Hypertextové odkazy na listech v Excelu 2016 pro Windows

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Chcete-li zajistit rychlý přístup k souvisejícím informacím v jiném souboru nebo na webové stránce, můžete do buňky listu vložit Hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy lze vkládat také do určitých prvků grafu nebo obrázků.

Co chcete udělat?

Vytvořit hypertextový odkaz na existující soubor nebo webovou stránku

Vytvořit hypertextový odkaz na nový soubor

Vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v sešitě

Vytvořit nebo odebrat hypertextový odkaz na e-mailovou adresu

Vybrat hypertextový odkaz bez otevření odkazu

Změnit nebo naformátovat hypertextový odkaz

Zkopírovat nebo přesunout hypertextový odkaz

Odstranit hypertextový odkaz

Odstranit několik hypertextových odkazů

Vypnout automatické formátování hypertextových odkazů

Vytvořit vlastní hypertextový odkaz pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvořit externí referenční odkaz na data listu na webu

Nastavit základní adresu hypertextových odkazů v sešitě

Podívat se na další informace o hypertextových odkazech

Vytvoření hypertextového odkazu na existující soubor nebo webovou stránku

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

   Hypertextový odkaz

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Hypertextový odkaz. Taky můžete stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Pokud chcete webovou stránku vyhledat, klikněte na Procházet web Obrázek tlačítka , otevřete webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a přepněte zpátky do Excelu bez zavírání prohlížeče.

  • Pokud chcete vybrat soubor, klikněte na Aktuální složka a potom na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

   Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

 5. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klikněte na Záložka a potom poklikejte na položku Záložka, kterou chcete použít.

   Soubor nebo webová stránka, na které chcete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

   Hypertextový odkaz

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Hypertextový odkaz. Taky můžete stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 4. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip: Pokud chcete zadat jiné umístění než umístění zadané v poli Úplná cesta, můžete zadat nové umístění před název v poli Název nového dokumentu. Můžete taky kliknout na Změnit, vybrat požadované umístění a potom kliknout na OK.

 5. Kliknutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Doba úprav dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v sešitě

Pokud chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat položku Název pro buňky aplikace Cíl, nebo použít odkaz na buňku. Pokud chcete použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

 2. Do pole Název, které se nachází nalevo od řádku vzorců, zadejte pro buňky název a stiskněte ENTER.

  Pole Název

  Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 3. Na listu ve zdrojovém sešitě klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz, a potom udělejte některou z těchto věcí.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

   Hypertextový odkaz

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Hypertextový odkaz. Taky můžete stisknout klávesy Ctrl+K.

 4. Na panelu Odkaz na udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitě, klikněte na Místo v tomto dokumentu.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka, vyhledejte a vyberte požadovaný sešit a klikněte na tlačítko Záložka. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klikněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klikněte na tlačítko OK.

   • V seznamu pod položkou Definované názvy klikněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nebo odebrání hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Po kliknutí na hypertextový odkaz na e-mailovou adresu je automaticky spuštěna e-mailová aplikace, která vytvoří e-mailovou zprávu s příslušnou adresou v poli Komu (za předpokladu, že máte nainstalovánu e-mailovou aplikaci).

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

   Hypertextový odkaz

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Hypertextový odkaz. Taky můžete stisknout klávesy Ctrl+K.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko E-mailová adresa.

 4. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 5. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

  Tip: Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace nemusí rozpoznat řádek předmětu.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Hypertextový odkaz na e-mailovou adresu můžete vytvořit taky tak, že zadáte e-mailové adresy přímo do buňky. Pokud zadáte třeba e-mailovou adresu someone@example.com, automaticky se na ni vytvoří hypertextový odkaz.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Pokud se z e-mailových adres kontaktů stanou hypertextové odkazy, na které lze kliknout, můžete je deaktivovat jako jakýkoli jiný hypertextový odkaz.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete odebrat hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na buňku a pak klikněte na Odebrat hypertextový odkaz

Začátek stránky

Výběr hypertextového odkazu bez otevření odkazu

Chcete-li vybrat Hypertextový odkaz, aniž byste otevřeli jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na buňku, která obsahuje hypertextový odkaz, podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu , a pak tlačítko myši uvolněte.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud je hypertextový odkaz znázorněn grafickým objektem, podržte klávesu Ctrl a klikněte na tento grafický objekt.

