Funkce DateAdd

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující datum, ke kterému je přidán zadaný časový interval.

Syntaxe

Funkce DateAdd ( interval, číslo, datum )

Syntaxe funkce DateAdd obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

interval

Povinné. Řetězcový výraz, který je časový interval, kterou chcete přidat.

číslo

Povinné. Číselný výraz, který je počet intervalů chcete přidat. Může být (Chcete-li získat data v budoucnosti) obojím (Chcete-li získat datum v minulosti).

Datum

Povinné. Varianty (Datum) nebo literál, který představuje datum, ke kterému je přidán interval.


Tip: V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

Nastavení

Interval Argument má tato nastavení:

Nastavení

Popis

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

r

Den roku

d

Den

w

Funkce Weekday

TT

Týden

h

Hodina

m

Minuta

y

Sekunda


Poznámky

Funkce DateAdd k sčítání nebo odčítání zadaný časový interval k určitému datu. Můžete například DateAdd k výpočtu data od dnes nebo čas 45 minut od teď 30 dní.

Pokud chcete přidat dnů k určitému datu, můžete den v roce ("y"), den ("d") nebo Weekday ("w").

Funkce DateAdd nevrátí neplatné datum. Následující příklad přidává jeden měsíc k 31:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

V tomto případě DateAdd vrátí 28 února-95, ne 31 února-95. Pokud je Datum 31led-96 vrátí 29 února 96 protože 1996 přestupném roce.

Pokud počítané datum by předcházet roku 100 (to znamená odečítání více let, než jsou v Datum), dojde k chybě.

Pokud číslo není hodnota typu Long, proběhne zaokrouhlení na nejbližší celé číslo před vyhodnocován.

Poznámka: Formát vrácenou hodnotu pro DateAdd je určen nastavení Ovládacích panelů , nikoli formátu, který je předaný argument Datum .

Poznámka: Pro datagregoriánský kalendář, je nastavení vlastnosti kalendáře , musí být zadané datum gregoriánský kalendář. Pokud je kalendář hidžra, musí být předaném datum hidžra. Pokud zadáváte názvy měsíců, název musí odpovídat aktuální nastavení vlastnosti kalendáře . Pokud chcete minimalizovat možnost názvy měsíců konfliktu s aktuální nastavení vlastnosti kalendáře , zadejte číselné hodnoty měsíců (krátký formát data).

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu zabírá datum předávat na vstupu a používá funkce DateAdd k zobrazení odpovídající data zadaném počtu měsíců v budoucnu.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×