Funkce jazyků se zápisem zprava doleva

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Office podporuje Zprava doleva funkce a funkce pro jazyky, které fungují v kombinovaných zprava doleva, zleva doprava prostředí pro vkládání, úpravy a zobrazení textu nebo zprava doleva. V tomto kontextu "zprava doleva jazyky" odkazuje na libovolnou abecedě, se zápisem zprava doleva, která obsahuje jazyky, které vyžadují kontextové přizpůsobení, například arabština a jazyky, které nejsou. Můžete změnit zobrazení pro čtení zprava doleva nebo změnit jednotlivé soubory tak, aby jejich obsah číst zprava doleva.

Pokud počítač nemá zprava doleva jazykovou verzi Office nainstalovali, budete muset nainstalovat příslušnou jazykovou sadu. Můžete třeba taky běžet Windows operační systém společnosti Microsoft, který má zprava doleva podporu a povolil daný jazyk klávesnice pro jazyk zprava doleva, který chcete použít.

Než budete moct použít kteroukoli z funkcí zprava doleva v Microsoft Office a dokonce i správně zobrazit zprava doleva, je třeba Přidání jazyka zadávání v systému Windows a Povolení rozložení klávesnice pro jazyk zprava doleva.

Pokud používáte Windows XP, musíte nejdřív přejděte na ovládací panely domovskou stránku v Windows XP instalace požadovaných skripty složité Windows Microsoft. Po instalaci softwaru složité skript, přidání jazyka klávesnice. Další informace najdete v tématu Nastavení systému Windows XP pro více jazyků.

Podle toho, jak chcete nastavení počítače můžete použít jeden jiný jazyk pro zobrazení (nabídky, dialogová okna a průvodci) a zadejte v jiném jazyce podle potřeby. Pokud chcete zadat v jazyce se zápisem zprava doleva i najdete v článku online nápověda ke službě jazyk, můžete nastavení zobrazení Office k této preferovaný jazyk a nabídky. Další informace najdete v tématu Přidání jazyka nebo nastavit jazykové předvolby Office.

Některé funkce zprava doleva v aplikacích Office umožňuje určit rozložení obrazovky Směr a zarovnání textu v dialogových oknech jazyk zobrazení. Pokud zadáte jazyka zobrazení uživatel zprava doleva v dialogovém okně nastavit jazykové předvolby Office, rozložení nabídky, dialogová okna a průvodců jsou zprava doleva, ale nastavení Windows Microsoft zůstane zleva doprava.

Třeba když arabština vybrána jako jazyk zobrazení v Office (ale ne v Windows ), bude zobrazení vypadat takto:

Arabské uživatelské rozhraní

I když jsou nabídky zobrazeny zprava doleva, záhlaví zůstává v angličtině a Zavřít, Minimalizovat a Maximalizovat tlačítka zůstanou v pravém horním rohu stejně jako v rozhraní zleva doprava. Pokud zobrazení Windows nastavenou pro určitý jazyk zprava doleva, jazyka v záhlaví by také převést a tlačítka ZavřítMinimalizovat a Maximalizovat má být uvedené v levém horním rohu.

Pokud pracujete především jazykem zleva doprava, ale občas potřebujete vložit text v jazyce se zápisem zprava doleva, můžete vybrat Angličtina (USA) pro daný jazyk zobrazení a zadejte v jazyce zprava doleva ve většině Office programů, když budete chtít. Uděláte to takto: Nastavení textu zprava doleva, odrážek a číslování pro úpravy plošný graf a Povolení rozložení klávesnice.

Směr textu z aplikace sady Microsoft Office můžete změnit tak, že kliknete na tlačítko odstavce zprava doleva ve skupině Odstavec na kartě Domů (to se zobrazí pouze pokud jste povolili jazyků zprava doleva). I po změně zobrazení v aplikaci zobrazit v jazyce se zápisem zprava doleva, musíte mít jazyka klávesnice odpovídající povoleno pro zadání textu v příslušném jazyce.

Pokud jazyk zobrazení obvykle používáte češtinu, ale chcete-li změnit na arabské dialektu, postupujte takto:

 1. Otevřete soubor programu Office, například Word dokumentu.

 2. Na kartě soubor zvolte Možnosti > jazyk.

 3. V Nastavení dialogovým oknem jazykové předvolby systému Office, v seznamu Jazyk pro úpravy zvolte dialektu Arabština a klikněte na Přidat.

