Hledání v poště a lidech ve službě Outlook.com

Ve službě Outlook.com můžete hledat zprávy a lidi pomocí pole Hledat v poště a lidech v horní části stránky.

Hledání e-mailové zprávy nebo kontaktu

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte klíčové slovo pro hledání.

  Poznámka: Pokud používáte beta verzi služby Outlook.com, zadejte klíčové slovo do pole Hledat v horní části stránky.

  Snímek obrazovky pole Hledat v poště a lidech

 2. Přesné shody se zobrazí pod záhlavím Nejlepší výsledky a další návrhy se zobrazí pod záhlavím Všechny výsledky. Vyberte jednu z navrhovaných zprávy nebo kontaktů.

  Tipy: 

  • Pokud hledáte kontakt, vyberte odkaz Hledat lidi dole v seznamu návrhů a omezte tak hledání na vaše kontakty a adresář vaší organizace. Další informace najdete v části Hledání v aplikaci Lidé.

  • Pokud se chcete podívat, ve které složce je zpráva obsažená, klikněte na zprávu a v podokně čtení se podívejte hned nad text zprávy.

  Po zadání klíčového slova můžete hledání upřesnit. Můžete hledat jen zprávy v určité složce, od konkrétního odesílatele, s přílohami nebo zprávy v rámci zadaného rozsahu kalendářních dat. Další informace najdete níže v části Upřesnění hledání.

 3. Pokud chcete výsledky hledání vymazat, vyberte Ukončit hledání.

Upřesnění hledání

Po zadání klíčového slova pro hledání můžete v navigačním podokně na levé straně upřesnit výsledky hledání:

 • Ve složkách: Umožňuje hledat zprávy jen v konkrétní složce, jako je například Doručená pošta, Odeslaná pošta a Archiv.

 • Od: Umožňuje hledat zprávy jen od konkrétního odesílatele.

 • Možnosti: Klikněte na S přílohami, pokud chcete hledat jen zprávy s přílohami.

 • Datum: Umožňuje hledat jen zprávy v rámci konkrétních kalendářních dat.

Poznámka: Pokud používáte beta verzi služby Outlook.com, nemusí se navigační podokno výsledků hledání zobrazit. Možnosti podrobného hledání zobrazíte přepnutím zpět na klasickou verzi služby Outlook.com kliknutím na Vyzkoušet beta verzi v pravém horním rohu.

Upřesnění výsledků pomocí syntaxe dotazů AQS

Upřesnit výsledky hledání umožňuje syntaxe dotazů Advanced Query Search (AQS). Do vyhledávacího pole zadejte nejdříve klíčové slovo AQS z tabulky níže, pak dvojtečku a to, co chcete hledat. Pokud třeba chcete najít všechny zprávy s předmětem, který obsahuje slovo sestava, zadejte do pole Hledat v poště a lidech toto: subject:sestava.

Klíčové slovo AQS

Popis

Příklad

From

Hledá v poli Od.

From:JanMacek

To

Hledá v poli Komu.

To:JanMacek

Cc

Hledá v poli Kopie.

Cc:JanMacek

Bcc

Hledá v poli Skrytá.

Bcc:JanMacek

Participants

Hledá v polích Komu, Kopie a Skrytá.

Participants:JanMacek

Subject

Hledá v předmětu.

Subject:sestava

Body or Content

Hledá v textu zprávy.

Body:sestava

Sent

Hledá datum odeslání. Můžete hledat konkrétní datum nebo rozsah kalendářních dat oddělených dvěma tečkami (..). Můžete hledat také relativní data: today, tomorrow, yesterday, this week, next month, last week, past month. Můžete hledat den v týdnu nebo v měsíc v roce.

Důležité informace: Hledané datum je potřeba zadat ve formátu měsíc/den/rok: MM/DD/RRRR.

Sent:01/01/2017

Received

Hledá datum přijetí. Můžete použít stejné hledané výrazy jako při hledání data odeslání.

Received:01/01/2017

Category

Hledá v poli Kategorie.

Category:sestavy

HasAttachment:yes

Hledání HasAttachment:yes vrátí jenom e-maily s přílohami.

