Hledání v poště a lidech ve službě Outlook.com

Na webu Outlook.com můžete k vyhledání e-mailových zpráv nebo kontaktů použít vyhledávací panel, který je nahoře na stránce.

Vyberte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou nebo klasickou verzi služby Outlook.com. Zvolte verzi, kterou používáte, abyste zobrazili příslušné pokyny.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky při používání beta verze služby Outlook.com

Podívejte se na pokyny pro novou verzi služby Outlook.com.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu klasické poštovní schránky Outlook.com

Podívejte se na pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com.

Pokyny pro novou verzi služby Outlook.com

 1. Pokud nemůžete najít e-mail, do pole Hledat napište, co hledáte (kontakt, předmět nebo část zprávy), a stiskněte Enter.

  Snímek obrazovky s vyhledávacím panelem

 2. Jakmile najdete hledaný výraz a budete chtít hledání ukončit, vyberte v poli Hledat šipku zpět nebo v navigačním podokně vlevo klikněte na některou složku.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Ukončit hledání

Pokud víte, že e-mail byl odeslán, ale vy jste ho nedostali, přečtěte si Problémy se synchronizací e-mailu v Outlook.com.

 1. Do pole Hledat začněte psát jméno. V seznamu pod polem Hledat vyberte z navrhovaných lidí. Když stisknete Enter, zobrazí se další výsledky.

  Snímek obrazovky s navrhovanými lidmi ve výsledcích hledání
 2. Když ve výsledcích hledání vyberete kontakt, zobrazí se seznam e-mailových zpráv, které s ním souvisejí.

  Vyhledání osoby a zobrazení všech jejích e-mailových zpráv

  Pokud chcete poslat kontaktu zprávu, vyberte pod jménem volbu Poslat e-mail. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyberte vedle jména Přidat k oblíbeným .

Pokud často hledáte zprávy od stejných lidí, můžete kontakt přidat k oblíbeným. Pokud chcete kontakt přidat k oblíbeným, vyhledejte ho, ve výsledcích hledání vyberte jméno kontaktu a pak vedle něj vyberte Přidat k oblíbeným .

Snímek obrazovky s tlačítkem Přidat k oblíbeným

Pokud chcete zobrazit všechny e-mailové zprávy od dané osoby, vyberte v levém podokně v části Oblíbené její jméno.

Ve výchozím nastavení Outlook.com při hledání v doručené poště prohledává všechny složky. Pokud chcete hledat jenom v určitých složkách, třeba v odstraněné nebo odeslané poště, použijte filtr napravo od vyhledávacího pole.

Snímek obrazovky s tlačítkem Filtr na vyhledávacím panelu

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte hledaný výraz (kontakt, předmět nebo část zprávy) a stiskněte Enter.

  Snímek obrazovky pole Hledat v poště a lidech

  Tip: Pokud hledáte kontakt, vyberte dole v seznamu návrhů odkaz Hledat lidi, abyste zúžili hledání jenom na kontakty v adresáři organizace. Další informace najdete v následující části Hledání v aplikaci Lidé.

 2. Pokud chcete výsledky hledání vymazat, vyberte Ukončit hledání.

Když v aplikaci Pošta zadáte do pole Hledat v poště a lidech jméno, objeví se možnost Hledat lidi. Po výběru této možnosti můžete hledat v aplikaci Lidé a výsledky hledání se omezí na vaše kontakty a na adresář vaší organizace.

Hledání v aplikaci Lidé:

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte jméno osoby, název skupiny nebo jméno/název zdroje, které chcete vyhledat, a stiskněte Enter.

 2. V dolní části výsledků hledání, vyberte Hledat lidi.

 3. Hledání můžete zpřesnit použitím možnosti Vaše kontakty nebo Adresář.

 4. Pokud chcete výsledky hledání vymazat, vyberte Ukončit hledání.

Po zadání klíčového slova pro hledání můžete v navigačním podokně na levé straně upřesnit výsledky hledání:

 • Ve složkách: Umožňuje hledat zprávy jen v konkrétní složce, jako je například Doručená pošta, Odeslaná pošta a Archiv.

 • Od: Umožňuje hledat zprávy jen od konkrétního odesílatele.

 • Možnosti: Klikněte na S přílohami, pokud chcete hledat jen zprávy s přílohami.

 • Datum: Umožňuje hledat jen zprávy v rámci konkrétních kalendářních dat.

Použití rozšířené syntaxe dotazů ke zpřesnění výsledků

Rozšířenou syntaxi dotazů (AQS) můžete použít ke zpřesnění výsledků hledání, když do vyhledávacího pole zadáte klíčové slovo AQS, které vyberete z následující tabulky. Za slovo napište dvojtečku a hledaný výraz. Například pokud chcete najít zprávy, které mají v předmětu slovo „sestava“, zadejte předmět:sestava. Výraz zadejte do pole Hledat v poště a lidech v klasické službě Outlook.com nebo do pole Hledat v beta verzi služby Outlook.com.

Klíčové slovo AQS

Popis

Příklad

From

Hledá v poli Od.

From:JanMacek

To

Hledá v poli Komu.

To:JanMacek

Cc

Hledá v poli Kopie.

Cc:JanMacek

Bcc

Hledá v poli Skrytá.

Bcc:JanMacek

Participants

Hledá v polích Komu, Kopie a Skrytá.

Participants:JanMacek

Subject

Hledá v předmětu.

Subject:sestava

Body or Content

Hledá v textu zprávy.

Body:sestava

Sent

Hledá datum odeslání. Můžete hledat konkrétní datum nebo rozsah kalendářních dat oddělených dvěma tečkami (..). Můžete hledat také relativní data: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Můžete hledat den v týdnu nebo v měsíc v roce.

Důležité informace: Hledané datum je potřeba zadat ve formátu měsíc/den/rok: MM/DD/RRRR.

Sent:01/01/2017

Received

Hledá datum přijetí. Můžete použít stejné hledané výrazy jako při hledání data odeslání.

Received:01/01/2017

Category

Hledá v poli Kategorie.

Category:sestavy

HasAttachment:yes

Hledání HasAttachment:yes vrátí jenom e-maily s přílohami.

K dalšímu upřesnění hledaných e-mailů použijte slova nebo jména z e-mailu ve spojení s klíčovým slovem. Třeba hledání modrý hasattachment:yes vrátí jenom e-maily, které obsahují slovo „modrý“ a mají přílohu.

sestava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Hledání HasAttachment:no vrátí jenom e-maily bez příloh.

sestava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Hledání IsFlagged:yes vrátí jenom e-maily s příznakem.

sestava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Hledání IsFlagged:no vrátí jenom e-maily bez příznaku.

sestava IsFlagged:no

S nástrojem AQS můžete hledat více výrazů obsahujících libovolnou frázi, všechny fráze nebo přesnou frázi.

 • Subject:výrobní plán bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu slovo „výrobní“ nebo „plán“.

 • Subject:(výrobní plán) bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu obě slova „výrobní“ a „plán“.

 • Subject:“výrobní plán“ bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu frázi „výrobní plán“.

Můžete taky hledat více výrazů pomocí logických operátorů AND (A SOUČASNĚ) nebo OR (NEBO). Například můžete vyhledat zprávy od Jana, které obsahují v předmětu slovo „sestava“: stačí zadat do vyhledávacího pole From:Jan AND Subject:sestava.

Tipy a triky pro hledání

Pomocí těchto triků a tipů můžete přesněji definovat podmínky hledání.

 • Při hledání pomocí klíčových slov se nerozlišují malá a velká písmena. Například kat a KAT vrátí stejné výsledky.

 • Při hledání pomocí výrazu vlastnost:hodnota nedávejte za dvojtečku mezeru. Pokud je tam mezera, bude se hodnota hledat fulltextově. Například výraz to: JanMacek bude hledat „JanMacek“ jako klíčové slovo, místo aby hledal zprávy, které byly poslány osobě JanMacek. Pokud chcete vyhledat zprávy odeslané osobě JanMacek, zadejte výraz to:JanMacek.

 • Když dáte mezeru mezi dvě klíčová slova nebo mezi dva výrazy vlastnost:hodnota, je to totéž, jako byste použili logický operátor AND (A SOUČASNĚ). Například výraz from:"Jan Macek"subject:reorganizace vrátí všechny zprávy odeslané Janem Mackem, které v řádku předmětu obsahují slovo reorganizace.

 • Při hledání pomocí vlastnosti příjemce, například To, From, Cc nebo Participants, můžete k označení příjemce použít SMTP adresu, alias nebo zobrazovaný název. Můžete například použít JanMacek@contoso.com, JanMacek nebo "JanMacek".

 • Pomocí zástupného znaku * můžete vyhledávat jenom přípony – například kat* nebo nas*. Vyhledávání předpon (*kat) nebo podřetězců (*kat*) není podporováno.

 • Když pomocí vlastnosti chcete hledat hodnoty tvořené více slovy, použijte uvozovky (" "). Například výraz subject:rozpočet K1 vrátí zprávy, které obsahují slovo rozpočet v řádku předmětu a současně obsahují K1 kdekoli ve zprávě nebo v libovolné vlastnosti zprávy. Výraz subject:"rozpočet K1" ale vrátí všechny zprávy, které obsahují textový řetězec rozpočet K1 kdekoli v řádku předmětu.

 • Pokud chcete určitý obsah zadaný pomocí hodnoty vlastnosti vyloučit z výsledků hledání, dejte před název vlastnosti znaménko minus (-). Například výraz -from:"Jan Macek" vyloučí všechny zprávy odeslané Janem Mackem.

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Chcete poslat žádost o funkci?

Žárovka – nápad

Rádi si přečteme vaše návrhy nových funkcí a zkušenosti s používáním našich produktů. Podělte se o své nápady na webu Outlook.com UserVoice. Čekáme.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×