Hledání zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání

Hledání zprávy nebo položky pomocí funkce Okamžité hledání

Potřebujete najít důležitou zprávu v přeplněné doručené poště nebo složce? Okamžité hledání vám pomůže rychle najít položky v Outlooku. Podokno Okamžité hledání je trvale dostupné ve všech složkách Outlooku, mezi které patří Pošta, Kalendář a Úkoly.

Tipy na získání ještě lepších výsledků při vyhledávání pomocí funkce Okamžité hledání najdete v tématu Zpřesnění kritérií vyhledávání.

Co chcete udělat?

 1. Na navigačním panelu poblíž dolní části stránky klikněte na zobrazení Pošta.

  Navigační panel se zobrazeními ve formě textu

  Pokud tlačítka v této formě nenacházíte, je nejspíš zapnutá funkce „Kompaktní navigace“ a zobrazují se ikony:

  Navigační panel se zobrazeními ve formě ikon

  Kromě toho, že je funkce „Kompaktní navigace“ zapnutá, může být i minimalizované podokno složek, takže jsou ikony uspořádané svisle. Podokno složek rozbalíte kliknutím na tlačítko Minimalizovat nebo rozbalit tak, jak znázorňuje obrázek:

  Zobrazení ve formě ikon v minimalizovaném podokně složek

 2. Nad seznamem zpráv najděte vyhledávací pole, viz obrázek:

  Pole okamžitého hledání nad seznamem zpráv

 3. Pokud chcete najít slovo obsažené ve zprávě nebo zprávu od konkrétní osoby, napište dané slovo nebo jméno do vyhledávacího pole (můžete použít křestní jméno, příjmení nebo části jména). Zprávy, které je obsahují, se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a zadané slovo nebo jméno v nich bude zvýrazněné.

  Výsledky vyhledávání pro jedno slovo

 4. Pokud vyhledávání pozměníte, můžete jeho výsledky ještě zpřesnit. Toto jsou některé běžné způsoby:

  • Zadejte “vyúčtování výdajů“ (včetně uvozovek). Vyhledají se zprávy obsahující přesnou frázi „vyúčtování výdajů“.

  • Zadejte vyúčtování AND výdajů („AND“ musí být napsané velkými písmeny). Vyhledají se zprávy, které obsahují slovo vyúčtování i slovo výdajů, ale ne nutně v tomto pořadí. Můžete také použít příkaz „OR“ (nebo).

  • Zadejte vyúčtování NOT výdajů („NOT“ musí být napsané velkými písmeny). Vyhledají se zprávy, které obsahují slovo vyúčtování, ale nikoli slovo výdajů.

 5. Jakmile vyhledávání dokončíte, můžete ho vymazat kliknutím na X ve vyhledávacím poli.

Pokud nemůžete najít, co hledáte, použijte nástroje vyhledávání na pásu karet a zpřesněte hledání. Když kliknete do vyhledávacího pole, můžete vybrat možnost oboru na levé straně na pásu karet. Jakmile vyberete obor, můžete pak dál upřesnit hledání výběrem možnosti, jako je třeba řádek předmětu nebo odesílatel.

Obor (kde chcete hledat): Tady můžete vybrat konkrétní složky, ve kterých se má hledat, třeba všechny vaše poštovní schránky, nebo jenom vybranou aktuální složku, což je většinu času Doručená pošta.

Vyberte rozsah a upřesněte tak výsledky hledání

Upřesnit (co se má hledat): Jakmile vyberete obor, můžete přidat další kritéria ze skupiny Upřesnit. Když vyberete některou možnost, Outlook přidá speciální skript do vyhledávacího pole, aby omezil hledání.

Výsledky hledání upřesníte pomocí možností skupiny Upřesnit.

Podívejme se na možnosti.

 • Od: Filtruje výsledky hledání tak, aby se zobrazily jenom zprávy odeslané určitou osobou. Můžete třeba vyhledat všechny zprávy, které vám poslala Petra.

 • Předmět: Filtruje výsledky hledání na základě řádku předmětu e-mailu. Můžete třeba vyhledat všechny zprávy, které v řádku předmětu obsahují klíčové slovo sestava.

