IFERROR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce IFERROR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí zadanou hodnotu, jestliže je výsledkem vyhodnocení vzorce chyba; v opačném případě vrátí výsledek vzorce. Funkci IFERROR použijte pro zachycení a zpracování chyb ve Vzorec.

Syntaxe

IFERROR(hodnota, hodnota_při_chybě)

Syntaxe funkce IFERROR má následující argumenty:

  • Hodnota:    Povinný argument. Jedná se o argument, ve kterém se testuje výskyt chyby.

  • Hodnota_při_chybě:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu vrácenou v případě, že je výsledkem vyhodnocení vzorce chyba. Vyhodnocují se tyto typy chyb: #N/A, #HODNOTA!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NÁZEV? a #NULL!.

Poznámky

  • Pokud je v argumentu hodnota nebo hodnota_při_chybě prázdná buňka, funkce IFERROR ji pokládá za prázdnou hodnotu řetězce ("").

  • Pokud je argumentem hodnota maticový vzorec, vrátí funkce IFERROR pro každou buňku v oblasti určené v argumentu hodnota matici výsledků. Viz druhý níže uvedený příklad.

Příklady

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Příděl

Prodané jednotky

210

35

55

0

23

Vzorec

Popis

Výsledek

=IFERROR(A2/B2; "Chyba ve výpočtu")

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu (210 děleno 35), žádnou chybu nenachází a vrátí výsledek vzorce.

6

=IFERROR(A3/B3; "Chyba ve výpočtu")

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu (55 děleno 0), nachází chybu dělení 0 a vrátí chybovou hodnotu hodnota_při_chybě.

Chyba ve výpočtu

=IFERROR(A4/B4; "Chyba ve výpočtu")

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu ("" děleno 23), žádnou chybu nenachází a vrátí výsledek vzorce.

0

Příklad 2

Příděl

Prodané jednotky

Poměr

210

35

6

55

0

Chyba ve výpočtu

23

0

Vzorec

Popis

Výsledek

=C2

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu v prvním členu matice (A2/B2 nebo 210 děleno 35), žádnou chybu nenachází a vrátí výsledek vzorce.

6

=C3

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu v druhém členu matice (A3/B3 nebo 55 děleno 0), nachází chybu dělení 0 a vrátí chybovou hodnotu hodnota_při_chybě.

Chyba ve výpočtu

=C4

Hledá chybu ve vzorci v prvním argumentu ve třetím členu matice (A4/B4 nebo "" děleno 23), žádnou chybu nenachází a vrátí výsledek vzorce.

0

Poznámka: Vzorec v příkladu musí být vložen jako maticový vzorec. Až zkopírujete příklad do prázdného listu, vyberte oblast buněk C2:C4, stiskněte F2 a potom CTRL+SHIFT+ENTER.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×