Implicitní operátor průniku: @

Implicitní operátor průniku byl zaveden jako součást podstatného upgradu na jazyk vzorců aplikace Excel pro podporu dynamických polí. Dynamická pole přidají do Excelu velkou novou možnost výpočtu a funkčnost.

Inovovaný jazyk vzorců

Inovovaný jazyk vzorce v Excelu je skoro totožný se starým jazykem, s tou výjimkou, že používá operátor @ k určení, kde se má implicitní průnik zobrazit, zatímco původní jazyk byl v tichém režimu. V důsledku toho se může stát, že se znak @ při otevření v dynamickém poli Excel zobrazí v některých vzorcích. Je důležité si uvědomit, že vzorce budou nadále počítat stejným způsobem jako vždy.  

Co je implicitní průnik?

Implicitní logika průniku snižuje mnoho hodnot na jednu hodnotu. Excel tento vzorec vynutil, aby vrátil jednu hodnotu, protože buňka může obsahovat pouze jedinou hodnotu. Pokud vzorec vrací jednu hodnotu, implicitní průnik nedokončil (i když se to technicky stalo na pozadí). Logika funguje takto:

  • Pokud je hodnota jedinou položkou, vraťte položku.

  • Pokud je argument hodnota oblast, vrátí hodnotu z buňky ve stejném řádku nebo sloupci jako vzorec.

  • Pokud je argument hodnota matice, vyberte levou horní hodnotu.

U nástupem dynamických polí už není pro vrácení jednotlivých hodnot ze vzorců omezené, a proto už bezobslužný implicitní průnik není nutný. Pokud by starý vzorec mohl neviditelně spouštět implicitní průnik, dynamické pole Enabled v Excelu ukazuje místo toho, kde se to stalo se znakem @.  

Proč symbol @? 

Symbol @ se už používá v odkazech tabulky k označení implicitního průniku. Zvažte následující vzorec v tabulce = [@Column1]. Zde @ označuje, že vzorec by měl pomocí implicitního průsečíku načíst hodnotu ze stejného řádku [Sloupec1].  

Můžete odebrat @? 

Často to můžete. Závisí na tom, jaká část vzorce napravo od @ vrací: 

  • Pokud vrátí jedinou hodnotu (Nejběžnější případ), nebudou žádné změny vynásobením @.

  • Pokud funkce vrátí oblast nebo matici, odebere funkce @ její přelitído sousedních buněk.

Pokud odeberete automaticky přidaný @ a později sešit otevřete ve starší verzi Excelu, zobrazí se jakostarý maticový vzorec (zabalený pomocí složených závorek {}), takže se zaznamená, že starší verze nebude spouštět implicitní průnik.

Kdy přidám vzorce @ do starých vzorců? 

Obecně řečeno, funkce, které vracejí oblasti s více buňkami nebo matice, budou s předponou @, pokud byly vytvořené ve starší verzi Excelu. Je důležité poznamenat, že se nemění chování vzorce – stačí zobrazit jenom dříve neviditelný průnik. Mezi běžné funkce, které by mohly vracet více buněk, patří funkce INDEX, OFFSET a User defined (UDF).  Obvyklou výjimkou je, že jsou zabaleny do funkce, která přijímá matici nebo oblast (třeba suma () nebo AVERAGE ()). 

Další podrobnosti najdete v článku funkce Excelu, které vracejí oblasti nebo matice .

Příklady

Původní vzorec

Viz v dynamických maticových aplikacích Excel 

Vysvětlení

= SUMA (A1: A10) 

= SUMA (A1: A10) 

Bez změny – nemůžete vyskytnout žádné implicitní průnik, protože funkce SUMA očekává rozsahy nebo matice. 

= A1 + a2 

= A1 + a2 

Bez změny – nemůžete by dojít k žádnému implicitnímu průniku. 

= A1: A10 

= @A1: A10 

Dojde k implicitnímu průniku a Excel vrátí hodnotu přidruženou k řádku, ve kterém je vzorec.

= INDEX (A1: A10; B1) 

= @INDEX (A1: A10; B1) 

Může dojít k implicitnímu průniku. Funkce index může vracet matici nebo oblast, když má druhý nebo třetí argument hodnotu 0.  

= OFFSET (A1: A2; 1; 1) 

= @OFFSET (A1: A2; 1; 1) 

Může dojít k implicitnímu průniku. Funkce Posun může vracet oblast s více buňkami. V takovém případě se spustí implicitní průnik. 

= MYUDF () 

= @MYUDF () 

Může dojít k implicitnímu průniku. Funkce definované uživatelem mohou vracet matice. Když to dělá, původní vzorec by aktivoval implicitní průnik. 

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Funkce FILTER

Funkce RANDARRAY

Funkce SEQUENCE

Funkce SORT

Funkce SORTBY

Funkce UNIQUE

Chyby #PRESAH! v Excelu

Dynamické matice a chování přesahujících matic

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×