Začátek stránky

Změna nebo formátování hypertextového odkazu

U stávajícího hypertextového odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text nebo grafický objekt, kterým je znázorněn.

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Pokud chcete vybrat buňku, která obsahuje hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Pak tlačítko myši uvolněte. K výběru buňky taky můžete použít tlačítka se šipkami. Pokud chcete vybrat nějaký obrázek, podržte Ctrl a klikněte na něj.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

   Hypertextový odkaz

   Poznámka:  Pokud je hypertextový odkaz vytvořený pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, musíte cíl změnit tak, že upravíte vzorec. Vyberte buňku, ve které je hypertextový odkaz, klikněte na Řádek vzorců a upravte vzorec.

  • Klikněte pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Hypertextový odkaz. Taky můžete stisknout klávesy Ctrl+K.

Změna vzhledu textu hypertextového odkazu

Vzhled textu všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu změníte nastavením stylu buňky pro hypertextové odkazy.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Hypertextový odkaz v galerii Styly buňky

 2. V části Data a model proveďte následující kroky:

  • Pokud chcete změnit vzhled hypertextových odkazů, na které jste neklikli, klikněte pravým tlačítkem na Hypertextový odkaz a pak klikněte na Upravit.

  • Pokud chcete změnit vzhled hypertextových odkazů, na které jste klikli, klikněte pravým tlačítkem na Použitý hypertextový odkaz a pak klikněte na Upravit.

   Poznámka: Styl buňky Hypertextový odkaz je dostupný jenom v případě, že v sešitě je aspoň jeden hypertextový odkaz. Styl buňky Použitý hypertextový odkaz je dostupný jenom v případě, že v sešitě je hypertextový odkaz, na který se už kliklo.

 3. V dialogovém okně Styl klikněte na tlačítko Formát.

 4. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Možnosti vybrané v dialogovém okně Formát buněk se zobrazí jako vybrané ve skupinovém rámečku Styl obsahuje v dialogovém okně Styl. U možností, které nechcete použít, zrušte zaškrtnutí políček.

  • Změníte-li styl Hypertextový odkaz a Použitý hypertextový odkaz, budou tyto změny použity u všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu. Vzhled jednotlivých hypertextových odkazů měnit nelze.

Změna textu nebo grafiky pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Pokud chcete vybrat buňku, která obsahuje hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Pak tlačítko myši uvolněte. K výběru buňky taky můžete použít tlačítka se šipkami. Pokud chcete vybrat nějaký obrázek, podržte Ctrl a klikněte na něj.

 2. Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit text hypertextového odkazu, klikněte na Řádek vzorců a text upravte.

  • Chcete-li změnit formát grafického objektu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost formátování, kterou chcete změnit.

  • Pokud chcete změnit text, který je součástí grafického objektu, poklikejte na vybraný grafický objekt a proveďte požadované změny.

 3. Pokud chcete změnit obrázek, který představuje hypertextový odkaz, vložte nový obrázek, vytvořte z něj hypertextový odkaz se stejným cílem a potom odstraňte původní obrázek a hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Kopírování nebo přesunutí hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a potom klikněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a potom klikněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Odstranění hypertextového odkazu

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Pokud chcete deaktivovat jeden hypertextový odkaz, klikněte pravým tlačítkem myši na tento hypertextový odkaz a klikněte na Odebrat hypertextový odkaz.

  Webová adresa zůstane v buňce, ale nebude už aktivní ani formátovaná jako hypertextový odkaz.

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a text, který ho představuje, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s tímto odkazem a klikněte na Vymazat obsah.

Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a grafický objekt, který ho představuje, podržte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na grafický objekt a stiskněte Delete.

Začátek stránky

Odstranění více hypertextových odkazů

Chcete-li odstranit (deaktivovat) několik hypertextových odkazů najednou, postupujte takto:

 1. Vyberte oblast buněk, ve kterých chcete odebrat hypertextové odkazy.

  Tato oblast nemusí být spojitá.

  Poznámka: Pokud chcete vybrat buňku, ve které je hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Pak tlačítko myši uvolněte.

 2. Umístěte ukazatel myši na libovolnou buňku ve vybrané oblasti, klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Odebrat hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Vypnout automatické formátování hypertextových odkazů

Pokud nechcete, aby aplikace Excel automaticky formátu Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy při zadávání, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu soubor a potom vyberte Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Excel vyberte Kontrola pravopisu a mluvnice a potom vyberte Možnosti automatických oprav.