 • Obsahuje přílohy: Zobrazí všechny zprávy, které obsahují přílohu.

 • Zařazené do kategorií: Vyberte kategorii a zobrazí se všechny zprávy, které jste označili příznakem určité kategorie.

 • Tento týden: V rozevírací nabídce vyberte časový rámec a zúžíte výsledky hledání na základě času přijetí zprávy.

 • Adresát: V rozevírací nabídce vyberte možnost pro filtrování výsledků na základě příjemců e-mailů. Třeba zprávy, u kterých jste byli v kopii, nebo zprávy, které se odeslaly konkrétní osobě.

 • Nepřečtené: Zobrazí veškeré nepřečtené zprávy ve vámi vybrané složce.

 • S příznakem: Zobrazí zprávy, které jste označili příznakem pro zpracování.

 • Důležité: Zobrazí všechny zprávy, které jsou označené jako velmi důležité.

 • Další: V této nabídce vyberte možnost, která dál zúží výsledky hledání. Můžete například filtrovat podle utajení nebo velikosti zprávy.

Mějte na paměti, že tyto možnosti můžete navzájem kombinovat.

Tady je příklad: Můžete vyhledat všechny zprávy od Petry, které jste přijali minulý měsíc a které mají v řádku předmětu klíčové slovo sestava.

Nastavení vyhledávání v tomto příkladu:

 1. Přesvědčte se, že máte vybranou složku Doručená pošta, a pak klikněte do pole Hledat.

 2. Ve skupině Obor vyberte Podsložky.

 3. Abyste nahradili zvýrazněný text ve vyhledávacím poli, klikněte na Od a zadejte Petra.

 4. Abyste nahradili zvýrazněný text ve vyhledávacím poli, klikněte na Předmět a zadejte sestava.

 5. V rozevírací nabídce vedle Tento týden vyberte Minulý měsíc.

  Příklad možností nástrojů hledání

Získáváte příliš mnoho výsledků? Nebo prostě jen nenacházíte, co potřebujete?

 1. Klikněte do vyhledávacího pole.

 2. Na kartě Hledání klikněte na Nástroje hledání > Rozšířené hledání.

  Možnost Rozšířené hledání v seznamu Nástroje hledání

V dialogovém okně Rozšířené hledání můžete zadávat mnohem složitější kritéria a dokonce i hledat v kalendáři, seznamu kontaktů, poznámkách a úkolech.

 1. Klikněte na kartu Upřesnit.

 2. V části Definovat další kritéria klikněte na tlačítko Pole a potom na Všechna pole zprávy. Zobrazí se nabídka polí, v nichž můžete hledat, například Od, Komu, Přijato, Předmět a mnoho dalších.

  Nabídka polí rozšířeného hledání

 3. Na zkoušku nejdřív vyberte pole a následně podmínku a hodnotu. Třeba:

  Od/obsahuje/Eva vyhledá zprávy od osoby, jejíž křestní jméno je „Eva“. Všimněte si, že používáme podmínku obsahuje namísto podmínky je (přesně), takže nemusíme hledat přesnou shodu. Když je tedy Evino e-mailové jméno „Eva Kučerová“, nebude podmínka Od/je (přesně)/Eva fungovat, protože pro přesnou shodu musíme zadat Evino celé jméno – Eva Kučerová. Právě v těchto případech nám podmínka obsahuje pomůže.

 4. Přidejte tolik podmínek, kolik potřebujete nebo chcete vyzkoušet. Zde přidáme další tři:

Od | Obsahuje | Eva vyhledá zprávy od určitého uživatele, jehož jméno obsahuje Eva. Povšimněte si, že namísto podmínky je (přesně) používáme podmínku obsahuje, takže nemusíme vyhledávat přesnou shodu. V případě, že název Evina e-mailu je Eva Kučerová, nebude podmínka Od | je (přesně) | Eva fungovat, protože bychom museli zadat celé Evino jméno, Eva Kučerová, abychom získali přesnou shodu. V tomto případě přijde vhod podmínka obsahuje.

