Funkce Len

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Long obsahující počet znaků v řetězci nebo počet bajtů potřebných pro uložení Proměnná.

Syntaxe

Délka ( řetězec | název_proměnné)

Syntaxe funkce Délka obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec

Libovolný platný Řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnoty Null, bude vrácena hodnota Null.

název_proměnné

Libovolný platný Proměnná název. Obsahuje-li název_proměnné Null, bude vrácena hodnota Null. Pokud název_proměnné je hodnotu typu Variant, Délka určených pro práci s ní nakládá, stejně jako řetězec a vždy vrátí počet znaků, které obsahuje.


Poznámky

Jeden (a pouze jeden) ze dvou možných argumentů je nutné zadat. S definované uživatelem Délka vrátí velikost se měly zapisovat do souboru.

Poznámka: Funkce LenB bajt data obsažená v řetězci jako jazyků dvoubajtové znakové sady (DBCS). Místo vrací počet znaků v řetězci, funkce LenB vrátí počet bajtů, které představují tento řetězec. S uživatelem definovaných typy funkce LenB vrátí velikost v paměti, včetně všech oddělovačů mezi prvky. Ukázkový kód, který používá funkce LenBnajdete v tématu druhý příklad v tématu příkladů.

Poznámka: Délka nejspíš nebudou moct zjistit skutečný počet ukládání bajtů potřebných při použití s proměnnou délka řetězce v uživatelem definovaných datových typů.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

První příklad používá funkce délka vrátí počet znaků v řetězci nebo počet bajtů potřebných pro uložení proměnné. Typ ... Ukončení typ blok definování CustomerRecord předcházet klíčového slova soukromé Pokud se zobrazí v modul třídy. Ve standardním modulu může být Typ příkazu veřejné.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Druhý příklad používá funkce LenB a uživatelem definovaných funkcí (LenMbcs) vrátí počet bajtů znaků v řetězci, pokud ANSI slouží k zobrazení řetězce.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×