Funkce usnadnění

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Když pracujete s webem SharePoint Foundation 2010, můžete provádět většinu úkolů pomocí funkcí usnadnění například klávesové zkratky. Kromě funkcí usnadnění a nástrojů v systému Microsoft Windows funkcí popsaných v tomto článku usnadňují webů přístup pro tělesně postižené uživatele.

Poznámka: Informace v tomto tématu se týkají pouze uživatelé, kteří licenci pro produkty společnosti Microsoft ve Spojených státech. Pokud jste získali tento produkt mimo Spojené státy, balíčku obsahuje seznam telefonních čísel služeb podpory společnosti Microsoft a adres kartě pomocné informace. Můžete kontaktovat pobočky chcete zjistit, zda jsou produkty a služby zde popsané k dispozici ve vaší oblasti. Další informace, které jsou dostupné v jiných jazycích, včetně japonštiny a francouzštiny najdete v článku http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

V tomto článku

Režim s vyšším usnadněním

Klávesové zkratky

Navigace

Nadpisy

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Použití technologií usnadnění pro postižené

Použití nápovědy

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Získání dalších informací o usnadnění

Režim s vyšším usnadněním

Na webu služby SharePoint je většina prvků uživatelského rozhraní, například odkazy, ovládací prvky formulářů a tlačítka, navržena pro použití s technologií Microsoft Active Accessibility (MSAA). Prostřednictvím technologie MSAA mohou tělesně postižení uživatelé pracovat s obsahem webu pomocí technologií usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obsahu obrazovky. Jedná se o zařízení zprostředkující obsah obrazovky či webu pomocí syntetické řeči nebo Braillova písma. Vzhledem k tomu, že u některých vlastních prvků uživatelského rozhraní nejsou použity vlastnosti technologie MSAA, je k dispozici režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu jsou vlastní ovládací prvky vykresleny jako ekvivalentní standardní ovládací prvky v jazyce HTML. Tento způsob vykreslování zajišťuje, že s vlastními ovládacími prvky bude možné pracovat pomocí technologií usnadnění.

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním nemusí být povoleny alternativní verze všech prvků uživatelského rozhraní. Je-li například na web služby SharePoint přidán vlastní ovládací prvek, nedojde při zapnutí režimu s vyšším usnadněním automaticky k vytvoření jeho alternativní verze.

Je zapnout režim s vyšším usnadněním nebo vypnout stisknutím klávesy TAB bezprostředně po umístění fokusu na stránce v prohlížeči. Stisknutím klávesy TAB, dokud nebude aktivován odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním nebo vypnutí režimu s vyšším usnadněním a stiskněte klávesu ENTER. I když na odkaz zapnout režim s vyšším usnadněním je první prvek v pořadí ovládacích prvků, které znamená, že první možnost pracovat s na stránce, budete muset stisknutím klávesy TAB víckrát aktivovat funkci. Je to proto prohlížeče nabídek a panelů nástrojů zpočátku může být fokus. V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslení stránky, nikoli pro jiné uživatele webu. Protože jde místní nastavení, žádný jiný zná povolené toto nastavení. V režimu s vyšším usnadněním zůstane povolené, dokud se vypíná nebo zavřete okno prohlížeče. V režimu s vyšším usnadněním umožňuje následující položky, které chcete vykreslit tak, aby optimalizuje jejich nefungoval lépe s technologiemi usnadnění například čteček obrazovky:

 • Nabídky:    Místo rozevírací nabídky možností pro soubory v knihovně dokumentů se zobrazí nové okno prohlížeče obsahující všechny položky nabídky v podobě hypertextových odkazů. Tento formát mohou technologie usnadnění snáze interpretovat.

 • Optimalizovaná pole:    Některá pole jsou pro technologie usnadnění obtížně interpretovatelná. Je-li zapnut režim s vyšším usnadněním, jsou tato pole nahrazena poli, která jsou optimalizována pro technologie usnadnění. V některých seznamech služby SharePoint jsou například podporována rozšířená textová pole, do nichž mohou uživatelé přidávat formátovaný text, obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Pro některé technologie usnadnění jsou tato pole vzhledem ke způsobu jejich vykreslování v prohlížeči nečitelná. Při zapnutí režimu s vyšším usnadněním jsou taková pole nahrazena standardními poli s prostým textem, která jsou kompatibilní s technologiemi usnadnění.

  Kromě rozšířených textových polí jsou v režimu s vyšším usnadněním nahrazeny alternativními poli i některé další typy polí.

  Seznam polí a alternativních polí v režimu s vyšším usnadněním

  Pole ve standardním režimu

  Alternativní pole v režimu s vyšším usnadněním

  Rozšířené textové pole

  Víceřádkové textové pole

  Grafické souhrnné grafy (pro průzkumy)

  Tabulka se záhlavími

  Ganttův diagram (v seznamu projektů)

  Tabulka se záhlavími

  Tabulka se záhlavími se pod Ganttovým diagramem zobrazí rovněž ve standardním režimu.

