Import a export dat časové osy mezi aplikacemi Visio a Project

Pokud máte data v souboru aplikace Microsoft Project, můžete soubor importovat do aplikace Visio a automaticky vytvořit diagram časové osy. Podobně pak, jestliže jste vytvořili diagram podrobné časové osy v aplikaci Visio, můžete data exportovat jako soubor aplikace Project.

Poznámka: Tuto funkci lze použít, pouze pokud máte nainstalovanou aplikaci Microsoft Project.

Import dat z aplikace Project do časové osy aplikace Visio

 1. Ve výchozích šablonách klikněte na kategorii Plán.

 2. Poklikejte na položku Časová osa.

 3. Na kartě Časová osa ve skupině Časová osa klikněte na položku Importovat data.

 4. Na první stránce průvodce zadejte soubor aplikace Project (s příponou MPP), pomocí něhož chcete vytvořit časovou osu aplikace Visio, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovaný soubor. Potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce vyberte typy úkolů, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko Další. V poli Popis v dolní části obrazovky naleznete podrobnosti o jednotlivých typech úkolů.

 6. Na třetí stránce průvodce vyberte typy obrazců, které chcete použít na časové ose, a klikněte na tlačítko Další. Vyberte také příslušné typy obrazců pro milníky a intervaly. Můžete také kliknout na tlačítko Upřesnit a nastavit možnosti zobrazení časové osy aplikace Visio.

 7. Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvoříte časovou osu aplikace Visio s vlastnostmi zadanými v průvodci.

  Poznámka: Obsahuje-li aktuální stránka výkresu obrazce, umístí aplikace Visio časovou osu na novou stránku aktuálního výkresu.

Tip: Chcete-li změnit typ obrazce pro vybrané nebo všechny obrazce časové osy, klikněte na příslušné obrazce na stránce výkresu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavit typ časové osy, Nastavit typ milníku nebo Nastavit typ intervalu.

Export dat z časové osy aplikace Visio do aplikace Project

 1. V aplikaci Visio otevřete výkres s časovou osou obsahující data, která chcete exportovat, a vyberte časovou osu kliknutím na její ohraničení.

  Poznámka: Najednou lze exportovat pouze jednu časovou osu. Obsahuje-li stránka výkresu více časových os (kromě rozšířených časových os), vyberte osu, kterou chcete exportovat.

 2. Na kartě Časová osa klikněte na tlačítko Exportovat data.

  Poznámka: Při exportu dat rozšířené časové osy, která obsahuje více dat než originál (například další milníky), budete dotázáni, zda si přejete exportovat všechna data nebo pouze data sdílená všemi časovými osami.

 3. V dialogovém okně Exportovat data časové osy přejděte do složky, do které chcete exportovaný soubor uložit. Do pole Název souboru zadejte požadovaný název souboru aplikace Project a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  Zobrazí se zpráva potvrzující dokončení exportu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×