Funkce přístupnosti ve OneNotu

OneDrive obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují ukládání a sdílení souborů na různých zařízeních uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením.

Mnoho funkcí přístupnosti, jako jsou čtečka obrazovky, lupa nebo rozpoznávání řeči, je integrovaných ve vašem počítači nebo zařízení. Pokud se chcete dozvědět, jak tyto funkce používat, přečtěte si článek Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • OneDrive je webová aplikace, která pracuje v cloudu, takže s ní můžete pracovat a procházet své soubory a složky pomocí webového prohlížeče.

 • Při používání OneDrivu doporučujeme jako prohlížeč používat Internet Explorer.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením OneDrivu

OneDrive běží ve vašem prohlížeči. Uvnitř jeho okna se OneDrive zobrazuje na panelu nástrojů. Na panelu nástrojů najdete spouštěč aplikací Office 365, který obsahuje dlaždice služeb Microsoft a Office Online, včetně Pošty (Outlook.com), Excel Online, OneNote a další. Na panelu nástrojů jsou také příkazy pro získání oznámení, správu možností, získání nápovědy a odhlášení.

Pod panelem nástrojů je řádek nabídek s vyhledávacím polem, možnostmi zobrazení a příkazem Informace. Když pracujete se soubory, na řádku nabídek se můžou objevit další příkazy pro vytvoření nebo nahrání nových souborů, otevření nebo stažení vybraného souboru nebo různé způsoby řazení souborů. Pokud vyberete příkaz Informace, vpravo v hlavním okně aplikace OneDrive se otevře podokno informací a nabídne podrobnosti o vybrané složce nebo souboru.

Pod řádkem nabídek najdete strukturu složek a souborů uložených v aplikaci OneDrive. Pokud pracujete s širokou obrazovkou, v levém podokně se nachází navigační strom včetně kategorií zobrazení souborů, naposledy zobrazených souborů, fotek, sdílených souborů a koše. Když pracujete s úzkou obrazovkou, kategorie zobrazení nejsou dostupné v levém podokně, ale najdete je v nabídce dalších možností na panelu nástrojů. Zobrazení hlavního okna obsahuje seznam složek a souborů pro vybranou kategorii zobrazení.

Když vyberete složku v hlavním zobrazení, vybraná složka se otevře a zobrazí se seznam jejích podsložek a souborů. Až budete procházet hierarchii směrem k nižším úrovním, nabídka se změní a bude obsahovat příkazy například pro otevření, sdílení, stažení, přesunutí nebo kopírování vybraných souborů. Dostupné příkazy se mění v závislosti na tom, jestli jste něco vybrali, a na typu vybrané položky.

Když vyberete soubor, může se otevřít na aktuální nebo na samostatné kartě prohlížeče (třeba v aplikaci Word Online nebo Excel Online).

Navigace pomocí klávesových zkratek

K navigaci ve složce OneDrive a cyklickému procházení skupin prvků na obrazovce stiskněte klávesu Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc. Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky pro OneDrive.

Při přechodu mezi jednotlivými oblastmi okna OneDrive poskytuje čtečka obrazovky informace o oblasti, na které je právě fokus, ať už je to řádek nabídek (uslyšíte „Vyhledávací pole“), stromové zobrazení (uslyšíte „OneDrive“ nebo svoje jméno) nebo hlavní zobrazení složek a souborů (uslyšíte „Seznam složek a souborů“).

Základní úkoly v OneDrivu

Spuštění OneDrivu

 1. Otevřete webový prohlížeč.

 2. Pokud zatím nejste přihlášení k účtu služby Office 365 (ať prostřednictvím účtu vaší organizace nebo svého účtu Microsoft), přejděte na adresu https://portal.office.com. Pro přihlášení použijte účet své organizace nebo Účet Microsoft.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud se fokus nedostane na spouštěč aplikací. Stiskněte Enter.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odkaz, OneDrive“. Stiskněte Enter.

Nahrání souboru

Když chcete do aplikace OneDrive uložit soubor ze systému souborů ve vašem zařízení, vyberte umístění ve složce OneDrive a pak soubor nahrajte.

 1. Až bude aplikace OneDrive otevřená, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se fokus nedostane na stromové zobrazení. Uslyšíte buď „OneDrive“, nebo svoje jméno.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo Šipka nahoru, dokud se fokus nedostane na položku zobrazení Soubory. Stiskněte Enter. Zkontrolujte, jestli v seznamu složek a souborů není vybraná žádná položka.

 3. Klávesou Tab přejděte na řádek nabídek. Uslyšíte „Nový“. Stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Nahrát“. Stiskněte Enter.

 4. V dialogovém okně Zvolte soubor k nahrání se do stromového zobrazení dostanete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Stromové zobrazení“. (V Předčítání uslyšíte „Dokumenty“.)