K dalšímu upřesnění hledaných e-mailů použijte slova nebo jména z e-mailu ve spojení s klíčovým slovem. Třeba hledání modrý hasattachment:yes vrátí jenom e-maily, které obsahují slovo „modrý“ a mají přílohu.

sestava HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Hledání HasAttachment:no vrátí jenom e-maily bez příloh.

sestava HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Hledání IsFlagged:yes vrátí jenom e-maily s příznakem.

sestava IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Hledání IsFlagged:no vrátí jenom e-maily bez příznaku.

sestava IsFlagged:no

S nástrojem AQS můžete hledat více výrazů obsahujících libovolnou frázi, všechny fráze nebo přesnou frázi.

 • Subject:výrobní plán bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu slovo „výrobní“ nebo „plán“.

 • Subject:(výrobní plán) bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu obě slova „výrobní“ a „plán“.

 • Subject:“výrobní plán“ bude hledat všechny zprávy obsahující v předmětu frázi „výrobní plán“.

Můžete taky hledat více výrazů pomocí logických operátorů AND (A SOUČASNĚ) nebo OR (NEBO). Například můžete vyhledat zprávy od Jana, které obsahují v předmětu slovo „sestava“: stačí zadat do vyhledávacího pole From:Jan AND Subject:sestava.

Tipy a triky pro hledání

Pomocí těchto triků a tipů můžete přesněji definovat podmínky hledání.

 • Při hledání pomocí klíčových slov se nerozlišují malá a velká písmena. Například kat a KAT vrátí stejné výsledky.

 • Při hledání pomocí výrazu vlastnost:hodnota nedávejte za dvojtečku mezeru. Pokud je tam mezera, bude se hodnota hledat fulltextově. Například výraz to: JanMacek bude hledat „JanMacek“ jako klíčové slovo, místo aby hledal zprávy, které byly poslány osobě JanMacek. Pokud chcete vyhledat zprávy odeslané osobě JanMacek, zadejte výraz to:JanMacek.

 • Když dáte mezeru mezi dvě klíčová slova nebo mezi dva výrazy vlastnost:hodnota, je to totéž, jako byste použili logický operátor AND (A SOUČASNĚ). Například výraz from:"Jan Macek"subject:reorganizace vrátí všechny zprávy odeslané Janem Mackem, které v řádku předmětu obsahují slovo reorganizace.

 • Při hledání pomocí vlastnosti příjemce, například To, From, Cc nebo Participants, můžete k označení příjemce použít SMTP adresu, alias nebo zobrazovaný název. Můžete například použít JanMacek@contoso.com, JanMacek nebo "JanMacek".

 • Pomocí zástupného znaku * můžete vyhledávat jenom přípony – například kat* nebo nas*. Vyhledávání předpon (*kat) nebo podřetězců (*kat*) není podporováno.

 • Když pomocí vlastnosti chcete hledat hodnoty tvořené více slovy, použijte uvozovky (" "). Například výraz subject:rozpočet K1 vrátí zprávy, které obsahují slovo rozpočet v řádku předmětu a současně obsahují K1 kdekoli ve zprávě nebo v libovolné vlastnosti zprávy. Výraz subject:"rozpočet K1" ale vrátí všechny zprávy, které obsahují textový řetězec rozpočet K1 kdekoli v řádku předmětu.

 • Pokud chcete určitý obsah zadaný pomocí hodnoty vlastnosti vyloučit z výsledků hledání, dejte před název vlastnosti znaménko minus (-). Například výraz -from:"Jan Macek" vyloučí všechny zprávy odeslané Janem Mackem.

Hledání v aplikaci Lidé

Když v aplikaci Pošta zadáte do pole Hledat v poště a lidech jméno, objeví se možnost Hledat lidi. Po výběru této možnosti můžete hledat v aplikaci Lidé a výsledky hledání se omezí na vaše kontakty a na adresář vaší organizace.

Hledání v aplikaci Lidé:

 1. Do pole Hledat v poště a lidech zadejte jméno osoby, název skupiny nebo jméno/název zdroje, které chcete vyhledat, a stiskněte Enter.

 2. V dolní části výsledků hledání, vyberte Hledat lidi.

 3. Hledání můžete zpřesnit použitím možnosti Vaše kontakty nebo Adresář.

 4. Pokud chcete výsledky hledání vymazat, vyberte Ukončit hledání.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy pro Outlook.com:

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Chcete poslat žádost o funkci?

Žárovka – nápad

Rádi si přečteme vaše návrhy nových funkcí a zkušenosti s používáním našich produktů. Podělte se o své nápady na webu Outlook.com UserVoice. Čekáme.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×