  Výběr kontaktů

  Textové pole

Poznámka: V režimu s vyšším usnadněním není omezena funkčnost, ale v zájmu zajištění kompatibility s technologiemi usnadnění jsou povoleny alternativní metody vykreslování prvků na stránce.

Začátek stránky

Klávesové zkratky

Většina funkcí a příkazů je k dispozici přímo prostřednictvím klávesnice. Mezi prvky na stránce lze procházet pomocí klávesy TAB a kombinace kláves SHIFT+TAB. Klávesové zkratky existují i pro mnohé z příkazů. Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky.

Začátek stránky

Navigace

Prvky stránky a navigační prvky na webu (například pás karet) se řídí logickým a intuitivním pořadím ovládacích prvků. Jedná se o pořadí, v němž je při stisknutí klávesy TAB přesouván fokus z jednoho prvku uživatelského rozhraní na jiný. Prvními třemi možnostmi v pořadí ovládacích prvků jsou navíc tři důležité odkazy: Zapnout režim s vyšším usnadněním, Přeskočit příkazy pásu karetPřejít k hlavnímu obsahu. Chcete-li zapnout režim s vyšším usnadněním, stiskněte po nastavení aktivního fokusu na stránku v prohlížeči klávesu TAB a potom aktivujte příslušný příkaz stisknutím klávesy ENTER. Pokud chcete navíc vynechat pás karet a přejít přímo k navigačním odkazům, nebo přeskočit navigační odkazy a přejít přímo k oblasti stránky s hlavním obsahem, můžete opakovaným stisknutím klávesy TAB přejít na odkaz Přeskočit příkazy pásu karet resp. na odkaz Přejít k hlavnímu obsahu a potom stisknutím klávesy ENTER aktivovat příslušný příkaz.

Součástí stránek na webu služby SharePoint je rovněž nabídka umístění stránky, která je aktivována po kliknutí na tlačítko Přejít nahoru na pásu karet a zobrazuje aktuální umístění stránky v hierarchii webu nebo kolekce webů. Tlačítko Přejít nahoru je zobrazeno v horní části většiny stránek vedle nabídky Akce webu. Pokud například přejdete do složky Sestavy v knihovně Sdílené dokumenty pro web společnosti Contoso, bude v horní části nabídky umístění pravděpodobně zobrazen název Contoso, na dalším řádku bude název Sdílené dokumenty a na dalším řádku označení Sestavy.

Začátek stránky

Nadpisy

Záhlaví tabulek:    Pro tabulky s tabulkovými daty jsou použity buňky záhlaví tabulky (značky TH). Na stránce Oznámení jsou například ve výchozím zobrazení všech položek v buňkách záhlaví tabulky obsažena záhlaví sloupců Nadpis a Změněno. Buňky záhlaví tabulky pomáhají uživatelům pochopit strukturu tabulky a uživatelům používajícím technologie usnadnění pomáhají při čtení jejího obsahu.

Značky nadpisu    Značky umožňují na webech vyjádření struktury na stránce Uživatelé technologie usnadnění. Značky nadpisu (H1 H2, H3 a H4) vytvářet logické osnovu obsahu na stránce. Pokud používáte Nástroje pro usnadnění například čtečky obrazovky ji můžete nakonfigurovat číst jenom značky nadpisu na stránku. Tento virtuální osnovy značek pomáhají zlepšit čitelnost obsah stránky. Například na domovskou stránku webu obsahuje jedna značka H1 obsahující název webu, jedna značka H2 obsahující nadpis stránky, značka H3 kolem odkazu Zobrazit veškerý obsah webu a značky H3 kolem nadpisu každé webové části. Uživatelům určité technologie usnadnění můžete načíst osnovu podle tyto značky, můžete snadno pochopit rozložení stránky a přejít na nadpis, budou chtít používat.

Začátek stránky

Obrázky, alternativní text a nastavení zobrazení

Alternativní text a nadpisy obrázků:    Zrakově postižení uživatelé jsou při procházení webu odkázáni na alternativní text obrázků (například souborů ve formátu JPEG, GIF nebo PNG). Tento text je určen atributem ALT v rámci značky IMG. Bez dobře formulovaného a informativního alternativního textu nemohou tito uživatelé porozumět významu obrázků na stránce. Alternativní text se zobrazí také ve vizuálních prohlížečích, a to v případě, že se obrázek nenačte nebo v prohlížeči není povoleno vykreslování obrázků. Na webech služby SharePoint je pro obrázky použit popisný text atributu ALT, kterým jsou uživatelům zprostředkovány důležité informace. Atribut ALT u obrázků, které pouze zaplňují volný prostor nebo nemají žádnou informační hodnotu, je prázdný (ALT=""). Technologie usnadnění tuto skutečnost interpretují tak, že tyto obrázky nemají žádný obsah nebo nepřináší žádné informace.

