-mailové služby. Postupujte podle pokynů na poslední stránce Průvodce importem obchodních dat a Export a import souboru do e-mailovou službu marketingové.

Poznámka: Pokud importované kontakty ze seznamu Tvůrce 1.0 (bývalého název pro e-mailovou službu marketingové), musíte nejdřív exportovat do formátu souboru BCM a pak je naimportujte do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Hodnotami oddělenými čárkami (.csv)

Zahrnuje data ve formátu Soubor hodnot oddělených čárkou (.csv), který je oddělená čárkou, bez ohledu na oddělovač nalezené ve vašem operačním systému Windows. Oddělovač se zjistí, v Ovládacích panelech v místní a jazykové nastavení, na kartě Místní nastavení formátování dat do souboru CSV je jedním ze způsobů importu dat do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z programů, jako je Windows Live Mail. Informace o tom, jak importovat data z Windows Live Mail do Outlooku najdete v tématu Import e-mailových zpráv ze služby Windows Live Mail.

Import seznamu produktů a služeb, která je ve formátu CSV, použijte Průvodce importem v seznamu produktů a služeb.

Aby se kategorie v importovaném seznamu shodovaly s kategoriemi v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, v nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Seznam produktů a služeb a ověřte, jaké kategorie se aktuálně používají.

Import seznamu produktů a služeb z účetní systém, musí být integrovaná Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a účetní systém. Další informace o zahrnutí produktů a služeb položek z účetní systém v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook najdete v článku o položky produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

Accessová databáze (.mdb, .accdb)

Obsahuje data ve formátech souborů aplikace Microsoft Office Access.

Excel * sešit (.xls, .xlsx)

Obsahuje data ve formátech souborů aplikace Microsoft Office Excel (od verze Office 2003).

Použít Office 2003 k otevírání dokumentů vytvořených pomocí formátů souborů systému Office 2007 jako je XLSX, stáhněte si sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikace Word, Excel a PowerPoint 2007 z webu Microsoft.

Následující část obsahuje několik pokynů, které se týkají záhlaví sloupců v aplikaci Excel*. Navštívíte-li diskusní skupinu věnovanou aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook (microsoft.public.outlook.bcm), můžete také požádat o radu jiné uživatele.

Poznámky: 

 • Alespoň jeden sloupec v tabulce aplikace Excel* by měl obsahovat záhlaví sloupce, například Město.

 • Řádek se záhlavím sloupců musí být prvním řádkem v tabulce. Hodnoty některých záhlaví sloupců mohou být prázdné. Příklad: Jméno; <prázdné>; Ulice; Město.

 • Nezadávejte žádné údaje nad řádek se záhlavím sloupců.

 • Namapujte záhlaví sloupců podle popisky na záznamů aplikace Business Contact Manager. Další informace o mapování polí najdete v tématu mapování polí v aplikaci Business Contact Manager.

* Samostatné verzi Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager mohou sloužit se Excel 2007 a Excel 2003.

Kontakty aplikace Outlook (PST)

Obsahuje kontakty ve formátu souborů aplikace Microsoft Office Outlook (PST)

Informace o tom, jak zkopírovat nebo přesunout jednotlivé kontakty do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook najdete v tématu kopírování nebo Přesun kontaktů aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager.

Poznámka: Kontakty aplikace Outlook jsou odděleny od obchodních kontaktů. Při importu, zkopírování nebo přesunutí kontaktu aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vytvoří samostatný odlišný záznam, který není synchronizován se záznamem kontaktu aplikace Outlook. Změny provedené v záznamu obchodního kontaktu, který byl vytvořen z kontaktu aplikace Outlook, se neprojeví v záznamu kontaktu aplikace Outlook a naopak.

Microsoft zájemců (.bcm)

Obsahuje soubor obchodních tipů Microsoft Sales Leads z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ACT! (.dbf, PAD)

ACT! aplikace musí být už nainstalovaný v počítači před zahájením importu dat z aplikace ACT! formát souboru. Průvodce dat importem a exportem obchodních používá jeho konverze Pokud chcete převést na tento typ souboru formát souborů aplikace Business Contact Manager před importem data.

