Funkce Input

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Funkce, metody, objektu nebo vlastnosti popsaných v tomto tématu je vypnutá, když běží služba Microsoft Jet výraz v režimu izolovaného prostoru, který brání hodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru vyhledejte v nápovědě "režim izolovaného prostoru".

Vrátí řetězec obsahující znaky z soubor otevřený v režimu vstupní nebo binární .

Syntaxe

Vstupní ( číslo, [ #] číslo_souboru)

Syntaxe funkce Input obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

číslo

Povinné. Libovolný platný Číselný výraz určující počet znaků, které mají vrátit.

číslo_souboru

Povinné. Libovolný platný Číslo souboru.


Poznámky

Dat přečíst pomocí funkce Input je obvykle došlo k zápisu soubor s Print # nebo umístění. Tato funkce slouží jenom u souborů otevřených ve vstupním nebo binární režimu.

Na rozdíl od příkazu Input #vstupní vrátí všechny znaky, které ho bude číst, včetně čárek, konce, přečtené, znak uzavírající a mezery.

Pokus o čtení souboru pomocí funkceEOF vrátí hodnotu True , dokud u souborů otevřených binární přístup pomocí protokolu, dojde k chybě. Funkce LOF a Loc místo EOF při čtení binární soubory s vstupnínebo Při použití funkce EOF .

Poznámka: Použijte funkci InputB pro data typu byte obsažená v soubory ve formátu RTF. Číslo s InputBurčuje počet bajtů obnovíte místo počet znaků, pokud chcete vrátit.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci vstupní o jeden znak po jednom ze souboru a tisknout do okna Okamžité . V tomto příkladu předpokládá, že tento TESTFILE je textový soubor s několika řádky ukázková data.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders