Hledejte v Outlook Web Poštu i Lidi

Na Outlook na webu můžete k vyhledání e-mailových zpráv nebo lidí použít vyhledávací panel, který je nahoře na stránce.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlook Web

Podívejte se na Instrukce pro novou verzi Outlook na webu.

Outlook na webu

Podívejte se na Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

 1. Do pole Hledat zadejte, co hledáte (třeba kontakt, předmět nebo část zprávy), a stiskněte Enter.

  Snímek obrazovky s vyhledávacím panelem

 2. Jakmile najdete hledaný výraz a budete chtít hledání ukončit, vyberte v poli Hledat šipku zpět nebo v navigačním podokně vlevo klikněte na některou složku.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Ukončit hledání

 1. Do pole Hledat začněte psát jméno. V seznamu pod polem Hledat vyberte z navrhovaných lidí. Když stisknete Enter, zobrazí se další výsledky.

  Snímek obrazovky s navrhovanými lidmi ve výsledcích hledání
 2. Když ve výsledcích hledání vyberete kontakt, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které s ním souvisejí.

  Vyhledání osoby a zobrazení všech jejích e-mailových zpráv

  Pokud chcete poslat kontaktu zprávu, vyberte pod jménem volbu Poslat e-mail. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyberte vedle jména Přidat k oblíbeným .

Pokud často hledáte zprávy od stejných lidí, můžete kontakt přidat k oblíbeným. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyhledejte ho, ve výsledcích hledání vyberte jméno kontaktu a pak vedle něj vyberte Přidat k oblíbeným .

Snímek obrazovky s tlačítkem Přidat k oblíbeným

Pokud chcete zobrazit všechny e-mailové zprávy od dané osoby, vyberte v levém podokně v části Oblíbené její jméno.

Když hledáte ve Vaší doručené poště, Outlook na webu vyhledává ve Všechny složky ve výchozím nastavení. Pokud chcete hledat pouze v určitých složkách, třeba v Odstraněné nebo Odeslané poště, použijte filtr napravo od vyhledávacího pole.

Snímek obrazovky s tlačítkem Filtr na vyhledávacím panelu

Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte klíčové slovo pro hledání.

  Snímek obrazovky pole Hledat v poště a lidech

 2. Vyberte jednu z navrhovaných zpráv nebo kontaktů nebo stiskněte Enter, abyste se podívali na všechny možné výsledky.

  Tip: Pokud hledáte kontakt, vyberte odkaz Hledat lidi dole v seznamu návrhů a omezte tak hledání na vaše kontakty a adresář vaší organizace.

  Po zadání klíčového slova můžete upřesnit Vaše hledání tím, že obsáhnete jen emailové zprávy určité složky, od konkrétního odesílatele, s přílohami nebo zprávy v rámci zadaného rozsahu kalendářních dní.

 3. Pokud chcete vymazat výsledky hledání, posuňte kurzor nad vyhledávací pole a vyberte Zahodit zahodit .

Poté, co jste zadali klíčové slovo do vyhledávání, můžete v navigačním podokně upřesnit výsledky hledání:

 • Ve složkách: Umožňuje hledat zprávy jen v konkrétní složce, jako je například Doručená pošta, Odeslaná pošta a Archiv.

 • Od: Umožňuje hledat zprávy jen od konkrétního odesílatele.

 • Možnosti: Vyhledejte pouze zprávy, které splňují určitá kritéria, například zprávy s přílohami.

 • Datum: Umožňuje hledat pouze zprávy v rozsahu určitých kalendářních dní.

Snímek obrazovky navigačního panelu s výsledky hledání

Když zadáte jméno do Hledat v Poště a Lidechv poli v Pošta se objeví možnostHledat Lidi. Po výběru této možnosti můžete hledat v Lidech, kde výsledky Vašeho budou omezeny na Vaše kontakty a na adresář Vaší organizace.

Hledání v aplikaci Lidé:

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte jméno osoby, název skupiny nebo jméno/název zdroje, které chcete vyhledat, a stiskněte Enter.

 2. V dolní části výsledků hledání, vyberte Hledat lidi.

 3. Hledání můžete zpřesnit použitím možnosti Vaše kontakty nebo Adresář.

 4. Pokud chcete vymazat výsledky hledání, posuňte kurzor nad vyhledávací pole a vyberte Zahodit zahodit .

Upřesnění výsledků pomocí syntaxe dotazů AQS

Upřesnit výsledky hledání umožňuje syntaxe dotazů Advanced Query Search (AQS). Do vyhledávacího pole zadejte nejdříve klíčové slovo AQS z tabulky níže, pak dvojtečku a to, co chcete hledat. Pokud třeba chcete najít všechny zprávy s předmětem, který obsahuje slovo sestava, zadejte do pole Hledat v poště a lidech toto: subject:sestava.

