Funkce DateDiff

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Long) určující počet časových intervalů mezi dvěma zadanými daty.

Tady je několik příkladů

Syntaxe

Funkce DateDiff ( interval, datum_1, datum_2 [; první_den_v_týdnu] [; první_týden_v_roce] )

Syntaxe funkce DateDiff obsahuje následující argumenty:

Tip: V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

Argument

Popis

interval

Povinné. Řetězcový výraz, který používáte pro výpočet rozdílu mezi datum1 a datum_2časový interval.

datum_1, datum_2

Povinné. Varianty (Datum). Kalendářní data, který chcete použít ve výpočtu.

první_den_v_týdnu

Volitelné. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není zadán, předpokládá se neděli.

první_týden_v_roce

Volitelné. Konstanta, která určuje první týden roku. Pokud není zadán, předpokládá se, že je týden, do kterého spadá datum 1.


Nastavení

Interval Argument má tato nastavení:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den roku

d

Den

w

Funkce Weekday

ww

Týden

h

Hodina

n

Minuta

s

Druhý


Začátek stránky

Argument první_den_v_týdnu má tato nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Pomocí nastavení API národní jazykové podpory.

vbSunday

1

Neděle (výchozí)

vbMonday

2

Pondělí

vbTuesday

3

úterý

vbWednesday

4

Středa

vbThursday

5

Čtvrtek

vbFriday

6

Pátek

vbSaturday

7

Sobota


Konstanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Pomocí nastavení API národní jazykové podpory.

vbFirstJan1

1

Začněte s týden, do kterého spadá datum 1 (výchozí).

vbFirstFourDays

2

Začněte s prvním týdnem obsahující alespoň na úrovni 4 dnů v roce nový.

vbFirstFullWeek

3

Začněte s prvním celým týdnem roku.


Poznámky:

Funkce DateDiff vám pomohou zjistit, kolik zadaných časových intervalů mezi dvěma daty. Příklad je možné použít DateDiff Chcete-li vypočítat počet dní mezi dvěma daty nebo čísla týdnů mezi aktuálním a konce roku.

Chcete-li vypočítat počet dní od datum_1 , datum_2, můžete buď den roku (používá písmeno "a") nebo den ("d"). Je-li interval Weekday ("w"), DateDiff vrátí týdnů mezi dvěma daty. Pokud spadá datum 1 v pondělí, DateDiff spočítá pondělí až datum_2. Spočítá datum_2 , ale ne datum1. -Li interval týdnu ("ww"), ale, vrátí funkce DateDiff čísla týdnů v kalendáři mezi dvěma daty. Spočítá počet neděli až datum_1 , datum_2. Funkce DateDiff spočítá datum_2 nacházející se v neděli; ale nepočítá datum_1, i když spadají v neděli.

Pokud datum1 odkazuje na pozdější bodu v čase než datum_2, vrátí funkce DateDiff záporné číslo.

Argument první_den_v_týdnu ovlivňuje výpočtů, které používají symboly intervalů "w" a "ww".

Pokud datum1 nebo datum_2 není Literál typu datum, nebude zadaný rok trvalou součástí toto datum. Ale pokud datum1 nebo datum_2 je uzavřen v dvojitých uvozovek ("") a vynecháte rok, aktuální rok je vložen do kódu pokaždé, když datum1 nebo datum_2 výrazu Vyhodnocená každá její položka. To umožňuje zadat kód, který lze použít v různých let.

Při porovnávání prosinec 31 1. ledna přímo následující roku, DateDiff rok ("yyyy") vrátí hodnotu 1, i když je jen den uplynul.

Poznámka: Datum1 a datum_2, při nastavení vlastnosti kalendáře gregoriánský kalendář, zadané datum musí být gregoriánský kalendář. Pokud je kalendář hidžra, musí být předaném datum hidžra.

Začátek stránky

Příklady

Použití funkce DateDiff ve výrazu     Funkce DateDiff místo, kde se dají pomocí výrazů. Předpokládejme například, že máte formulář, který používáte k vyplnění objednávky zákazníků. V tabulce Objednávky máte pole s názvem ReceiveBefore obsahující datum, kterým zákazník musí přijímání pořadí. Funkce DateDiff můžete pomocí textového pole na formuláři zobrazíte spočítá počet dnů vlevo dříve, než musí dodáte pořadí.

Za předpokladu, že trvá deset dní odeslání objednávky, můžete nastavit vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole následujícím způsobem:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

Při otevření formuláře ve formulářovém zobrazení textové pole zobrazí počet dní vlevo dříve, než musí dodáte pořadí. Pokud existují méně než 10 dnů vlevo před zákazník musí přijímání pořadí, čísla v textovém poli záporné a znamená, kolik dnů nejpozději možné pořadí budou pokud odesláním okamžitě.

Použití funkce DateDiff v kódu jazyka VBA   

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci DateDiff zobrazíte počet dní mezi dané datum a dnes.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×