Hromadně importovat externí kontakty do Exchange Online

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek je určený pro správce. Pokoušíte se import kontaktů do svojí vlastní poštovní schránky? V tématu Import kontaktů do Outlooku

Má vaše společnost v Exchange Online spousty stávající obchodní kontakty, které chcete zahrnout ve sdíleném adresáři (nazývané také globální adresář)? Chcete přidat jako členy distribučních skupin, podobně jako s uživateli ve vaší společnosti externí kontakty? Pokud ano, můžete použít Exchange Online prostředí PowerShell a soubor CSV (hodnoty oddělené čárkou) hromadné importujte do Exchange Online externí kontakty. Je zahrnuje tři kroky:

Krok 1: Vytvoření souboru CSV, který obsahuje informace o externích kontaktů

Krok 2: Vytvoření externí kontakty pomocí prostředí PowerShell

Krok 3: Přidání informací do vlastnosti externích kontaktů

Po dokončení těchto kroků můžete importovat kontakty provedením těchto dalších úkolů:

Přidání více externích kontaktů

Skrýt externí kontakty z sdíleném adresáři

Krok 1: Vytvoření souboru CSV, který obsahuje informace o externích kontaktů

Cílem prvního kroku je vytvořit soubor CSV, který obsahuje informace o jednotlivých externí kontakt, který chcete importovat do Exchange Online.

 1. Zkopírujte následující text do textového souboru v programu Poznámkový blok a uložit na plochu do souboru CSV pomocí příponu názvu souboru .csv; například ExternalContacts.csv.

  Tip: Pokud svůj jazyk obsahuje speciální znaky (například aäa ö švédština) uložit soubor CSV s UTF-8 nebo jiných kódování Unicode při ukládání souboru v poznámkovém bloku.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Vlastnosti kontaktů, které lze použít při importu Exchange Online jsou uvedeny první řádek nebo řádek záhlaví, souboru CSV. Každý název vlastnosti je oddělená čárkou. Každý řádek pod řádkem záhlaví představuje hodnot vlastností pro import jednomu externího kontaktu.

  Poznámka: Tento text obsahuje ukázková data, která můžete odstranit. Ale nechcete odstranit nebo změnit prvního řádku (záhlaví). Obsahuje všechny vlastnosti pro externí kontakty.

 2. Otevřete soubor CSV v Microsoft Excel upravovat soubor CSV, protože je jednodušší pracovat v Excelu k úpravě souboru CSV.

 3. Vytvoření řádku pro každý z kontaktů, který chcete importovat do Exchange Online. Vyplnění, kolik buněk nejvíce podporovat. Tyto informace se zobrazí ve sdíleném adresáři pro jednotlivé kontakty.

  Důležité informace: Následující vlastnosti (které jsou první čtyři položek v řádku záhlaví) jsou potřeba k vytvoření externího kontaktu a musí být vyplněné v souboru CSV: ExternalEmailAddressjméno, jméno, Příjmení. Příkazu Powershellu, kdy spustíte v kroku 2 bude používat hodnoty pro tyto vlastnosti vytvářet kontakty.

Návrat na začátek

Krok 2: Vytvoření externí kontakty pomocí prostředí PowerShell

Dalším krokem je pomocí souboru CSV, který jste vytvořili v kroku 1 a Powershellu hromadně importovat externí kontakty uvedené v souboru CSV Exchange Online.

 1. Připojte Powershellu pro vaši organizaci Exchange Online. Podrobné pokyny najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell. Ujistěte se, můžete uživatelské jméno a heslo u svého účtu globálního správce Office 365 při připojení k Exchange Online Powershellu.

 2. Po připojení prostředí PowerShell k Exchange Online přejděte do složky plocha uložení souboru CSV v kroku 1; Dejme tomu C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Spusťte tento příkaz Vytvořit externí kontakty:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Může trvat, než si ji vytvořit nové kontakty podle toho, kolik chcete importovat. Po dokončení příkazu systém, prostředí PowerShell se zobrazí seznam nové kontakty, které byly vytvořeny.

 4. Nový externí kontakty zobrazíte přejděte na Centrum pro správu Exchange (EAC) a potom klikněte na příjemci > Kontakty.

  Tip: Pokyny pro připojení k EAC najdete v tématu Centrum pro správu Exchange v Exchange Online.

 5. V případě potřeby klikněte na Aktualizovat Ikona Aktualizovat k aktualizaci seznamu a zobrazit externí kontakty, které jste importovali.

  Importované kontakty se zobrazí ve sdíleném adresáři Outlook a Outlook na webu.

  Poznámka: Kontakty můžete taky zobrazit v Centru pro správu Office 365 tak, že přejdete na Uživatelé > Kontakty.

Návrat na začátek

Krok 3: Přidání informací do vlastnosti externích kontaktů

Po spuštění příkazu v kroku 2 externí kontakty se vytvářejí, ale neobsahují žádné kontaktu nebo organizaci informace o, což jsou informace z nejčastěji buněk v souboru CSV. Je to proto při vytváření nové externí kontakty jsou vyplněné pouze požadované vlastnosti. Nedělejte si starosti, pokud nemáte všechny informace vyplněné v souboru CSV. Pokud ještě není zadané, to se nepřidá.

 1. Připojte Powershellu pro vaši organizaci Exchange Online. Podrobné pokyny najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell.

 2. Přejděte do složky plocha uložení souboru CSV v kroku 1; Dejme tomu C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Spusťte následujících příkazů přidat další vlastnosti ze souboru CSV na externí kontakty, které jste vytvořili v kroku 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Poznámka: Parametr Manager může způsobovat problémy. Pokud v souboru CSV je prázdné buňky, zobrazí se takováto chybová a žádné informace o vlastnostech se přidají na kontakt. Pokud není potřeba zadat správce, potom odstraňte –Manager $_.Manager z předchozího příkazu Powershellu.

  Znovu může trvat, než si ji aktualizovat kontakty podle toho, kolik jste importovali v kroku 1.

 4. Ověření, že vlastnosti se přidala do kontaktů:

  1. V EAC, přejděte na příjemci > Kontakty.

  2. Klikněte na kontakt a potom klikněte na Upravit Ikona Upravit zobrazit vlastnosti kontaktu.

To je vše. Uživatelé vidí kontakty a další informace v poli Adresa knihy Outlook a Outlook na webu.

Návrat na začátek

Přidání více externích kontaktů

Můžete zopakovat kroky 1 až 3 kroku přidání nových externích kontaktů v Exchange Online. Vy nebo uživatelé ve vaší firmě můžete jednoduše přidat nový řádek v souboru CSV pro nový kontakt. Pak můžete spustit příkazy Powershellu z kroku 2 a 3 krok k vytvoření a přidání informací do nové kontakty.

Poznámka: Po spuštění příkazu pro vytvoření nové kontakty může dojde k chybě oznamující, že kontakty, které byly vytvořené dříve už existuje. Ale vytvoří se všechny nový kontakt přidat do souboru CSV.

Skrýt externí kontakty z sdíleném adresáři

Některé společnosti může používat externí kontakty, tak, aby můžete přidat jako členy distribučních skupin. V tomto scénáři je vhodné skrýt externí kontakty z sdíleném adresáři. Tady je způsob.

 1. Připojte Powershellu pro vaši organizaci Exchange Online. Podrobné pokyny najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell.

 2. Skrýt jeden externí kontakt, spusťte tento příkaz.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Například skrýt Pilar Pinilla z sdíleném adresáři, spusťte tento příkaz:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Chcete-li skrýt všechny externí kontakty z sdíleném adresáři, spusťte tento příkaz:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Po jejich skrytí externí kontakty se nezobrazí ve sdíleném adresáři, ale můžete pořád přidat jako členy distribučních skupin.

Návrat na začátek

Viz taky

Nápověda k e-mailu v Office 365 – správce

Správa Office 365 a Exchange Online přes Windows PowerShell

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×