Funkce SEŘADIT

Funkce SEŘADIT se používá k seřazení obsahu oblasti nebo pole. 

V tomto příkladu jsme seřadili oblasti, prodejce a produkty jednotlivě pomocí funkce =SEŘADIT(A2:A17), kterou jsme zkopírovali do buněk F2, H2 a J2.

Seřaďte oblasti dat pomocí funkce SEŘADIT. Tady jsme pomocí funkce =SEŘADIT(A2:A17) seřadili oblasti a pak jsme zkopírováním této funkce do buněk H2 až J2 seřadili jména prodejců a produkty.

Poznámka: 24. září 2018: Funkce SEŘADIT je jednou z několika beta funkcí a v současné době je dostupná jenom pro část účastníků programu Office Insider. Tyto funkce budeme v několika nejbližších měsících dál optimalizovat. Až budou připravené, uvolníme je pro všechny účastníky programu Office Insider a pro předplatitele Office 365.

Funkce SEŘADIT vrací seřazené pole prvků v poli. Výsledné pole má stejný tvar jako zadaný argument pole. 

=SEŘADIT(pole;[index_řazení];[pořadí_řazení];[podle_sloupce])

Argument

Popis

pole

Povinný

Oblast nebo pole, které se mají seřadit

[index_řazení]

Nepovinný

Číslo určující řádek nebo sloupec, podle kterého se mají hodnoty seřadit

[pořadí_řazení]

Nepovinný

Číslo určující požadované pořadí řazení; 1 pro vzestupné řazení (výchozí); -1 pro sestupné řazení

[podle_sloupce]

Nepovinný

Logická hodnota určující požadovaný směr řazení; NEPRAVDA znamená řazení podle řádku (výchozí), PRAVDA znamená řazení podle sloupce

Poznámky: 

  • Pokud argument index_řazení není zadaný, použije se řádek 1 nebo sloupec 1. Pokud argument pořadí_řazení není zadaný, použije se vzestupné řazení. Ve výchozím nastavení bude Excel řadit podle řádku. Podle sloupce bude řadit jenom v případě, že argument podle_sloupce je PRAVDA. Pokud argument podle_sloupce je NEPRAVDA nebo chybí, bude Excel řadit podle řádku.

  • Funkce SEŘADIT se používá k seřazení dat v poli. Když chcete seřadit data v mřížce, je vhodnější použít funkci SORTBY, protože je flexibilnější. Funkce SORTBY respektuje přidání nebo odstranění sloupce, protože odkazuje na oblast, zatímco funkce SEŘADIT odkazuje na index sloupce.

  • Pole si lze představit jako řádek obsahující hodnoty, sloupec obsahující hodnoty nebo kombinaci řádků a sloupců obsahujících hodnoty. Zdrojovým polem pro vzorec funkce SEŘADIT ve výše uvedeném příkladu je oblast A5:D20.

  • Funkce SEŘADIT vrátí pole, které bude mít přesah, pokud půjde o konečný výsledek vzorce. To znamená, že po stisknutí klávesy ENTER Excel dynamicky vytvoří oblast pole odpovídající velikosti. Pokud jsou podpůrná data v excelové tabulce a používáte strukturované odkazy, po přidání dat do oblasti pole nebo odebrání dat z oblasti pole se velikost pole automaticky změní. Další informace najdete v tomto článku o chování přesahujících polí.

  • Excel má omezenou podporu pro dynamické matice mezi sešity. Tento scénář je podporovaný, jenom když jsou otevřené oba sešity. Pokud zdrojový sešit zavřete, vrátí všechny propojené dynamické maticové vzorce po aktualizaci chybu #REF!.

Příklady

Poznámka: Uvedené příklady najdete v tomto sešitu, který si můžete stáhnout: Příklady funkce SEŘADIT

Seřaďte oblast hodnot v sestupném pořadí.

Seřaďte oblast hodnot v sestupném pořadí.

Společným použitím funkcí SEŘADIT a FILTR seřaďte oblast ve vzestupném pořadí a omezte ji na hodnoty vyšší než 5000.

Společným použitím funkcí SEŘADIT a FILTR seřaďte oblast ve vzestupném pořadí a omezte ji na hodnoty vyšší než 5000.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Funkce FILTR

Funkce RANDARRAY

Funkce SEQUENCE

Funkce SINGLE

Funkce SEŘADIT

Funkce SORTBY

Funkce UNIQUE

Chyby #PRESAH! v Excelu

Dynamická pole a chování přesahujících polí

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×