Alternativní text lze k obrázku přidat i při odesílání souboru obrázku na web, což je důležité při vytváření webu s možností usnadnění. Webová část Obrázek webu například obsahuje pole, do něhož lze při přidání obrázku zadat vlastní text atributu ALT. Při přidávání obrázků do knihovny obrázků lze pro obrázky definovat vlastní text atributu ALT.

Při kliknutí na některé prvky se otevře nové okno prohlížeče. Text atributu ALT u obrázků a atributy nadpisů hypertextových odkazů, pro které se otevře nové okno, obsahují další informace, které uživatelům usnadňují pochopit, že se otevře nové okno. Atribut nadpisu hypertextového odkazu, který otevírá nové okno, obsahuje například text (nové okno).

Podpora barevných schémat s vysokým kontrastem:    Stránky webu služby SharePoint jsou navrženy tak, aby byly správně zobrazeny i v případě, že je v počítači použito barevné schéma s vysokým kontrastem.

Začátek stránky

Použití technologií usnadnění

Některé technologie usnadnění mohou s určitými prvky na stránkách webu pracovat nesprávně. V případě potíží lze možné řešení najít v následujících částech a v uvedených materiálech.

Poznámka: Uživatelům používajícím technologie usnadnění je doporučeno aktivovat režim s vyšším usnadněním. V tomto režimu mohou s prvky webu služby SharePoint pracovat s využitím technologií usnadnění, jako jsou například nástroje pro čtení obsahu obrazovky.

Práce s funkcí rozpoznávání řeči v systémech Windows Vista a Windows 7

Rozpoznávání řeči systému Windows je funkce usnadnění založená na řeči, která je k dispozici v systému Windows Vista. Tato funkce umožňuje uživatelům provádět akce pomocí hlasu místo použití klávesnice nebo myši.

S použitím funkce rozpoznávání řeči systému Windows u některých nabídek na stránce služby SharePoint (například u nabídek Nový, Odeslat, Vítejte uživatel a rozevírací nabídky možností, jež jsou k dispozici pro soubory v knihovně dokumentů) souvisí některé známé problémy.

Pro přístup k těmto nabídkám pomocí rozpoznávání řeči systému Windows, aktivujte informace Režim s usnadněním pomocí následujících kroků:

 1. V prohlížeči otevřete domovskou stránku webu a pak říkejte „Press TAB“, dokud se nezobrazí odkaz Zapnout režim s vyšším usnadněním.

 2. Vyslovte příkaz „Press ENTER“.

 3. Chcete-li použít nabídku tlačítka rozdělení, například tlačítka Nový nebo Odeslat na panelu nástrojů seznamu, nebo použít nabídku možností pro dokument v knihovně dokumentů, nastavte nejprve aktivní fokus na prvek vyslovením příkazu „Press TAB“ a pak vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

  Otevře se nové okno prohlížeče obsahující odkazy dané z nabídky.

Poznámka: V případě nabídek, které obsahují více příkazů, vyslovte příkaz „Press ALT DOWN ARROW“.

Začátek stránky

Použití nápovědy

Technologie usnadnění například pro čtení obrazovky nemusí fungovat s rozbalitelných odkazů v online nápovědě. Pokud potíže, zkuste nainstalovat Microsoft Internet Explorer 7 nebo Internet Explorer 8. Další informace navštivte Web věnovaný Internet Exploreru.

Poznámka: Pomocí hypertextových odkazů v tomto tématu lze přejít na web. Kdykoli je možné přejít zpět do nápovědy.

Začátek stránky

Funkce poskytované webovým prohlížečem

Webový prohlížeč obsahuje funkce, které zlepšují čitelnost stránek. Chcete-li získat informace o funkcích usnadnění, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, vyhledejte v nápovědě prohlížeče informace o tom, jak lze prohlížeč upravit, aby se v něm zobrazovala upřednostňovaná písma a barvy. Používáte-li prohlížeč Internet Explorer, vyhledejte v obsahu nápovědy výraz Usnadnění.

Začátek stránky

Získání dalších informací o usnadnění

Webu Microsoft Accessibility v Microsoft Accessibility obsahuje informace o pomocných technických pro vylepšení životy lidí s postižením. Informace o tento web výhody tělesně postiženým uživatelům a jejich přáteli a členů rodiny, lidem v organizacích působení společnosti, učitelé a obhajuje.

Bezplatné měsíční elektronické bulletinu neexistuje umožňují aktuálnost tématech týkajících se usnadnění o produktech společnosti Microsoft. Přihlášení k odběru, najdete Bezplatné přihlášení k odběru bulletinu o aktualizacích usnadnění.

Další informace o vytvoření přístupného obsahu webů najdete v nápovědě k standardy usnadnění vyvinutý konsorciem World Wide Web Consortium.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×