 4. Ujistěte se nově přidaný Arabské dialektu zvýrazněná a klikněte na nastavit jako výchozí v tabulce Zvolit jazyky pro úpravy.

  Důležité informace: Když nově přiřazené jazyk pro úpravy nastavit jako výchozí, bude jako výchozí pro všechny aplikace Microsoft Office.

Psát pomocí nativní klávesnici pro určitý jazyk, musíte nainstalovat příslušnou jazykovou sadu pro daný jazyk. Taky musíte přidat příslušné rozložení klávesnice. Po přidání rozložení klávesnice pro jiný jazyk a vyberte panel jazyků být ukotveného na hlavním panelu, indikátor jazyků na hlavním panelu Obrázek panelu jazyků se zobrazí aktuální jazyka klávesnice. Indikátor jazyků pro arabštinu je například Indikátor arabské klávesnice .

Poznámka: Panel jazyků se zobrazuje automaticky poté v přidán nejméně jeden jiný jazyk než angličtina v dialogovém okně textové služby a vstupní jazyky v Microsoft Windows.

 • Pokud chcete zobrazit panel jazyků při zobrazení indikátoru jazyků na hlavním panelu se zobrazuje, zvolte indikátor jazyků a klikněte na Zobrazit panel jazyků.

 • Chcete-li zobrazit indikátor jazyků na hlavním panelu, pokud je zobrazen panel jazyků, zvolte Minimalizovat.

 • Chcete-li vybrat klávesnice v jiném jazyce, zvolte název aktuální jazyk (na panel jazyků ) nebo indikátor jazyků a pak zvolte název jiný jazyk.

Další informace o tom, jak povolit klávesnici specifické pro určitý jazyk najdete v článku Povolení nebo změnit jazyk rozložení klávesnice.

V závislosti na jazyky, které budete potřebovat, můžete zadat text pomocí kódů znaků ASCII nebo Mapa znaků. Zjistěte, jak chcete automaticky vkládat kódy znaků ASCII pomocí Galerie Symbol, najdete v článku vkládání symbolů.

Pokud chcete zadat nevelká textu v jiném jazyce pouze a nechcete, aby přepínat klávesnici, můžete Mapa znaků, jeden vybavení v aplikaci Microsoft Windows. Můžete vybrat znak z jednoho jazyka zprava doleva nebo zleva doprava písma stránky, zkopírování do schránky a vložte znak v dokumentu. Další informace o tom, jak text zadávání znaků pomocí mapy znaků najdete v článku použití speciálních znaků (Mapa znaků).

Směr textu odkazuje Směr psaní zarovnání a celkové rozložení prvků obrazovky. Pokud zprava doleva nebo zleva doprava texty společně ve stejném věty, odstavce nebo ovládací prvek, sloučený text se označuje jako "smíšený."

Pokud je Office program nastavení a povolené zobrazení textu zprava doleva v prostředí, vzhled kurzoru liší označíte zleva doprava Směrový řetězec Kurzor pro zápis zleva doprava nebo Kurzor označující směr zleva doprava nebo spuštění Kurzor pro zápis zprava doleva zprava doleva. Kurzor můžete buď pohyb podle směru jazyka (logický pohyb) nebo další vizuálně sousedící znak (vizuální pohyb).

Pokud jsou povolené jazyky zleva doprava a zprava doleva, jsou povoleny odstavce tlačítka zleva doprava a zprava doleva na pásu karet ve většině Office aplikací. Když kliknete na tato tlačítka, můžete změnit směr textu při zadávání a zarovnávání textu.

Poznámka: V Microsoft OneNote jsou tlačítka zleva doprava a zprava doleva k dispozici kliknutím šipku u tlačítka Zarovnání odstavce.

Text v Buňka nebo Pole může být zarovnané doleva, zarovnáno na střed nebo Zarovnat doprava. V některých aplikacích, jako jsou Access a Excel text mohou také obsahovat směr textu podle kontextu.

Pokud má text kontextový směr, zarovnávají se texty a čísla podle jazyka prvního zadaného znaku. Text v buňce nebo poli se například zarovná doprava, pokud je první znak v jazyce se zápisem zprava doleva, a doleva, pokud je první znak v jazyce se zápisem zleva doprava. Kontextový směr textu je možné u jednotlivých objektů přepsat a přepnout na zarovnání doleva, na střed nebo doprava.