Poznámka: ACT! verze obsahují ACT! 2007/9 ACT! 2006/8 ACT! 2005/7, ACT! 2003/6 ACT! ACT 2000/5,! 4. Stáhněte si a nainstalujte Service Pack 1 pro Office 2007 , která podporuje importovat obchodní data z aplikace ACT! 2007/9 a vylepšená podpora ACT! 2006/8. Samostatné vydání Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager obsahuje toto odborné pomoci. Anglické jazykové verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může převést ACT! dat vytvořený s využitím Spojené státy verzi aplikace ACT!.

QuickBooks (IIf)

Soubor ve formátu .iff z libovolné verze QuickBooks můžete importovat. Průvodce dat importem a exportem obchodních používá jeho konverze Pokud chcete převést na tento typ souboru formát souborů aplikace Business Contact Manager před importem data.

Další typy souborů

Obchodní kontakty z programů, jako je Outlook Express lze importovat do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook Pokud data můžete převést do souboru hodnoty oddělené čárkami (.csv) čárku, zaškrtněte v nápovědě k aplikaci, ze kterého chcete importovat data.

Import souboru nebo složky pomocí Průvodce importem nebo exportem obchodních dat

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

 2. Klepněte na položku Import souboru a potom na tlačítko Další.

 3. Vyberte typ souboru, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Další.

  Pokud vyberete ACT! (.dbf, PAD) nebo QuickBooks (IIf) formátů:

  Poznámka: ACT! verze obsahují ACT! 2007/9 ACT! 2006/8 ACT! 2005/7, ACT! 2003/6 ACT! ACT 2000/5,! 4. Stáhněte si a nainstalujte Service Pack 1 pro Office 2007 , která podporuje importovat obchodní data z aplikace ACT! 2007/9 a vylepšená podpora ACT! 2006/8. Samostatné vydání Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager obsahuje toto odborné pomoci. Anglické jazykové verzi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook může převést ACT! dat vytvořený s využitím Spojené státy verzi aplikace ACT!.
  Import obchodní data ze všech verzích QuickBooks je podporován.

  1. Klikněte na Převést Data pro vaše data převedete na formát souborů aplikace Business Contact Manager. Tento nástroj funguje jako průvodce, který vám pomůže importovat tyto typy souborů.

  2. V nástroji převodu dat klikněte na Další.

  3. Vyberte program, který vytvořila data, která chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

  4. Vyhledejte soubor, který chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

  5. Postupujte podle pokynů v konverze Data.

   Pomoc s stránka v průvodci klikněte na Nápověda na této stránce.

  6. Po dokončení převodu klikněte na Zavřít zavřete Nástroj pro převod dat a vraťte do Průvodce dat importem a exportem obchodních.

 4. Postupujte podle pokynů v tomto průvodci.

  Nápovědu ke stránce v průvodci zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

Export dat

Z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete exportovat data do jiných aplikací nebo programů jejich převodem do některého z následujících formátů:

Data Business Contact Manager (.bcm)

Mohou sem patřit klienti, obchodní kontakty, příležitosti a položky historie komunikace z předchozích verzí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

V Business Contact Manager pro aplikaci Outlook spolu s klientem nebo obchodním kontaktem záznamy ve formátu souboru BCM pomocí průvodce dat importem a exportem obchodních můžete exportovat seznamu produktů a služeb. Seznamu produktů a služeb není možné exportovat do souboru CSV a není možné exportovat nezávislé záznamů klienta nebo obchodního kontaktu.

Vlastní nastavení Business Contact Manageru (.bcmx)

Tento typ souboru obsahuje uživatelem definovaná pole a data.

Hodnotami oddělenými čárkami (.csv)

Tento typ souboru obsahuje data, která byla exportována z aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook do formátu CSV a jeho hodnoty jsou oddělené čárkami bez ohledu na oddělovač seznamu nastavený v operačním systému Windows. Oddělovač seznamu naleznete v Ovládacích panelech na kartě Místní nastavení v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení.

Při použití formátu souborů Soubor hodnot oddělených čárkou (.csv) není možné exportovat data ze seznamu produktů a služeb. Pokud je ve formátu CSV lze importovat seznam produktů a služeb.