Potom můžeme taky přidat:

 • Přijato | mezi | 1.5.2013 a 31.5.2013

 • Zpráva | obsahuje | rozpočet

 • Komu | obsahuje | Rudolf

  Vytváření seznamu podmínek vyhledávání

Outlook teď vyhledá jen zprávy, jejichž odesílatel má křestní jméno „Eva“, jsou doručené v květnu 2013, jejich text obsahuje slovo „rozpočet“ a byly kromě vás odeslané i osobě, jejíž křestní jméno je „Robert“. Tady je detail seznamu čtyř námi přidaných kritérií.

Pole, podmínky a hodnoty

Spusťte vyhledávání kliknutím na tlačítko Najít.

Výsledky rozšířeného vyhledávání

Pokud vám 250 výsledků nestačí, můžete toto omezení zrušit.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Hledání.

 2. V části Výsledky zrušte zaškrtnutí políčka Zrychlit vyhledávání omezením počtu zobrazených výsledků.

Co chcete udělat?

 1. V navigačním podokně klikněte na složku, kterou chcete prohledat.

 2. Do pole Okamžité hledání napište hledaný text.

  Pole Okamžité hledání

  • Položky obsahující zadaný text se zobrazí se zvýrazněným hledaným textem.

  • Zadáním více znaků můžete vyhledávání upřesnit.

 3. Chcete-li rozšířit oblast vyhledávání tak, aby obsahovala všechny složky, klikněte na odkaz Zkuste hledat znovu na konci výsledků hledání.

  Poznámky: 

  • Chcete-li vrátit pozici kurzoru do pole Okamžité hledání, stiskněte kombinaci kláves CTRL+E.

  • Když s hledáním skončíte, můžete ho vymazat kliknutím na Ukončit hledání Tlačítko Ukončit hledání vedle pole Okamžité hledání.

  • Prohledávány jsou i přílohy, ale výsledky hledání z příloh nejsou zvýrazněny.

Vyhledávání můžete upřesnit přidáním dalších kritérií. Když kliknete nebo začnete psát do pole Okamžité hledání, vytvoří se karta Nástroje hledání. Ve skupině Upřesnit je k dispozici řada kritérií, s nimiž bude hledání konkrétnější.

Karta Nástroje hledání na pásu karet

Poznámka:  Vyhledávací pole, která můžete přidat, se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – například Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky, Seznam složek nebo Deník. Vyhledávací pole jsou také specifická pro e-mailový profil Outlooku, který aktuálně používáte. Vyhledávací pole se zachovají, i když Outlook ukončíte a znovu spustíte. Vyhledávací dotaz se nezachová.

Posledních 10 hledaných výrazů zůstane uloženo a lze je znovu použít.

 • Klikněte do pole Okamžité hledání a na kartě Nástroje hledání klikněte ve skupině Možnosti na tlačítko Poslední hledání a potom klikněte na hledaný výraz nebo slovo, které chcete znovu použít.

  Příkaz Poslední hledání na pásu karet

Viz také

Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Co chcete udělat?

 1. V podokně Pošta klikněte na složku, kterou chcete prohledat.

 2. Do pole Okamžité hledání napište hledaný text.

  • Zprávy obsahující hledaný text se zobrazí v podokně Výsledky okamžitého hledání a nalezený text se zvýrazní.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení není nutné hledání spustit kliknutím na tlačítko Hledat Obrázek tlačítka . Tlačítko Hledat je povolené jen v případě, že jste zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazovat výsledky hledání během zadávání, pokud je to možné v dialogovém okně Možnosti hledání. Podrobnosti najdete níže v tomto článku v části Změna možností funkce Okamžité hledání.

  • Zadáním více znaků můžete vyhledávání upřesnit.

 3. Chcete-li rozšířit oblast vyhledávání tak, aby obsahovala všechny složky v podokně Pošta, klikněte na odkaz Zkuste hledat znovu ve všech položkách pošty, který se nachází na konci výsledků hledání.

  Můžete také využít Navigační podokno, kde v části Poštovní složky kliknete na Všechny poštovní složky nebo stisknete CTRL+ALT+A.

  Výsledky hledání

  1. Klikněte na složku, ve které chcete hledat.

  2. Napište hledaný text do pole Okamžité hledání.

  3. Zprávy obsahující zadaný hledaný text se zobrazí ve výsledcích hledání a hledaný text se zvýrazní.

  4. Kliknutím vymažte pole Okamžité hledání a potom spusťte nové hledání.

  5. Kliknutím rozšiřte hledání na všechny složky v Poště.

Příklady popisující, jak můžete najít přesně to, co hledáte, najdete v článku Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku.

Poznámky: 

 • Pokud chcete vrátit pozici kurzoru do pole Okamžité hledání, stiskněte CTRL+E.

 • Po provedení hledání a nalezení položky v seznamu výsledků můžete hledání vymazat. V Outlooku zůstanete na poslední položce, na kterou jste kliknuli.

 • Prohledávají se i přílohy, ale výsledky hledání z nich se nezvýrazní.

Vyhledávání lze upřesnit přidáním dalších kritérií.

 1. V podokně Okamžité hledání klikněte na tlačítko Rozbalit Tvůrce dotazů.

  Podokno Okamžité hledání

 2. Pokud chcete přidat další kritéria hledání, zadejte vyhledávaný text na řádky Od, Text, Předmět nebo Komu.

  Přidat kritéria hledání

 3. Chcete-li v Tvůrci dotazů zobrazit další pole pro hledání, klikněte na tlačítko Přidat kritéria a vyberte požadovaná pole hledání v seznamu.

  Tip: Pokud chcete v Tvůrci dotazů pole hledání odstranit, klikněte v seznamu polí hledání na možnost Odebrat.

 4. Zadejte kritéria hledání do nových polí hledání.

  Když zadáváte kritéria do vyhledávacích polí, zobrazuje je pole Okamžité hledání v syntaxi vyhledávacího dotazu. Syntaxe zahrnuje kritérium hledání, za kterým následuje dvojtečka a vámi zadaná hodnota, jak je vidět na následujícím obrázku. Až se s tou syntaxí seznámíte, budete namísto použití vyhledávacích polí moct svůj dotaz zadat přímo do pole Okamžité hledání.

  Podokno Okamžité hledání

 5. Prohlédněte si výsledky hledání v seznamu pod podoknem Okamžité hledání.

  Poznámky: 

  • Vyhledávací pole, která můžete přidat, se liší podle toho, ve které části Outlooku se nacházíte – například Pošta, Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky, Seznam složek nebo Deník. Vyhledávací pole jsou také specifická pro e-mailový profil Outlooku, který aktuálně používáte. Vyhledávací pole se zachovají, i když Outlook ukončíte a znovu spustíte. Vyhledávací dotaz se nezachová.

Aplikace Outlook zobrazuje až 10 posledních hledání.

 • V podokně Okamžité hledání klikněte na položku Zobrazit nabídku podokna Okamžité hledání, přejděte na položku Naposledy provedená hledání a poté vyberte požadované hledání v seznamu.

  Podokno hledání

Zahrnutí podsložek do okamžitého hledání

Okamžité vyhledávání může v seznamu složek Outlooku prohledávat všechny složky včetně podsložek, ale tato možnost není ve výchozím nastavení vybraná. Je třeba ji zapnout.

 1. V nabídce Nástroje přejděte na Okamžité hledání a pak klikněte na Možnosti hledání.

  Můžete také kliknout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Ve skupinovém rámečku Podokno Okamžité hledání vyberte Všechny složky.

Zahrnutí složky Odstraněná pošta do okamžitého hledání

Složka Odstraněná pošta se ve výchozím nastavení vynechává při prohledávání všech položek pošty. Pokud ji chcete zahrnout, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje přejděte na Okamžité hledání a pak klikněte na Možnosti hledání.

  Můžete také kliknout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Ve skupinovém rámečku Odstraněná pošta zaškrtněte políčko Při hledání ve všech položkách zahrnout zprávy ze složky Odstraněná pošta v každém datovém souboru.

Zahrnutí datových souborů do hledání

Ve výchozím nastavení zahrnuje Outlook do hledání s vybranou možností Všechny položky pošty následující datové soubory:

 • Všechny indexované datové soubory. Patří sem soubory osobních složek (.pst) a soubory offline složky (.ost). Indexování zajišťuje rychlost okamžitého hledání.