 3. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

 5. Klikněte na OK zavřete dialogové okno Automatické opravy.

 6. Klikněte na OK zavřete dialogové okno Možnosti aplikace Excel.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ slouží k vytvoření hypertextového odkazu, který otevře dokument uložený na serveru, na Intranet nebo v internetu. Pokud kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, aplikace Excel otevře soubor uložený na místě určeném odkazem.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;název)

Umístění:    Cesta a název souboru, který se má otevřít. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, třeba na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast listu nebo sešitu Excelu nebo na záložku v dokumentu Microsoft Wordu. Cesta může směřovat na soubor uložený na pevném disku nebo to může být cesta UNC (Universal Naming Convention) na serveru (v Excelu) nebo cesta URL (Uniform Resource Locator) na internetu nebo intranetu.

 • Argument umístění může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující odkaz jako textový řetězec.

Pokud odkaz určený v argumentu umístění neexistuje nebo jej nelze nalézt, dojde po kliknutí na buňku k chybě.

Název:    Text odkazu nebo číselná hodnota zobrazená v buňce. Argument Název se zobrazí modře s podtržením. Pokud tento argument vynecháte, zobrazí se v buňce jako text odkazu argument umístění.

 • Argument název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující odkaz nebo hodnotu.

 • Jestliže argument název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce chyba místo odkazu.

Příklad

Následující příklad otevře list Rozpoctova_sestava.xlsx, který je uložen v Internetu v umístění example.microsoft.com/report a zobrazí text „Kliknutím zobrazíte sestavu.“:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na buňku F10 listu VyrocniZprava v sešitu Rozpoctova_sestava.xlsx, který je uložen v Internetu v umístění example.microsoft.com/report. V buňce listu obsahující tento hypertextový odkaz se jako text odkazu zobrazí obsah buňky D1:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem OdděleníCelkem na listu PrvniCtvrtleti v sešitu Rozpoctova_sestava.xlsx, který je uložen v Internetu v umístění example.microsoft.com/report. V buňce listu obsahující tento hypertextový odkaz se zobrazí text „Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.”:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v dokumentu aplikace Word, je v tomto dokumentu nutné pomocí záložky definovat místo, na které chcete přejít. V následujícím příkladu bude vytvořen hypertextový odkaz na záložku CtvrtletniZisk v dokumentu Vyrocni_zprava.docx, který se nachází v umístění example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V aplikaci Excel bude v následujícím příkladu v buňce zobrazen obsah buňky D5 jako text odkazu a bude otevřen soubor Kvartál1.xlsx, který je uložen na serveru FINANCE ve sdílené složce Výkazy. V tomto příkladu je použita cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

V dalším příkladu bude v aplikaci Excel otevřen soubor Kvartál1.xlsx, který je uložen v adresáři FINANCE na jednotce D, a bude zobrazena číselná hodnota uložená v buňce H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Následující příklad vytvoří v aplikaci Excel hypertextový odkaz na oblast nazvanou Součty v jiném (externím) sešitě s názvem MůjSešit.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

V aplikaci Microsoft Excel pro Macintosh zobrazí následující příklad v buňce text „Klikněte sem.“ a otevře soubor nazvaný První čtvrtletí, který je uložen ve složce s názvem Rozpočtové sestavy na pevném disku nazvaném Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Vytvořením hypertextových odkazů můžete v rámci listu přecházet z jedné buňky do druhé. Pokud je například aktivní list s názvem Červen v sešitu nazvaném Rozpočet, vytvoříte pomocí následujícího vzorce hypertextový odkaz na buňku E56. Samotný text odkazu je hodnota v buňce E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Chcete-li přejít do jiného listu v rámci jednoho sešitu, změňte v odkazu název listu. V přecházejícím případě vytvoříte odkaz na buňku E56 v listu Září změnou slova Červen na Září.

Začátek stránky

Vytvoření externího referenčního odkazu na data listu na webu

Můžete vložit jeden nebo více externích odkazů (označovaných jako propojení) z určitého sešitu do jiného sešitu umístěného na Intranet nebo internetu. Sešit nesmí být uložen jako soubor HTML.

 1. Otevřete zdrojový sešit a vyberte buňku nebo oblast buněk, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

  Kopírování příkazu do skupiny Schránka

 3. Přepněte na list, do kterého chcete informace umístit, a klikněte na buňku, ve které chcete tyto informace zobrazit.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na možnost Vložit jinak.

