Funkce FORECAST.ETS.CONFINT

Vrátí interval spolehlivosti pro předpovídanou hodnotu v zadaném cílovém datu. Interval spolehlivosti 95 % znamená, že se očekává, že bude 95 % budoucích bodů spadat do tohoto okruhu z předpovídaného výsledku FORECAST.ETS (s normálním rozdělením). Použití intervalu spolehlivosti může pomoct pochopit přesnost předpovědního modelu. Menší interval by znamenal větší spolehlivost při odhadu tohoto konkrétního bodu.

Syntaxe

FORECAST.ETS.CONFINT(cílové_datum; hodnoty; časová osa; [úroveň_spolehlivosti]; [sezónnost], [doplnění_dat]; [agregace])

Syntaxe funkce FORECAST.ETS.CONFINT obsahuje tyto argumenty:

  • Cílové _datum:    Povinný argument. Datový bod, pro který chcete předpovědět hodnotu. Cílové datum může být hodnota data/času nebo číselná hodnota. Pokud cílové datum chronologicky předchází konci historické časové osy, funkce FORECAST.ETS.CONFINT vrátí chybu #NUM!.

  • Hodnoty:    Povinný argument. Hodnoty jsou historické hodnoty, pro které chcete předpovídat další body.

  • Časová_osa:    Povinný argument. Nezávislé pole nebo oblast číselných dat. Data na časové ose musí mít mezi sebou konzistentní krok a nesmí být nulová. Časová osa nemusí být seřazená, protože ji funkce FORECAST.ETS.CONFINT implicitně seřadí pro výpočty. Pokud na zadané časové ose nejde identifikovat konstantní krok, funkce FORECAST.ETS.CONFINT vrátí chybu #NUM!. Pokud časová osa obsahuje duplicitní hodnoty, funkce FORECAST.ETS.CONFINT vrátí chybu #HODNOTA!. Pokud oblasti časové osy a hodnot nemají stejnou velikost, funkce FORECAST.ETS.CONFINT vrátí chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Úroveň_spolehlivosti:    Nepovinný argument. Číselná hodnota mezi 0 a 1 (hraniční hodnoty jsou mimo rozsah), označující úroveň spolehlivosti pro vypočítaný interval spolehlivosti. Pro 90% interval spolehlivosti se například vypočítá 90% úroveň spolehlivosti (90 % budoucích bodů bude do tohoto okruhu spadat na základě předpovědi). Výchozí hodnota je 95 %. U čísel mimo tento rozsah (0,1) vrátí funkce FORECAST.ETS.CONFINT chybu #NUM!.

  • Sezónnost:    Nepovinný argument. Číselná hodnota. Výchozí hodnota 1 znamená, že Excel zjišťuje sezónnost pro předpověď automaticky a pro délku sezónního vzorku používá kladná celá čísla. Hodnota 0 označuje nulovou sezónnost. To znamená, že odhad bude lineární. Kladná celá čísla označují, že má algoritmus jako sezónnost používat vzorky této délky. U všech ostatních hodnot vrátí funkce FORECAST.ETS.CONFINT chybu #NUM!.

    Maximální podporovaná sezónnost je 8 760 (počet hodin v roce). Jakákoli sezónnost označená vyšší hodnotou způsobí chybu #NUM!.

  • Doplnění_dat:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje mezi datovými body konstantní krok, funkce FORECAST.ETS.CONFINT podporuje až 30 % chybějících dat a automaticky si je doplní. Hodnota 0 argumentu znamená, algoritmus bude pro chybějící body doplňovat nuly. Výchozí hodnota 1 znamená, že se chybějící body doplní tak, aby představovaly průměr sousedních bodů.

  • Agregace:    Nepovinný argument. I když časová osa vyžaduje mezi datovými body konstantní krok, bude funkce FORECAST.ETS.CONFINT agregovat několik bodů se stejným časovým razítkem. Parametr Agregace je číselná hodnota, která označuje, jakým způsobem se bude agregovat několik hodnot se stejným časovým razítkem. Výchozí hodnota 0 znamená, že se použije PRŮMĚR, a ostatní možnosti jsou SUMA, POČET, POČET2, MIN, MAX, MEDIAN.

Viz taky

Prognostické funkce (referenční informace)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×