Klíčové slovo AQS

Popis

Příklad

From

Hledá v poli Od.

From:JanMacek

To

Hledá v poli Komu.

To:JanMacek

Cc

Hledá v poli Kopie.

Cc:JanMacek

Bcc

Hledá v poli Skrytá.

Bcc:JanMacek

Participants

Hledá v polích Komu, Kopie a Skrytá.

Participants:JanMacek

Subject

Hledá v předmětu.

Subject:sestava

Body or Content

Hledá v textu zprávy.

Body:sestava

Sent

Hledá datum odeslání. Můžete hledat konkrétní datum nebo rozsah kalendářních dat oddělených dvěma tečkami (..). Můžete hledat také relativní data: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Můžete hledat den v týdnu nebo v měsíc v roce.

Důležité informace: Hledané datum je potřeba zadat ve formátu měsíc/den/rok: MM/DD/RRRR.

Sent:01/01/2017

Received

Hledá datum přijetí. Můžete použít stejné hledané výrazy jako při hledání data odeslání.

Received:01/01/2017

Category

Hledá v poli Kategorie.

Category:sestavy

HasAttachment:yes

Hledání HasAttachment:yes vrátí pouze e-mailové zprávy s přílohami.

K dalšímu upřesnění hledaných e-mailových zpráv použijte slova nebo jména z e-mailu ve spojení s vyhledávaným klíčovým slovem. Například hledání modrý hasattachment:yes by vrátilo pouze e-mailové zprávy, které obsahují slovo „modrý“ a mají přílohu.

sestava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Hledání HasAttachment:no vrátí pouze e-mailové zprávy bez příloh.

sestava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Hledání IsFlagged:yes vrátí pouze e-mailové zprávy s příznakem.

sestava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Hledání IsFlagged:no vrátí pouze e-maily bez příznaku.

sestava IsFlagged:no

S nástrojem AQS můžete hledat více výrazů obsahujících libovolnou frázi, všechny fráze nebo přesnou frázi.

 • předmět:výrobní plán bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu slovo „výrobní“ nebo „plán“.

 • předmět:(výrobní plán) bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu obě slova „výrobní“ a „plán“.

 • Subject:“výrobní plán“ bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu frázi „výrobní plán“.

Můžete taky hledat více výrazů pomocí logických operátorů AND (A SOUČASNĚ) nebo OR (NEBO). Například můžete vyhledat zprávy od Jana, které obsahují v předmětu slovo „sestava“: stačí zadat do vyhledávacího pole From:Jan AND Subject:sestava.

Tipy a triky pro hledání

Pomocí těchto triků a tipů můžete přesněji definovat podmínky hledání.

 • Při hledání pomocí klíčových slov se nerozlišují malá a velká písmena. Například kat a KAT vrátí stejné výsledky.

 • Při hledání pomocí výrazu vlastnost:hodnota nedávejte za dvojtečku mezeru. Pokud je tam mezera, bude se hodnota hledat fulltextově. Například výraz to: JanMacek bude hledat „JanMacek“ jako klíčové slovo, místo aby hledal zprávy, které byly poslány osobě JanMacek. Pokud chcete vyhledat zprávy odeslané osobě JanMacek, zadejte výraz to:JanMacek.

 • Mezera mezi dvěma klíčovými slovy nebo mezi dvěma vlastnostmi:hodnotovými výrazy, je to totéž, jako byste použili AND. Napříkladod:"Jerri Frye"předmět:reorganizace vrátí všechny zprávy odeslané Jerri Fryem, které v řádku předmětu obsahují slovo reorganizace.

 • Při hledání pomocí vlastnosti příjemce, například To, From, Cc nebo Participants, můžete k označení příjemce použít SMTP adresu, alias nebo zobrazovaný název. Můžete například použít JanMacek@contoso.com, JanMacek nebo "JanMacek".

 • Pomocí zástupného znaku * můžete vyhledávat jenom přípony – například kat* nebo nas*. Vyhledávání předpon (*kat) nebo podřetězců (*kat*) není podporováno.

 • Když pomocí vlastnosti chcete hledat hodnoty tvořené více slovy, použijte uvozovky (" "). Například výraz subject:rozpočet K1 vrátí zprávy, které obsahují slovo rozpočet v řádku předmětu a současně obsahují K1 kdekoli ve zprávě nebo v libovolné vlastnosti zprávy. Výraz subject:"rozpočet K1" ale vrátí všechny zprávy, které obsahují textový řetězec rozpočet K1 kdekoli v řádku předmětu.

 • Pokud chcete určitý obsah zadaný pomocí hodnoty vlastnosti vyloučit z výsledků hledání, dejte před název vlastnosti znaménko minus (-). Například výraz -from:"Jan Macek" vyloučí všechny zprávy odeslané Janem Mackem.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×