HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ vytvoří zkratku, která umožňuje přejít na jiné umístění v aktuálním sešitu nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, intranetu nebo internetu. Při kliknutí na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ přejde Excel na uvedené umístění nebo otevře zadaný dokument.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;název)

Syntaxe funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ má následující argumenty:

  • Umístění:    Povinný argument. Jde o cestu a název souboru dokumentu, který chcete otevřít. Argument Umístění může odkazovat na místo v dokumentu, třeba na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast v excelovém listu nebo sešitu nebo na záložku ve wordovém dokumentu. Cesta může vést k souboru uloženému na pevném disku nebo můžete použít cestu UNC (Universal Naming Convention) na serveru (v Microsoft Excelu pro Windows) nebo adresu URL (Uniform Resource Locator) v síti Internet nebo intranet.

    Poznámka:   Excel Online Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ je platná jenom pro webové adresy (URL). Argument umístění může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující odkaz jako textový řetězec.

    Pokud cíl odkazu zadaný v argumentu Umístění neexistuje nebo se na něho nedá přejít, objeví se po kliknutí na buňku chyba.

  • Název:    Nepovinný argument. Text odkazu nebo číselná hodnota, která se zobrazí v buňce. Argument Název se zobrazí modře s podtržením. Jestliže argument Název vynecháte, zobrazí se v buňce jako text odkazu argument Umístění.

    Argument Název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující text odkazu nebo hodnotu.

    Pokud argument Název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce namísto textu odkazu chyba.

Poznámka

Pokud chcete v Excelu vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Pak tlačítko myši uvolněte. V Excelu Online vyberete buňku tak, že na ni kliknete v okamžiku, kdy má ukazatel tvar šipky; na cíl hypertextového odkazu přejdete kliknutím na buňku v okamžiku, kdy má ukazatel tvar ruky.

Příklady

Příklad

Výsledek

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx";"Kliknutím zobrazte sestavu")

Otevře sešit uložený v http://example.microsoft.com/report. Buňka zobrazí vyskakovací text „Kliknutím zobrazte sestavu“.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx]Vyrocni-zprava!F10";D1)

Vytvoří hypertextový odkaz v buňce F10 v listu Výroční zpráva v sešitu uloženém v http://example.microsoft.com/report. Buňka v listu, která obsahuje hypertextový odkaz, zobrazí obsah buňky D1 jako vyskakovací text.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/report/Rozpoctova-sestava.xlsx]'Prvni ctvrtleti'!Oddeleni-celkem";"Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.")

Vytvoří hypertextový odkaz pro oblast buněk pojmenovanou Oddeleni-celkem v listu Prvni ctvrtleti v sešitu uloženém v http://example.microsoft.com/report. Buňka v listu, která obsahuje hypertextový odkaz, zobrazí vyskakovací text „Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.“

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/Vyrocni-zprava.docx]CtvrtletniZisk";"Zpráva o čtvrtletním zisku")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo ve wordovém dokumentu, je třeba pomocí záložky definovat místo v dokumentu, na které chcete přejít. V následujícím příkladu bude vytvořen hypertextový odkaz na záložku s názvem CtvrtletniZisk v dokumentu Vyrocni-zprava.docx umístěném na adrese example.microsoft.com.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("\\FINANCE\Vykazy\1kvartal.xlsx";D5)

Zobrazí obsah buňky D5 jako vyskakovací text v buňce a otevře sešit uložený na serveru FINANCE ve sdílené složce Výkazy. Tento příklad používá cestu UNC.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("D:\FINANCE\1kvartal.xlsx";H10)

Otevře sešit 1kvartal.xlsx, který je uložený v adresářiFinance na disku D, a zobrazí číselnou hodnotu uloženou v buňce H10.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[C:\Dokumenty\MujSesit.xlsx]Soucty")

Vytvoří hypertextový odkaz na oblast Součty v jiném (externím) sešitu, MujSesit.xlsx.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[Sešit1.xlsx]List1!A10";"Přejít na List1 > A10")

Pokud chcete přejít na jiné umístění v aktuálním sešitu, uveďte název sešitu i název listu jako v tomto příkladu, kde List1 je aktuální list.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[Sešit1.xlsx]Leden!A10";"Přejít na Leden > A10")

Pokud chcete přejít na jiné umístění na aktuálním listu, uveďte název sešitu i název listu jako v tomto příkladu, kde Leden je jiný list v sešitu.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(POLÍČKO("adresa";Leden!A1);"Přejít na Leden > A1")

Pokud chcete přejít na jiné umístění na aktuálním listu bez použití plně kvalifikovaného odkazu na list ([Sešit1.xlsx]), můžete použít tuto syntaxi, kde POLÍČKO("adresa") vrátí název aktuálního sešitu.

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ($Z$1)

Pokud chcete rychle aktualizovat všechny vzorce, které používají funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ se stejnými argumenty, můžete cíl odkazu umístit do jiné buňky na stejném nebo jiném listě, a potom použít absolutní odkaz na tuto buňku jako argument umístění odkazu ve vzorcích funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ. Změny provedené v cíli odkazu se automaticky projeví ve vzorcích funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×