Funkce FORECAST.ETS.STAT

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vrátí statistickou hodnotu jako výsledek předpovídání časové řady.

Typ statistiky označuje, jakou statistiku si tato funkce vyžádá.

Syntaxe

FORECAST.ETS.STAT(hodnoty; časová_osa; typ_statistiky; [sezónnost]; [doplnění_dat]; [agregace])

Syntaxe funkce FORECAST.ETS.STAT obsahuje tyto argumenty:

 • Hodnoty:    Povinný argument. Hodnoty jsou historické hodnoty, pro které chcete předpovídat další body.

 • Časová_osa:    Povinný argument. Nezávislé pole nebo oblast číselných dat. Data na časové ose musí mít mezi sebou konzistentní krok a nesmí být nulová. Časová osa nemusí být seřazená, protože ji funkce FORECAST.ETS.STAT implicitně seřadí pro výpočty. Pokud na zadané časové ose nejde identifikovat konstantní krok, funkce FORECAST.ETS.STAT vrátí chybu #NUM!. Pokud časová osa obsahuje duplicitní hodnoty, funkce FORECAST.ETS.STAT vrátí chybu #HODNOTA!. Pokud oblasti časové osy a hodnot nemají stejnou velikost, funkce FORECAST.ETS.STAT vrátí chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Typ_statistiky:    Povinný argument. Číselná hodnota mezi 1 a 8 určující, která statistika se pro počítanou předpověď vrátí.

 • Sezónnost:    Nepovinný argument. Číselná hodnota. Výchozí hodnota 1 znamená, že Excel zjišťuje sezónnost pro předpověď automaticky a pro délku sezónního vzorku používá kladná celá čísla. Hodnota 0 označuje nulovou sezónnost. To znamená, že odhad bude lineární. Kladná celá čísla označují, že má algoritmus jako sezónnost používat vzorky této délky. U všech ostatních hodnot vrátí funkce FORECAST.ETS.STAT chybu #NUM!.

  Maximální podporovaná sezónnost je 8 760 (počet hodin v roce). Jakákoli sezónnost označená vyšší hodnotou způsobí chybu #NUM!.

 • Doplnění_dat:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje mezi datovými body konstantní krok, funkce FORECAST.ETS.STAT podporuje až 30 % chybějících dat a automaticky si je doplní. Hodnota 0 argumentu znamená, algoritmus bude pro chybějící body doplňovat nuly. Výchozí hodnota 1 znamená, že se chybějící body doplní tak, aby představovaly průměr sousedních bodů.

 • Agregace:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje mezi datovými body konstantní krok, bude funkce FORECAST.ETS.STAT agregovat několik bodů se stejným časovým razítkem. Parametr Agregace je číselná hodnota, která označuje, jakým způsobem se bude agregovat několik hodnot se stejným časovým razítkem. Výchozí hodnota 0 znamená, že se použije PRŮMĚR, a ostatní možnosti jsou SUMA, POČET, POČET2, MIN, MAX, MEDIAN.

Může se vrátit následující volitelná statistika:

 • Parametr alfa algoritmu ETS:    Vrátí parametr základní hodnoty – vyšší hodnota dává větší váhu posledním datovým bodům.

 • Parametr beta algoritmu ETS:    Vrátí parametr hodnoty trendu – vyšší hodnota dává vyšší váhu nedávnému trendu.

 • Parametr gamma algoritmu ETS:    Vrátí parametr hodnoty sezónnosti – vyšší hodnota dává vyšší váhu nedávnému období sezónnosti.

 • Míra MASE:    Vrací průměrnou absolutní škálovanou míru chyb – míra přesnosti předpovědí.

 • Míra SMAPE:    Vrací symetrickou průměrnou absolutní míru procentuální chyby – míra přesnosti na základě procentuálních chyb.

 • Míra MAE:    Vrací symetrickou průměrnou absolutní míru procentuální chyby – míra přesnosti na základě procentuálních chyb.

 • Míra RMSE:    Vrací kořenovou průměrnou čtvercovou míru chyb – měřítko rozdílů mezi předpovídanými a pozorovanými hodnotami.

 • Zjištěná velikost kroku:    Vrátí velikost kroku zjištěnou na historické časové ose.

Stažení ukázkového sešitu

Klikněte na tento odkaz pro stažení sešitu pomocí Excelu PROGNÓZY. Příklady ETS (funkce)

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Prognostické funkce (referenční informace)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×