Funkce DCount

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Funkce DCount slouží k určení počtu zobrazených záznamů, které jsou v zadané sada záznamů (v Doména ). Funkce DPOČET v jazyce Visual Basic modul Applications (VBA), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek.

Pomocí funkce DPOČET v modulu například může vrátit počtu zobrazených záznamů v tabulce objednávky, které odpovídají objednávek k určitému datu.

Syntaxe

DPOČET ( výraz doména [kritéria] )

Syntaxe funkce DPOČET má následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Výraz určující pole, u kterého chcete počítat záznamy. Může být Řetězcový výraz identifikační pole v tabulce nebo dotazu nebo může být výraz, který provádí výpočet s daty v tomto poli. V výrazmůžete zahrnout název pole v tabulce, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkce, může být buď předdefinované nebo definované uživatelem, nikoli však jiná doménová agregační funkce nebo agregační funkce SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelné. Řetězcový výraz sloužící k omezení rozsahu dat, na kterém je provedena funkce DCount . Například kritéria odpovídá často klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova kde. Pokud vynecháte argument kritéria , funkce DCount vyhodnotí výraz v celé doméně. Pole, která je součástí kritéria musí být také pole v doméně. v opačném případě vrátí funkce DCountNull.


Poznámky

Funkce DCount počtu záznamů v doméně, pokud nemusíte znát určité hodnoty. I když může argument výraz provádět výpočty v poli, funkce DCount jednoduše sečte počtu zobrazených záznamů. Hodnota výpočtu provedly výraz není k dispozici.

Když potřebujete zadat kritéria pro omezení rozsahu dat, na kterém funkci, použijte funkci DCount vypočítaného ovládacího prvku. Například zobrazit počet objednávek, které mají být odeslány do Kalifornie, nastavte vlastnost ControlSource textového pole následující výraz:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete jednoduše počítat všechny záznamy v doméně bez zadání omezení, použijte funkci počet .

Tip

Funkce Count optimalizovaná na rychlosti spočítání záznamů v dotazech. Používání funkce Count ve výrazu dotazu místo funkce DCount a nastavte volitelná kritéria k jejímu vynucení omezení na stránce výsledků. Používejte funkce DCount musíte počítat záznamy v doméně z modulu kódu nebo maker, nebo vypočítaného ovládacího prvku.

Funkce DCount slouží k určení počtu záznamů obsahujících určitého pole, která není uvedená zdroj záznamů, ve kterém je založena formuláře nebo sestavy. Můžete třeba zobrazit počet objednávek v tabulce objednávky vypočítaného ovládacího prvku ve formuláři založený na tabulce produkty.

Funkce DCount nepočítá záznamy, které obsahují hodnoty Null v poli odkazuje výraz není-li výraz zástupný znak hvězdička (*). Pokud používáte hvězdičku, funkce DCount vypočítá celkový počet záznamů, včetně těch, které obsahují hodnotu Null pole. Následující příklad vypočítá počet záznamů v tabulce objednávky.

intX = DCount("*", "Orders")

Pokud je doména tabulku s Primární klíč, můžete taky počtu celkový počet záznamů tak, že nastavení výraz polem primárního klíče od nikdy bude Null v poli primárního klíče.

Pokud argument výraz označuje více polí, oddělte názvy polí operátor zřetězení, buď ampersand (&) nebo přidání operátor (+). Pokud používáte spojku "a" k oddělení polí, vrátí funkce DCount počet záznamů obsahujících data v některém z uvedených polích. Pokud používáte operátor sčítání, vrátí funkce DCount jen počet záznamů obsahujících data v celém seznamu polí. Následující příklad ukazuje efekty každý operátor při použití společně s poli, která obsahuje data ve všech záznamech (Názevzásilky) a pole, které neobsahuje žádná data (Oblastdodání).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Poznámka: Operátor je operátor upřednostňované k provádění zřetězení řetězců. Pokud chcete konkrétně šířit Null prostřednictvím výrazu byste neměli používat operátor sčítání pro sčítání čísel.

Neuložené změny záznamů v doméně nebudou zahrnuty při použití této funkce. Pokud chcete funkce DCount založený na změněných hodnotách, musíte nejdřív změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit záznam v části záznamy na kartě Data přesunutí fokusu na jiný záznam, nebo pomocí Update metody.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující funkce vrátí počet objednávek odeslaných k zadané zemi/oblasti po datu zadaný příjemce. Doména je tabulku objednávky.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Pokud chcete funkci volat, použijte následující řádek kódu v okně Hodnoty:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×