Ve většině aplikací se zápisem zprava doleva nebo s kombinovaným zápisem zprava doleva a zleva doprava se používají kontextová pravidla, která řídí zarovnání textu a směr čtení textu. Pole, seznamy a další prvky řídí kontextová pravidla pro text, který obsahují.

Kontextová pravidla pro směr čtení a zarovnání textu jsou následující:

 • Při první směrový znak zleva doprava, bude směr čtení také zleva doprava a text bude zarovnán doleva.

 • Pokud je orientace prvního směrového znaku zprava doleva, bude směr čtení také zprava doleva a text bude zarovnán doprava.

 • V případě, že jsou zadány pouze Neutrální znaky, bude se směr čtení a zarovnání textu řídit podle Směr odstavce (který může být zleva doprava nebo zprava doleva), dokud nebude zadán první směrový znak.

Směr čtení a zarovnání se změní vždy, když změníte první směrový znak ze směru zleva doprava na směr zprava doleva (nebo naopak).

V Word a dalších aplikacích můžete vybrat, najít a nahradit jednotlivé Diakritika a jednotlivé arabské znaky bez ohledu na to, zda jsou spojeny. Každý ligaturou a diakritiky spravují jako samostatná jednotka slova jazyka zprava doleva.

V následujícím příkladu je zobrazen výběr arabského slova s tříznakovou ligaturou (postupné vybírání jednotlivých znaků).

Slovo s jednou vybranou ligaturou

Slovo se dvěma vybranými ligaturami

Slovo se třemi vybranými ligaturami

Soubory můžete uložit ve formátu HTML pro publikování na webu na směr zprava doleva nebo zleva doprava. Pomocí standardní atribut HTML DIR v souboru HTML jsou označeny jako webové stránky, které mají směr zprava doleva. Pokud atribut DIR nerozpozná webový prohlížeč, který používáte, na stránce se zobrazí na směr zprava doleva. Pokud webový prohlížeč nerozpozná atribut DIR, na stránce se zobrazí ve směru zleva doprava.

Tip: Zobrazení webové stránky zprava doleva, používat prohlížeč, který podporuje atribut DIR jako aspoň Microsoft Internet Explorer 3.02 Středním východě, Microsoft Internet Explorer 4.01 složité skriptů nebo na aspoň Microsoft Internet Explorer 5.

Pořadí zprava doleva bude použito, kdekoli je to možné. Bude použito u seznamů dat v zobrazení Tabulka, Karta a Ikona a v seskupených seznamech i seznamech kontaktů, složek nebo adres.

Poznámka: Některá zobrazení na straně serveru pravděpodobně nebudou řadit data podle pořadí řazení zprava doleva, protože se řídí podle podporovaných serverovou pořadí řazení.

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Zprava doleva

Funkce Najít a nahradit vyhledávání textu v takovém pořadí, ve kterém je text zadán do pole Hledat místo pořadí, ve kterém se zobrazí. Proto můžete hledat řetězce textu zprava doleva, bez ohledu na to Směr odstavce. Taky můžete vyhledat znaky pomocí hesla nebo bez Kašidy (pouze pro arabštinu), Alif a Hamza (pouze pro arabštinu) nebo Diakritika, jako je hebrejština niqqud. Seznam kódů znaků ASCII a Unicode najdete v tématu Vložení ASCII nebo Unicode latinkou symboly a znaky.

Indické jazyky

Indické jazyky (například bengálština, gudžarátština, hindština, kannadština, malajálamština, maráthština, paňdžábština, tamilština a telugština) nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při psaní v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Jazyky jihovýchodní Asie

Jazyky jihovýchodní Asie, například thajština a vietnamština, nemusejí být kompatibilní se všemi možnostmi hledání v systému Microsoft Office. Při práci s textem v těchto jazycích například nefungují možnosti Rozlišovat malá a velká písmena a Pouze celá slova. Tyto možnosti je však stále možné použít při hledání textu v latince ve stejném dokumentu.

Microsoft Office podporují následující znakové stránky, které jsou k dispozici pro uživatele používající arabštinu, hebrejštinu a smíšený text:

Arabština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro arabštinu je CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, paštština, perština, ujgurština a urdština používají stejné znakové stránky jako arabština.

Hebrejština

Každá Znaková stránka je identifikována jedinečným číslem znakové stránky. Číslo znakové stránky (CP) pro hebrejštinu je CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jidiš používá stejnou znakovou stránku jako hebrejština.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×