Funkce CreateObject

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Funkce, metody, objektu nebo vlastnosti popsaných v tomto tématu je vypnutá, když běží služba Microsoft Jet výraz v režimu izolovaného prostoru, který brání hodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru vyhledejte v nápovědě "režim izolovaného prostoru".

Vytvoří a vrátí odkaz na objekt ActiveX.

Syntaxe

Funkce CreateObject ( třídy [, webu název serveru] )

Syntaxe funkce CreateObject obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

třídy

Povinné. Varianty (Řetězec). Název aplikace a třídy objektu, který chcete vytvořit.

webu název serveru

Volitelné. Varianty (Řetězec). Název síťovém serveru, kde bude vytvořen objekt. Pokud webu název serveru je prázdný řetězec (""), se používá v místním počítači.


Třídy Argument používá syntaxe název_aplikace.vztah mezi typem objektu a má následující části:

Část

Popis

název_aplikace

Povinné. Varianty (Řetězec). Název aplikace poskytující objekt.

vztah mezi typem objektu

Povinné. Varianty (Řetězec). Typ nebo Třída objekt vytvořit.


Poznámky

Každá aplikace, která podporuje automatizaci obsahuje alespoň jeden typ objektu. Například, textovém editoru může poskytovat objekt aplikace , objekt dokument a na panelu nástrojů objekt.

Pokud chcete vytvořit objektu ovládacích prvků ActiveX, přiřaďte objekt vrácenou CreateObject na Objektová proměnná:

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

' Declare an object variable to hold the object 
' reference. Dim as Object causes late binding.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Tento kód začíná aplikaci vytváření objektu v tomto případě Microsoft Office Excel 2007 tabulky. Po vytvoření objektu odkazy v kódu pomocí objektová proměnná, který jste definovali. V následujícím příkladu máte přístup k vlastnosti a metody nového objektu pomocí objektová proměnná, ExcelSheeta jiných objektů Excelu, včetně Application objektu a kolekci Cells .

' Make Excel visible through the Application object.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place some text in the first cell of the sheet.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Save the sheet to C:\test.xls directory.
ExcelSheet.SaveAs "C:\TEST.XLS"
' Close Excel with the Quit method on the Application object.
ExcelSheet.Application.Quit
' Release the object variable.
Set ExcelSheet = Nothing

Deklarace objektová proměnná s klauzulí As Object vytvoří proměnná, která může obsahovat odkaz na libovolný typ objektu. Přístup k objektu prostřednictvím tuto proměnnou je však pozdní vazby; To znamená vazby nastane při spuštění programu. Vytvoření objektová proměnná, jehož výsledkem nejdříve možné vazbu, tedy vazba při zkompilovaný program deklarujte pomocí ID určitého předmětu. Můžete například deklarovat a vytvořte následující odkazy Excelu:

Dim xlApp As Excel.Application 
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

Odkaz prostřednictvím proměnné nejdříve možné vazbou můžete zajistit lepší výkon, ale může obsahovat pouze odkaz na Třída podle Deklarace.

Předáte objekt vrácené funkcí CreateObject očekává objektu jako argument funkce. Například následující kód vytvoří a obsahuje odkaz na objekt Excel.Application:

Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))

Můžete vytvořit objektu ve vzdáleném počítači v síti předáním název počítače, webu název serveru argumentu CreateObject. Tento název je stejná jako název počítače část názvu sdílet: pro sdílenou složku s názvem "\\MyServer\Public", webu název serveru je "Server".

Poznámka: Dokumentaci COM (viz Microsoft Developer Network) Další informace o zviditelnění aplikace ve vzdáleném počítači v síti. Bude pravděpodobně nutné přidání klíče registru pro aplikaci.

Následující kód vrátí číslo verze instance aplikace Excel s ve vzdáleném počítači s názvem MyServer:

Dim xlApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")
Debug.Print xlApp.Version

Pokud vzdálený server neexistuje nebo není k dispozici, dojde k chybě běhu.

Poznámka: Funkce CreateObject použijte, pokud není aktuální instance objektu. Pokud již spuštěna instance objektu spuštění nové instance a objekt zadaného typu je vytvořen. Použít aktuální instance nebo pokud chcete spustit aplikaci a ho načtení souboru, použijte funkci GetObject .

Pokud objekt zaregistroval jako objekt jednoduchou, vytvoří se jenom jedna instance objektu, bez ohledu na to kolikrát se spustí CreateObject .

Příklad

Tento příklad používá funkci CreateObject nastavovaná (odkaz

xlApp

) do aplikace Excel. Použije odkaz pro přístup k vlastnost Zobrazit aplikace Excel a potom pomocí metody Excel Konec ho zavřete. Nakonec odkaz samotné vydání.

Dim xlApp As Object    ' Declare variable to hold the reference.
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
' You may have to set Visible property to True
' if you want to see the application.
xlApp.Visible = True
' Use xlApp to access Microsoft Excel's
' other objects.
xlApp.Quit ' When you finish, use the Quit method to close
Set xlApp = Nothing ' the application, then release the reference.
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×