 5. Složku, ve které je soubor umístěný, vyberte pomocí klávesy Šipka nahoru nebo dolů a pak stiskněte Enter.

 6. Jedním stisknutím klávesy Tab přejdete do seznamu složek a souborů. Pak pomocí klávesy Šipka dolů nebo nahoru vyberte soubor, který chcete nahrát.

  Tip: Jestli chcete vybrat víc sousedících souborů, při výběru prvního z nich stiskněte a podržte Shift a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo nahoru, dokud nevyberete poslední souboru. Tím se vyberou všechny soubory mezi prvním a posledním z nich.

 7. Stiskněte Enter. Vybrané soubory se nahrají do umístění, které jste vybrali ve složce OneDrive, a uslyšíte „Do souborů byla nahrána jedna položka“. (V Předčítání uslyšíte „Nahrát“.)

Stažení souboru

Pokud chcete zkopírovat soubor z aplikace OneDrive do svého zařízení, vyberte ho na OneDrivu a stáhněte si ho.

 1. Až bude aplikace OneDrive otevřená, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se fokus nedostane na stromové zobrazení. Uslyšíte buď „OneDrive“, nebo svoje jméno.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo nahoru, dokud se fokus nedostane na položku zobrazení Soubory. Stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus v seznamu složek a souborů.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo nahoru, dokud nebude vybraný soubor, který chcete stáhnout.

 5. Dvakrát stiskněte klávesy Shift+Tab. Přejdete tak na řádek nabídek. V závislosti na typu vybraného souboru uslyšíte „Sdílet“ nebo „Otevřít“. Stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Stáhnout“. Stiskněte Enter.

 6. Pokud slyšíte upozornění s dotazem, jestli chcete soubor stáhnout, stiskněte kombinaci kláves Alt+N a postupujte podle pokynů pro uložení souboru. Až skončíte, uslyšíte „Stahování bylo dokončeno“. Z tohoto upozornění můžete přejít k tlačítkům pro otevření staženého souboru, otevření složky nebo zobrazení stažených souborů. Když chcete upozornění zavřít, znovu stiskněte Alt+N, pomocí klávesy Tab se přesuňte na tlačítko Zavřít a stiskněte Enter.

Vyhledání souboru nebo složky

 1. Ve složce OneDrive opakovaně stiskněte Tab, dokud se fokus nedostane do pole Hledat.

 2. Zadejte část názvu nebo celý název souboru nebo složky, kterou hledáte. Otevře se seznam obsahující výsledky hledání, které odpovídají vašim kritériím.

 3. Když stisknete klávesu Šipka nahoru nebo dolů, uslyšíte názvy souborů nebo složek ve výsledcích hledání.

 4. Složku nebo soubor v seznamu výsledků hledání otevřete stisknutím klávesy Enter. Pokud se otevře upozornění, stiskněte kombinaci kláves Alt+N a pak postupujte podle pokynů pro otevření daného souboru nebo složky.

Sdílení souboru nebo složky

 1. Až bude aplikace OneDrive otevřená, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud se fokus nedostane na stromové zobrazení. Uslyšíte buď „OneDrive“, nebo svoje jméno.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo nahoru, dokud se fokus nedostane na složku (například Soubory, Nedávné, Sdílené se mnou), která obsahuje soubor nebo složku, kterou chcete sdílet. Stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus v hlavním zobrazení a neuslyšíte „Seznam složek a souborů“.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů nebo nahoru, dokud nevyberete soubor nebo složku, kterou chcete sdílet. Můžete vybrat jen jeden soubor nebo složku.

 5. Když dvakrát stisknete klávesy Shift+Tab, přejdete na řádek nabídek. V případě potřeby stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet“. Stiskněte Enter.

 6. V dialogovém okně Sdílet zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete položku sdílet.

 7. Klávesou Tab přejděte na tlačítko Může upravit. Když stisknete klávesu Šipka dolů, budete moct vybrat, jestli osoba, se kterou danou položku sdílíte, bude moct soubor jen zobrazit, nebo i upravit.

 8. Klávesou Tab přejděte do textového pole. Jestli chcete, můžete tady zadat zprávu pro osobu, se kterou budete položku sdílet.

 9. Pokud sdílíte soubor, pomocí klávesy Tab přejděte na zaškrtávací políčko Vyžadovat přihlášení a zaškrtněte ho, nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Pokud sdílíte složku, pomocí klávesy Tab přejděte na zaškrtávací políčko Sdílet všechny položky v této složce, i položky s jedinečnými oprávněními a zaškrtněte ho, nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 10. Klávesou Tab přejděte na zaškrtávací políčko Poslat pozvánku e-mailem a zaškrtněte ho, nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  Tip:  Tato zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnutá.

 11. Přejděte pomocí klávesy Tab na tlačítko Sdílet a stiskněte Enter.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×