 5. Klikněte na Vložit propojení.

  Excel vytvoří externí odkaz na buňku nebo na každou buňku v oblasti buněk.

  Poznámka:  Praktičtější může být vytvořit externí odkaz bez otevření sešitu na webu. U každé buňky v cílovém sešitě, do které chcete vložit externí odkaz, klikněte na buňku a zadejte symbol rovná se (=), adresu URL a umístění v sešitě. Například:

='http://www.someones.homepage/[file.xlsx]Sheet1'!A1

='ftp.server.umístění/ soubor.xlsx'!PojmenovanáBuňka

Začátek stránky

Nastavení základní adresy hypertextových odkazů v sešitě

Ve výchozím nastavení jsou neurčené cesty k cílovým souborům Hypertextový odkaz definovány jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Pomocí tohoto postupu můžete nastavit jinou výchozí cestu. Při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění bude potom v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz nutné zadat pouze název souboru, nikoli cestu.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Informace.

 2. Klikněte na šipku na tlačítku Vlastnosti a pak klikněte na Upřesnit vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Souhrnné informace.

 4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

  Poznámka: Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Další informace o hypertextových odkazech

Hypertextový odkaz je odkaz z dokumentu, který při kliknutí otevře jinou stránku nebo soubor. Cílem hypertextového odkazu často bývá další webová stránka, ale může jím být i obrázek, e-mailová adresa nebo aplikace. Hypertextový odkaz může mít formu textu nebo obrázku.

Když kliknete na hypertextový odkaz, zobrazí se cíl ve webovém prohlížeči v závislosti na typu cíle: buď otevřený, nebo spuštěný. Třeba hypertextový odkaz na stránku zobrazí tuto stránku ve webovém prohlížeči a hypertextový odkaz na soubor ve formátu AVI otevře tento soubor v přehrávači médií.

Způsob použití hypertextových odkazů

Pomocí hypertextových odkazů je možné provádět následující akce:

 • Přejít k souboru nebo webové stránce v síti, Intranet nebo internetu

 • Přejít na soubor nebo webovou stránku, kterou chcete vytvořit v budoucnu

 • Odeslat e-mailovou zprávu

 • Spustit přenos souborů, například stahování nebo proces protokolu FTP

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek s hypertextovým odkazem se tvar ukazatele změní na ruku Ukazatel ve tvaru ruky , a to znamená, že se na text nebo obrázek dá kliknout.

Co je adresa URL a jak funguje

Při vytváření hypertextového odkazu je jeho cíl zakódován jako adresa URL. Příklad:

 • http://example.microsoft.com/news.htm

 • file://Název_počítače/Sdílená_složka/Název_souboru.htm

URL obsahuje Protokol (třeba HTTP, FTP nebo FILE), webový server nebo síťové umístění, cestu a název souboru. Jednotlivé části URL jsou vidět na tomto obrázku:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server nebo síťové umístění

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní hypertextové odkazy

Absolutní adresa URL zahrnuje úplnou adresu včetně protokolu (Protokol), webového serveru, cesty a názvu souboru.

V relativní adrese URL chybí jedna nebo více částí. Chybějící informace jsou doplněny ze stránky obsahující adresu URL. Chybí-li například protokol a webový server, použije se ve webovém prohlížeči protokol a doména aktuální stránky, například COM, ORG nebo EDU.

U stránek na webu se běžně používají relativní adresy URL, které obsahují jenom částečnou cestu a název souboru. Pokud se takové soubory přemístí na jiný server, budou v případě, že se nezmění relativní umístění stránek, všechny hypertextové odkazy dál fungovat. Pokud třeba hypertextový odkaz na webové stránce Produkty.htm směřuje na stránku Jablko.htm ve složce Potrava a obě stránky se přemístí do složky Potrava na jiném serveru, bude adresa URL v hypertextovém odkazu dál správná.

Ve výchozím nastavení se neurčené cesty k cílovým souborům hypertextových odkazů definují jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Jako výchozí můžete nastavit odlišnou základní adresu, takže při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění stačí v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadat jenom název souboru a není potřeba zadávat cestu.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Příspěvek dotaz ve fóru komunity aplikace Excel.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Použít kontrolu chyb k zjišťování chyb ve vzorcích

Vyhledávací funkce

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×