Tip: Export do aplikace Excel: Chcete-li klienty nebo obchodní kontakty exportovat do aplikace Excel, pomocí následujícího postupu exportujte obchodní data. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na položku Hodnoty oddělené čárkami (CSV). Exportovaný soubor CSV lze otevřít v aplikaci Excel.

Export obchodních dat

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

 2. Klepněte na položku Export souboru a potom na tlačítko Další.

 3. Vyberte typ souboru, do kterého chcete data exportovat, a klepněte na tlačítko Další.

  Do exportovaného souboru lze rovněž zahrnout veškerou historii komunikace. Tato historie obsahuje propojené klienty, obchodní kontakty a e-mailové zprávy. Můžete rovněž určit umístění a název exportovaného souboru.

 4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem nebo exportem obchodních dat.

  Potřebujete-li při vyplňování stránky v průvodci nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda na příslušné stránce.

  Informace o tom, jak exportovat jeden záznam klienta nebo obchodního kontaktu naleznete v tématu Poradce při potížích s importu a exportu obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager .

Začátek stránky

Aktualizace existující databáze informacemi z jiné databáze pomocí průvodce

Pomocí průvodce Import a export obchodních dat můžete existující databázi aktualizovat o informace z jiné databáze aplikace Business Contact Manager. Postupujte následovně:

 1. Zálohujte aktuální databázi. Po dokončení tohoto postupu budou do aktuální databáze přidána data z jiné, neboli zdrojové databáze.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

  2. Na kartě Zálohovat nebo obnovit klepněte na položku Zálohovat databázi.

   Další informace o tom, jak si zazálohujte databázi najdete v článku Zálohování dat aplikace Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení ve Windows XP záložní kopii databáze se uloží do: C:\Documents and Settings\< uživatelské jméno >\My Documents\My Business\Backups. Ve Windows Vista záložní kopii databáze se uloží do: C:\Users\< uživatelské_jméno >\Documents\My Business\Backups.

 2. Vyberte zdrojovou databázi. Zdrojová databáze obsahuje obchodní data, která chcete importovat do aktuální databáze.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje.

  2. Klepněte na příkaz Vytvořit nebo vybrat databázi.

   Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Vybrat existující databázi.

  3. Zadejte umístění (nebo název počítače) zdrojové databáze a klepněte na tlačítko Připojit.

   Poznámka: Pokud zdrojové databáze uložena v jiném počítači, abyste se mohli připojit k němu musí být sdílené databázi.

  4. Vyberte název zdrojové databáze a klepněte na tlačítko Další.

 3. Exportujte zdrojovou databázi.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

  2. Klepněte na položku Exportovat soubor a potom na tlačítko Další.

  3. Vyberte položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a klepněte na tlačítko Další.

  4. Vyberte položku Exportovat všechno nebo určete, která data chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Další.

  5. Zadejte umístění exportovaného souboru a v části Exportovat historii a Exportovat produkty vyberte požadované možnosti.

  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Po dokončení exportu obnovte původní databázi.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Správa databáze.

  2. Na kartě Zálohovat nebo obnovit klepněte na položku Obnovit databázi a postupujte podle pokynů.

 5. Importujte zdrojovou databázi bez duplicitních položek.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Import a export.

  2. Klepněte na položku Importovat soubor a potom na tlačítko Další.

  3. Vyberte položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm).

  4. Přejděte k dříve vytvořenému zdrojovému souboru, vyberte možnost Aktualizovat duplicitní položky a pak vyberte, zda mají být zahrnuty položky historie komunikace nebo úpravy.

  Poznámky: 

  • Import nebo export obchodních dat do nebo z různých oblastí světa nedoporučujeme, protože některá datová schémata a typy převádět nelze.

  • Před zahájením importu si data aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook zálohujte. Proces importu nelze vrátit zpět. Je možné pouze ručně smazat importovaná data.

  • Chcete-li importovat položky produktů a služeb, použijte nástroj Import v Seznamu produktů a služeb.

  • Před zahájením exportu soubor exportu zálohujte. Proces exportu nelze vrátit zpět. Je možné pouze ručně smazat importovaná data.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×