 • datový soubor aplikace Outlook výchozího e-mailového účtu bez ohledu na to, zda je či není indexován.

Pro zahrnutí do hledání je však možné vybrat libovolný datový soubor.

Všechny položky pošty

Důležité informace: Výběr datových souborů, které se mají do hledání zahrnout, se týká jen hledání ve všech položkách pošty, kdy se prohledává jeden nebo více datových souborů.

Volba datových souborů, které se mají zahrnout do hledání

 1. V navigačním podokně složky Pošta klikněte na šipku u položky Všechny položky pošty.

 2. Vyberte název datového souboru, který chcete zahrnout nebo vyloučit z hledání.

  Příklady:

  • Možná používáte účet POP3 jen pro domácí nebo osobní potřebu, takže v práci nejspíš budete chtít prohledat jen pracovní e-mailový účet. V takovém případě zrušte zaškrtnutí políčka pro domácí e-mail, čímž tento účet vyloučíte z hledání.

  • Z hledání můžete chtít vyloučit datový soubor představující velký archiv.

  • Možná pracujete v právní firmě a informace o jednotlivých případech uchováváte v různých datových souborech .pst, které necháváte otevřené. Při práci na konkrétním případu nejspíš nebudete do hledání, která se ho týkají, chtít zahrnout soubory .pst pro ostatní případy.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Okamžité hledání a poté klikněte na Možnosti hledání.

  Můžete také kliknout na šipku v podokně Okamžité hledání a potom na příkaz Možnosti hledání.

 2. Zvolte požadované možnosti:

  Indexování

  • Indexovat zprávy v těchto datových souborech:    Vyberte datové soubory, které má Outlook indexovat pro hledání.

  • Zobrazit výzvu, pokud mohou být výsledky hledání neúplné, neboť dosud probíhá indexování zpráv:    Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná. Pokud se zobrazení všech výsledků hledání opozdí, protože Outlook nedokončil indexování všech zpráv ve vybraných datových souborech, zobrazí se v podokně Okamžité hledání příslušná zpráva. Kliknutím na zprávu otevřete dialogové okno, které uvádí, kolik položek je ještě třeba indexovat. Pokud se tyto zprávy nemají zobrazovat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

   Hledání

  • Zobrazovat výsledky hledání během zadávání, pokud je to možné:     Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná. Pokud nechcete, aby se výsledky hledání zobrazovaly během psaní, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Například nechcete, aby se výsledky hledání zobrazovaly, dokud nestisknete ENTER nebo nekliknete na tlačítko Hledat. Tlačítko Hledat Obrázek tlačítka je povolené jenom v případě, že zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte. Možná budete chtít zaškrtnutí tohoto políčka zrušit také v případě, že se výsledky hledání nezobrazují tak rychle, jak si představujete.

  • Zrychlit vyhledávání omezením počtu zobrazených výsledků:    Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná. Pokud by hledání vrátilo extrémně vysoký počet výsledků, Outlook jejich počet omezí, aby se urychlilo vyhledávání, a zobrazí jen nejnovější položky. Outlook vás v podokně Okamžité hledání na toto omezení upozorní zobrazením zprávy. Kliknutím na zprávu otevřete dialogové okno a zobrazíte si všechny výsledky.

  • Zvýrazňovat hledaná slova:     Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná. Pokud nechcete, aby se výsledky hledání zvýrazňovaly, pak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Pokud chcete změnit barvu zvýraznění, klikněte na Změnit a potom vyberte barvu v dialogovém okně Barva.

   Odstraněná pošta

  • Při hledání ve všech položkách zahrnout zprávy ze složky Odstraněná pošta v každém datovém souboru:     Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete do hledání všech položek pošty zahrnout odstraněné položky.

   Podokno Okamžité hledání

  • Při hledání zobrazit výsledky ze složek:     Ve výchozím nastavení jenom vybraná možnost Pouze aktuálně vybraná složka. Přepínač Všechny složky vyberte, pokud mají všechna hledání zahrnovat všechny složky v seznamu složek Outlooku.

Viz také

Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Obnovení indexování opětovným sestavením katalogu okamžitého hledání

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×